mapa strony

Z ostatniej chwili
  • Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku wraz z gronem pedagogicznym oraz dziećmi i młodzieżą serdecznie zapraszają 1 października br. w godz. 14.00 – 17.00 na Dzień Otwarty Ośrodka   |   W programie m.in.: zwiedzenie nowo oddanego pawilonu dydaktyczno - rehabilitacyjnego, zapoznanie się z bieżącą ofertą edukacyjną oraz działalnością Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego SOS, w ramach którego prowadzona jest bezpłatna pomoc doradcza dla rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami rozwoju   |   Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie wystąpili w filmie promującym Podkarpacie ph. „Podkarpackie po naszej myśli”   |   Młodzież naszej szkoły pokazana jest czasie zajęć w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie   |   W spocie zobaczyć można najatrakcyjniejsze i najważniejsze miejsca na Podkarpaciu, które zmodernizowane zostały z unijnych pieniędzy w ramach RPO   |   Film dostępny jest pod linkiem http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,34962,16626032,_Podkarpackie_po_naszej_mysli___Nowy_spot_promocyjny.html   |   Dobiegają końca prace przy I etapie rozbudowy budynku Powiatowej Przychodni Zdrowia w Strzyżowie na potrzeby rehabilitacji   |   Termin ich zakończenia przewidziano na początek października 2014 r.   |   Do 3 października br. przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego”   |   Dla uczniów z terenu powiatu strzyżowskiego wnioski należy składać w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie, ul Grodzka 45b, pokój nr 11   |   Szczegółowe informacje: www.podkarpackie.edu.pl   |   Od 30 października br. w Muzeum Samorządowym Ziemi Strzyżowskiej można zwiedzać Izbę Pamięci poświęconą Prof. Franciszkowi Chrapkiewiczowi – Chapeville, wybitnemu genetyki z Godowej   |   Z kolei w schronie kolejowym Stępina – Cieszyna przez cały październik czynna będzie wystawa pt. „Podkarpacki wrzesień 1939” opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Oddział Rzeszów
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Bezpłatne porady prawne w powiecie strzyżowskim

Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Rzeszowie w partnerstwie z Powiatem Strzyżowskim zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z bezpłatnych porad obywatelskich w ramach projektu: „Aktywni obywatele - świadome społeczeństwo".


Powiat Strzyżowski współpracuje z PORSO już od 2005 r. W ramach tej współpracy Stowarzyszenie świadczy bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców powiatu strzyżowskiego, zaś Starostwo Powiatowe udostępnia bezpłatnie pomieszczenie do udzielania porad oraz zapewnia dostęp do komputera, urządzeń biurowych i Internetu.


Obecnie wspólnie realizowany jest projekt pn. „Aktywni obywatele - świadome społeczeństwo", finansowany ze środków Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.


Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez zwiększanie i upowszechnianie dostępu do bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców województwa podkarpackiego. W ramach przedsięwzięcia prowadzone jest bezpłatne poradnictwo obywatelskie w czterech punktach poradniczych: w Rzeszowie w siedzibie Podkarpackiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w Tyczynie w Urzędzie Miasta i Gminy, w Sokołowie Małopolskim w Urzędzie Gminy i Miasta oraz w Strzyżowie w Starostwie Powiatowym. Łącznie w ramach projektu przeprowadzonych zostanie 2736 godzin poradnictwa.


     Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie cieszy się wielkim zainteresowaniem mieszkańców Strzyżowa i okolic, a ilość korzystających z tej formy pomocy systematycznie wzrasta.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych w każdy poniedziałek w godz. 900-1400 (pokój 207, I piętro, budynek Starostwa Powiatowego w Strzyżowie).

 

Stowarzyszenie Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (PORSO) powstało w 2005 r. w Rzeszowie. Jego głównym celem jest świadczenie bezpłatnej pomocy obywatelskiej i prawnej szczególnie mieszkańcom Podkarpacia. Stowarzyszenie od początku swojej działalności opiera się w znaczącej mierze na pracy wolontarystycznej swoich członków. Obecnie na rzecz PORSO działa aktywnie 20 osób, posiadających doświadczenie w działalności na rzecz propagowania bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

[Inf. wł. oraz /porso.cba.pl/, oprac. J. Sołkowicz ]

liczba wyświetleń 1181

Pozostałe kategorie