mapa strony

Z ostatniej chwili
  • XV – wieczny kościół parafialny w Lutczy wyróżniony w ogólnopolskim konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków„Zabytek zadbany 2015”   |   Jury, doceniając ostatnio przeprowadzoną gruntowną konserwację świątyni, przyznało wyróżnienie w kategorii architektura i konstrukcje drewniane   |   Do 30 kwietnia br. Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie przyjmuje wnioski pracodawców o przyznanie dofinansowania na kształcenie ustawiczne osób powyżej 45 roku życia   |   Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie ogłosił kolejny przetarg na zadanie modernizacyjne na drogach powiatowych   |   Zadanie to dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1915R Pstrągowa - Nowa Wieś wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych   |   Rozstrzygnięte zostały już przetargi na zadania związane z zabezpieczeniem i stabilizacją osuwisk wraz z odbudową odcinków dróg powiatowych: nr 1930R Żarnowa – Glinik Zaborowski w m. Żarnowa i nr 1933R Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów   |   W piątek 24.04 zakończenie roku szkolnego klas maturalnych   |   Również w piątek (24.04) w Zespole Szkół w Czudcu zaplanowano Dzień Otwartych Drzwi   |   Zbliża się ostateczny termin złożenia zeznań podatkowych za 2014 rok   |   Marta Utnicka - mieszkanka Gminy Strzyżów, dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Strzyżowie, członkini wielu organizacji pozarządowych – zgłoszona do plebiscytu „Kobieta Przedsiębiorcza” Gazety Codziennej Nowiny   |   Prezentacja kandydatki i szczegółowe informacje na temat plebiscytu na portalu nowiny24.pl   |   Przedsiębiorstwo Ekologiczne „BIO-EKO” Marian Wójtowicz (Tułkowice) otrzymało nominację do ogólnopolskiego konkursu „Polski Producent Żywności 2015” za chleb żytni na zakwasie z ziarnami Eko   |   Zygmunt Zabłyszcz z Gwoźnicy Górnej za pracę pt „Pejzaż” otrzymał I nagrodę XII Wojewódzkiej Wystawy Malarstwa Nieprofesjonalnego – Rzeszów 2015   |   W dniach 24-26 kwietnia odbędzie się IV edycja Festiwalu Kultury Dziecięcej – Strzyżowskie Michałki 2015   |   W piątek i sobotę przewidziano warsztaty artystyczne dla uczestników, w niedzielę zaś koncerty finałowe   |   W dniach 25-26 kwietnia na hipodromie JKS Pogórze w Gliniku Zaborowskim rozegrane zostaną Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody   |   25 kwietnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu odbędzie się Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”, a w Bibliotece Publicznej   |   Gminy i Miasta w Strzyżowie finisaż 22. Wystawy Modeli Plastikowych i Kartonowych Strzyżów 2015   |   W niedzielę (26.04) w Domu Ludowym w Jazowej zaplanowano prezentację „Madagaskar” w ramach spotkań z podróżnikiem; wstęp wolny
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Bezpłatne porady prawne w powiecie strzyżowskim

Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Rzeszowie w partnerstwie z Powiatem Strzyżowskim zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z bezpłatnych porad obywatelskich w ramach projektu: „Aktywni obywatele - świadome społeczeństwo".


Powiat Strzyżowski współpracuje z PORSO już od 2005 r. W ramach tej współpracy Stowarzyszenie świadczy bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców powiatu strzyżowskiego, zaś Starostwo Powiatowe udostępnia bezpłatnie pomieszczenie do udzielania porad oraz zapewnia dostęp do komputera, urządzeń biurowych i Internetu.


Obecnie wspólnie realizowany jest projekt pn. „Aktywni obywatele - świadome społeczeństwo", finansowany ze środków Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.


Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez zwiększanie i upowszechnianie dostępu do bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców województwa podkarpackiego. W ramach przedsięwzięcia prowadzone jest bezpłatne poradnictwo obywatelskie w czterech punktach poradniczych: w Rzeszowie w siedzibie Podkarpackiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w Tyczynie w Urzędzie Miasta i Gminy, w Sokołowie Małopolskim w Urzędzie Gminy i Miasta oraz w Strzyżowie w Starostwie Powiatowym. Łącznie w ramach projektu przeprowadzonych zostanie 2736 godzin poradnictwa.


     Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie cieszy się wielkim zainteresowaniem mieszkańców Strzyżowa i okolic, a ilość korzystających z tej formy pomocy systematycznie wzrasta.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych w każdy poniedziałek w godz. 900-1400 (pokój 207, I piętro, budynek Starostwa Powiatowego w Strzyżowie).

 

Stowarzyszenie Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (PORSO) powstało w 2005 r. w Rzeszowie. Jego głównym celem jest świadczenie bezpłatnej pomocy obywatelskiej i prawnej szczególnie mieszkańcom Podkarpacia. Stowarzyszenie od początku swojej działalności opiera się w znaczącej mierze na pracy wolontarystycznej swoich członków. Obecnie na rzecz PORSO działa aktywnie 20 osób, posiadających doświadczenie w działalności na rzecz propagowania bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

[Inf. wł. oraz /porso.cba.pl/, oprac. J. Sołkowicz ]

liczba wyświetleń 1576

Pozostałe kategorie