wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • W 2019 r. mieszkańcy naszego powiatu mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w następujących punktach:   |   - mobilnym czynnym w godzinach od 7.30 do 11.30 w przeciętnym wymiarze 1 dnia w tygodniu w każdej gminie (Niebylec - poniedziałek, Wiśniowa - wtorek, Czudec - środa, Frysztak - czwartek, Strzyżów - piątek)   |   - stałym, mający swą siedzibę w budynku Administracji ZOZ w Strzyżowie przy ul. Dąbrowskiego 10, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 12.00   |   Wyciągi narciarskie „Pod Dziedzicem” w Gogołowie oraz „OazaSki w Strzyżowie” zapoczątkowały sezon narciarski 2018/2019
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Otwarcie zmodernizowanej części Zespołu Parkowo – Dworskiego i Folwarcznego w Wiśniowej

30 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanych pomieszczeń oraz zrewitalizowanego parku w Zespole Parkowo-Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej. Poświęcenia budynku i krzyży dokonał Ks. Marek Matera, proboszcz parafii wiśniowskiej w obecności kilkudziesięciu zaproszonych gości, w tym m.in.: Pani Izabeli Kazimierz, Zastępcy Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków, Ks. Stanisława Łukasza, proboszcza parafii w Stępinie, członków Zarządu Powiatu, przedstawicieli Rady Powiatu, Wójta Gminy Wiśniowa, reprezentantów wykonawców inwestycji i przedstawicieli miejscowej społeczności. Otwarciu towarzyszyła wystawa okolicznościowa, ukazująca historię majątku ziemskiego Mycielskich oraz etapy projektu rewaloryzacji założenia pałacowo - parkowego w Wiśniowej.


Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, witając zaproszonych gości, przypomniał historię obiektów założenia pałacowo - parkowego w Wiśniowej, przedstawił inicjatywy podejmowane przez samorząd powiatowy w celu pozyskania środków finansowych na odrestaurowanie zaniedbanych przez lata zabytkowych obiektów Zespołu, omówił etapy, źródła finansowania oraz koszty realizowanego w latach 2010 - 2014 projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu strzyżowskiego poprzez zagospodarowanie zespołu parkowo - dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej na potrzeby kulturowe i turystyczne", a przede wszystkim podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania skierowane zostały pod adresem Rady i Zarządu Powiatu III i IV kadencji, Pana Wicestarosty Jana Stodolaka, radnych z gminy Wiśniowa, obecnych na sali Księży oraz wykonawców inwestycji.


W podobnym tonie wypowiadali się zaproszeni goście, którzy w swoich wystąpieniach powracali wspomnieniami do czasów funkcjonowania w zespole Zakładu Rolnego w Wiśniowej, późniejszej dewastacji mienia i planowanej rozbiórki obiektów folwarcznych. Na koniec pogratulowali samorządowi powiatowemu wspaniałej inwestycji i podziękowali za podejmowane przedsięwzięcia zmierzające do przywrócenia wiśniowskim obiektom ich dawnej świetności i stworzenia w tym miejscu centrum konferencyjno - noclegowego o charakterze kulturalno - rekreacyjnym, z którego mogą korzystać nie tylko przyjezdni goście, ale także mieszkańcy powiatu strzyżowskiego.

 

Kolejnym punktem imprezy było poświecenie krzyży i pomieszczeń zmodernizowanego Zespołu Parkowo - Dworskiego i Folwarcznego w Wiśniowej. Aktu poświecenia dokonał Ks. Marek Matera, proboszcz Parafii pw. NMP Królowej Świata w Wiśniowej.

 

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości przedstawiciele władz powiatowych na ręce pracowników Zespołu Parkowo - Dworskiego i Folwarcznego w Wiśniowej: Pani Ewy Mroczki i Pana Rafała Godka przekazali 50 calowy telewizor LED, by służył gościom Zespołu Parkowo - Dworskiego i Folwarcznego w Wiśniowej.


Otwarciu towarzyszyła wystawa okolicznościowa, ukazująca historię Zespołu oraz etapy projektu rewaloryzacji założenia pałacowo - parkowego w Wiśniowej, począwszy od pokazania stanu obiektów przed realizacją projektu poprzez jego kolejne fazy i efekty końcowe.


W uroczystości wzięło udział ok. 40 osób, w tym m.in.: Pani Izabela Kazimierz - Zastępca Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków, kierownik delegatury w Rzeszowie, Ks. Stanisław Łukasz - proboszcz Parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Stępinie, członkowie Zarządu Powiatu na czele z Panem Robertem Godkiem Starostą Strzyżowskim i Panem Janem Stodolakiem Wicestarostą Strzyżowskim, przedstawicieli Rady Powiatu z Przewodniczącym Panem Markiem Jurzystą, Pan Jacek Boho - Sekretarz powiatu i Pani Urszula Liszka - Bawoł - Skarbnik powiatu, Pan Tadeusz Przywara - Wójt Gminy Wiśniowa, Pan Marcin Kut - Zastępca Wójta Gminy Wiśniowa, Przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa Pan Zbigniew Miga, sołtysi wsi Wiśniowa i okolicznych wiosek, Pan Andrzej Szypuła - Prezes Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej, Pan Grzegorz Witek - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Komendant Powiatowy PSP w Strzyżowie - st. bryg. Piotr Rędziniak, Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie - mł. insp. Robert Makowiec, reprezentanci wykonawców inwestycji: Pani Marta Włodyka i Pan Michał Wojtyna - Prezesi Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlanego „Rembud" w Strzyżowie, dyrektorzy jednostek powiatowych i in.

 

[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 02-07-2014
liczba wyświetleń: 1746

Pozostałe kategorie