wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Serdecznie zapraszamy na "Wielki Piknik w Cieniu Dębu"   |   Impreza odbędzie się 23 lipca br. w Zespole Parkowo - Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej   |   W programie m.in.:   |   od godz. 13.00 – Bieg przełajowy o Złoty Liść „Józefa”; dla uczestników atrakcyjne nagrody   |   od godz. 15.00 – Koncerty zespołów. Wystąpią m.in.: Polonijny Zespół Pieśni i Tańca „Polonez” z Kanady, Scream Maker, Yellow Horse, Grupa Teatralna z Kozłówka oraz Zespół Pieśni i Tańca „Wisznia” z Wiśniowej   |   Ponadto w programie przewidziano: degustację potraw regionalnych, stoiska rękodzielnicze, park zabaw dla dzieci, bufet i inne atrakcje   |   Projekt samorządu powiatowego w Strzyżowie dotyczący rewitalizacji zabytkowej oficyny w Wiśniowej wybrany do dofinansowania   |   W ramach gruntownego remontu budynku przewidziano m.in. odnowienie ciekawych, zabytkowych polichromii sufitowych   |   W obiekcie powstaną dostępne dla zwiedzających sale ekspozycyjne na wystawy stałe i czasowe   |   Szpital Powiatowy w Strzyżowie znalazł się w gronie szpitali, które weszły do Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, potocznie zwanego siecią szpitali   |   Nasz placówka znalazła się na I poziomie zabezpieczenia zdrowotnego   |   Do końca lipca br. absolwenci gimnazjów wybierający kontynuację kształcenia w szkołach powiatowych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oraz absolwenci tych szkół mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka   |   Więcej informacji, w tym wzór wniosku w naszym serwisie w cz. Stypendia i pomoc dla młodzieży   |   Do 28 lipca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020   |   Rolnicy mogą ubiegać się o środki na inwestycje w rozwój produkcji mleka krowiego, prosiąt i bydła mięsnego   |   Rozpoczęły się zapisy do Grupy Świętego Andrzeja Boboli, która 4 sierpnia br. w ramach 40. Pieszej Pielgrzymki wyruszy z Rzeszowa na Jasną Górę   |   Więcej informacji http://www.pielgrzymka.rzeszow.pl/sw-andrzej.html
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
blank
bn_bip
blank
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Poświęcenie Kaplicy pw. Św. Brata Alberta i Pracowni Tomografii Komputerowej w Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie

11 lutego 2017 r. w Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie Kaplicy Szpitalnej pw. Św. Brata Alberta oraz nowo powstałej Pracowni Tomografii Komputerowej. Poświęcenia dokonał Ks. Biskup Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, a na zaproszenie samorządu powiatowego w Strzyżowie w uroczystości udział wzięli m.in. Posłowie na Sejm RP: Pani Krystyna Wróblewska i Pan Stanisław Piotrowicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pani Maria Kurowska, Pan Robert Bugaj - Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie, a także radni Rady Powiatu Strzyżowskiego, księża, lekarze, personel medyczny, a przede wszystkim pacjenci naszego szpitala.


Po 37 latach funkcjonowania Szpital Powiatowy w Strzyżowie doczekał się godnego miejsca do modlitwy. Kaplica funkcjonowała dotychczas przy szybie windowym, w części korytarza na pierwszym piętrze budynku głównego szpitala. W wyniku realizacji pierwszego etapu rozbudowy umiejscowiona została w osobnym, dobudowanym do szpitala obiekcie, w którym na parterze zlokalizowano pracownię tomografii komputerowej. Dopiero obecnie szpitalna kaplica zapewnia więc pacjentom odpowiednie warunki do modlitwy w ciszy i spokoju. Dla godnego sprawowania liturgii wykonano podest, na którym umieszczono ołtarz i ambonkę oraz krzesło dla kapłana. Na ścianie prezbiterium umieszczone zostało tabernakulum, duży drewniany krzyż, ikona Matki Bożej oraz piękny obraz św. Brata Alberta - patrona kaplicy, ufundowany przez radnych Rady Powiatu Strzyżowskiego. W przyszłości kaplica wzbogaci się jeszcze o stacje drogi krzyżowej ufundowane przez Ks. Proboszcza dra Jana Wolaka - Prepozyta Strzyżowskiej Kapituły Kolegiackiej. Kaplica wyposażona została także w ławki z klęcznikami.


Nowa kaplica poświęcona została przez Ks. Biskupa Jana Wątrobę, Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej podczas Mszy św. z okazji obchodzonego po raz 25, ustanowionego przez Papieża Jana Pawła II, Światowego Dnia Chorego. W uroczystej koncelebrze udział wzięli: Ksiądz Stanisław Słowik - Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Ksiądz Dziekan dr Jan Wolak - proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie, Ksiądz Mieczysław Piróg - proboszcz Parafii pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Strzyżowie oraz Ksiądz Wiesław Dudek - kapelan szpitalny.


Ceremonia rozpoczęła się od powitania Księdza Biskupa przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie Pana Bolesława Kazalskiego, reprezentującą pracowników Naczelną Pielęgniarkę Panią Barbarę Marczak oraz Starostę Strzyżowskiego Pana Roberta Godka. Następnie Ks. Biskup poświęcił kaplicę, ołtarz a także nowe naczynia liturgiczne. Uroczysta, koncelebrowana Msza św. sprawowana w intencji chorych, pacjentów i pracowników szpitala odbyła się w obecności licznie zgromadzonych pacjentów, pracowników, gości i mieszkańców. Swój udział w nabożeństwie mieli m.in.: Pani Barbara Marczak Naczelna Pielęgniarka, lek. med. Pan Mieczysław Walkiewicz - Specjalista Chirurg, delegacje składające dary ofiarne, Pan organista z Parafii Farnej w Strzyżowie.


W wygłoszonej homilii Ks. Biskup Jan Wątroba odwołał się do orędzia Papieża Franciszka na XXV Światowy Dzień Chorych ustanowiony przez św. Jana Pawła II w 1992 r. Za Ojcem Świętym przypomniał, iż dzień ten jest okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na chorych, cierpiących, którzy muszą być traktowani jak istoty ludzkie. Jednocześnie zachęcał do modlitwy o to, byśmy zawsze umieli odnosić się do chorego, jak do osoby, która nosi w sobie niezwykły dar cierpienia, który może ofiarować za innych. Podkreślił także rolę Matki Bożej, od której powinniśmy się uczyć przyjmowania woli Bożej oraz jej matczyną opiekę wobec ludzi cierpiących. Na koniec przywołał postać św. Brata Alberta - Patrona Kaplicy, którego rok obecnie obchodzimy, a jego bogate doświadczenie życiowe wyczuliło na ból i dramat ludzkiego bólu.


Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Posłowie na Sejm RP: Pani Krystyna Wróblewska i Pan Stanisław Piotrowicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pani Maria Kurowska, Pan Robert Bugaj - Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie. Obecni byli także radni Rady Powiatu Strzyżowskiego na czele z Przewodniczącym Panem Markiem Jurzystą, członkowie Zarządu Powiatu wraz z Panem Janem Stodolakiem Wicestarostą Strzyżowskim, a jednocześnie Przewodniczącym Rady Społecznej ZOZ w Strzyżowie, lekarze, pielęgniarki i personel medyczny na czele z dyrektorem Panem Bolesławem Kazalskim oraz hospitalizowani pacjenci.

 

Po skończonym nabożeństwie Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia, gratulując pomyślnej realizacji. Podkreślił także rolę Pana Wicestarosty Jana Stodolaka w zainicjowaniu i skutecznym przeprowadzeniu do samego końca tego przedsięwzięcia, a także osobiste zaangażowanie w wyposażenie kaplicy szpitalnej i zakup tomografu komputerowego, a następnie jego włączenie w działalność Zespołu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego w Strzyżowie, dzięki czemu wdrożone zostaną po raz pierwszy na naszym terenie nowoczesne usługi, oczekiwane przez pacjentów i środowisko medyczne powiatu strzyżowskiego. Pan Starosta wręczył podziękowania osobom, które przyczyniły się do otwarcia Kaplicy Szpitalnej i powołania do życia Pracowni Tomografii Komputerowej w naszym szpitalu.


Pani Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska odczytała następnie  list skierowany do pacjentów, pracowników szpitala oraz przedstawicieli samorządu powiatowego w Strzyżowie przez Panią Beatę Szydło, Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Spośród zaproszonych gości głos zabrali: Posłowie na Sejm RP: Pani Krystyna Wróblewska i Pan Stanisław Piotrowicz. Z okazji Światowego Dnia Chorego wszystkim niosącym pomoc, lekarzom, pielęgniarkom podziękowali za wykonywaną pracę i życzyli nieustającej żarliwości w świadczeniu pomoc i życiowego spełnienia w swoim zawodzie, pacjentom zaś zdrowia i dobrej opieki ze strony personelu medycznego, a także by nowy sprzęt medyczny i nowa kaplica dobrze służyły pacjentom Szpitala Powiatowego w Strzyżowie oraz wszystkim potrzebującym tego rodzaju świadczeń medycznych i duchowych.  Na adres Starostwa Powiatowego w Strzyżowie wpłynęły także okolicznościowe listy gratulacyjne od Pani Ewy Leniart - Wojewody Podkarpackiego i Pana Władysława Ortyla - Marszałka Województwa Podkarpackiego.

 

Ostatnim punktem uroczystości było poświęcenie Pracowni Tomografii Komputerowej. W obecności zaproszonych gości, lekarzy i pielęgniarek aktu tego dokonał Ks. Biskup Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej.


Dobrze się stało, że w Dniu Chorych przekazujemy Szpitalowi Powiatowemu w Strzyżowie nowoczesne urządzenie diagnostyczne - mówi Pan Jan Stodolak, Wicestarosta Strzyżowski. Jestem przekonany, że Pracownia Tomografii Komputerowej otwiera nowy rozdział w działalności naszego szpitala. Kolejnym krokiem będzie podjęcie kompleksowej modernizacji obiektów szpitalnych wraz z zakupami innych, nowoczesnych, stosowanych we współczesnej medycynie urządzeń.Koszt tych przedsięwzięć sięgnie kilkunastu milionów złotych. Stąd zabiegi o środki zewnętrzne, które umożliwią osiągniecie standardów przewidzianych dla szpitali powiatowych. W tym miejscu pragnę podziękować Radzie Społecznej ZOZ, dyrekcji tego Zakładu, a przede wszystkim Radzie Powiatu jako Organowi Założycielskiemu za kreatywną i wszechstronną pomoc w realizacji podejmowanych inicjatyw. Potencjalnym pacjentom życzę szybkiej i trafnej diagnozy oraz skutecznego leczenia.


Poświęcony 11 lutego 2017 r. tomograf jest jednym z najnowocześniejszych tego typu urządzeń w województwie podkarpackim. To 64 - rzędowy tomograf komputerowy, ze stołem dla pacjentów o udźwigu do 225 kg, marki Optima CT 660 SE produkcji amerykańskiej firmy General Electric Healthcare, z obrazowaniem trójwymiarowym, dynamicznym, zaawansowaną wizualizacją, z oprogramowaniem do angiografii, kardiologii, onkologii oraz wirtualnej endoskopii. W Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie wykorzystywany będzie do pogłębionej diagnostyki chorób wewnętrznych, urazów, diagnostyce głowy itp. Zakup tomografu komputerowego, a wcześniej przygotowanie specjalnego pomieszczenia na potrzeby tejże pracowni, możliwy był dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym radnych, posłów na Sejm RP,  a także przychylności Pani Premier Beaty Szydło, która w ubiegłym roku przekazała na ten cel dotację z rezerwy budżetu Państwa w dyspozycji Rady Ministrów w wysokości prawie 1 mln 760 tys. zł. Pozostałe wydatki pokryte zostały z funduszy powiatu strzyżowskiego. W sumie na utworzenie Pracowni Tomografii Komputerowej w Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie oraz nowej Kaplicy wydano 2 mln 940 tys. złotych. Obecnie trwa szkolenie personelu medycznego, który będzie obsługiwać pracownię tomografii komputerowej. Przewiduje się, iż Narodowy Fundusz Zdrowia rozpocznie finansowanie badań tomograficznych w naszym szpitalu od kwietnia br.


[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]

 

 

zobaczzdjecia_01
 

 

Data dodania: 15-02-2017
liczba wyświetleń: 591

Pozostałe kategorie