wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Serdecznie zapraszamy na "Wielki Piknik w Cieniu Dębu"   |   Impreza odbędzie się 23 lipca br. w Zespole Parkowo - Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej   |   W programie m.in.:   |   od godz. 13.00 – Bieg przełajowy o Złoty Liść „Józefa”; dla uczestników atrakcyjne nagrody   |   od godz. 15.00 – Koncerty zespołów. Wystąpią m.in.: Polonijny Zespół Pieśni i Tańca „Polonez” z Kanady, Scream Maker, Yellow Horse, Grupa Teatralna z Kozłówka oraz Zespół Pieśni i Tańca „Wisznia” z Wiśniowej   |   Ponadto w programie przewidziano: degustację potraw regionalnych, stoiska rękodzielnicze, park zabaw dla dzieci, bufet i inne atrakcje   |   Projekt samorządu powiatowego w Strzyżowie dotyczący rewitalizacji zabytkowej oficyny w Wiśniowej wybrany do dofinansowania   |   W ramach gruntownego remontu budynku przewidziano m.in. odnowienie ciekawych, zabytkowych polichromii sufitowych   |   W obiekcie powstaną dostępne dla zwiedzających sale ekspozycyjne na wystawy stałe i czasowe   |   Szpital Powiatowy w Strzyżowie znalazł się w gronie szpitali, które weszły do Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, potocznie zwanego siecią szpitali   |   Nasz placówka znalazła się na I poziomie zabezpieczenia zdrowotnego   |   Do końca lipca br. absolwenci gimnazjów wybierający kontynuację kształcenia w szkołach powiatowych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oraz absolwenci tych szkół mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka   |   Więcej informacji, w tym wzór wniosku w naszym serwisie w cz. Stypendia i pomoc dla młodzieży   |   Do 28 lipca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020   |   Rolnicy mogą ubiegać się o środki na inwestycje w rozwój produkcji mleka krowiego, prosiąt i bydła mięsnego   |   Rozpoczęły się zapisy do Grupy Świętego Andrzeja Boboli, która 4 sierpnia br. w ramach 40. Pieszej Pielgrzymki wyruszy z Rzeszowa na Jasną Górę   |   Więcej informacji http://www.pielgrzymka.rzeszow.pl/sw-andrzej.html
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
blank
bn_bip
blank
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Co nowego w Zespole Szkół w Czudcu?


Na półmetku roku szkolnego 2016/2017 Zespół Szkół w Czudcu może pochwalić się wieloma sukcesami swoich uczniów. Z powodzeniem realizowany jest program nowego kierunku kształcenia w LO na oddziale strażacko-ratowniczym. Czudecka szkoła kontynuuje współpracę z włoskim miastem Rimini w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja - Rozwój (POWER) pt. „Praktyka czyni mistrza", a także nawiązała współpracę z Hotelem Arłamów.


Zespół Szkół w Czudcu w roku szkolnym 2016/2017 w technikum kształci w następujących kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, kelner, technik budownictwa, technik hotelarstwa. Na poziomie liceum ogólnokształcącego w oddziale ogólnym i w oddziale strażacko-ratowniczym. Ponadto w zasadniczej szkole zawodowej na kierunkach: kucharz, murarz - tynkarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej i na oddziale wielozawodowym.


Na nowym kierunku LO w oddziale strażacko-ratowniczym w latach 2017-2019 zaplanowano: w klasie I realizację godzin z przedmiotów ogólnokształcących zgodną ze szkolnym planem nauczania - dodatkowo 3 godziny wychowania fizycznego i 1 godzinę edukacji dla bezpieczeństwa. Ponadto umożliwia się uczniom uzyskanie karty pływackiej, udział w lekcji poglądowej w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, wyjazdy studyjne związane z preorientacją zawodową, utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (umundurowanie) oraz wyjazdy na zimowy i letni obóz sprawnościowy związany z tematyką strażacką.


W klasie II zaplanowano kurs udzielania pomocy przedmedycznej i uzyskanie certyfikatu z tego zakresu (egzamin państwowy), udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, realizację kursu prawa jazdy kat. „B" (egzamin opłaca uczeń), wyjazdy studyjne związane z preorientacją zawodową, 5-dniowy obóz zimowy (ratownictwo lodowe - uzyskanie certyfikatu), 5-dniowy obóz letni (ratownictwo wodne - uzyskanie certyfikatu) oraz uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu podstawowego strażaków ratowników OSP.


W programie klasy III zaplanowano zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy strażaków na różnych stanowiskach służbowych - zajęcia w jednostkach i ośrodkach ratowniczo - gaśniczych, kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy, udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz zajęcia sprawnościowe według opracowanego programu zajęć wychowania fizycznego i edukacji o bezpieczeństwie.


Uczniowie I klasy LO w oddziale strażacko - ratowniczym ferie zimowe rozpoczęli na obozie szkoleniowym w Chyrowej. Pierwszym zadaniem były zmagania z piękną, lecz niełatwą technicznie dyscypliną sportu, jaką jest narciarstwo zjazdowe. Następnym etapem szkolenia młodzieży było poznanie poszczególnych technik ratowania osób poszkodowanych, przebywających na pękającym lodzie, a także osób, które już znajdują się w wodzie lub pod lodem. Zadania określone przez komendanta PSP w Strzyżowie młodzi kandydaci na ratowników wykonali wzorowo. W kolejnych dniach zajęć sprawnościowych przyszła pora na jazdę na łyżwach oraz kontynuację ćwiczeń w zjazdach na stoku.


W piątek 17 lutego 2017 r. młodzież kl. I LO (z innowacją pedagogiczną strażacko- ratowniczą) gościła w Krakowskiej Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, która sprawuje patronat nad uczniami z Czudca. Głównym celem wycieczki było zapoznanie licealistów ze specyfiką Szkoły Aspirantów oraz wymogami, jakie stawia ona kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na uczelnię. Uczniowie poznali - dzięki uprzejmości mł. kpt. Małgorzaty Maluty - tok zajęć kadeta szkoły, który w ciągu dwóch lat przygotowuje się do służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej. Kolejnym punktem wycieczki było poznanie obowiązków zawodowych strażaków Komendy Miejskiej nr 1 PSP w Krakowie, która mieści się tuż przy Rynku Starego Miasta i swoim nadzorem obejmuje najstarszą i najbardziej zaludnioną część Krakowa. Dodatkową atrakcją było wejście na Wieżę Hejnalistów przy Kościele Mariackim w Krakowie i wysłuchanie z bliska słynnego hejnału. Strażak - hejnalista opowiedział młodzieży wiele barwnych legend związanych z historią miasta. Wieczorem uczniowie w towarzystwie opiekunów: komendanta PSP w Strzyżowie bryg. Piotra Rędziniaka i wychowawcy klasy Jacka Lenarta poznawali uroki stolicy Małopolski.


W bieżącym roku (11.03-8.04 2017 r.) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja - Rozwój (POWER) pt. „Praktyka czyni mistrza" 19 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum hotelarstwa i technikum budownictwa odbywać będzie praktykę zawodową w Rimini, w jednym z najpopularniejszych miast turystyczno-wypoczynkowych Włoch. Swoje umiejętności zawodowe i językowe młodzież doskonalić będzie pod okiem włoskich pracodawców i opiekunów w restauracjach, pizzeriach, hotelach oraz firmach remontowo-budowlanych. Uczniowie otrzymają stosowne certyfikaty i europassy mobilności potwierdzające ich umiejętności zawodowe i językowe, a także umożliwiające im w przyszłości ubieganie się o zatrudnienie na polskim i europejskich rynkach pracy. Wyjazd zagraniczny poprzedzony został merytorycznym przygotowaniem młodzieży poprzez wielogodzinny kurs języka włoskiego oraz specjalistyczny kurs kulturowy i pedagogiczny.


W dniu 23.02.2017 r. zawarta została umowa o współpracy pomiędzy hotelem Arłamów a Zespołem Szkół w Czudcu, w ramach której podpisano umowę na 4-tygodniową praktykę zawodową dla uczniów technikum hotelarstwa. W tym znanym ośrodku od 13 marca br. młodzież będzie zdobywać doświadczenia i umiejętności w branży gastronomiczno-hotelarskiej.


Dla uczniów klas budowlanych zorganizowano szkolenia mające na celu poszerzenie zdobywanych w szkole kwalifikacji. I tak 26 października 2016 r. przedstawiciel firmy XL-TAPE-INTERNATIONAL sp. z o.o. Mateusz Sękowski przeprowadził szkolenie z zakresu nowoczesnych wyrobów dla budownictwa marki blue dolphin tapes. 4 listopada doradca techniczny firmy GREINPLAST Krzysztof Zieliński przeprowadził szkolenie montażu okładziny elewacyjnej akrylowej GREINPLAST OEA dla uczniów klas II, III, IV technikum w zawodzie technik budownictwa. Rozpoczęła się również realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Zawodowcy na start". W ramach projektu będą realizowane szkolenia, kursy zawodowe, staże dla uczniów, studia podyplomowe dla nauczycieli oraz zostanie zakupione wyposażenie do symulacyjnej pracowni ekonomiczno-gastronomicznej.


W dniach 28, 29, 30 września 2016 r. uczniowie III klasy architektury krajobrazu z Zespołu Szkół w Czudcu zrealizowali pod kierunkiem nauczyciela zawodu Anny Godek ciekawy projekt zagospodarowania  rabat przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. W sumie posadzono 44 rośliny ozdobne i wysypano ok. 3,5 t. kamienia ozdobnego. Obecnie uczniowie technikum architektury krajobrazu oraz ich koledzy z technikum żywienia biorą  udział w akcji organizowanej przez czasopismo „Łowca Polski", której hasło brzmi „ Ożywić Pola - ROK GĘGAWY". Akcja „Ożywić Pola" polega głównie na współpracy młodych ludzi z kołem łowieckim „Rogacz" w Niechobrzu oraz z Nadleśnictwem Strzyżów. Uczestnicy projektu promują w środowisku lokalnym wiedzę na temat ekologii oraz gospodarki łowieckiej. Natomiast w klasach gastronomicznych rozpoczęto realizację innowacji pedagogicznej mającej na celu promowanie kuchni regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem potraw z dziczyzny. Partnerem szkoły w realizacji ww. innowacji są Polski Związek Łowiecki i restauracja „Zamek Dubiecko".


W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół w Czudcu może pochwalić się wieloma sukcesami. W finale I Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Wyższej Szkole Prawa i Administracji II miejsce zajęła uczennica klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Patrycja Król, której opiekunem była Wioletta Sarna. W ten sposób Patrycja zdobyła indeks na bezpłatne jednolite studia magisterskie albo studia I i II stopnia na ww. uczelni oraz zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej. Konkurs odbył się pod patronatem Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Duży sukces odniósł także uczeń klasy IV Technikum Budowlanego Krzysztof Nowak, zajmując I miejsce w województwie podkarpackim i 25 miejsce w kraju w Ogólnopolskim Interaktywnym Konkursie Języka Angielskiego (8 grudnia 2016 roku). Opiekunem Krzysztofa była Beata Wójcik.


W konkursie organizowanym przez Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny pod tytułem „Porozmawiajmy o AIDS" jedną z głównych nagród otrzymała Karolina Ciuba, uczennica klasy III Technikum Żywienia, natomiast Przybysław Myśliwiec, uczeń klasy I Liceum Ogólnokształcącego, otrzymał wyróżnienie. W IV Powiatowym Turnieju Szachowym Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Wicestarosty Strzyżowskiego III miejsce zajął uczeń II klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Tomek Wapiński - jego opiekunem był Bartosz Hałas.


W Zespole Szkół w Czudcu organizowane są także zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania młodzieży: na kółku plastycznym uczniowie z powodzeniem przygotowują się do udziału w międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach plastycznych, odnosząc corocznie duże sukcesy, na zajęciach recytatorsko-muzycznych przygotowują programy artystyczne na akademie szkolne i środowiskowe, doskonalą grę na instrumentach, uczą się gry na rogu myśliwskim, na kółku strzeleckim systematycznie trenują przed zawodami sportowo-obronnymi (sprawni jak żołnierze, zawody policyjno-prewencyjne).


Czudecka szkoła ściśle współpracuje z Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie oraz Krakowską Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Uczelnie te objęły patronat nad Zespołem Szkół w Czudcu.


[inf. i fot. ZS Czudec, opr. W. Plezia]

Poniżej galeria.

Data dodania: 10-03-2017
liczba wyświetleń: 306

Pozostałe kategorie