wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Zakończyły się egzaminy końcowe uczniów klas trzecich gimnazjów   |   Gimnazjaliści zdawali w bieżącym roku egzaminy z przedmiotów humanistycznych, matematyki, przedmiotów ścisłych i języka obcego   |   Samorząd powiatowy w Strzyżowie kontynuuje inwestycje rozpoczęte w 2017 r.   |   W Strzyżowie dobiegają końca prace w budynkach przy ul. Przecławczyka i Parkowej   |   We Frysztaku wyłonieni zostali wykonawcy na dostawę wyposażenia boiska lekkoatletycznego i pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego   |   Za kwotę blisko 1,9 mln zł Powiat Strzyżowski prowadzi rewitalizację zabudowań gospodarczych w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej   |   W Wiśniowej rozpoczęła się przebudowa oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   |   Samorząd powiatowy pokrywa też wkład własny do projektu Gminy Czudec - budowy mostu na rzece Wisłok, który włączał będzie obszar Zawisłocza i część Wyżnego w budowaną obecnie przez samorząd województwa podkarpackiego obwodnicę Czudca   |   Karolina Dziedzic-Gruszowska z UKS Diament Pstrągowa po raz szósty zdobyła tytuł mistrzyni Polski Seniorów w kickboxingu w formule full contact (kat. -70 kg)   |   W niedzielę (22.04) na hipodromie JKS „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim odbędzie się IV Memoriał Prezydenta Lecha Kaczyńskiego pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy; początek imprezy o godz. 15.00   |   Ośrodek Kultury w Czudcu zaprasza 22.04. na koncert muzyczny w wykonaniu uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego nr 3 w Rzeszowie poświęcony 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wstęp wolny. Szczegóły na stronie internetowej www.ok-czudec.pl   |   Od piątku do niedzieli (20-22.04) potrwa VII Ogólnopolski Spływ Kajakowy Wisłok 2018, którego drugi etap wiódł będzie z Frysztaka do Marku.szowej (11 km)   |   Organizatorzy przewidują udział ponad 250 miłośników kajakarstwa
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Zapraszamy absolwentów gimnazjów do szkół w powiecie strzyżowskim

Absolwenci gimnazjów stanęli właśnie przed ważną decyzją życiową. Muszą dokonać wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, która umożliwi im zdobycie konkretnych kwalifikacji zawodowych, przygotuje do podjęcia pracy lub da solidne podstawy do dalszej nauki na wyższych uczelniach. W naszym powiecie uczniowie trzecich klas gimnazjów mogą skorzystać z ciekawych ofert edukacyjnych, jakie przygotowały dla nich:  Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół w Czudcu z zapleczem gastronomiczno - hotelarskim i Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie wraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.


Wśród atutów tych placówek wymienić można: interesujące kierunki kształcenia, koła przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne, w tym finansowane ze środków europejskich, konsultacje dla maturzystów na poziomie podstawowym i rozszerzonym, zajęcia warsztatowe na Uniwersytecie Rzeszowskim i Politechnice Rzeszowskiej, atrakcyjne praktyki, w tym zagraniczne, a przede wszystkim wysoki poziom kształcenia, o czym świadczą sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych i konkursach oraz bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych, niejednokrotnie przewyższające średnią wojewódzką i ogólnopolską, a tym samym wysoka zdawalność na wymarzone studia.


Ponadto - jak mówią sami uczniowie - w szkołach prowadzonych przez samorząd powiatowy w Strzyżowie panuje niepowtarzalny klimat, zapewniający wyjątkowo korzystne warunki zarówno uczniom bardzo zdolnym, jak i tym, którym nauka przychodzi z trudnością. Szkoły dbają też o wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa uczniów oraz umożliwiają indywidualizację procesu kształcenia. Nowoczesne wyposażenie wszystkich placówek edukacyjnych obejmuje: multimedialne pracownie przedmiotowe, wysokiej jakości sprzęt specjalistyczny do kształcenia zawodowego, bogate zaplecze sportowe (strzelnica sportowa, sala gimnastyczna, siłownia), a także punkt gastronomiczny, sklepik szkolny czy multimedialny kiosk informacyjny.


Niewątpliwą zachętą do wyboru szkół średnich na terenie powiatu strzyżowskiego jest unikalny program stypendialny samorządu powiatowego w Strzyżowie adresowany do uzdolnionej młodzieży pod nazwą Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego. Szczegółowe informacje w serwisie www.strzyzowski.pl, w zakładce Stypendia i pomoc dla młodzieży.


W ofercie edukacyjnej 3 - letniego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie w roku szkolnym 2017/2018 znalazły się klasy z następującymi rozszerzeniami od klasy pierwszej: z matematyki (rozszerzenie od II klasy z informatyki, fizyki, chemii, geografii i języka angielskiego - dwa do wyboru), z biologii (rozszerzenie od II klasy z geografii, fizyki, chemii, matematyki i języka angielskiego - dwa do wyboru), z języka polskiego (rozszerzenie od II klasy z biologii, historii, WOS-u, języka angielskiego lub innego języka - dwa do wyboru) i z języka angielskiego (klasa dwujęzyczna) z rozszerzeniem z matematyki, biologii, geografii i informatyki (dwa do wyboru) oraz przedmiotami: informatyka, matematyka, biologia i podstawy przedsiębiorczości wykładanymi od I klasy w języku polskim i języku angielskim. Nauka w klasie dwujęzycznej umożliwi uczniom nabycie kwalifikacji ułatwiających podjęcie studiów w krajach anglojęzycznych, a w przyszłości da możliwość zdania matury dwujęzycznej.


Ponadto uczniowie mogą uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach dodatkowych, w tym w kołach olimpijskich przygotowujących do olimpiad i konkursów przedmiotowych, kołach akademickich z fizyki, biologii, chemii lub języka polskiego realizowanych w ramach wykładów, warsztatów i zajęć laboratoryjnych odbywających się m.in. w placówkach badawczych Uniwersytetu Rzeszowskiego, konserwatoriach oraz kółkach przedmiotowych przygotowujących do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym.


Mające ponad stuletnią tradycję dydaktyczno - wychowawczą Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie nie tylko zapewnia kształcenie na wysokim poziomie, o czym świadczą wyniki egzaminów maturalnych znacznie przewyższające średnią w skali kraju i województwa oraz liczne sukcesy międzynarodowe, ogólnopolskie i wojewódzkie w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, ale także wspiera uczniów w rozwijaniu ich pasji. W szkole prowadzone są m.in.: zajęcia artystyczne rozwijające zdolności muzyczne, wokalne i teatralne uczniów, zajęcia turystyczno - krajoznawcze i  sportowe (piłka siatkowa, koszykówka, pływanie, strzelanie, szachy, taniec, aerobik), a także obozy naukowe - tegoroczny „Tropem Żubra" prowadził do Białowieży. Dużym sukcesem dla uczniów klasy III z rozszerzeniem z biologii i chemii zakończył się udział w konkursie „30 laboratoriów na 30 - lecie Adamedu" zorganizowanym przez polską firmę farmaceutyczno-biotechnologiczną ADAMED SmartUP. Uczniowie wygrali bowiem 10 tys. złotych z przeznaczeniem na nowoczesne wyposażenie pracowni biologicznej w swojej szkole.


W ofercie edukacyjnej, działającego w ramach Zespołu Szkół w Czudcu, 3 - letniego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, znalazł się profil ogólny (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski) oraz realizowany z powodzeniem od roku ubiegłego nowy kierunek kształcenia w oddziale strażacko - ratowniczym z przedmiotami w zakresie rozszerzonym z: fizyki i chemii, językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim do wyboru, a także obozami szkoleniowymi - letnim i zimowym. W ramach trzyletniego cyklu kształcenia w latach 2017/2019 zaplanowano m.in. realizację godzin z przedmiotów ogólnokształcących, w tym 3 dodatkowych wychowania fizycznego i 1 edukacji dla bezpieczeństwa, zajęcia sprawnościowe, wyjazdy studyjne związane z preorientacją zawodową, wycieczki zawodowe, w tym lekcję poglądową w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, realizację kursu prawa jazdy kat."B" (egzamin opłaca uczeń) i kursu kwalifikacyjnego pierwszej pomocy oraz utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (umundurowanie). Ponadto szkoła daje uczniom możliwość uzyskania karty pływackiej, certyfikatu z kursu udzielania pomocy przedmedycznej (egzamin państwowy), zaświadczenia ukończenia kursu podstawowego strażaków ratowników OSP, a także certyfikatów z ratownictwa lodowego i wodnego w ramach obozów szkoleniowych - letnich i zimowych.


Interesującą i atrakcyjną ofertą edukacyjną Zespół Szkół w Czudcu przygotował także dla gimnazjalistów, wybierających do dalszego kształcenia 4 - letnie Technikum lub 3 - letnią Branżową Szkołę I stopnia powołaną w ramach reformy edukacyjnej z dniem 1 września 2017 r. w miejsce dotychczasowych Zasadniczych Szkół Zawodowych. W Technikum absolwenci gimnazjów będą mogli się kształcić w następujących zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik hotelarstwa, technik budownictwa, technik w zawodzie kelner oraz wprowadzonym od nowego roku szkolnego kierunku - technik obsługi turystycznej. Natomiast w Branżowej Szkole I stopnia młodzież będzie się mogła uczyć w następujących zawodach: kucharz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, cieśla, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz na dwóch nowych kierunkach tj. operator urządzeń przemysłu ceramicznego i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - kształcenie skierowane dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.


Warto w tym miejscu podkreślić, iż Zespół Szkół w Czudcu jest jedyną w powiecie szkołą ponadgimnazjalną w pełni przystosowaną do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Z myślą o nich przed budynkiem powstał podjazd dla wózków inwalidzkich, a wewnątrz obiektu zainstalowano platformę hydrauliczną, która pozwala na korzystanie z pracowni specjalistycznych zlokalizowanych na I piętrze. Specjalnie do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością dostosowano również sanitariaty i szkolną bibliotekę oraz oddano 3 nowocześnie wyposażone pokoje z węzłem sanitarnym, które umożliwiają całodniowy pobyt ucznia w placówce.


Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach nauki w liceum realizowane będą w jednostkach straży pożarnej i ośrodkach ratowniczo - gaśniczych, natomiast w technikum i szkole branżowej I stopnia prowadzone będą m.in. we współpracy z najlepszymi przedsiębiorstwami branży z zakresu projektowania, zakładania i pielęgnacji terenów zieleni, a także florystyki na terenie Rzeszowa i okolic, w otaczającym szkołę zespole parkowo - dworskim, jak również w pracowniach gastronomicznych i hotelarskich Centrum Kształcenia Praktycznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Czudcu. Młodzież będzie mogła również zdobyć doświadczenie m.in. w hotelach, restauracjach, gospodarstwach agroturystycznych i zakładach pracy w ramach realizowanych przez szkołę zagranicznych praktyk zawodowych, kończących się uzyskaniem dwujęzycznego certyfikatu potwierdzającego umiejętności zawodowe i umożliwiającego podjęcie pracy w swoim zawodzie we wszystkich państwach Unii Europejskiej.


Uznaną i cenioną szkołą w naszym powiecie jest Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie, który uczniom kończącym gimnazja proponuje naukę w 4 - letnim Technikum i 3 - letniej Branżowej Szkole I stopnia. Bogata oferta technikum obejmuje kształcenie w wielu obecnie pożądanych na rynku pracy zawodach, tj. technik usług fryzjerskich, technik agrobiznesu, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych oraz w dwóch nowych: technik analityk i technik logistyk. Kształcenie młodzieży w zawodzie technik logistyk ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach transportowych, pełnienia funkcji związanych z fizycznym przepływem towarów oraz do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, zaś w zawodzie technik - analityk do pracy w laboratoriach przemysłowych, naukowo-badawczych, kryminalistycznych, toksykologicznych, a także do pracy dla potrzeb archeologii i geologii. Odrębną propozycją edukacyjną jest liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz szkoła policealna w zawodzie technik - informatyk. W Branżowej Szkole I stopnia kształcenie odbywało się będzie w zawodach jednokwalifikacyjnych, w tym w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek skrawających, fryzjer i ślusarz.


Uczniowie, którzy do dalszej nauki, wybiorą Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie, będą mogli odbywać kształcenie praktyczne w zawodach mechanicznych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie. Placówka posiada nowoczesne pracownie CNC, w których obrabiarki wyposażone są w sterowania HEIDENHAIN oraz SINUMERIK, jak również nowoczesne oprogramowanie wspomagające projektowanie i wytwarzanie na obrabiarkach numerycznych. Do nauki zawodów samochodowych, w tym diagnostyki komputerowej oraz badań diagnostycznych służą nowe modele samochodów marki SKODA FABIA. W ramach zajęć dodatkowych u uczniów rozwijane są umiejętności modelowania przestrzennego w ramach oprogramowania: AutoCAD, NX i MTS. Każdy uczeń uczęszczający na zajęcia do CKP w Dobrzechowie może tutaj nieodpłatnie naprawić swój samochód, zaś kształcący się w zawodzie: technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych ma opłacony kurs nauki jazdy samochodem, przygotowujący do uzyskania prawa jazdy kat. B. Ponadto wszyscy uczniowie pierwszych klas, którzy będą uczęszczać na zajęcia do placówki, zostaną wyposażeni w bezpłatne ubrania robocze. Nie bez znaczenia jest również fakt współpracy CKP w Dobrzechowie z firmą SEGER Cutting Tools w Wiśniowej, która nie tylko przyjmuje uczniów na praktykę zawodową do zakładu, ale także funduje stypendium w klasie trzeciej dla czterech uczniów najzdolniejszych z zakresu obróbki skrawaniem, a po ukończeniu szkoły daje możliwość zatrudnienia dla najlepszych.


Więcej szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji elektronicznej, ofert edukacyjnych oraz zasad naboru do szkół można znaleźć na stronach internetowych: www.lo-strzyzow.pl, www.zs-strzyzow.itl.pl, www.zs-czudec.itl.pl.

Absolwentów gimnazjów zachęcamy do wyboru szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie!

[Zdjęcie z archiwum LO w Strzyżowie, oprac. A. Zielińska]

 

 

 

Data dodania: 10-05-2017
liczba wyświetleń: 494

Pozostałe kategorie