wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Ruszyła budowa obwodnicy Strzyżowa na drodze wojewódzkiej nr 988   |   Inwestycja realizowana jest przez samorząd województwa podkarpackiego   |   11 maja 2018 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie podpisana zostanie umowa na modernizację Szpitala Powiatowego w Strzyżowie   |   W ramach projektu planuje się m.in. dobudowę nowego segmentu do budynków szpitalnych, przeniesienie i standaryzację bloków operacyjnych, zmianę dotychczasowej lokalizacji poszczególnych oddziałów, uruchomienie nowych usług m.in. w zakresie chorób układu oddechowego i in.   |   Wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą zadania będzie strzyżowska firma PRB „Rembud” Sp. z o.o   |   Według stanu na dzień 09.05.2018 r. wartość w/w. projektu wyniesie ponad 23 mln zł, w tym 9.999.999,98 zł stanowi dofinasowanie w ramach RPO 2014-2020, pozostała zaś kwota pokryta zostanie z budżetu powiatu   |   Jest to największy wartościowo, jak do tej pory, projekt realizowany przez samorząd powiatowy w Strzyżowie   |   12 maja (sobota) w Szkole Podstawowej w Konieczkowej odbędzie się Noc Muzeów   |   W programie m.in. wystawa mundurów i militariów, projekcja filmu i gry edukacyjne przygotowane przez IPN Oddział w Rzeszowie, wykład na temat udziału mieszkańców naszego powiatu w walce o niepodległość, konkurs strzelecki, prezentacja zabytków motoryzacji i in.
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Nasza społeczność

Jubileusz 15 - lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Różance

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Różance (gmina Wiśniowa), prowadzone przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, obchodziły we wtorek, 23 maja 2017 r. 15 - lecie swojej działalności. Były kwiaty, życzenia, gratulacje i wiele ciepłych słów skierowanych pod adresem pracowników i podopiecznych placówki. Uroczystościom przewodniczył Ks. Biskup Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, który m.in. poświęcił figurę Matki Bożej Niepokalanej.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in.: Ks. Biskup Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, przedstawiciele Caritas Diecezji Rzeszowskiej: Ks. Dyrektor Stanisław Słowik, Ks. Wicedyrektor Władysław Jagustyn i siostra Joanna, Ks. Jan Klich - ofiarodawca rodzinnego domu i działki w Różance na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej,  Ks. Jerzy Oczoś - Proboszcz Parafii Niepokalanego Serca NMP i Św. Stanisława Kostki, Ks. Henryk Czajka - Proboszcz Parafii pw. Św. Anny w Niewodnej, Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, Zastępca Burmistrza Strzyżowa - Pani Dagmara Preisner, Wójt Gminy Wiśniowa Pan Marcin Kut, Dyrektor Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pan Maciej Szymański, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie Pan Marcin Gąsior, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie Pan Grzegorz Witek, a także dyrektorzy pokrewnych placówek z terenu powiatu strzyżowskiego, kierownicy WTZ z Diecezji Rzeszowskiej, osoby, które zapoczątkowały działalność różańskiej placówki, uczestnicy warsztatów z rodzinami oraz sąsiedzi na czele z sołtysem wsi Różanka - Panem Ryszardem Strzępkiem.

Wszystkich zgromadzonych powitał Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Różance Pan Ryszard Sadza, który przypomniał historię powstania placówki oraz zaprezentował jej dotychczasowe dokonania. Jak mówił, budynek, w którym obecnie mieszczą się Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ofiarował przed laty na cele dobroczynne Księdzu Stanisławowi Słowikowi, działającemu w imieniu Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Ks. Jan Klich. Adaptacji budynku podjął się Ks. Prałat Bronisław Żołnierczyk wraz wolontariuszami - członkami Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie: Panią Teresą Górecką - Kubicką, Panią Lucyną Kądziołką, Panią Janiną Sarną, Pan Janem Urjaszem i Panem Stanisławem Bieszczadem. Dokumentację nieodpłatnie wykonał mgr inż. Roman Orlewski. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Różance powołane zostały 3 listopada 2001 r. Uroczystego otwarcia i poświęcenia obiektu 8 maja 2002 roku dokonał Ks. Biskup Kazimierz Górny, który 6 lat później poświęcił również nowe pracownie powstałe w wyniku rozbudowy prowadzonej przez śp. Marka Żołnowskiego, pierwszego kierownika WTZ w Różance.

Obecnie do warsztatów uczęszcza 45 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu strzyżowskiego i powiatu rzeszowskiego. Uczestnicy WTZ są codziennie dowożeni na kilkugodzinne zajęcia warsztatowe prowadzone w pracowniach m.in. komputerowo-introligatorskiej, gospodarstwa domowego, stolarskiej, prac ręcznych, ogrodniczej, plastyczno - ceramicznych, gobelinu i haftu. W ramach zajęć terapeutycznych organizowane są ponadto liczne wycieczki, zajęcia sportowe, wyjazdy, kiermasze, a także przedstawienia Jasełek. Dzięki udziałowi w zajęciach podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej uczą się pokonywać swoje słabości, wady i własne niesprawności, usamodzielniają się i są aktywni w życiu społecznym.

Przybyli na jubileusz 15 - lecia WTZ w Różance goście mogli się o tym przekonać, oglądając prezentację multimedialną „Warsztaty wczoraj i dziś". Na fotografiach znaleźć można było twarze wszystkich pracowników i wszystkich podopiecznych, w tym także tych, którzy odeszli już na wieczny spoczynek. Zaprezentowano także sceny z codziennych zajęć oraz warsztatowych uroczystości i wspólnych wyjazdów.

Wiele emocji i wzruszeń wywołało wśród publiczności przedstawienie pt. „Pięć życzeń Natalki" przygotowane przez uczestników Warsztatów pod kierunkiem terapeutów. Wartość przesłania „[...] każdy może stać się „małą iskierką" i rozgrzać serca innych - by uwierzyć, że życie jest piękne i warto żyć" docenili m.in. Ks. Biskup Rzeszowski Jan Wątroba i Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, którzy zostali poproszeni o zabranie głosu w tej części spotkania jubileuszowego. Ks. Biskup Jan Wątroba  podziękował także wszystkim osobom, które ten dom stworzyły, rozbudowały, a na przestrzeni 15 - lat nadały mu szczególny klimat. Pan Starosta z kolei, podkreślając znaczenie terapii zajęciowej jako formy pracy z osobami niepełnosprawnymi, podziękował za dotychczasową, owocną współpracę z Caritas Diecezji Rzeszowskiej w naszym powiecie.

 

Kolejnym punktem obchodów było poświęcenie figury Matki Bożej Niepokalanej, umieszczonej tuż obok domu. Ks. Biskup Jan Wątroba w modlitwie polecił opiece Maryi dzieło pomocy osobom niepełnosprawnym oraz pomodlił się za zmarłych związanych z tym miejscem.

Uroczystość zakończyła się obiadem, podczas którego kwiaty i prezenty na ręce Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Różance - Pana Ryszarda Sadzy złożyli liczni goście, w tym m.in. kierownicy i dyrektorzy podobnych placówek z terenu województwa podkarpackiego. Nie zabrakło również ciepłych słów kierowanych pod adresem pracowników WTZ, podziękowań za dotychczasową współpracę, życzeń na dalsze lata działalności, a także wspomnień, refleksji i wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Na koniec wszyscy goście obdarowani zostali pamiątkowymi Aniołkami.

 

[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]

 Data dodania: 30-05-2017
liczba wyświetleń: 550

Pozostałe kategorie