wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Złożony przez SP ZOZ w Strzyżowie projekt dokończenia rozbudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego w Strzyżowie został wybrany do dofinansowania z funduszy europejskich przez Zarząd Województwa Podkarpackiego   |   Będzie to jeden z największych projektów współfinansowanych przez samorząd powiatowy w Strzyżowie   |   Budynki szpitalne zostaną połączone, rozbudowane i zmodernizowane. Szpital zostanie też wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny   |   18 września 2017 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie podpisano umowę o dofinansowanie budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca   |   Inwestycja zostanie zrealizowana do sierpnia 2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia; koszt inwestycji to ponad 85,5 mln zł   |   15 września br. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał ze strzyżowską firmą J.P. Bud umowę na rewitalizację drugiej części zabytkowych zabudowań gospodarczych w Zespole Parkowo - Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej   |   Dobiegają końca prace budowlane przy budowie boiska lekkoatletycznego typu „Orlik” przy SOSW we Frysztaku   |   W ramach powiatowych inwestycji drogowo – mostowych trwają prace przy budowie mostu w Zaborowie i przebudowie drogi powiatowej Kożuchów – Markuszowa – Oparówka –Wysoka Strzyżowska   |   Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie informuje, że dniach 04 - 06.10.2017 r. będą przyjmowane wnioski o organizację stażu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia o ustalonym II profilu pomocy; nabór wniosków dla osób do 30 roku życia planowany jest w dniach 6 – 8 listopada br.   |   Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej od 21 do 30 września br. jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie   |   Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej   |   Stowarzyszenie Polscy Łowcy Burz zachęca do korzystania z systemu geokomunikatów, zawierających ostrzeżenia meteorologiczne dla mieszkańców całego kraju   |   Bezpłatną aplikację można pobrać ze strony https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigajwcislo.ostrzegator   |   24 września br. na stadionie sportowym w Połomi odbędą się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych; początek o godz. 13.00   |   Również w niedzielę (24.09) na hipodromie Jeździeckiego Klubu Sportowego „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim odbędzie się IX Memoriał Hubala Henryka Dobrzańskiego; uroczyste rozpoczęcie zawodów o godz. 15.00
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
blank
bn_bip
blank
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Nasza społeczność

Jubileusz 15 - lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Różance

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Różance (gmina Wiśniowa), prowadzone przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, obchodziły we wtorek, 23 maja 2017 r. 15 - lecie swojej działalności. Były kwiaty, życzenia, gratulacje i wiele ciepłych słów skierowanych pod adresem pracowników i podopiecznych placówki. Uroczystościom przewodniczył Ks. Biskup Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, który m.in. poświęcił figurę Matki Bożej Niepokalanej.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in.: Ks. Biskup Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, przedstawiciele Caritas Diecezji Rzeszowskiej: Ks. Dyrektor Stanisław Słowik, Ks. Wicedyrektor Władysław Jagustyn i siostra Joanna, Ks. Jan Klich - ofiarodawca rodzinnego domu i działki w Różance na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej,  Ks. Jerzy Oczoś - Proboszcz Parafii Niepokalanego Serca NMP i Św. Stanisława Kostki, Ks. Henryk Czajka - Proboszcz Parafii pw. Św. Anny w Niewodnej, Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, Zastępca Burmistrza Strzyżowa - Pani Dagmara Preisner, Wójt Gminy Wiśniowa Pan Marcin Kut, Dyrektor Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pan Maciej Szymański, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie Pan Marcin Gąsior, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie Pan Grzegorz Witek, a także dyrektorzy pokrewnych placówek z terenu powiatu strzyżowskiego, kierownicy WTZ z Diecezji Rzeszowskiej, osoby, które zapoczątkowały działalność różańskiej placówki, uczestnicy warsztatów z rodzinami oraz sąsiedzi na czele z sołtysem wsi Różanka - Panem Ryszardem Strzępkiem.

Wszystkich zgromadzonych powitał Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Różance Pan Ryszard Sadza, który przypomniał historię powstania placówki oraz zaprezentował jej dotychczasowe dokonania. Jak mówił, budynek, w którym obecnie mieszczą się Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ofiarował przed laty na cele dobroczynne Księdzu Stanisławowi Słowikowi, działającemu w imieniu Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Ks. Jan Klich. Adaptacji budynku podjął się Ks. Prałat Bronisław Żołnierczyk wraz wolontariuszami - członkami Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie: Panią Teresą Górecką - Kubicką, Panią Lucyną Kądziołką, Panią Janiną Sarną, Pan Janem Urjaszem i Panem Stanisławem Bieszczadem. Dokumentację nieodpłatnie wykonał mgr inż. Roman Orlewski. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Różance powołane zostały 3 listopada 2001 r. Uroczystego otwarcia i poświęcenia obiektu 8 maja 2002 roku dokonał Ks. Biskup Kazimierz Górny, który 6 lat później poświęcił również nowe pracownie powstałe w wyniku rozbudowy prowadzonej przez śp. Marka Żołnowskiego, pierwszego kierownika WTZ w Różance.

Obecnie do warsztatów uczęszcza 45 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu strzyżowskiego i powiatu rzeszowskiego. Uczestnicy WTZ są codziennie dowożeni na kilkugodzinne zajęcia warsztatowe prowadzone w pracowniach m.in. komputerowo-introligatorskiej, gospodarstwa domowego, stolarskiej, prac ręcznych, ogrodniczej, plastyczno - ceramicznych, gobelinu i haftu. W ramach zajęć terapeutycznych organizowane są ponadto liczne wycieczki, zajęcia sportowe, wyjazdy, kiermasze, a także przedstawienia Jasełek. Dzięki udziałowi w zajęciach podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej uczą się pokonywać swoje słabości, wady i własne niesprawności, usamodzielniają się i są aktywni w życiu społecznym.

Przybyli na jubileusz 15 - lecia WTZ w Różance goście mogli się o tym przekonać, oglądając prezentację multimedialną „Warsztaty wczoraj i dziś". Na fotografiach znaleźć można było twarze wszystkich pracowników i wszystkich podopiecznych, w tym także tych, którzy odeszli już na wieczny spoczynek. Zaprezentowano także sceny z codziennych zajęć oraz warsztatowych uroczystości i wspólnych wyjazdów.

Wiele emocji i wzruszeń wywołało wśród publiczności przedstawienie pt. „Pięć życzeń Natalki" przygotowane przez uczestników Warsztatów pod kierunkiem terapeutów. Wartość przesłania „[...] każdy może stać się „małą iskierką" i rozgrzać serca innych - by uwierzyć, że życie jest piękne i warto żyć" docenili m.in. Ks. Biskup Rzeszowski Jan Wątroba i Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, którzy zostali poproszeni o zabranie głosu w tej części spotkania jubileuszowego. Ks. Biskup Jan Wątroba  podziękował także wszystkim osobom, które ten dom stworzyły, rozbudowały, a na przestrzeni 15 - lat nadały mu szczególny klimat. Pan Starosta z kolei, podkreślając znaczenie terapii zajęciowej jako formy pracy z osobami niepełnosprawnymi, podziękował za dotychczasową, owocną współpracę z Caritas Diecezji Rzeszowskiej w naszym powiecie.

 

Kolejnym punktem obchodów było poświęcenie figury Matki Bożej Niepokalanej, umieszczonej tuż obok domu. Ks. Biskup Jan Wątroba w modlitwie polecił opiece Maryi dzieło pomocy osobom niepełnosprawnym oraz pomodlił się za zmarłych związanych z tym miejscem.

Uroczystość zakończyła się obiadem, podczas którego kwiaty i prezenty na ręce Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Różance - Pana Ryszarda Sadzy złożyli liczni goście, w tym m.in. kierownicy i dyrektorzy podobnych placówek z terenu województwa podkarpackiego. Nie zabrakło również ciepłych słów kierowanych pod adresem pracowników WTZ, podziękowań za dotychczasową współpracę, życzeń na dalsze lata działalności, a także wspomnień, refleksji i wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Na koniec wszyscy goście obdarowani zostali pamiątkowymi Aniołkami.

 

[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]

 Data dodania: 30-05-2017
liczba wyświetleń: 262

Pozostałe kategorie