wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Gmina Czudec zaprasza do składania ofert na zadanie drogowe obejmujące m.in. budowę nowego mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917R Czudec-Wyżne   |   Termin składania ofert: 27.10.2017 r.   |   Więcej informacji na stronie www.czudec.pl   |   Inwestycja realizowana jest przez Gminę Czudec we współpracy z samorządem powiatowym w Strzyżowie w ramach projektu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego   |   Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zaprasza także do składania ofert na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Dobrzechów - Wysoka Strzyżowska – Węglówka (do 16.10), przebudowę drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa-Nowa Wieś z podziałem na trzy zadania (do 20.10)   |   14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narod   |   Z tej okazji wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty dziękujemy za wykonywaną pracę, gratulujemy osiągnięć i składamy najlepsze życzenia   |   12.10.2017 r. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał umowę na modernizację boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół Technicznych oraz kortu tenisowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Strzyżowie   |   Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej zajęło I miejsce w ogłoszonym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego konkursie pn. „NGO Wysokich Lotów”, w kategorii Kultura i Tożsamość Narodowa   |   W dniach 5-18 października br. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa   |   Szczegółowe informacje pod adresem http://www.arimr.gov.pl/   |   Policja przypomina o obowiązku noszenia o zmierzchu, poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego   |   TVP Historia emituje powtórkę serialu „Popielec”, zrealizowanego na początku lat 80 - tych XX w. na podstawie powieści Włodzimierza Kłaczyńskiego pod tym samym tytułem   |   Kilka scen do tego serialu nakręcono na tle budynku dworskiego w Baryczce, zaś pierwowzorem wydarzeń było wiele faktów z życia autora, który przez kilka lat mieszkał w Lutczy   |   Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie obchodzi jubileusz 25-lecia działalności   |   25 lat funkcjonowania obchodzi również Stowarzyszenie „Tak Życiu”   |   Z kolei jubileusz 30 – lecia pracy twórczej świętuje Chór Mieszany „Sokół”, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
blank
bn_bip
blank
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Nasza społeczność

Jubileusz 15 - lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Różance

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Różance (gmina Wiśniowa), prowadzone przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, obchodziły we wtorek, 23 maja 2017 r. 15 - lecie swojej działalności. Były kwiaty, życzenia, gratulacje i wiele ciepłych słów skierowanych pod adresem pracowników i podopiecznych placówki. Uroczystościom przewodniczył Ks. Biskup Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, który m.in. poświęcił figurę Matki Bożej Niepokalanej.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in.: Ks. Biskup Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, przedstawiciele Caritas Diecezji Rzeszowskiej: Ks. Dyrektor Stanisław Słowik, Ks. Wicedyrektor Władysław Jagustyn i siostra Joanna, Ks. Jan Klich - ofiarodawca rodzinnego domu i działki w Różance na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej,  Ks. Jerzy Oczoś - Proboszcz Parafii Niepokalanego Serca NMP i Św. Stanisława Kostki, Ks. Henryk Czajka - Proboszcz Parafii pw. Św. Anny w Niewodnej, Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, Zastępca Burmistrza Strzyżowa - Pani Dagmara Preisner, Wójt Gminy Wiśniowa Pan Marcin Kut, Dyrektor Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pan Maciej Szymański, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie Pan Marcin Gąsior, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie Pan Grzegorz Witek, a także dyrektorzy pokrewnych placówek z terenu powiatu strzyżowskiego, kierownicy WTZ z Diecezji Rzeszowskiej, osoby, które zapoczątkowały działalność różańskiej placówki, uczestnicy warsztatów z rodzinami oraz sąsiedzi na czele z sołtysem wsi Różanka - Panem Ryszardem Strzępkiem.

Wszystkich zgromadzonych powitał Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Różance Pan Ryszard Sadza, który przypomniał historię powstania placówki oraz zaprezentował jej dotychczasowe dokonania. Jak mówił, budynek, w którym obecnie mieszczą się Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ofiarował przed laty na cele dobroczynne Księdzu Stanisławowi Słowikowi, działającemu w imieniu Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Ks. Jan Klich. Adaptacji budynku podjął się Ks. Prałat Bronisław Żołnierczyk wraz wolontariuszami - członkami Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie: Panią Teresą Górecką - Kubicką, Panią Lucyną Kądziołką, Panią Janiną Sarną, Pan Janem Urjaszem i Panem Stanisławem Bieszczadem. Dokumentację nieodpłatnie wykonał mgr inż. Roman Orlewski. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Różance powołane zostały 3 listopada 2001 r. Uroczystego otwarcia i poświęcenia obiektu 8 maja 2002 roku dokonał Ks. Biskup Kazimierz Górny, który 6 lat później poświęcił również nowe pracownie powstałe w wyniku rozbudowy prowadzonej przez śp. Marka Żołnowskiego, pierwszego kierownika WTZ w Różance.

Obecnie do warsztatów uczęszcza 45 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu strzyżowskiego i powiatu rzeszowskiego. Uczestnicy WTZ są codziennie dowożeni na kilkugodzinne zajęcia warsztatowe prowadzone w pracowniach m.in. komputerowo-introligatorskiej, gospodarstwa domowego, stolarskiej, prac ręcznych, ogrodniczej, plastyczno - ceramicznych, gobelinu i haftu. W ramach zajęć terapeutycznych organizowane są ponadto liczne wycieczki, zajęcia sportowe, wyjazdy, kiermasze, a także przedstawienia Jasełek. Dzięki udziałowi w zajęciach podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej uczą się pokonywać swoje słabości, wady i własne niesprawności, usamodzielniają się i są aktywni w życiu społecznym.

Przybyli na jubileusz 15 - lecia WTZ w Różance goście mogli się o tym przekonać, oglądając prezentację multimedialną „Warsztaty wczoraj i dziś". Na fotografiach znaleźć można było twarze wszystkich pracowników i wszystkich podopiecznych, w tym także tych, którzy odeszli już na wieczny spoczynek. Zaprezentowano także sceny z codziennych zajęć oraz warsztatowych uroczystości i wspólnych wyjazdów.

Wiele emocji i wzruszeń wywołało wśród publiczności przedstawienie pt. „Pięć życzeń Natalki" przygotowane przez uczestników Warsztatów pod kierunkiem terapeutów. Wartość przesłania „[...] każdy może stać się „małą iskierką" i rozgrzać serca innych - by uwierzyć, że życie jest piękne i warto żyć" docenili m.in. Ks. Biskup Rzeszowski Jan Wątroba i Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, którzy zostali poproszeni o zabranie głosu w tej części spotkania jubileuszowego. Ks. Biskup Jan Wątroba  podziękował także wszystkim osobom, które ten dom stworzyły, rozbudowały, a na przestrzeni 15 - lat nadały mu szczególny klimat. Pan Starosta z kolei, podkreślając znaczenie terapii zajęciowej jako formy pracy z osobami niepełnosprawnymi, podziękował za dotychczasową, owocną współpracę z Caritas Diecezji Rzeszowskiej w naszym powiecie.

 

Kolejnym punktem obchodów było poświęcenie figury Matki Bożej Niepokalanej, umieszczonej tuż obok domu. Ks. Biskup Jan Wątroba w modlitwie polecił opiece Maryi dzieło pomocy osobom niepełnosprawnym oraz pomodlił się za zmarłych związanych z tym miejscem.

Uroczystość zakończyła się obiadem, podczas którego kwiaty i prezenty na ręce Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Różance - Pana Ryszarda Sadzy złożyli liczni goście, w tym m.in. kierownicy i dyrektorzy podobnych placówek z terenu województwa podkarpackiego. Nie zabrakło również ciepłych słów kierowanych pod adresem pracowników WTZ, podziękowań za dotychczasową współpracę, życzeń na dalsze lata działalności, a także wspomnień, refleksji i wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Na koniec wszyscy goście obdarowani zostali pamiątkowymi Aniołkami.

 

[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]

 Data dodania: 30-05-2017
liczba wyświetleń: 348

Pozostałe kategorie