wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • W sobotę 15 września o godz. 11.30 na Rynku w Strzyżowie odbędzie się uroczyste nadanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie   |   W programie m.in: złożenie meldunku Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, podniesienie flagi i odegranie hymnu państwowego, wręczenie sztandaru, okolicznościowe wystąpienia, defilada kompanii honorowych   |   Uroczystość poprzedzi Msza św. w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała, która rozpocznie się o godz. 10.00   |   W ramach imprezy przewidziano także pokazy m.in.: wyposażenia pojazdów policyjnych, patroli konnych, zestawu edukacyjnego Autochodzik, motocykla Harley, a także stoiska informacyjno-prewencyjne   |   18 września br. (wtorek) podczas sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego wręczone zostaną stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. J. Przecławczyka – Dąbrowskiego   |   W roku bieżącym przyznano 166 stypendiów, w tym 70 w kategorii absolwenci gimnazjów, 59 w kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 3 w kategorii uczniowie/absolwenci, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej, 32 w kategorii absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i 2 w kategorii Absolwent Roku   |   Na sobotę (15.09) w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie zaplanowano koncert pt. „Niepodległość w sercach pokoleń”   |   W programie m.in.: poezja autorstwa członków Kręgu Twórczego „Arche”, pieśni patriotyczne w wykonaniu solistów Studia Piosenki DK „Sokół” oraz koncert kapeli góralskiej „Ondraszki”   |   Ośrodek Kultury w Czudcu zaprasza w niedzielę (16.09) na film krótkometrażowy „W imię Wolności” i spotkanie „Czudec Moja Mała Ojczyzna” w ramach „Lekcji Historii”
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Gospodarka i rolnictwo

Uwaga na wezwania do zapłaty za wpis do rejestru CEIDG

W ostatnim czasie na e-maile organizacji pozarządowych zaczęły wpływać pisma, wzywające do zapłaty za wpis do Krajowego Rejestru Działalności Gospodarczych. W związku z tym informujemy, iż wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów są bezpłatne, a do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne.

W związku z powtarzającym się procederem przestrzegamy przed wezwaniami do uiszczenia opłaty w związku z rejestracją podmiotu do Krajowego Rejestru Działalności Gospodarczej. Wezwania takie pochodzą od prywatnych firm „prowadzących rejestry" i wykorzystujących fakt rejestracji m.in. stowarzyszeń (klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych) i fundacji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Firmy te kierują do organizacji pozarządowych listy, których treść sugeruje konieczność wpłaty w wysokości 500 zł na konto podmiotu, którego dane podane zostały w korespondencji. Pisma te do złudzenia przypominają korespondencję urzędową tj. są opatrzone pieczęcią, mają odwołania do konkretnych przepisów ustawy.

Wyjaśniamy. Jedynym publicznym rejestrem ewidencjonującym osoby fizyczne, przedsiębiorców jest CEIDG, do której wpis jest bezpłatny. Wszelkie zaś wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne prywatne podmioty należy traktować jako ofertę komercyjną.

[oprac. A. Zielińska]

Data dodania: 18-07-2017
liczba wyświetleń: 422

Pozostałe kategorie