wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Zapraszamy 17.02.2018 r. na XIII Rajd Narciarsko Pieszy o Puchar Przechodni Starosty Strzyżowskiego do Siedliska Janczar w Pstrągowej   |   Rajd zaplanowano na trzech trasach: ze Strzyżowa (od leśniczówki w Łętowni) od godz. 10.00, z Wielopola Skrzyńskiego od godz. 9.00. i z Woli Zgłobieńskiej (trasa survivalowa) od godz. 8.00.   |   Zakończenie - w Siedlisku Janczar w Pstrągowej ok. godz. 14.00.   |   W kościele katolickim rozpoczął się okres Wielkiego Postu   |   W parafiach na terenie powiatu strzyżowskiego w tym okresie odbywać się będą okolicznościowe, tradycyjne nabożeństwa, w tym m.in. procesje drogi krzyżowej   |   Budowa mostu na rzece Wisłok w Czudcu, modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w Lutczy, budowa chodników w Gwoźnicy to niektóre prace zaplanowane do wykonania na drogach powiatowych na 2018 r.   |   Powiat Strzyżowski w 2018 r. kontynuuje również prace budowlane w zabytkowych obiektach w Wiśniowej oraz w budynkach administracyjnych w Strzyżowie, a także projekt dotyczący wyposażenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Frysztaku
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Gospodarka i rolnictwo

Uwaga na wezwania do zapłaty za wpis do rejestru CEIDG

W ostatnim czasie na e-maile organizacji pozarządowych zaczęły wpływać pisma, wzywające do zapłaty za wpis do Krajowego Rejestru Działalności Gospodarczych. W związku z tym informujemy, iż wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów są bezpłatne, a do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne.

W związku z powtarzającym się procederem przestrzegamy przed wezwaniami do uiszczenia opłaty w związku z rejestracją podmiotu do Krajowego Rejestru Działalności Gospodarczej. Wezwania takie pochodzą od prywatnych firm „prowadzących rejestry" i wykorzystujących fakt rejestracji m.in. stowarzyszeń (klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych) i fundacji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Firmy te kierują do organizacji pozarządowych listy, których treść sugeruje konieczność wpłaty w wysokości 500 zł na konto podmiotu, którego dane podane zostały w korespondencji. Pisma te do złudzenia przypominają korespondencję urzędową tj. są opatrzone pieczęcią, mają odwołania do konkretnych przepisów ustawy.

Wyjaśniamy. Jedynym publicznym rejestrem ewidencjonującym osoby fizyczne, przedsiębiorców jest CEIDG, do której wpis jest bezpłatny. Wszelkie zaś wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne prywatne podmioty należy traktować jako ofertę komercyjną.

[oprac. A. Zielińska]

Data dodania: 18-07-2017
liczba wyświetleń: 252

Pozostałe kategorie