wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • 19 sierpnia br. w kamieniołomie w Stępinie odbędzie się rekonstrukcja walk o Tobruk z 1941 r. w ramach „XI Międzynarodowego Zlotu Militarnego Anlage Sud”; początek imprezy o godz. 15.00   |   Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda   |   Zapraszamy wykonawców do składania ofert w przetargach ogłoszonych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie głównie w zakresie budowy chodników tj. na: przebudowę drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa - Nowa Wieś z podziałem na trzy zadania realizowane w: Nowej Wsi, Pstrągowej i Czudcu; przebudowę drogi powiatowej nr 1323R Frysztak-Gogołów-Klecie (trzy odcinki)   |   Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie   |   Oferty można składać do 28.08. 2017 r. i do 01.09.2017 r.   |   Zarząd Powiatu Strzyżowskiego zaprasza także do składania ofert na prace budowlane polegające na modernizacji dachu i przebudowie budynku stajni w zespołu parkowo-dworskim w Wiśniowej na salę wielofunkcyjną z zapleczem gastronomicznym i pokoje noclegowe na poddaszu   |   Oferty można składać do 29.08. 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie   |   Szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Strzyżowie   |   20 sierpnia br. na placu przy Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie oraz przy Domu Ludowym w Szufanrowej (gmina Wiśniowa) odbędą się doroczne, gminne Święta Plonów   |   W gminach Frysztak (stadion GOSiR Frysztak) i Niebylec (plac sportowy w Konieczkowej) dożynki odbyły się w święto Matki Boskiej Zielnej - 15 sierpnia br.   |   Tegoroczne powiatowo – gminne dożynki będą miały miejsce 9 września br. w Czudcu   |   Impreza połączona będzie z uroczystościami 15-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej w Czudcu   |   W programie zaplanowano m.in.: polową Mszę św., prezentację wieńców i grup dożynkowych, występ zespołu „Mały Śląsk”, koncert gwiazdy wieczoru – Eleni i in.
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
blank
bn_bip
blank
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Gospodarka i rolnictwo

Uwaga na wezwania do zapłaty za wpis do rejestru CEIDG

W ostatnim czasie na e-maile organizacji pozarządowych zaczęły wpływać pisma, wzywające do zapłaty za wpis do Krajowego Rejestru Działalności Gospodarczych. W związku z tym informujemy, iż wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów są bezpłatne, a do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne.

W związku z powtarzającym się procederem przestrzegamy przed wezwaniami do uiszczenia opłaty w związku z rejestracją podmiotu do Krajowego Rejestru Działalności Gospodarczej. Wezwania takie pochodzą od prywatnych firm „prowadzących rejestry" i wykorzystujących fakt rejestracji m.in. stowarzyszeń (klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych) i fundacji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Firmy te kierują do organizacji pozarządowych listy, których treść sugeruje konieczność wpłaty w wysokości 500 zł na konto podmiotu, którego dane podane zostały w korespondencji. Pisma te do złudzenia przypominają korespondencję urzędową tj. są opatrzone pieczęcią, mają odwołania do konkretnych przepisów ustawy.

Wyjaśniamy. Jedynym publicznym rejestrem ewidencjonującym osoby fizyczne, przedsiębiorców jest CEIDG, do której wpis jest bezpłatny. Wszelkie zaś wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne prywatne podmioty należy traktować jako ofertę komercyjną.

[oprac. A. Zielińska]

Data dodania: 18-07-2017
liczba wyświetleń: 70

Pozostałe kategorie