wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Gmina Czudec zaprasza do składania ofert na zadanie drogowe obejmujące m.in. budowę nowego mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917R Czudec-Wyżne   |   Termin składania ofert: 27.10.2017 r.   |   Więcej informacji na stronie www.czudec.pl   |   Inwestycja realizowana jest przez Gminę Czudec we współpracy z samorządem powiatowym w Strzyżowie w ramach projektu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego   |   Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zaprasza także do składania ofert na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Dobrzechów - Wysoka Strzyżowska – Węglówka (do 16.10), przebudowę drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa-Nowa Wieś z podziałem na trzy zadania (do 20.10)   |   14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narod   |   Z tej okazji wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty dziękujemy za wykonywaną pracę, gratulujemy osiągnięć i składamy najlepsze życzenia   |   12.10.2017 r. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał umowę na modernizację boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół Technicznych oraz kortu tenisowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Strzyżowie   |   Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej zajęło I miejsce w ogłoszonym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego konkursie pn. „NGO Wysokich Lotów”, w kategorii Kultura i Tożsamość Narodowa   |   W dniach 5-18 października br. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa   |   Szczegółowe informacje pod adresem http://www.arimr.gov.pl/   |   Policja przypomina o obowiązku noszenia o zmierzchu, poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego   |   TVP Historia emituje powtórkę serialu „Popielec”, zrealizowanego na początku lat 80 - tych XX w. na podstawie powieści Włodzimierza Kłaczyńskiego pod tym samym tytułem   |   Kilka scen do tego serialu nakręcono na tle budynku dworskiego w Baryczce, zaś pierwowzorem wydarzeń było wiele faktów z życia autora, który przez kilka lat mieszkał w Lutczy   |   Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie obchodzi jubileusz 25-lecia działalności   |   25 lat funkcjonowania obchodzi również Stowarzyszenie „Tak Życiu”   |   Z kolei jubileusz 30 – lecia pracy twórczej świętuje Chór Mieszany „Sokół”, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
blank
bn_bip
blank
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Gospodarka i rolnictwo

Uwaga na wezwania do zapłaty za wpis do rejestru CEIDG

W ostatnim czasie na e-maile organizacji pozarządowych zaczęły wpływać pisma, wzywające do zapłaty za wpis do Krajowego Rejestru Działalności Gospodarczych. W związku z tym informujemy, iż wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów są bezpłatne, a do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne.

W związku z powtarzającym się procederem przestrzegamy przed wezwaniami do uiszczenia opłaty w związku z rejestracją podmiotu do Krajowego Rejestru Działalności Gospodarczej. Wezwania takie pochodzą od prywatnych firm „prowadzących rejestry" i wykorzystujących fakt rejestracji m.in. stowarzyszeń (klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych) i fundacji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Firmy te kierują do organizacji pozarządowych listy, których treść sugeruje konieczność wpłaty w wysokości 500 zł na konto podmiotu, którego dane podane zostały w korespondencji. Pisma te do złudzenia przypominają korespondencję urzędową tj. są opatrzone pieczęcią, mają odwołania do konkretnych przepisów ustawy.

Wyjaśniamy. Jedynym publicznym rejestrem ewidencjonującym osoby fizyczne, przedsiębiorców jest CEIDG, do której wpis jest bezpłatny. Wszelkie zaś wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne prywatne podmioty należy traktować jako ofertę komercyjną.

[oprac. A. Zielińska]

Data dodania: 18-07-2017
liczba wyświetleń: 192

Pozostałe kategorie