wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Ruszyła budowa obwodnicy Strzyżowa na drodze wojewódzkiej nr 988   |   Inwestycja realizowana jest przez samorząd województwa podkarpackiego   |   11 maja 2018 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie podpisana zostanie umowa na modernizację Szpitala Powiatowego w Strzyżowie   |   W ramach projektu planuje się m.in. dobudowę nowego segmentu do budynków szpitalnych, przeniesienie i standaryzację bloków operacyjnych, zmianę dotychczasowej lokalizacji poszczególnych oddziałów, uruchomienie nowych usług m.in. w zakresie chorób układu oddechowego i in.   |   Wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą zadania będzie strzyżowska firma PRB „Rembud” Sp. z o.o   |   Według stanu na dzień 09.05.2018 r. wartość w/w. projektu wyniesie ponad 23 mln zł, w tym 9.999.999,98 zł stanowi dofinasowanie w ramach RPO 2014-2020, pozostała zaś kwota pokryta zostanie z budżetu powiatu   |   Jest to największy wartościowo, jak do tej pory, projekt realizowany przez samorząd powiatowy w Strzyżowie   |   12 maja (sobota) w Szkole Podstawowej w Konieczkowej odbędzie się Noc Muzeów   |   W programie m.in. wystawa mundurów i militariów, projekcja filmu i gry edukacyjne przygotowane przez IPN Oddział w Rzeszowie, wykład na temat udziału mieszkańców naszego powiatu w walce o niepodległość, konkurs strzelecki, prezentacja zabytków motoryzacji i in.
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Plon niesiemy, plon… – uroczystości dożynkowe w powiecie strzyżowskim

Msza św. dziękczynna za zbiory, łamanie się chlebem, prezentacje misternie wykonanych wieńców dożynkowych, smaczne lokalne potrawy, kolorowe stoiska wystawców, występy zespołów artystycznych i festyn z gwiazdą wieczoru to tradycyjne  elementy dożynek organizowanych w sierpniu i wrześniu w całym kraju. To największe w roku święto rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone jest również w każdej z gmin naszego powiatu. Tegoroczne, gminne Święta Plonów miały miejsce 15 sierpnia br. w Konieczkowej (gmina Niebylec) i we Frysztaku oraz 20 sierpnia br. w Strzyżowie i Szufnarowej (gmina Wiśniowa). Z kolei powiatowe dożynki organizowane wspólnie z Gminą Czudec odbędą się 9 września br. na stadionie sportowym w Czudcu. Impreza połączona będzie z uroczystościami 15-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej w Czudcu.

Dożynki są niewątpliwie jednym z najpiękniejszych obrzędów, od lat głęboko zakorzenionym w naszej kulturze i tradycji. Obchodzone na zakończenie żniw, najczęściej w sierpniu lub na początku wrześniu stanowią zwieńczenie całorocznego trudu i wszystkich prac polowych wykonywanych przez rolników. Są także wyrazem podziękowania Bogu za ukończenie żniw i zebrane plony. Związane ze świętami Maryjnymi stanowią też podziękowanie za Jej opiekę nad naszymi rodzinami i całą społecznością.

Pierwsze dożynki w naszym kraju zaczęto obchodzić pod koniec XVI wieku, kiedy to na ziemiach polskich zaczęła rozwijać się gospodarka folwarczna. Właściciele majątków ziemskich urządzali je dla żniwiarzy, służby i najemników jako podziękowanie za pracę przy żniwach  i zebrane plony. U schyłku XIX wieku zaczęto urządzać także dożynki chłopskie i gospodarskie dla domowników, rodziny i parobków, a w okresie dwudziestolecia międzywojennego dożynki gminne, powiatowe i parafialne organizowane dla całej społeczności wiejskiej przez lokalne samorządy, partie chłopskie, kościół i szkoły. Po II wojnie światowej zachowano tradycyjne elementy obchodów dożynkowych, tj, uroczysty pochód z wieńcami i przyśpiewki ludowe. Po 1980 r. dożynki znów stały się uroczystościami o charakterze religijnym. Powrócono do tradycji dożynek parafialnych, dekanalnych, diecezjalnych, będących dziękczynieniem składanym Bogu za szczęśliwie zakończone żniwa i zebrane plony.

Na przestrzeni wieków forma dożynek uległa pewnym przekształceniom. Początkowo obchody rozpoczynały się jeszcze w czasie trwania żniw od uroczystego, obrzędowego ścięcia ostatnich kłosów pozostawionych na polu. Miało to zapewnić ciągłość wegetacji roślin oraz obfitość plonów w przyszłym roku. Ściętą przez gospodarza lub najlepszego kosiarza tzw. przepiórkę, brodę, kozę czy pępek (w zależności od regionu) wykorzystywano później przy wiciu wieńca dożynkowego. Pomiędzy kłosy wplatano garście zżętych, niemłóconych zbóż: żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa, ubogacano owocami, warzywami i orzechami, a na koniec przystrajano kwiatami polnymi, czerwoną jarzębiną i wstążkami. Zdarzało się, że na czubku wieńca umieszczano żywy drób, najczęściej koguta, po zachowaniu którego próbowano przewidzieć, jaki będzie urodzaj w roku następnym. Gotowy wieniec dożynkowy zwany „Plonem" niesiony był do właściciela włości przez najlepszą żniwiarkę, której w razie potrzeby (jeśli wieniec był pokaźnych rozmiarów) pomagały inne żniwiarki i parobkowie ubrani w odświętne stroje. Uroczysty pochód prowadziły kobiety z sierpami w rękach, za nimi postępowała najlepsza z nich z wieńcem na głowie, a w dalszej kolejności reszta żniwiarzy i starsi parobkowie z wyczyszczonymi kosami i sierpami. Oprócz wieńca niesiono także chleb upieczony z mąki z ostatnich zbiorów. Po drodze pochód wstępował do kościoła, by ksiądz pobłogosławił żniwiarzy i poświęcił przyniesione przez nich płody rolne. Następnie ze śpiewem na ustach udawano się do dworu, którego gospodarz witał uroczyście przybyłych, dziękował im za całoroczny trud, chwalił efekty pracy i zapraszał na poczęstunek i potańcówkę. Dożynkowy wieniec przechowywano do następnego roku, a wytrzęsione z niego ziarno dodawano do przeznaczonego pod zasiew.

Obecnie uroczystości dożynkowe, obchodzone są zazwyczaj w okresie od Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej) 15 sierpnia do Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Siewnej) 8 września. Rozpoczynają się od Mszy świętej, coraz częściej polowej, podczas której następuje poświęcenie wieńców, plonów, ziół, kwiatów i owoców przyniesionych przez wiernych. W czasie procesji z darami składany jest w ofierze m.in. bochen chleba - jako „owoc ziemi i pracy ludzkich rąk", symbol sytości i nadziei na urodzaj w przyszłym roku. Zdarza się, że wieńce dożynkowe święcone są najpierw w kościele. Wówczas, po skończonym nabożeństwie - tak jak niegdyś - barwny pochód z kolorowymi wieńcami udaje się na miejsce, gdzie odbywają się uroczystości  świeckie. Ustanowieni specjalnie na ten cel Starostowie Dożynek witają przybyłych gości, a następnie przekazują bochen chleba włodarzom samorządowym, którzy częstują nim uczestników. Podczas imprezy grupy wieńcowe prezentują wykonane przez siebie wieńce,  wzbogacając swój występ śpiewem czy wesołymi kupletami. Gości przyciągają: barwny folklor, ludowa muzyka, lokalne smakołyki, kiermasze, a przede wszystkim dobra zabawa i unikalne, misternie wykonane, prezentowane podczas uroczystości piękne wieńce.

W tym roku w naszym powiecie dożynki gminne odbyły się w uroczystość 15 sierpnia w Konieczkowej (gmina Niebylec) i we Frysztaku, zaś 20 sierpnia w Strzyżowie i Szufnarowej (gmina Wiśniowa). Wszystkie łączyły religijny wymiar dziękczynienia za zbiory z kultywowaniem lokalnych tradycji, obrzędów i zwyczajów, w tym cieszącą się wciąż dużym uznaniem publiczności prezentacją wieńców. Tegoroczne, gminne Święta Plonów rozpoczęły się od Mszy św. odprawionych w kościołach parafialnych we Frysztaku i strzyżowskiej Farze oraz polowych nabożeństw dziękczynnych w Szufnarowej i Konieczkowej. W drugiej części dożynek tradycyjnie były życzenia starostów dożynkowych, bochny chleba składane na ręce gospodarzy gmin, łamanie się chlebem, okolicznościowe przemówienia, stoiska rzemiosła ludowego, degustacje jadła wiejskiego, występy zespołów artystycznych, koncerty kapel ludowych i festyny z gwiazdą wieczoru. Ponadto w Konieczkowej można było zobaczyć pokaz dawnej młocki zorganizowany przez Stowarzyszenie Pasjonatów Motoryzacji Dawnej „Pęknięta Szprycha", a w Szufnarowej obrzęd kiszenia kapusty przygotowany przez Zenona Petkę, opiekuna Izby Pamięci w Szufnarowej i Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa. Z kolei w Strzyżowie niezwykłe wrażenie na mieszkańcach wywarł barwny pochód wieńców dożynkowych, w asyście bryczek konnych. Starostami dożynek Gminnych byli: we Frysztaku - Pani Agata Wojnarowska i Pan Marek Giera ze Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego i Pomocy Społecznej „Góra Chełm" w Stępinie, w Konieczkowej - Pani Marta i Janusz Brożkowie - małżeństwo z Konieczkowej, w Strzyżowie - Pani Anna Fąfara - sołtys wsi Brzeżanka i Pan Grzegorz Tokarski - sołtys wsi Gbiska, a w Szufnarowej - Pani Krystyna Opielowska oraz Pan Stanisław Zięba, na co dzień właściciele gospodarstw agroturystycznych z Szufnarowej: „Agro-Rakówki" oraz „Na Liwku".

W tegorocznych dożynkach organizowanych na terenie powiatu strzyżowskiego udział wzięło łącznie 67 grup wieńcowych, w tym 14 w dożynkach organizowanych przez gminę Wiśniowa, 15 przez gminę Frysztak, 17 przez gminę Niebylec i 21 przez gminę Strzyżów. Do udziału w powiatowo-gminnych dożynkach w Czudcu wybrano 8 grup wieńcowych, po 2 z każdej z w/w. gmin. Gminę Frysztak reprezentować będą dorośli i dzieci ze Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego i Pomocy Społecznej „Góra Chełm" w Stępinie, gminę Niebylec - grupa emerytek z Baryczki i KGW Lutcza, gminę Strzyżów - KGW Żarnowa i KGW Gbiska, a gminę Wiśniowa - KGW Jaszczurowa i KGW Markuszowa.

Tegoroczne powiatowo - gminne dożynki organizowane są przez samorząd powiatowy w Strzyżowie wspólnie z Gminą Czudec w dniu 9 września br. na stadionie sportowym w Czudcu. Impreza połączona będzie z uroczystościami 15-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej w Czudcu. Starostami dożynek będą członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej z czudeckiej parafii: Pani Danuta Kutowicz z Przedmieścia Czudeckiego i Pan Mariusz Kutowicz z Czudca. W obchodach udział wezmą grupy wieńcowe z gminy Czudec oraz ze wszystkich gmin powiatu strzyżowskiego.

W programie przewidziano m.in.:

- godz. 9.30 - program słowno - muzyczny,

- godz. 10.00 - modlitwa różańcowa,

- godz. 11.00 - uroczysta, polowa Msza święta,

- poświęcenie i prezentacja wieńców dożynkowych,

- godz. 16.30 - występ zespołu „Mały Śląsk",

-    godz. 18.00 - koncert gwiazdy wieczoru - Eleni.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

[Zdjęcia dzięki uprzejmości GOK Niebylec, GOK Frysztak, OK Wiśniowa i Urzędu Miejskiego w Strzyżowie, oprac.  A. Zielińska na podstawie stron: http://gazetasredzka.pl, https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/, http://www.muzeum-radom.pl]

 

zobaczzdjecia

 

 

Data dodania: 28-08-2017
liczba wyświetleń: 445

Pozostałe kategorie