wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Ruszyła budowa obwodnicy Strzyżowa na drodze wojewódzkiej nr 988   |   Inwestycja realizowana jest przez samorząd województwa podkarpackiego   |   11 maja 2018 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie podpisana zostanie umowa na modernizację Szpitala Powiatowego w Strzyżowie   |   W ramach projektu planuje się m.in. dobudowę nowego segmentu do budynków szpitalnych, przeniesienie i standaryzację bloków operacyjnych, zmianę dotychczasowej lokalizacji poszczególnych oddziałów, uruchomienie nowych usług m.in. w zakresie chorób układu oddechowego i in.   |   Wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą zadania będzie strzyżowska firma PRB „Rembud” Sp. z o.o   |   Według stanu na dzień 09.05.2018 r. wartość w/w. projektu wyniesie ponad 23 mln zł, w tym 9.999.999,98 zł stanowi dofinasowanie w ramach RPO 2014-2020, pozostała zaś kwota pokryta zostanie z budżetu powiatu   |   Jest to największy wartościowo, jak do tej pory, projekt realizowany przez samorząd powiatowy w Strzyżowie   |   12 maja (sobota) w Szkole Podstawowej w Konieczkowej odbędzie się Noc Muzeów   |   W programie m.in. wystawa mundurów i militariów, projekcja filmu i gry edukacyjne przygotowane przez IPN Oddział w Rzeszowie, wykład na temat udziału mieszkańców naszego powiatu w walce o niepodległość, konkurs strzelecki, prezentacja zabytków motoryzacji i in.
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Powiatowo – gminne dożynki połączone z jubileuszem 15 – lecia koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej w Czudcu

9 września 2017 r. na stadionie w Czudcu odbyły się powiatowo - gminne dożynki zorganizowane przez samorząd powiatowy w Strzyżowie wspólnie z Gminą i Parafią Czudec. Impreza połączona była z jubileuszem 15-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej oraz 300-lecia poświęcenia kaplicy Matki Bożej Czudeckiej w miejscowym kościele parafialnym. Głównym punktem uroczystości była polowa Msza święta koncelebrowana przez kilkudziesięciu księży pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Jana Wątroby, Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej. W programie imprezy znalazły się także: modlitwa różańcowa i specjalny program słowno - muzyczny dedykowany Maryi, prezentacja 25 grup wieńcowych z terenu powiatu strzyżowskiego, a po południu występ zespołu „Mały Śląsk" i koncert gwiazdy wieczoru Eleni.

Powiatowo - Gminne Dożynki miały w tym roku niecodzienny przebieg oraz uroczystą i bogatą oprawę. Zorganizowane zostały przez samorząd powiatowy w Strzyżowie wspólnie z Gminą i Parafią Czudec, które nie tylko dziękowały Panu Bogu za dar płodów ziemi, ale także przeżywały dwie ważne uroczystości o charakterze religijnym: jubileusz 15-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej oraz 300-lecia poświęcenia kaplicy Matki Bożej Czudeckiej w Kościele Parafialnym pw. Świętej Trójcy w Czudcu.

Na te doniosłe wydarzenia do Czudca przybyli wierni z Diecezji Rzeszowskiej, w tym m.in. z Bystrzycy (gmina Iwierzyce), Niebylca, Połomi, a nade wszystko parafianie z terenu gminy Czudec. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości - m.in. Senator RP Pan Zdzisław Pupa, Posłowie na Sejm RP: Pani Krystyna Wróblewska i Pan Wojciech Buczak oraz licznie zgromadzeni duchowni pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa Jana Wątroby. Obecni byli także radni powiatowi na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Strzyżowskiego Panem Markiem Jurzystą, członkowie Zarządu Powiatu na czele z Panem Robertem Godkiem Starostą Strzyżowskim i Panem Janem Stodolakiem Wicestarostą Strzyżowskim, Wójt Gminy Niebylec a zarazem Przewodniczący Konwentu Samorządowego Powiatu Strzyżowskiego Pan Zbigniew Korab, Wójt Gminy Frysztak Pan Jan Ziarnik, Burmistrz Strzyżowa Pan Mariusz Kawa, Wójt Gminy Wiśniowa Pan Marcin Kut, Pan Jerzy Bator Wiceprezes Podkarpackiej Izby Rolniczej, Pan Wiesław Złotek Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Strzyżowie, a także przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu, dyrektorzy jednostek powiatowych i gminnych, poczty sztandarowe szkół, ochotniczych straży pożarnych i powiatu strzyżowskiego. Gospodarzami uroczystości byli: Ks. Dziekan Antoni Kocoł, Proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy w Czudcu, Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek i Wójt Gminy Czudec Pan Stanisław Gierlak. Funkcję starostów dożynkowych pełnili zaś członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej z czudeckiej parafii: Pani Danuta Kutowicz z Przedmieścia Czudeckiego i Pan Mariusz Kutowicz z Czudca.

W sobotnie przedpołudnie na stadionie sportowym w Czudcu, w miejscu, gdzie w 2002 r. miała miejsce koronacja obrazu Pani Łaskawej, zgromadziły się tłumy wiernych, którzy we wspólnej modlitwie podczas uroczystej Mszy świętej chcieli podziękować Panu Bogu za dar koronacji cudownego wizerunku Maryi w czudeckim Sanktuarium, a także za tegoroczne plony i wszelkie łaski dla rolników, pracujących na rzecz rolnictwa i mieszkańców wsi.

Uroczystości rozpoczęły się od programu słowno - muzycznego zaprezentowanego przez dzieci i młodzież z czudeckiej parafii oraz modlitwy różańcowej, przygotowującej zebranych do duchowego uczestnictwa w uroczystej, polowej Mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem Ks. Biskupa Jana Wątroby, Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej.

W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup podziękował wszystkim, którzy według swoich możliwości i pełnionych funkcji zaangażowali się w przygotowanie uroczystości koronacji obrazu Matki Boskiej Czudeckiej w 2002 r. oraz tym, dzięki którym mogliśmy w tym roku przeżywać wspólnie ten wyjątkowy jubileusz 15 - lecia.

Dziękujemy, że w ten sposób uroczysty, urzędowy niejako, poprzez posługę biskupa diecezjalnego na skroniach tego czcigodnego wizerunku od wieków obecnego w naszej parafii, na głowie dzieciątka i jego najświętszej Matki zabłysły korony. Dziękujemy, że zostaliśmy wtedy zaproszeni, by sami być taką żywą koroną Matki Bożej, bo tylko wtedy koronacje liturgiczne mają sens, gdy my - uczestnicy tych uroczystości chcemy życiem swoim, na wzór Maryi realizować Bożą wolę. Chcemy być gorliwymi czcicielami Matki Najświętszej" - powiedział Ksiądz Biskup Jan Wątroba.

Jak mówił dalej, drugim powodem do dziękczynnej wdzięczności są powiatowe dożynki.

„Człowiek wiary wie komu zawdzięcza plony, płody ziemi. Są one owocem ziemi, owocem rąk ludzkich, ale nade wszystko Bożego Błogosławieństwa. Dlatego dzisiaj dziękujemy Panu za bochny chleba, które z pięknymi wieńcami, bukietami kwiatów są naszym znakiem wdzięczności. Dziękujemy Panu, że troszczy się dla nas o chleb powszedni, o ten chleb z modlitwy „Ojcze nasz", który posłużył kiedyś Zbawicielowi, a dzisiaj kapłanom, szafarzom eucharystii, by stał się chlebem pielgrzymów - Bożym Ciałem. [...] Dziękujemy ludziom, którzy się o niego troszczą, którym go zawdzięczamy. Dziękujemy za sprzyjającą pogodę, bezpieczny czas do uprawy, czekania, ale też zbierania płodów ziemi".

W skierowanym do nas słowie Ks. Biskup podkreślił także, że podziękowanie należy się  Bogu, bo to od niego codziennie, za pośrednictwem Matki Bożej, doświadczamy łask, dobra duchowego i miłości. Świadectwem otrzymanego od Boga dobra jest m.in. świątynia czudecka wniesiona jako wotum wdzięczności za cudowne uzdrowienie, jakiego przed obrazem Matki Bożej Łaskawej doświadczył śmiertelnie chory ówczesny dziedzic, Józef Grabieński, a także wota, których w ciągu wieków nagromadziło się wiele przed cudownym obrazem.

Liturgię dożynkowej Mszy świętej ubogaciły śpiewem występy orkiestry WSK PZL Rzeszów oraz chóru parafialnego „Benedictus" pod dyrekcją Pana Szymona Steca.

Po skończonym nabożeństwie Starostowie Dożynek: Pani Danuta Kutowicz i Pan Mariusz Kutowicz dokonali uroczystego otwarcia powiatowo - gminnych dożynek, wręczając Staroście Strzyżowskiemu Panu Robertowi Godkowi i Wójtowi Gminy Czudec Panu Stanisławowi Gierlakowi tradycyjny bochen chleba, który został następnie uroczyście pokrojony i rozdany między zebranych. Upieczone przez Piekarnię „Podzamcze" z Przedmieścia Czudeckiego bochny chleba wręczone zostały także obecnym na uroczystości Posłom i Senatorom RP, przedstawicielom duchowieństwa oraz reprezentantom instytucji wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

W słowie skierowanym do zebranych Starosta Strzyżowski podziękował rolnikom za podtrzymywanie tradycji rolniczych na terenie powiatu, mimo wielu przeciwieństw i problemów. Jak podkreślał, takim wyrazem podziękowania za dary Matki Ziemi są piękne wieńce, dzięki którym uroczystości dożynkowe łączą w sobie charakter religijny z tradycjami polskiej wsi. Pan Starosta podziękował także Ks. Biskupowi za sprawowanie Liturgii świętej, a Ks. Stanisławowi Kocołowi i Wójtowi Gminy Czudec Panu Stanisławowi Gierlakowi za przygotowanie tej pięknej uroczystości.

Wójt Gminy Czudec podziękował z kolei tym wszystkim, dzięki którym powstaje chleb m.in. rolnikom, którzy początkują siew, mechanikom, którzy wykorzystując różnego rodzaju urządzenia i maszyny zbierają dojrzałe zboże, a w końcu młynarzom i piekarzom. Podziękował także grupom wieńcowym za ich trud włożony w przygotowanie rozmaitej wielkości i kształtów wieńców dożynkowych.

W dalszej części miało miejsce wręczenie „Honorowych Odznak Podkarpackiej Izby Rolniczej imienia Św. Izydora Oracza" zasłużonym rolnikom z terenu gminy Czudec. Otrzymali je: Pan Janusz Duliński z Czudca, Pan Jan Łyszczak z Babicy, Pan Bartłomiej Szczepan z Babicy oraz Pani Elżbieta Nieroda z Pstrągowej. Odznaczenia wręczył: Pan Jerzy Bator Wiceprezes Podkarpackiej Izby Rolniczej w asyście Pana Roberta Godka Starosty Strzyżowskiego i Pana Stanisława Gierlaka Wójt Gminy Czudec.

Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja wieńców dożynkowych przygotowanych  przez grupy wieńcowe z terenu gminy Czudec, w tym Domu Pomocy Społecznej w Babicy, Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi, Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyżnem, Stowarzyszenia Kobiet z Wyżnego, Zespołu Pieśni i Tańca „Zaborowiacy", Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Czudca, Parafialnego Duszpasterstwa Pielgrzymkowego z Czudca, Róży Św. Zofii z Przedmieścia Czudeckiego, grup wieńcowych z Wyżnego - Rędziny, z Wyżnego - Przylasek, z Pstrągowej - środek, z Przedmieścia Czudeckiego, z Babicy - Działy oraz trzech grup dziecięcych: z Czudca, pierwszokomunijnych z Parafii w Babicy i Szkolnego Koła Caritas z Czudca, a także przedstawicieli pozostałych gmin powiatu strzyżowskiego tj. z gminy Frysztak - dwie grupy wieńcowe Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego i Pomocy Społecznej „Góra Chełm" w Stępinie - dziecięca i dorosłych, z gminy Niebylec - grupa wieńcowa Emerytek z Baryczki i Koła Gospodyń Wiejskich w Lutczy, z gminy Strzyżów - Kół Gospodyń Wiejskich w Żarnowej i Gbiskach i z gminy Wiśniowa - Kół Gospodyń Wiejskich w Markuszowej i Jaszczurowej. W sumie na tegorocznych dożynkach zaprezentowało się 25 grup wieńcowych.

Niewątpliwą atrakcją powiatowych dożynek w Czudcu było duże, wystawowe stoisko przygotowane przez Panią Elżbietę Czarnik, właścicielkę Piekarni „Podzamcze" z Przedmieścia Czudeckiego. Piekarnia, specjalnie na uroczystości przygotowała i atrakcyjnie zaprezentowała ofertę kilkudziesięciu gatunków pieczywa i wyrobów drożdżowych. Bogatą ofertę pieczywa i ciast przygotowała także Piekarnia GS „SCh" w Czudcu. Uwagę dorosłych przyciągały także stoiska wystawiennicze lokalnych artystów - rękodzielników i wytwórców produktów lokalnych. Można było zamówić lub kupić m.in. pięknie wydane albumy, haftowane serwetki, bombki, jajka wyszywane haftem richelieu bądź wykonane na szydełku, pojemniki, wazony lub butelki zdobione techniką decoupage, obrazy, biżuterię, miód z domowej pasieki i in.

Ukoronowaniem Powiatowo - Gminnym Dożynek był występ zespołu „Mały Śląsk", którego artyści przez blisko półtorej godziny zabawiali publiczność piosenką i tańcem z różnych regionów Polski. Gwiazdą wieczoru była Eleni, która zaśpiewała wiele znanych szlagierów m.in. „Bawmy się, śmiejmy się", „Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca", „Na miłość nie ma rady", „Po słonecznej stronie życia" czy „A słońce sobie lśni". Wrażenia z tego koncertu z pewnością pozostaną wszystkim na długo w pamięci.

Zachęcamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia zamieszczonej na stronie Internetowej Telewizji Południe pod adresem www.itvpoludnie.pl oraz galerii zdjęć i filmów w naszym serwisie.

[Inf. i zdjęcia - A. Zielińska]

Namalowany na desce obraz Matki Bożej Królowej Różańca Świętego - Pani Czudeckiej przedstawia uśmiechniętą Maryję, trzymającą na lewym ręku Dzieciątko Jezus. Ze względu na przemalowania trudno jest ustalić datę jego powstania oraz autorstwo. Prawdopodobnie zakupił go Mikołaj Strzyżowski, dziedzic czudecki i umieścił w ufundowanej przez siebie świątyni św. Zofii. Z tego względu można przyjąć, iż powstał pod koniec XV lub na początku XVI w. W XVIII w. przed tym obrazem ówczesny dziedzic Czudca, śmiertelnie chory Józef Grabieński doznał cudownego uzdrowienia i jako wotum wdzięczności na miejsce starego kościoła św. Zofii wybudował obecny kościół pw. Trójcy Świętej. Cudowne uzdrowienie rozsławiło obraz, a otrzymywane łaski przez proszących zaczęły ściągać pielgrzymów z bliższych i dalszych okolic. 8 września 1717 r., a więc w tym samym dniu, gdy na Jasnej Górze odbyła się pierwsza w Polsce koronacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, opat klasztoru św. Benedykta w Ostrzychomiu, Jan Konstanty Morzkowski dokonał poświęcenia kaplicy, w której umieszczony został Obraz Matki Bożej Czudeckiej. Starania o ukoronowanie cudownego wizerunku Matki Bożej przez wiele lat czynili kolejni proboszczowie czudeccy, a wśród nich największe zasługi położył Ks. dr Stanisław Kopeć. Zwieńczeniem tych starań i wielowiekowego kultu Pani Czudeckiej była uroczysta koronacja Jej wizerunku dokonana 8 września 2002 r. Złote korony na skronie Matki Najświętszej i Pana Jezusa w obecności ok. 200 kapłanów i 20 tys. wiernych założył Ks. Bp. Kazimierz Górny w asyście biskupów: Edwarda Białogłowskiego z Rzeszowa, Adama Szala z Przemyśla, Edwarda Frankowskiego z diecezji sandomierskiej i Mariusza Leszczyńskiego z Zamościa. Od tamtej pory Maryja w Czudcu odbiera też cześć jako Łaskawa Królowa Różańca Świętego.

 

 

zobaczzdjecia
zobaczfilm zobaczfilm zobaczfilm zobaczfilm zobaczfilm

 

 

zobaczfilm zobaczfilm zobaczfilm zobaczfilm zobaczfilm

 

zobaczfilm

  

 

 

 

Data dodania: 13-09-2017
liczba wyświetleń: 453

Pozostałe kategorie