wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Gmina Czudec zaprasza do składania ofert na zadanie drogowe obejmujące m.in. budowę nowego mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917R Czudec-Wyżne   |   Termin składania ofert: 27.10.2017 r.   |   Więcej informacji na stronie www.czudec.pl   |   Inwestycja realizowana jest przez Gminę Czudec we współpracy z samorządem powiatowym w Strzyżowie w ramach projektu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego   |   Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zaprasza także do składania ofert na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Dobrzechów - Wysoka Strzyżowska – Węglówka (do 16.10), przebudowę drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa-Nowa Wieś z podziałem na trzy zadania (do 20.10)   |   14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narod   |   Z tej okazji wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty dziękujemy za wykonywaną pracę, gratulujemy osiągnięć i składamy najlepsze życzenia   |   12.10.2017 r. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał umowę na modernizację boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół Technicznych oraz kortu tenisowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Strzyżowie   |   Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej zajęło I miejsce w ogłoszonym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego konkursie pn. „NGO Wysokich Lotów”, w kategorii Kultura i Tożsamość Narodowa   |   W dniach 5-18 października br. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa   |   Szczegółowe informacje pod adresem http://www.arimr.gov.pl/   |   Policja przypomina o obowiązku noszenia o zmierzchu, poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego   |   TVP Historia emituje powtórkę serialu „Popielec”, zrealizowanego na początku lat 80 - tych XX w. na podstawie powieści Włodzimierza Kłaczyńskiego pod tym samym tytułem   |   Kilka scen do tego serialu nakręcono na tle budynku dworskiego w Baryczce, zaś pierwowzorem wydarzeń było wiele faktów z życia autora, który przez kilka lat mieszkał w Lutczy   |   Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie obchodzi jubileusz 25-lecia działalności   |   25 lat funkcjonowania obchodzi również Stowarzyszenie „Tak Życiu”   |   Z kolei jubileusz 30 – lecia pracy twórczej świętuje Chór Mieszany „Sokół”, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
blank
bn_bip
blank
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Wręczono stypendia dla najzdolniejszych uczniów powiatu strzyżowskiego

Absolwenci gimnazjów, uczniowie szkół średnich i absolwenci szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy zdecydowali się kontynuować naukę na studiach dziennych, podczas posiedzenia Rady Powiatu Strzyżowskiego odebrali dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego. W roku bieżącym w ramach programu adresowanego do uzdolnionej młodzieży przyznano łącznie 142 stypendia. Wśród tegorocznych stypendystów znalazło się 68 osób - absolwentów gimnazjów, którzy dla dalszego kształcenia wybrali szkoły średnie na terenie naszego powiatu. Uroczystość wręczenia stypendystom dyplomów odbyła się 27 września br. w atrium Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie.


Uroczystość rozpoczął  Pan Marek Jurzysta - Przewodniczący Rady Powiatu Strzyżowskiego od otwarcia obrad Rady Powiatu i przywitania radnych, młodzieży objętej wsparciem stypendialnym na rok szkolny 2017/2018 oraz zaproszonych gości. Imprezę swoją obecnością zaszczycili m.in.: Ksiądz Dziekan dr Jan Wolak, Prepozyt Strzyżowskiej Kapituły Kolegiackiej, która od kilku lat przekazuje środki finansowe wspierające Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego, Burmistrz Strzyżowa Pan Mariusz Kawa oraz dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski: Pani Agata Wyciślak Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku, Pani Beata Potwora Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Strzyżowie, Pani Marta Proksa Dyrektor Zespołu Szkół w Czudcu, Pan Jan Sopel Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie, Pan Adam Witek Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz gospodarz obiektu, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie, Pani Zofia Zając.


W dalszej kolejności Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, Pani Maria Koś przedstawiła informacje na temat tegorocznego naboru wniosków w ramach Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uzdolnionych młodych ludzi pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez samorząd powiatowy w Strzyżowie. Jak mówiła Pani Kierownik, w roku szkolnym 2017/2018 przyznano 143 stypendia, z tego jedno zostało wstrzymane ze względu na zmianę szkoły z siedzibą poza powiatem strzyżowskim. I tak w kategorii absolwenci gimnazjów przyznano 68 stypendiów, w kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - 49, 2 w kategorii uczniowie/absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej, 20 w kategorii absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i 3 w kategorii Absolwent Roku. W kategoriach I, II i III stypendysta otrzyma 1.000 zł w ciągu roku szkolnego, natomiast w kategoriach IV i V - 500 zł jednorazowej nagrody. Łączna kwota stypendiów przyznana przez Powiat Strzyżowski na rok szkolny 2017/2018 wyniesie 130 500 zł.


Podczas uroczystości uczniowie i absolwenci szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski odebrali gratulacje i dyplomy z rąk: Przewodniczącego Rady Powiatu Strzyżowskiego Pana Marka Jurzysty, Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Strzyżowskiego: Pani Marii Chuchli i Pana Kazimierza Kani, Starosty Strzyżowskiego Pana Roberta Godka, Wicestarosty Strzyżowskiego Pana Jana Stodolaka, Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Pani Małgorzaty Książek, Skarbnika Powiatu Pani Urszuli Liszki - Bawoł oraz Prepozyta Strzyżowskiej Kapituły Kolegiackiej, Ks. Dziekana dra Jana Wolaka.

Po rozdaniu dyplomów głos zabrał uczeń klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie, Dawid Potwora, który w imieniu nagrodzonych podziękował Zarządowi i Radzie Powiatu Strzyżowskiego za inicjatywę utworzenia i kontynuowania Powiatowego Funduszu Stypendialnego, a Strzyżowskiej Kapitule Kolegiackiej z Prepozytem Księdzem dr. Janem Wolakiem na czele za wspieranie kształcenia poprzez coroczne przekazywanie środków finansowych na cele stypendialne.

W życiu młodego człowieka każdy gest dobrej woli przynosi nadzieję i wiarę w lepszą przyszłość - mówił tegoroczny stypendystka. Myślimy, że dla tej nadziei i zdobytych przez nas pozytywnych doświadczeń warto wspierać podobne inicjatywy. Niech radość nagrodzonych uczniów i absolwentów będzie dla Państwa największym podziękowaniem za otwartość serca i hojną postawę".

Na zakończenie pierwszej części sesji do zebranej młodzieży z gratulacjami i najlepszymi życzeniami zwrócili się: Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, Przewodniczący Rady Powiatu Strzyżowskiego Pan Marek Jurzysta oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Pani Małgorzaty Książek. Słowa uznania i podziękowania skierowane zostały także do nauczycieli, wychowawców i dyrektorów szkół, kształtujących wiedzę, umiejętności i talenty uczniów i wychowanków, a także do rodziców, wspierających rozwijanie pasji i uzdolnień swoich dzieci.

[Inf. i zdjęcie A. Zielińska] 

 

 

 

 

Data dodania: 02-10-2017
liczba wyświetleń: 179

Pozostałe kategorie