wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • 22 czerwca dzieci i młodzież kończą naukę w roku szkolnym 2017/2018   |   Naukę zakończą m.in. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w powiecie strzyżowskim   |   Absolwenci gimnazjów mają kilka dni na ostateczny wybór szkoły ponadgimnazjalnej (potwierdzenie woli przyjęcia) poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkołach   |   Zachęcamy do wyboru dalszego kształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz Zespół Szkół w Czudcu   |   Młodzież znajdzie tutaj m.in. doskonałe warunki do nauki i rozwoju swoich pasji, ciekawe kierunki kształcenia, atrakcyjne praktyki w Centrach Kształcenia Praktycznego i za granicą, a przede wszystkim niepowtarzalną atmosferę i wysoki poziom bezpieczeństwa   |   Do końca lipca br. absolwenci gimnazjów wybierający kontynuację kształcenia w szkołach powiatowych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oraz absolwenci tych szkół mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka   |   Dla uczniów III klas gimnazjów z wysoką średnią przewidziano stypendium naukowe wypłacane od tego roku w zwiększonej kwocie 150 zł miesięcznie   |   Więcej informacji, w tym wzór wniosku w naszym serwisie w cz. Stypendia i pomoc dla młodzieży   |   Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za 2017 r.   |   Według sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 r. dochody budżetu powiatu osiągnęły wartość 79,1 mln zł, zaś wydatki ukształtowały się na poziomie 73,7 mln zł   |   Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał umowę z rzeszowską firmą Sagitum Sp. z o. o. na wykonanie nowego portalu internetowego Powiatu Strzyżowskiego, w tym portalu głównego, Biuletynu Informacji Publicznej, aplikacji mobilnych oraz utworzenie profili w mediach społecznościowych   |   Dzisiaj (21.06) na Podkarpaciu rozpocznie się proces przełączania numeru alarmowego Policji do Centrum Powiadamiania Ratunkowego   |   Od 28 czerwca br., dzwoniąc na numer 997, skontaktujemy się z operatorem Centrum obsługującym na co dzień numer 112   |   23 czerwca br. na trasę kolejową nr 106 Rzeszów – Jasło powrócą pociągi   |   Dobiegła bowiem końca modernizacja linii kolejowej na odcinku Boguchwała – Czudec, w ramach której przebudowano m.in. perony w Babicy i Babicy - Kolonia oraz zbudowano nowe perony w Zaborowie - Błonia i Markuszowa z miejscami postojowymi, dostosowując je dla potrzeb osób niepełnosprawnych   |   W sobotę (23.06) w Kożuchowie planowane są „Sobótki nad Wisłokiem”, w ramach których m.in. odbędzie się konkurs na wianek świętojański i szukanie kwiatu paproci   |   Stowarzyszenie „Zakorzenieni w Kulturze” zaprasza na spotkanie z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości ph. „ Wolność – Kocham i Rozumiem” – 24 czerwca br. Rynek w Strzyżowie   |   Od 23.06. rusza sezon wakacyjny na otwartych basenach we Frysztaku
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Wręczono stypendia dla najzdolniejszych uczniów powiatu strzyżowskiego

Absolwenci gimnazjów, uczniowie szkół średnich i absolwenci szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy zdecydowali się kontynuować naukę na studiach dziennych, podczas posiedzenia Rady Powiatu Strzyżowskiego odebrali dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego. W roku bieżącym w ramach programu adresowanego do uzdolnionej młodzieży przyznano łącznie 142 stypendia. Wśród tegorocznych stypendystów znalazło się 68 osób - absolwentów gimnazjów, którzy dla dalszego kształcenia wybrali szkoły średnie na terenie naszego powiatu. Uroczystość wręczenia stypendystom dyplomów odbyła się 27 września br. w atrium Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie.


Uroczystość rozpoczął  Pan Marek Jurzysta - Przewodniczący Rady Powiatu Strzyżowskiego od otwarcia obrad Rady Powiatu i przywitania radnych, młodzieży objętej wsparciem stypendialnym na rok szkolny 2017/2018 oraz zaproszonych gości. Imprezę swoją obecnością zaszczycili m.in.: Ksiądz Dziekan dr Jan Wolak, Prepozyt Strzyżowskiej Kapituły Kolegiackiej, która od kilku lat przekazuje środki finansowe wspierające Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego, Burmistrz Strzyżowa Pan Mariusz Kawa oraz dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski: Pani Agata Wyciślak Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku, Pani Beata Potwora Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Strzyżowie, Pani Marta Proksa Dyrektor Zespołu Szkół w Czudcu, Pan Jan Sopel Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie, Pan Adam Witek Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz gospodarz obiektu, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie, Pani Zofia Zając.


W dalszej kolejności Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, Pani Maria Koś przedstawiła informacje na temat tegorocznego naboru wniosków w ramach Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uzdolnionych młodych ludzi pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez samorząd powiatowy w Strzyżowie. Jak mówiła Pani Kierownik, w roku szkolnym 2017/2018 przyznano 143 stypendia, z tego jedno zostało wstrzymane ze względu na zmianę szkoły z siedzibą poza powiatem strzyżowskim. I tak w kategorii absolwenci gimnazjów przyznano 68 stypendiów, w kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - 49, 2 w kategorii uczniowie/absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej, 20 w kategorii absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i 3 w kategorii Absolwent Roku. W kategoriach I, II i III stypendysta otrzyma 1.000 zł w ciągu roku szkolnego, natomiast w kategoriach IV i V - 500 zł jednorazowej nagrody. Łączna kwota stypendiów przyznana przez Powiat Strzyżowski na rok szkolny 2017/2018 wyniesie 130 500 zł.


Podczas uroczystości uczniowie i absolwenci szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski odebrali gratulacje i dyplomy z rąk: Przewodniczącego Rady Powiatu Strzyżowskiego Pana Marka Jurzysty, Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Strzyżowskiego: Pani Marii Chuchli i Pana Kazimierza Kani, Starosty Strzyżowskiego Pana Roberta Godka, Wicestarosty Strzyżowskiego Pana Jana Stodolaka, Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Pani Małgorzaty Książek, Skarbnika Powiatu Pani Urszuli Liszki - Bawoł oraz Prepozyta Strzyżowskiej Kapituły Kolegiackiej, Ks. Dziekana dra Jana Wolaka.

Po rozdaniu dyplomów głos zabrał uczeń klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie, Dawid Potwora, który w imieniu nagrodzonych podziękował Zarządowi i Radzie Powiatu Strzyżowskiego za inicjatywę utworzenia i kontynuowania Powiatowego Funduszu Stypendialnego, a Strzyżowskiej Kapitule Kolegiackiej z Prepozytem Księdzem dr. Janem Wolakiem na czele za wspieranie kształcenia poprzez coroczne przekazywanie środków finansowych na cele stypendialne.

W życiu młodego człowieka każdy gest dobrej woli przynosi nadzieję i wiarę w lepszą przyszłość - mówił tegoroczny stypendystka. Myślimy, że dla tej nadziei i zdobytych przez nas pozytywnych doświadczeń warto wspierać podobne inicjatywy. Niech radość nagrodzonych uczniów i absolwentów będzie dla Państwa największym podziękowaniem za otwartość serca i hojną postawę".

Na zakończenie pierwszej części sesji do zebranej młodzieży z gratulacjami i najlepszymi życzeniami zwrócili się: Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, Przewodniczący Rady Powiatu Strzyżowskiego Pan Marek Jurzysta oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Pani Małgorzaty Książek. Słowa uznania i podziękowania skierowane zostały także do nauczycieli, wychowawców i dyrektorów szkół, kształtujących wiedzę, umiejętności i talenty uczniów i wychowanków, a także do rodziców, wspierających rozwijanie pasji i uzdolnień swoich dzieci.

[Inf. i zdjęcie A. Zielińska] 

 

 

 

 

Data dodania: 02-10-2017
liczba wyświetleń: 352

Pozostałe kategorie