wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • W sobotę 15 września o godz. 11.30 na Rynku w Strzyżowie odbędzie się uroczyste nadanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie   |   W programie m.in: złożenie meldunku Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, podniesienie flagi i odegranie hymnu państwowego, wręczenie sztandaru, okolicznościowe wystąpienia, defilada kompanii honorowych   |   Uroczystość poprzedzi Msza św. w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała, która rozpocznie się o godz. 10.00   |   W ramach imprezy przewidziano także pokazy m.in.: wyposażenia pojazdów policyjnych, patroli konnych, zestawu edukacyjnego Autochodzik, motocykla Harley, a także stoiska informacyjno-prewencyjne   |   18 września br. (wtorek) podczas sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego wręczone zostaną stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. J. Przecławczyka – Dąbrowskiego   |   W roku bieżącym przyznano 166 stypendiów, w tym 70 w kategorii absolwenci gimnazjów, 59 w kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 3 w kategorii uczniowie/absolwenci, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej, 32 w kategorii absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i 2 w kategorii Absolwent Roku   |   Na sobotę (15.09) w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie zaplanowano koncert pt. „Niepodległość w sercach pokoleń”   |   W programie m.in.: poezja autorstwa członków Kręgu Twórczego „Arche”, pieśni patriotyczne w wykonaniu solistów Studia Piosenki DK „Sokół” oraz koncert kapeli góralskiej „Ondraszki”   |   Ośrodek Kultury w Czudcu zaprasza w niedzielę (16.09) na film krótkometrażowy „W imię Wolności” i spotkanie „Czudec Moja Mała Ojczyzna” w ramach „Lekcji Historii”
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Wręczono stypendia dla najzdolniejszych uczniów powiatu strzyżowskiego

Absolwenci gimnazjów, uczniowie szkół średnich i absolwenci szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy zdecydowali się kontynuować naukę na studiach dziennych, podczas posiedzenia Rady Powiatu Strzyżowskiego odebrali dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego. W roku bieżącym w ramach programu adresowanego do uzdolnionej młodzieży przyznano łącznie 142 stypendia. Wśród tegorocznych stypendystów znalazło się 68 osób - absolwentów gimnazjów, którzy dla dalszego kształcenia wybrali szkoły średnie na terenie naszego powiatu. Uroczystość wręczenia stypendystom dyplomów odbyła się 27 września br. w atrium Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie.


Uroczystość rozpoczął  Pan Marek Jurzysta - Przewodniczący Rady Powiatu Strzyżowskiego od otwarcia obrad Rady Powiatu i przywitania radnych, młodzieży objętej wsparciem stypendialnym na rok szkolny 2017/2018 oraz zaproszonych gości. Imprezę swoją obecnością zaszczycili m.in.: Ksiądz Dziekan dr Jan Wolak, Prepozyt Strzyżowskiej Kapituły Kolegiackiej, która od kilku lat przekazuje środki finansowe wspierające Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego, Burmistrz Strzyżowa Pan Mariusz Kawa oraz dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski: Pani Agata Wyciślak Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku, Pani Beata Potwora Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Strzyżowie, Pani Marta Proksa Dyrektor Zespołu Szkół w Czudcu, Pan Jan Sopel Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie, Pan Adam Witek Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz gospodarz obiektu, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie, Pani Zofia Zając.


W dalszej kolejności Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, Pani Maria Koś przedstawiła informacje na temat tegorocznego naboru wniosków w ramach Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uzdolnionych młodych ludzi pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez samorząd powiatowy w Strzyżowie. Jak mówiła Pani Kierownik, w roku szkolnym 2017/2018 przyznano 143 stypendia, z tego jedno zostało wstrzymane ze względu na zmianę szkoły z siedzibą poza powiatem strzyżowskim. I tak w kategorii absolwenci gimnazjów przyznano 68 stypendiów, w kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - 49, 2 w kategorii uczniowie/absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej, 20 w kategorii absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i 3 w kategorii Absolwent Roku. W kategoriach I, II i III stypendysta otrzyma 1.000 zł w ciągu roku szkolnego, natomiast w kategoriach IV i V - 500 zł jednorazowej nagrody. Łączna kwota stypendiów przyznana przez Powiat Strzyżowski na rok szkolny 2017/2018 wyniesie 130 500 zł.


Podczas uroczystości uczniowie i absolwenci szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski odebrali gratulacje i dyplomy z rąk: Przewodniczącego Rady Powiatu Strzyżowskiego Pana Marka Jurzysty, Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Strzyżowskiego: Pani Marii Chuchli i Pana Kazimierza Kani, Starosty Strzyżowskiego Pana Roberta Godka, Wicestarosty Strzyżowskiego Pana Jana Stodolaka, Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Pani Małgorzaty Książek, Skarbnika Powiatu Pani Urszuli Liszki - Bawoł oraz Prepozyta Strzyżowskiej Kapituły Kolegiackiej, Ks. Dziekana dra Jana Wolaka.

Po rozdaniu dyplomów głos zabrał uczeń klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie, Dawid Potwora, który w imieniu nagrodzonych podziękował Zarządowi i Radzie Powiatu Strzyżowskiego za inicjatywę utworzenia i kontynuowania Powiatowego Funduszu Stypendialnego, a Strzyżowskiej Kapitule Kolegiackiej z Prepozytem Księdzem dr. Janem Wolakiem na czele za wspieranie kształcenia poprzez coroczne przekazywanie środków finansowych na cele stypendialne.

W życiu młodego człowieka każdy gest dobrej woli przynosi nadzieję i wiarę w lepszą przyszłość - mówił tegoroczny stypendystka. Myślimy, że dla tej nadziei i zdobytych przez nas pozytywnych doświadczeń warto wspierać podobne inicjatywy. Niech radość nagrodzonych uczniów i absolwentów będzie dla Państwa największym podziękowaniem za otwartość serca i hojną postawę".

Na zakończenie pierwszej części sesji do zebranej młodzieży z gratulacjami i najlepszymi życzeniami zwrócili się: Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, Przewodniczący Rady Powiatu Strzyżowskiego Pan Marek Jurzysta oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Pani Małgorzaty Książek. Słowa uznania i podziękowania skierowane zostały także do nauczycieli, wychowawców i dyrektorów szkół, kształtujących wiedzę, umiejętności i talenty uczniów i wychowanków, a także do rodziców, wspierających rozwijanie pasji i uzdolnień swoich dzieci.

[Inf. i zdjęcie A. Zielińska] 

 

 

 

 

Data dodania: 02-10-2017
liczba wyświetleń: 416

Pozostałe kategorie