wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • W sobotę 15 września o godz. 11.30 na Rynku w Strzyżowie odbędzie się uroczyste nadanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie   |   W programie m.in: złożenie meldunku Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, podniesienie flagi i odegranie hymnu państwowego, wręczenie sztandaru, okolicznościowe wystąpienia, defilada kompanii honorowych   |   Uroczystość poprzedzi Msza św. w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała, która rozpocznie się o godz. 10.00   |   W ramach imprezy przewidziano także pokazy m.in.: wyposażenia pojazdów policyjnych, patroli konnych, zestawu edukacyjnego Autochodzik, motocykla Harley, a także stoiska informacyjno-prewencyjne   |   18 września br. (wtorek) podczas sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego wręczone zostaną stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. J. Przecławczyka – Dąbrowskiego   |   W roku bieżącym przyznano 166 stypendiów, w tym 70 w kategorii absolwenci gimnazjów, 59 w kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 3 w kategorii uczniowie/absolwenci, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej, 32 w kategorii absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i 2 w kategorii Absolwent Roku   |   Na sobotę (15.09) w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie zaplanowano koncert pt. „Niepodległość w sercach pokoleń”   |   W programie m.in.: poezja autorstwa członków Kręgu Twórczego „Arche”, pieśni patriotyczne w wykonaniu solistów Studia Piosenki DK „Sokół” oraz koncert kapeli góralskiej „Ondraszki”   |   Ośrodek Kultury w Czudcu zaprasza w niedzielę (16.09) na film krótkometrażowy „W imię Wolności” i spotkanie „Czudec Moja Mała Ojczyzna” w ramach „Lekcji Historii”
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Ostatnie prace przy budowie boiska lekkoatletycznego SOSW we Frysztaku


Prace budowlane przy boisku lekkoatletycznym „Orlik" Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku zbliżają się do końca. Koszt inwestycji realizowanej przez samorząd powiatowy w Strzyżowie wyniesie blisko 2,6 mln zł. Do chwili obecnej (wrzesień 2017 r.) zakończono prace ziemne, przygotowanie podłoża i inne prace pomocnicze. Wkrótce spodziewane jest położenie ostatniej nawierzchni i dokończenie innych działań przewidzianych w projekcie.


Wartość wydatków związanych z robotami budowlanymi i instalacyjnymi, zgodnie z wyceną kosztorysową ma wynieść 2.270 tys. zł brutto. Pozostałe wydatki związane są z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej, opracowaniem studium wykonalności, zakupem wyposażenia boiska, dwóch sal dydaktycznych we frysztackim Ośrodku i in. Finansowanie projektu zakłada udział funduszy Unii Europejskiej, środków krajowych i środków z budżetu powiatu. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przewidziano finansowanie projektu w wysokości 48,2, pozostała część pochodzić będzie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rządowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i z budżetu powiatu.


Projekt pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa przyszkolnego obiektu sportowego w celu przystosowania do wymogów boiska lekkoatletycznego Orlik lekkoatletyczny - wariant 200 m przy SOSW we Frysztaku - Powiat Strzyżowski" polega na przebudowie i rozbudowie dotychczasowego obiektu szkolnego używanego przez frysztacki Ośrodek, Szkołę Podstawową i Gimnazjum w celu przystosowania do wymogów boiska typu „Orlik lekkoatletyczny". Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował w szczególności: roboty budowlane i instalacyjne, w tym: przebudowę istniejącego terenu z przeznaczeniem na bieżnię 4-torową, okrężną o dystansie 200 m, połączoną z bieżnią prostą 100 m, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, tenisa i piłkę ręczną, skocznię wzwyż z boiskiem do siatkówki, dwuścieżkową skocznię do skoku w dal i trójskoku, rzutnię do pchnięcia kulą oraz rozbudowę istniejącego i budowę nowego oświetlenia, wykonanie instalacji monitoringu, przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowę ciągów pieszych z miejscami siedzącymi dla widzów, podjazdów dla niepełnosprawnych, wykonanie muru oporowego i ogrodzenie terenu. Projekt przewiduje także dostawy, w tym: zakup wyposażenia boiska lekkoatletycznego oraz sprzętu ICT wraz z oprogramowaniem i pomocy dydaktycznych przeznaczonych do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przez uczniów Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.


Głównym celem projektu jest stworzenie lepszych warunków edukacji ogólnokształcącej wspierającej kluczowe umiejętności, przede wszystkim w zakresie edukacji sportowej oraz w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych poprzez przebudowę i rozbudowę przyszkolnego obiektu sportowego przystosowanego do wymogów boiska lekkoatletycznego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku oraz utworzenie pracowni matematycznej i przyrodniczej, wyposażonych w sprzęt ICT i pomoce dydaktyczne rozwijające umiejętności dzieci i dające możliwość poznania otoczenia z wykorzystaniem programów multimedialnych. Nowoczesne środki i formy przekazu pozwolą wychowankom Ośrodka w atrakcyjny sposób przyswajać wiedzę z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.


Po zrealizowaniu dotychczasowych prac, w ramach projektu pozostaje jeszcze do wykonania: ogrodzenie, montaż wykładziny poliuretanowej, bramek, rozbiegów dla skoczni (w dal, trójskoku), balustrad schodowych, w tym dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie zieleni. W zakresie rzeczowym budowy „Orlika" plan inwestycyjny został już wykonany w około 80. Wykonawca robót -  firma EVERSPORT sp. z o.o. w Warszawie, która zgodnie z umową winna oddać gotowy obiekt „Orlika" do 29 grudnia, zapewnia, że jeżeli tylko warunki atmosferyczne pozwolą, to termin ten zostanie skrócony do końca października 2017 r. Zapewne więc wkrótce zarówno dzieci i młodzież - uczniowie SOSW we Frysztaku, jak i cała społeczność powiatu strzyżowskiego cieszyć się będzie nowym obiektem infrastruktury sportowej na naszym terenie.


[inf.: J. Armata, A. Szczęsna -  Wydział IP Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, fot. A. Zielińska, opr. W. Plezia]

 

Data dodania: 03-10-2017
liczba wyświetleń: 639

Pozostałe kategorie