wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Gmina Czudec zaprasza do składania ofert na zadanie drogowe obejmujące m.in. budowę nowego mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917R Czudec-Wyżne   |   Termin składania ofert: 27.10.2017 r.   |   Więcej informacji na stronie www.czudec.pl   |   Inwestycja realizowana jest przez Gminę Czudec we współpracy z samorządem powiatowym w Strzyżowie w ramach projektu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego   |   Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zaprasza także do składania ofert na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Dobrzechów - Wysoka Strzyżowska – Węglówka (do 16.10), przebudowę drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa-Nowa Wieś z podziałem na trzy zadania (do 20.10)   |   14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narod   |   Z tej okazji wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty dziękujemy za wykonywaną pracę, gratulujemy osiągnięć i składamy najlepsze życzenia   |   12.10.2017 r. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał umowę na modernizację boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół Technicznych oraz kortu tenisowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Strzyżowie   |   Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej zajęło I miejsce w ogłoszonym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego konkursie pn. „NGO Wysokich Lotów”, w kategorii Kultura i Tożsamość Narodowa   |   W dniach 5-18 października br. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa   |   Szczegółowe informacje pod adresem http://www.arimr.gov.pl/   |   Policja przypomina o obowiązku noszenia o zmierzchu, poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego   |   TVP Historia emituje powtórkę serialu „Popielec”, zrealizowanego na początku lat 80 - tych XX w. na podstawie powieści Włodzimierza Kłaczyńskiego pod tym samym tytułem   |   Kilka scen do tego serialu nakręcono na tle budynku dworskiego w Baryczce, zaś pierwowzorem wydarzeń było wiele faktów z życia autora, który przez kilka lat mieszkał w Lutczy   |   Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie obchodzi jubileusz 25-lecia działalności   |   25 lat funkcjonowania obchodzi również Stowarzyszenie „Tak Życiu”   |   Z kolei jubileusz 30 – lecia pracy twórczej świętuje Chór Mieszany „Sokół”, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
blank
bn_bip
blank
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Ostatnie prace przy budowie boiska lekkoatletycznego SOSW we Frysztaku


Prace budowlane przy boisku lekkoatletycznym „Orlik" Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku zbliżają się do końca. Koszt inwestycji realizowanej przez samorząd powiatowy w Strzyżowie wyniesie blisko 2,6 mln zł. Do chwili obecnej (wrzesień 2017 r.) zakończono prace ziemne, przygotowanie podłoża i inne prace pomocnicze. Wkrótce spodziewane jest położenie ostatniej nawierzchni i dokończenie innych działań przewidzianych w projekcie.


Wartość wydatków związanych z robotami budowlanymi i instalacyjnymi, zgodnie z wyceną kosztorysową ma wynieść 2.270 tys. zł brutto. Pozostałe wydatki związane są z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej, opracowaniem studium wykonalności, zakupem wyposażenia boiska, dwóch sal dydaktycznych we frysztackim Ośrodku i in. Finansowanie projektu zakłada udział funduszy Unii Europejskiej, środków krajowych i środków z budżetu powiatu. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przewidziano finansowanie projektu w wysokości 48,2, pozostała część pochodzić będzie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rządowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i z budżetu powiatu.


Projekt pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa przyszkolnego obiektu sportowego w celu przystosowania do wymogów boiska lekkoatletycznego Orlik lekkoatletyczny - wariant 200 m przy SOSW we Frysztaku - Powiat Strzyżowski" polega na przebudowie i rozbudowie dotychczasowego obiektu szkolnego używanego przez frysztacki Ośrodek, Szkołę Podstawową i Gimnazjum w celu przystosowania do wymogów boiska typu „Orlik lekkoatletyczny". Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował w szczególności: roboty budowlane i instalacyjne, w tym: przebudowę istniejącego terenu z przeznaczeniem na bieżnię 4-torową, okrężną o dystansie 200 m, połączoną z bieżnią prostą 100 m, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, tenisa i piłkę ręczną, skocznię wzwyż z boiskiem do siatkówki, dwuścieżkową skocznię do skoku w dal i trójskoku, rzutnię do pchnięcia kulą oraz rozbudowę istniejącego i budowę nowego oświetlenia, wykonanie instalacji monitoringu, przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowę ciągów pieszych z miejscami siedzącymi dla widzów, podjazdów dla niepełnosprawnych, wykonanie muru oporowego i ogrodzenie terenu. Projekt przewiduje także dostawy, w tym: zakup wyposażenia boiska lekkoatletycznego oraz sprzętu ICT wraz z oprogramowaniem i pomocy dydaktycznych przeznaczonych do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przez uczniów Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.


Głównym celem projektu jest stworzenie lepszych warunków edukacji ogólnokształcącej wspierającej kluczowe umiejętności, przede wszystkim w zakresie edukacji sportowej oraz w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych poprzez przebudowę i rozbudowę przyszkolnego obiektu sportowego przystosowanego do wymogów boiska lekkoatletycznego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku oraz utworzenie pracowni matematycznej i przyrodniczej, wyposażonych w sprzęt ICT i pomoce dydaktyczne rozwijające umiejętności dzieci i dające możliwość poznania otoczenia z wykorzystaniem programów multimedialnych. Nowoczesne środki i formy przekazu pozwolą wychowankom Ośrodka w atrakcyjny sposób przyswajać wiedzę z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.


Po zrealizowaniu dotychczasowych prac, w ramach projektu pozostaje jeszcze do wykonania: ogrodzenie, montaż wykładziny poliuretanowej, bramek, rozbiegów dla skoczni (w dal, trójskoku), balustrad schodowych, w tym dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie zieleni. W zakresie rzeczowym budowy „Orlika" plan inwestycyjny został już wykonany w około 80. Wykonawca robót -  firma EVERSPORT sp. z o.o. w Warszawie, która zgodnie z umową winna oddać gotowy obiekt „Orlika" do 29 grudnia, zapewnia, że jeżeli tylko warunki atmosferyczne pozwolą, to termin ten zostanie skrócony do końca października 2017 r. Zapewne więc wkrótce zarówno dzieci i młodzież - uczniowie SOSW we Frysztaku, jak i cała społeczność powiatu strzyżowskiego cieszyć się będzie nowym obiektem infrastruktury sportowej na naszym terenie.


[inf.: J. Armata, A. Szczęsna -  Wydział IP Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, fot. A. Zielińska, opr. W. Plezia]

 

Data dodania: 03-10-2017
liczba wyświetleń: 152

Pozostałe kategorie