wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • 22 czerwca dzieci i młodzież kończą naukę w roku szkolnym 2017/2018   |   Naukę zakończą m.in. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w powiecie strzyżowskim   |   Absolwenci gimnazjów mają kilka dni na ostateczny wybór szkoły ponadgimnazjalnej (potwierdzenie woli przyjęcia) poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkołach   |   Zachęcamy do wyboru dalszego kształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz Zespół Szkół w Czudcu   |   Młodzież znajdzie tutaj m.in. doskonałe warunki do nauki i rozwoju swoich pasji, ciekawe kierunki kształcenia, atrakcyjne praktyki w Centrach Kształcenia Praktycznego i za granicą, a przede wszystkim niepowtarzalną atmosferę i wysoki poziom bezpieczeństwa   |   Do końca lipca br. absolwenci gimnazjów wybierający kontynuację kształcenia w szkołach powiatowych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oraz absolwenci tych szkół mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka   |   Dla uczniów III klas gimnazjów z wysoką średnią przewidziano stypendium naukowe wypłacane od tego roku w zwiększonej kwocie 150 zł miesięcznie   |   Więcej informacji, w tym wzór wniosku w naszym serwisie w cz. Stypendia i pomoc dla młodzieży   |   Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za 2017 r.   |   Według sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 r. dochody budżetu powiatu osiągnęły wartość 79,1 mln zł, zaś wydatki ukształtowały się na poziomie 73,7 mln zł   |   Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał umowę z rzeszowską firmą Sagitum Sp. z o. o. na wykonanie nowego portalu internetowego Powiatu Strzyżowskiego, w tym portalu głównego, Biuletynu Informacji Publicznej, aplikacji mobilnych oraz utworzenie profili w mediach społecznościowych   |   Dzisiaj (21.06) na Podkarpaciu rozpocznie się proces przełączania numeru alarmowego Policji do Centrum Powiadamiania Ratunkowego   |   Od 28 czerwca br., dzwoniąc na numer 997, skontaktujemy się z operatorem Centrum obsługującym na co dzień numer 112   |   23 czerwca br. na trasę kolejową nr 106 Rzeszów – Jasło powrócą pociągi   |   Dobiegła bowiem końca modernizacja linii kolejowej na odcinku Boguchwała – Czudec, w ramach której przebudowano m.in. perony w Babicy i Babicy - Kolonia oraz zbudowano nowe perony w Zaborowie - Błonia i Markuszowa z miejscami postojowymi, dostosowując je dla potrzeb osób niepełnosprawnych   |   W sobotę (23.06) w Kożuchowie planowane są „Sobótki nad Wisłokiem”, w ramach których m.in. odbędzie się konkurs na wianek świętojański i szukanie kwiatu paproci   |   Stowarzyszenie „Zakorzenieni w Kulturze” zaprasza na spotkanie z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości ph. „ Wolność – Kocham i Rozumiem” – 24 czerwca br. Rynek w Strzyżowie   |   Od 23.06. rusza sezon wakacyjny na otwartych basenach we Frysztaku
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

XXXIX sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego

27 września 2017 r. miała miejsce XXXIX sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2014-2018. W programie posiedzenia znalazło się wręczenie stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego oraz informacja dyrektorów szkół na temat stanu przygotowań placówek prowadzonych przez Powiat Strzyżowski do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Radni podjęli też szereg uchwał, w tym m.in. dotyczących budżetu powiatu. Sesję otworzył i poprowadził Pan Marek Jurzysta, Przewodniczący Rady Powiatu Strzyżowskiego.

XXXIX sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego rozpoczęła się na dziedzińcu szkolnym Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie od uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego (więcej inf. na ten temat w naszym serwisie w artykule „Wręczono stypendia dla najzdolniejszych uczniów powiatu strzyżowskiego" pod linkiem http://www.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,2337).

Podczas kontynuacji obrad w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie radni zapoznali się ze sprawozdaniami dyrektorów Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych we Frysztaku i Strzyżowie: Pani Agaty Wyciślak i Pani Beaty Potwory, dyrektorów szkół średnich w Czudcu i Strzyżowie: Pani Marty Proksy, Pani Zofii Zając, Pana Adama Witka oraz Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie, Pana Jana Sopla na temat stanu placówek, którymi zarządzają, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018. W sprawozdaniach znalazły się informacje na temat prac remontowych przeprowadzonych w szkołach w ramach przygotowań do nowego roku szkolnego, a także stanu zatrudnienia i wykształcenia kadry pedagogicznej, naboru do szkół, nowych kierunków kształcenia oraz projektów realizowanych bądź przygotowywanych do realizacji w roku bieżącym.

W tym punkcie obrad głos zabrał także Pan Jan Stodolak Wicestarosta Strzyżowski, który zapoznał radnych z inwestycjami realizowanymi bądź planowanymi do realizacji w latach 2017-2018 w zakresie oświaty. Wśród wymienionych zadań znalazły się: będąca na ukończeniu budowa boiska lekkoatletycznego typu „Orlik" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Frysztaku, a także dwa zadania zaplanowane do realizacji w ciągu dwóch kolejnych lat w Strzyżowie tj. budowa szybu i montaż windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Strzyżowie oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół Technicznych oraz kortu tenisowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Strzyżowie.

Podczas wrześniowego posiedzenia Rada Powiatu podjęła także 9 uchwał w następujących sprawach: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zmiany uchwały Nr XXVIII/200/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017 - 2032, uchylenia uchwały Nr XXXVIII/238/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatów Polskich, udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego, zawarcia porozumienia z Gminą Frysztak, zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, przyjęcia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2017 - 2022", zwolnienia Wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szk. 2017/2018 i ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

W ramach punktów Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Strzyżowskiego, a także interpelacje, zapytania i sprawy różne radni podjęli szereg tematów, dotyczących głównie inwestycji drogowo - mostowych, w tym m.in. budowy chodników przy drogach powiatowych, mostu w Czudcu i in.

[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]

Data dodania: 03-10-2017
liczba wyświetleń: 438

Pozostałe kategorie