wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • W sobotę 15 września o godz. 11.30 na Rynku w Strzyżowie odbędzie się uroczyste nadanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie   |   W programie m.in: złożenie meldunku Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, podniesienie flagi i odegranie hymnu państwowego, wręczenie sztandaru, okolicznościowe wystąpienia, defilada kompanii honorowych   |   Uroczystość poprzedzi Msza św. w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała, która rozpocznie się o godz. 10.00   |   W ramach imprezy przewidziano także pokazy m.in.: wyposażenia pojazdów policyjnych, patroli konnych, zestawu edukacyjnego Autochodzik, motocykla Harley, a także stoiska informacyjno-prewencyjne   |   18 września br. (wtorek) podczas sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego wręczone zostaną stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. J. Przecławczyka – Dąbrowskiego   |   W roku bieżącym przyznano 166 stypendiów, w tym 70 w kategorii absolwenci gimnazjów, 59 w kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 3 w kategorii uczniowie/absolwenci, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej, 32 w kategorii absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i 2 w kategorii Absolwent Roku   |   Na sobotę (15.09) w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie zaplanowano koncert pt. „Niepodległość w sercach pokoleń”   |   W programie m.in.: poezja autorstwa członków Kręgu Twórczego „Arche”, pieśni patriotyczne w wykonaniu solistów Studia Piosenki DK „Sokół” oraz koncert kapeli góralskiej „Ondraszki”   |   Ośrodek Kultury w Czudcu zaprasza w niedzielę (16.09) na film krótkometrażowy „W imię Wolności” i spotkanie „Czudec Moja Mała Ojczyzna” w ramach „Lekcji Historii”
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

XXXIX sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego

27 września 2017 r. miała miejsce XXXIX sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2014-2018. W programie posiedzenia znalazło się wręczenie stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego oraz informacja dyrektorów szkół na temat stanu przygotowań placówek prowadzonych przez Powiat Strzyżowski do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Radni podjęli też szereg uchwał, w tym m.in. dotyczących budżetu powiatu. Sesję otworzył i poprowadził Pan Marek Jurzysta, Przewodniczący Rady Powiatu Strzyżowskiego.

XXXIX sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego rozpoczęła się na dziedzińcu szkolnym Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie od uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego (więcej inf. na ten temat w naszym serwisie w artykule „Wręczono stypendia dla najzdolniejszych uczniów powiatu strzyżowskiego" pod linkiem http://www.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,2337).

Podczas kontynuacji obrad w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie radni zapoznali się ze sprawozdaniami dyrektorów Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych we Frysztaku i Strzyżowie: Pani Agaty Wyciślak i Pani Beaty Potwory, dyrektorów szkół średnich w Czudcu i Strzyżowie: Pani Marty Proksy, Pani Zofii Zając, Pana Adama Witka oraz Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie, Pana Jana Sopla na temat stanu placówek, którymi zarządzają, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018. W sprawozdaniach znalazły się informacje na temat prac remontowych przeprowadzonych w szkołach w ramach przygotowań do nowego roku szkolnego, a także stanu zatrudnienia i wykształcenia kadry pedagogicznej, naboru do szkół, nowych kierunków kształcenia oraz projektów realizowanych bądź przygotowywanych do realizacji w roku bieżącym.

W tym punkcie obrad głos zabrał także Pan Jan Stodolak Wicestarosta Strzyżowski, który zapoznał radnych z inwestycjami realizowanymi bądź planowanymi do realizacji w latach 2017-2018 w zakresie oświaty. Wśród wymienionych zadań znalazły się: będąca na ukończeniu budowa boiska lekkoatletycznego typu „Orlik" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Frysztaku, a także dwa zadania zaplanowane do realizacji w ciągu dwóch kolejnych lat w Strzyżowie tj. budowa szybu i montaż windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Strzyżowie oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół Technicznych oraz kortu tenisowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Strzyżowie.

Podczas wrześniowego posiedzenia Rada Powiatu podjęła także 9 uchwał w następujących sprawach: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zmiany uchwały Nr XXVIII/200/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017 - 2032, uchylenia uchwały Nr XXXVIII/238/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatów Polskich, udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego, zawarcia porozumienia z Gminą Frysztak, zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, przyjęcia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2017 - 2022", zwolnienia Wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szk. 2017/2018 i ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

W ramach punktów Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Strzyżowskiego, a także interpelacje, zapytania i sprawy różne radni podjęli szereg tematów, dotyczących głównie inwestycji drogowo - mostowych, w tym m.in. budowy chodników przy drogach powiatowych, mostu w Czudcu i in.

[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]

Data dodania: 03-10-2017
liczba wyświetleń: 495

Pozostałe kategorie