wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Powiat Strzyżowski oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Żyznowie zapraszają na uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy żyznowskich Żołnierzy Niezłomnych   |   Uroczystość odbędzie 19 sierpnia 2018 r. przy kościele parafialnym w Żyznowie; początek godz. 16.00   |   Wydarzenie organizowane jest w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 250-lecia Konfederacji Barskiej   |   Na niedzielę (19.08) zaplanowano również Dożynki Gminy Strzyżów przy świetlicy wiejskiej w Godowej oraz Dożynki Gminy Wiśniowa w Pstrągówce   |   W gminach Czudec (plac przy ZS w Pstrągowej), Frysztak (stadion GOSiR Frysztak) i Niebylec (stadion sportowy w Niebylcu) dożynki odbyły się w święto Matki Boskiej Zielnej – 15 sierpnia br.   |   9 września br. w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej będą miały miejsce Dożynki Powiatu Strzyżowskiego   |   Zakończono modernizację boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół Technicznych oraz kortu tenisowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Strzyżowie   |   Trwają prace związane z rozbudową Szpitala Powiatowego w Strzyżowie   |   Projekt modernizacji szpitala przewiduje m.in. wykonanie połączenia wszystkich budynków szpitalnych, przeniesienie i standaryzację bloków operacyjnych, uruchomienie nowych usług w zakresie chorób układu oddechowego i in.   |   Projekt samorządu powiatowego w Strzyżowie mający na celu budowę farm fotowoltaicznych przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Frysztaku i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Strzyżowie wybrany został do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020   |   Przewidywany okres wdrożenia projektu to lata 2018 - 2020
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Nasza społeczność

Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze w Połomi

1 października 2017 r. na stadionie sportowym w Połomi rozegrane zostały Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu strzyżowskiego. W tegorocznej edycji udział wzięło 10 drużyn, w tym 4 kobiece i 6 męskich. Podczas zawodów odbyły się także pokazy grup młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP, podczas których zaprezentowało się 9 drużyn (3 dziewczęce i 6 chłopięcych). Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7×50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Powiatowe zawody sportowo - pożarnicze wygrała jednostka OSP Połomia, która w przyszłym roku reprezentować będzie powiat strzyżowski na VI Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP.

Zawody rozpoczęły się od wprowadzenia drużyn  i złożenia meldunku o gotowości do rozpoczęcia zawodów przez dowódcę uroczystości Druha Stanisława Daszykowskiego, Komendanta Gminnego ZOG ZOSP RP w Niebylcu. Meldunek odebrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Strzyżowie druh Mariusz Kawa, który następnie dokonał oficjalnego otwarcia zawodów. Błogosławieństwa Bożego uczestnikom powiatowych zawodów udzielił Kapelan Gminny Strażaków, Ksiądz Artur Grzęda, Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Połomi.

W tegorocznych zawodach wzięło udział 10 drużyn OSP z terenu powiatu strzyżowskiego, które zwyciężyły w rywalizacji na poziomie gminnym: 4 kobiece, tj. z Pstrągowej, Godowej Dolnej, Gogołowa i Połomi oraz 6 męskich: z Żyznowa, Pstrągowej, Gogołowa, Godowej Dolnej, Wiśniowej i Połomi. Ponadto odbyły się także pokazy grup młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP, w których udział wzięło 9 drużyn, w tym 3 dziewczęce: z Pstrągowej, Baryczki i Glinika Średniego oraz 6 chłopięcych: z Lutczy, Kalembiny, Pstrągówki, Pstrągowej, Pułanek i Dobrzechowa.

Jednostki OSP z podziałem na grupy A (mężczyźni) i C (kobiety) oraz grupy młodzieżowe z podziałem na dziewczęta i chłopców miały do wykonania dwa zadania. Pierwszą konkurencję stanowiła sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami. Każdy z członków sztafety, oprócz biegu, miał do wykonania inne zadanie m.in. przeskok nad płotkiem, bieg po równoważni, slalom między pachołkami, pokonanie ściany ponad jej górną krawędzią bez korzystania z podpór bocznych. W biegu sztafetowym kobiet i pokazach grup młodzieżowych zamiast ściany ustawiono płotek lekkoatletyczny. Podczas drugiej konkurencji strażacy wykonywali ćwiczenie bojowe, które obejmowało m.in.: dobiegnięcie do miejsca ułożenia sprzętu, zbudowanie linii ssawnej i linii gaśniczych, uruchomienie motopompy i zassanie wody, podanie prądów wody ze stanowisk gaśniczych, a na zakończenie obrócenie lub złamanie tarczy prądem wody oraz przewrócenie pachołków. Młodzi zawodnicy swoje ćwiczenie bojowe wykonywali „na sucho". Rywalizacja była bardzo zacięta, a same zawody niezwykle pasjonujące. Po skończonych konkurencjach odczytane zostały wyniki zawodów, a zwycięskim drużynom wręczono puchary.

Tegoroczne Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze, zarówno w grupie A, jak i C wygrała jednostka OSP Połomia, uzyskując następujące czasy: kobiety w sztafecie - 73,420, w bojówce - 51,570, mężczyźni w sztafecie - 60,320 a w bojówce - 38,840. Obie drużyny będą reprezentować powiat strzyżowski na orgaznizowanych w 2018 r. VI Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych. W pokazach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zwyciężyła z kolei OSP Baryczka w grupie dziewcząt i OSP Lutcza w grupie chłopców. Za wykonanie musztry dyplomy z wyróżnieniami otrzymały w grupie A i C drużyny OSP z Godowej Dolnej. Ponadto drużynom MDP z Glinika Średniego (dziewczęta) i Kalembiny (chłopcy) wręczono koszulki  za najlepiej wykonane ćwiczenie musztry. Koszulki ufundowane zostały przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Strzyżowie.

Przygotowanie i umiejętności druhów ochotników oceniała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Strzyżowie st. bryg. Piotra Rędziniaka, którą stanowili pracownicy KPPSP w Strzyżowie na czele z sędzią głównym zawodów mł. kpt. Arkadiuszem Poźniakiem.

Biorące udział w zawodach drużyny strażackie, obserwowali i oklaskiwali zaproszeni goście, w tym m.in.: druh Józef Dzindzio, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, a jednocześnie Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Strzyżowskiego, Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, Przewodnicząca Rady Gminy Niebylec Pani Danuta Lęcznar, Burmistrz Strzyżowa Pan Mariusz Kawa, Wójt Gminy Czudec Pan Stanisław Gierlak, Wójt Gminy Frysztak Pan Jan Ziarnik, Sekretarz Gminy Niebylec Pan Antoni Chuchla, Komendant Powiatowy PSP w Strzyżowie st. bryg. Piotr Rędziniak, Zastępca Komendanta bryg. Marek Rysz, a także prezesi, naczelnicy oraz komendanci gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu strzyżowskiego i in.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

Grupa A (mężczyźni)

1 miejsce - OSP Połomia z wynikiem łącznym 99,16 pkt

2 miejsce - OSP Godowa Dolna z wynikiem łącznym 108,12 pkt

3 miejsce - OSP Żyznów z wynikiem łącznym 112,54 pkt

4 miejsce - OSP Pstrągowa z wynikiem łącznym 114,22 pkt

5 miejsce - OSP Wiśniowa z wynikiem łącznym 118 pkt

6 miejsce - OSP Gogołów z wynikiem łącznym 118,93 pkt

Grupa C (kobiety)

1. miejsce - OSP Połomia z wynikiem łącznym 124,99 pkt

2 miejsce - OSP Gogołów z wynikiem łącznym 134,38 pkt

3 miejsce - OSP Pstrągowa z wynikiem łącznym 135,33 pkt

4 miejsce - OSP Godowa Dolna z wynikiem łącznym 135,62 pkt

Klasyfikacja generalna pokazów Młodzieżowych Grup OSP:

Grupa dziewcząt:

1 miejsce - OSP Baryczka z wynikiem 103,45 pkt

2 miejsce - OSP Pstrągowa z wynikiem 103,83 pkt

3 miejsce - OSP Glinik Średni z wynikiem 128,9 pkt

Grupa chłopców:

1 miejsce - OSP Lutcza z wynikiem 92,07 pkt

2 miejsce - OSP Pstrągowa z wynikiem 94,62 pkt

3 miejsce - OSP Kalembina z wynikiem 95,26 pkt

4 miejsce - OSP Pułanki z wynikiem 107,82 pkt

5 miejsce - OSP Dobrzechów z wynikiem 111,75 pkt

6 miejsce - OSP Pstrągówka z wynikiem 112,42 pkt


[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska we współpracy z p. D. Łojkiem ]

 

 

zobaczzdjecia

 

Data dodania: 05-10-2017
liczba wyświetleń: 505

Pozostałe kategorie