wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

10 milionów na rozbudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego w Strzyżowie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie otrzyma niemal 10 mln złotych dofinasowania z RPO WP 2014-2020 na rozbudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego w Strzyżowie. Koszt realizacji całego projektu wynieść ma ponad 11 mln 845 tys. zł. Środki na udział własny do największego jak do tej pory projektu opracowanego i przygotowanego przez SP ZOZ w Strzyżowie pochodzić będą z budżetu powiatu. Umowę na realizację w/w. projektu w dniu 18 października 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie w obecności Pana Wojciecha Buczaka Posła na Sejm RP oraz przedstawicieli Rady i Zarządu Powiatu podpisali: Pan Stanisław Kruczek - członek Zarządu Województwa Podkarpackiego i Pan Bolesław Kazalski Dyrektor SP ZOZ w Strzyżowie.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie jako drugi z 19 powiatowych zakładów leczniczych na terenie Podkarpacia podpisał umowę na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Z ogólnej puli 160 mln złotych 9 999 999,98 zł trafi do Szpitala Powiatowego w Strzyżowie z przeznaczeniem na jego rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń, a także zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Koszt realizacji całego projektu winien się zamknąć w kwocie 11 845 609,94 zł. 1 764 705,90 zł pokryte zostanie ze środków budżetu Powiatu Strzyżowskiego.


Zakres projektu obejmuje m.in.: rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń szpitala, a także zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. W efekcie planowanych prac zbudowany zostanie m.in. nowy segment D, który - jako przewiązka - połączy główne budynki szpitalne.


W segmencie tym na parterze (poziom 0) umiejscowiony zostanie Zakład Diagnostyki Obrazowej (RTG i USG), co wpłynie na polepszenie warunków udzielenia świadczeń medycznych poprzez usytuowanie rejestracji pacjentów rtg i usg oraz poczekalni w bezpośredniej bliskości w/w. pracowni. Ponadto na parterze segmentu D i C umieszczona zostanie pracownia endoskopii, która zostanie rozbudowana do 3 samodzielnych stanowisk, co poprawi dostępność do usług w zakresie tego rodzaju badań. Powstaną również oddzielne gabinety kolonoskopii z pokojem wybudzeń i gastroskopii. Ważnym efektem rozbudowy i doposażenia będzie uruchomienie także gabinetu bronchoskopii, który umożliwi uruchomienie nowych usług w zakresie chorób układu oddechowego. Obecnie na badania bronchoskopowe pacjenci szpitala wysyłani są do oddziału gruźlicy i chorób płuc w Rzeszowie.


Na poziomie I piętra w segmencie D umiejscowiony zostanie z kolei Pododdział Ortopedii, który obecnie zajmuje 2 sale w segmencie A. Dzięki rozbudowie i przesunięciu z segmentu A sal chorych oraz gabinetów chirurgicznych do segmentu C i D możliwe będzie zlokalizowanie Bloku Operacyjnego w całym segmencie A. Oddział Chirurgii z Pododdziałem Ortopedii zostanie zlokalizowany na poziomie I piętra, co poprawi warunki udzielania świadczeń oraz ergonomię pracy personelu medycznego. Ponadto bezpośredni dostęp do bloku operacyjnego na tym samym poziomie umożliwi dotarcie do sali operacyjnej w nagłych przypadkach.


Rozbudowa segmentu D na poziomie II piętra umożliwi również przeniesienie części Oddziału Wewnętrznego z parteru. Obecnie Oddział Wewnętrzny jest rozmieszczony na 2 poziomach: na parterze oraz na II piętrze budynku szpitala. Dodatkowo część II piętra zajmują pomieszczenia Oddziału Ginekologicznego. W wyniku realizacji projektu oddział ginekologii zostanie przeniesiony na III piętro w segmencie D, natomiast na całym II piętrze zlokalizowany będzie Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii. Znacznie ułatwi to koordynację pracy Oddziału Wewnętrznego, poprawi jakość udzielanych świadczeń, powstaną też nowe, wygodniejsze sale dla pacjentów z łazienką dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Na III piętrze w segmencie D powstanie zespół pomieszczeń dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Neonatologii. Obecnie Oddział Ginekologiczno-Położniczy zlokalizowany jest na 2 kondygnacjach, co analogicznie jak w przypadku Oddziału Chorób Wewnętrznych jest rozwiązaniem niekorzystnym zarówno dla pacjentów jak i personelu.


Ponadto dzięki realizacji projektu na poziomie 0 w segmencie A powstanie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z 4 łóżkami oraz izolatką. Z kolei na poziomie I umiejscowiony zostanie spełniający aktualne standardy blok operacyjny z 3 salami operacyjnymi i pozostałymi pomieszczeniami. Obecnie szpital posiada 2 sale operacyjne, co w znacznym stopniu ogranicza możliwości medyczne naszej placówki.


W zakresie objętym projektem również uporządkowany i efektywnie wykorzystany zostanie Segment C. Powstanie tam gabinet zabiegowy, który będzie służył rehabilitacji pacjentów  oddziałów szpitalnych (przede wszystkim Chirurgii, Ortopedii, i Oddziału Wewnętrznego). W holu głównym zorganizowany zostanie na nowo punkt rejestracji i informacji pacjenta, który znacznie usprawni obsługę pacjentów.


Doposażenie szpitala w głównej mierze polegało będzie na zakupie nowoczesnego sprzętu na Blok Operacyjny i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pracowni Endoskopii, a także nowoczesnego USG.


Realizacja tego projektu, przygotowywanego przez kilka lat przez samorząd powiatowy oraz SP ZOZ  w Strzyżowie, zapewni stabilność pracy szpitala, podniesie jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, poprawi efektywność - w tym kosztową - wykonywanych usług medycznych, w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy dostępności mieszkańców powiatu strzyżowskiego i powiatów sąsiednich do świadczeń opieki zdrowotnej. Pozwoli także na dostosowanie naszego szpitala do wymogów określonych w aktualnie obowiązujących standardach dla tego typu placówek.


18 października 2017 r. umowę na realizację powyższego zadania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie z ramienia beneficjenta podpisał Pan Bolesław Kazalski Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie. Dokument z ramienia Zarządu Województwa Podkarpackiego sygnował Pan Stanisław Kruczek, członek Zarządu Województwa. Przy podpisywaniu umowy obecni byli także: Pan Wojciech Buczak Poseł na Sejm RP mający oddział swojego Biura Poselskiego w Strzyżowie, Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski, Pan Jan Stodolak Wicestarosta Strzyżowski, a jednocześnie Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ w Strzyżowie, radni Rady Powiatu Strzyżowskiego: Pan Zdzisław Sarna Przewodniczący Komisji do Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia oraz Pan dr Adam Bieryło, Pani Urszula Liszka - Bawoł - Skarbnik Powiatu Strzyżowskiego, Pan Jacek Boho - Sekretarz Powiatu i Pani Jolanta Fąfara pracownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie.


Jeśli środki pozyskane z RPO WP połączymy z wkładem własnym zapewnionym w większości przypadków przez samorządy powiatowe to mówimy o kwocie ponad 280 mln złotych -powiedział podczas uroczystości Pan Stanisław Kruczek - członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Szpitale powiatowe na Podkarpaciu jeszcze nigdy nie otrzymały tak dużych środków z RPO. Bardzo nas to cieszy, ponieważ starania lokalnych samorządów o pozyskanie pieniędzy z UE połączone z wygospodarowywaniem wkładów własnych na inwestycje znacznie wpłyną na jakość usług medycznych oferowanych w naszym województwie


W trakcie spotkania padło wiele ciepłych słów pod adresem władz powiatowych. Pan Wojciech Buczak Poseł na Sejm RP gratulował przedstawicielom Powiatu Strzyżowskiego odwagi, determinacji oraz chęci działania w zakresie ochrony zdrowia na rzecz społeczności lokalnej. Do życzeń dołączył się także Pan Dyrektor Bolesław Kazalski, podkreślając wzorcową współpracę pomiędzy Zarządem Powiatu a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie.


„Dzisiejsza uroczystość ma optymistyczny i wyjątkowo istotny dla mieszkańców charakter, ponieważ zapowiada nowy, znacznie lepszy niż dotychczas standard usług medycznych na naszym terenie -
mówił Jan Stodolak, Wicestarosta Strzyżowski, Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ w Strzyżowie. Działania, które zamierzamy podjąć w ramach tego ważnego projektu, będą niezwykle rozwojowe, ponieważ wyposażymy nasz szpital w wymagane przez wysokie standardy medyczne, lepsze niż do tej pory rozwiązania, rozbudujemy i przekształcimy bloki operacyjne, udoskonalimy jakość świadczonych usług, a także poprawimy komfort pobytu pacjentów. Czeka nas poważne zadanie i wyzwanie techniczno - organizacyjne w najbliższych miesiącach i latach i realizacja najbardziej znaczącego jak do tej pory projektu modernizacji naszego szpitala od czasu jego powstania w 1980 r."


W imieniu mieszkańców powiatu strzyżowskiego podziękowania dla Marszałka Województwa Podkarpackiego, członków Zarządu Województwa Podkarpackiego i administracji państwowej za otrzymane środki finansowe na ręce Pana Wojciecha Buczaka Posła na Sejm RP i Pana Stanisława Kruczka członka Zarządu Województwa Podkarpackiego złożyli Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski i Pan Jan Stodolak Wicestarosta Strzyżowski. Najlepsze życzenia skierowane zostały także dla wszystkich pracowników Szpitala Powiatowego w Strzyżowie.

[Inf. i zdjęcie A. Zielińska, J. Fąfara]

 

 

Data dodania: 30-10-2017
liczba wyświetleń: 870

Pozostałe kategorie