wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • 22 czerwca dzieci i młodzież kończą naukę w roku szkolnym 2017/2018   |   Naukę zakończą m.in. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w powiecie strzyżowskim   |   Absolwenci gimnazjów mają kilka dni na ostateczny wybór szkoły ponadgimnazjalnej (potwierdzenie woli przyjęcia) poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkołach   |   Zachęcamy do wyboru dalszego kształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz Zespół Szkół w Czudcu   |   Młodzież znajdzie tutaj m.in. doskonałe warunki do nauki i rozwoju swoich pasji, ciekawe kierunki kształcenia, atrakcyjne praktyki w Centrach Kształcenia Praktycznego i za granicą, a przede wszystkim niepowtarzalną atmosferę i wysoki poziom bezpieczeństwa   |   Do końca lipca br. absolwenci gimnazjów wybierający kontynuację kształcenia w szkołach powiatowych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oraz absolwenci tych szkół mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka   |   Dla uczniów III klas gimnazjów z wysoką średnią przewidziano stypendium naukowe wypłacane od tego roku w zwiększonej kwocie 150 zł miesięcznie   |   Więcej informacji, w tym wzór wniosku w naszym serwisie w cz. Stypendia i pomoc dla młodzieży   |   Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za 2017 r.   |   Według sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 r. dochody budżetu powiatu osiągnęły wartość 79,1 mln zł, zaś wydatki ukształtowały się na poziomie 73,7 mln zł   |   Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał umowę z rzeszowską firmą Sagitum Sp. z o. o. na wykonanie nowego portalu internetowego Powiatu Strzyżowskiego, w tym portalu głównego, Biuletynu Informacji Publicznej, aplikacji mobilnych oraz utworzenie profili w mediach społecznościowych   |   Dzisiaj (21.06) na Podkarpaciu rozpocznie się proces przełączania numeru alarmowego Policji do Centrum Powiadamiania Ratunkowego   |   Od 28 czerwca br., dzwoniąc na numer 997, skontaktujemy się z operatorem Centrum obsługującym na co dzień numer 112   |   23 czerwca br. na trasę kolejową nr 106 Rzeszów – Jasło powrócą pociągi   |   Dobiegła bowiem końca modernizacja linii kolejowej na odcinku Boguchwała – Czudec, w ramach której przebudowano m.in. perony w Babicy i Babicy - Kolonia oraz zbudowano nowe perony w Zaborowie - Błonia i Markuszowa z miejscami postojowymi, dostosowując je dla potrzeb osób niepełnosprawnych   |   W sobotę (23.06) w Kożuchowie planowane są „Sobótki nad Wisłokiem”, w ramach których m.in. odbędzie się konkurs na wianek świętojański i szukanie kwiatu paproci   |   Stowarzyszenie „Zakorzenieni w Kulturze” zaprasza na spotkanie z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości ph. „ Wolność – Kocham i Rozumiem” – 24 czerwca br. Rynek w Strzyżowie   |   Od 23.06. rusza sezon wakacyjny na otwartych basenach we Frysztaku
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Powiat Strzyżowski modernizuje budynek przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie


Obecnie trwają intensywne prace budowlane przy budynku użyteczności publicznej przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie, w którym ma siedzibę kilka ważnych instytucji. Tam też przeniesione zostanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W obiekcie realizowane są trzy zadania, w tym dwa z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Inwestorem jest samorząd powiatowy w Strzyżowie, wykonawcą prac zaś strzyżowska firma REMBUD. Koszt całości prac modernizacyjnych przekroczy kwotę 5 mln zł. Przebudowano już instalację centralnego ogrzewania i zmieniono rodzaj kotłowni na gazową z wykorzystaniem kogeneracji, wymieniono także stolarkę okienną. Trwają dalsze prace, w tym przy elewacji zewnętrznej.


Budynek użyteczności publicznej przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie został zakupiony przez Powiat Strzyżowski w 2015 roku od Orange Polska S.A. Mieszczą się w nim m.in: Poczta Polska PP S.A, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Oddział Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Orange Polska S.A. W budynku zlokalizowane są też archiwa Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie. Wybudowany w latach 70. XX wieku budynek wymagał już  kompleksowej modernizacji. Przygotowane i realizowane obecnie projekty mają na celu m.in. poprawę warunków lokalowych mieszczących się w nim instytucji, przygotowanie nowych pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz połączenie tego budynku z budynkiem Starostwa Powiatowego. Celem prowadzonych działań jest także gruntowana termomodernizacja obiektu z wykorzystaniem energii fotowoltaicznej, procesu kogeneracji i systemu inteligentnego zarządzania.


W 2017 roku Powiat Strzyżowski przystąpił do realizacji trzech zadań w obrębie tego budynku, w tym dwóch przy wsparciu środków finansowych Unii Europejskiej. Pierwszym jest zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Parkowej 7 na potrzeby utworzenia pomieszczeń dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej". To zadanie jest dofinansowane z UE w wysokości 1.348 tys. zł przy finansowych środkach powiatu 673 tys. zł. Drugie zadanie pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Strzyżowskiego" realizowane także z udziałem środków finansowych UE (2.037 tys. zł) oraz budżetu Powiatu Strzyżowskiego (957 tys. zł). W tym zadaniu trwa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, została przebudowana instalacja centralnego ogrzewania (w tym modernizacja kotłowni opalanej dotychczas olejem opałowym na gazową z wykorzystaniem kogeneracji), przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w postaci farmy fotowoltaicznej, zastosowanie inteligentnego oświetlenia. Zakończenie prac obu tych zadań planuje się na koniec kwietnia 2018 roku.

 

Trzecie zadanie w obrębie budynku przy Parkowej 7 to przebudowa pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W jego ramach zostały już przeprowadzone prace murarskie i tynkarskie, wykonano posadzki i wymieniono stolarkę okienną, zamontowano sieć komputerową. Zakończenie prac planuje się na koniec listopada br. Zadanie realizowane jest wyłącznie ze środków własnych Powiatu Strzyżowskiego i opiewa na kwotę 195.542,87 zł.

 


[Inf. Wydział Inwestycji i Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, opr. W. Plezia]

 

Data dodania: 31-10-2017
liczba wyświetleń: 324

Pozostałe kategorie