wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Gmina Czudec zaprasza do składania ofert na zadanie drogowe obejmujące m.in. budowę nowego mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917R Czudec-Wyżne   |   Termin składania ofert: 27.10.2017 r.   |   Więcej informacji na stronie www.czudec.pl   |   Inwestycja realizowana jest przez Gminę Czudec we współpracy z samorządem powiatowym w Strzyżowie w ramach projektu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego   |   Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zaprasza także do składania ofert na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Dobrzechów - Wysoka Strzyżowska – Węglówka (do 16.10), przebudowę drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa-Nowa Wieś z podziałem na trzy zadania (do 20.10)   |   14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narod   |   Z tej okazji wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty dziękujemy za wykonywaną pracę, gratulujemy osiągnięć i składamy najlepsze życzenia   |   12.10.2017 r. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał umowę na modernizację boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół Technicznych oraz kortu tenisowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Strzyżowie   |   Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej zajęło I miejsce w ogłoszonym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego konkursie pn. „NGO Wysokich Lotów”, w kategorii Kultura i Tożsamość Narodowa   |   W dniach 5-18 października br. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa   |   Szczegółowe informacje pod adresem http://www.arimr.gov.pl/   |   Policja przypomina o obowiązku noszenia o zmierzchu, poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego   |   TVP Historia emituje powtórkę serialu „Popielec”, zrealizowanego na początku lat 80 - tych XX w. na podstawie powieści Włodzimierza Kłaczyńskiego pod tym samym tytułem   |   Kilka scen do tego serialu nakręcono na tle budynku dworskiego w Baryczce, zaś pierwowzorem wydarzeń było wiele faktów z życia autora, który przez kilka lat mieszkał w Lutczy   |   Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie obchodzi jubileusz 25-lecia działalności   |   25 lat funkcjonowania obchodzi również Stowarzyszenie „Tak Życiu”   |   Z kolei jubileusz 30 – lecia pracy twórczej świętuje Chór Mieszany „Sokół”, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
blank
bn_bip
blank
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Powiat Strzyżowski modernizuje budynek przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie


Obecnie trwają intensywne prace budowlane przy budynku użyteczności publicznej przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie, w którym ma siedzibę kilka ważnych instytucji. Tam też przeniesione zostanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W obiekcie realizowane są trzy zadania, w tym dwa z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Inwestorem jest samorząd powiatowy w Strzyżowie, wykonawcą prac zaś strzyżowska firma REMBUD. Koszt całości prac modernizacyjnych przekroczy kwotę 5 mln zł. Przebudowano już instalację centralnego ogrzewania i zmieniono rodzaj kotłowni na gazową z wykorzystaniem kogeneracji, wymieniono także stolarkę okienną. Trwają dalsze prace, w tym przy elewacji zewnętrznej.


Budynek użyteczności publicznej przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie został zakupiony przez Powiat Strzyżowski w 2015 roku od Orange Polska S.A. Mieszczą się w nim m.in: Poczta Polska PP S.A, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Oddział Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Orange Polska S.A. W budynku zlokalizowane są też archiwa Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie. Wybudowany w latach 70. XX wieku budynek wymagał już  kompleksowej modernizacji. Przygotowane i realizowane obecnie projekty mają na celu m.in. poprawę warunków lokalowych mieszczących się w nim instytucji, przygotowanie nowych pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz połączenie tego budynku z budynkiem Starostwa Powiatowego. Celem prowadzonych działań jest także gruntowana termomodernizacja obiektu z wykorzystaniem energii fotowoltaicznej, procesu kogeneracji i systemu inteligentnego zarządzania.


W 2017 roku Powiat Strzyżowski przystąpił do realizacji trzech zadań w obrębie tego budynku, w tym dwóch przy wsparciu środków finansowych Unii Europejskiej. Pierwszym jest zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Parkowej 7 na potrzeby utworzenia pomieszczeń dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej". To zadanie jest dofinansowane z UE w wysokości 1.348 tys. zł przy finansowych środkach powiatu 673 tys. zł. Drugie zadanie pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Strzyżowskiego" realizowane także z udziałem środków finansowych UE (2.037 tys. zł) oraz budżetu Powiatu Strzyżowskiego (957 tys. zł). W tym zadaniu trwa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, została przebudowana instalacja centralnego ogrzewania (w tym modernizacja kotłowni opalanej dotychczas olejem opałowym na gazową z wykorzystaniem kogeneracji), przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w postaci farmy fotowoltaicznej, zastosowanie inteligentnego oświetlenia. Zakończenie prac obu tych zadań planuje się na koniec kwietnia 2018 roku.

 

Trzecie zadanie w obrębie budynku przy Parkowej 7 to przebudowa pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W jego ramach zostały już przeprowadzone prace murarskie i tynkarskie, wykonano posadzki i wymieniono stolarkę okienną, zamontowano sieć komputerową. Zakończenie prac planuje się na koniec listopada br. Zadanie realizowane jest wyłącznie ze środków własnych Powiatu Strzyżowskiego i opiewa na kwotę 195.542,87 zł.

 


[Inf. Wydział Inwestycji i Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, opr. W. Plezia]

 

Data dodania: 31-10-2017
liczba wyświetleń: 120

Pozostałe kategorie