wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • W sobotę 15 września o godz. 11.30 na Rynku w Strzyżowie odbędzie się uroczyste nadanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie   |   W programie m.in: złożenie meldunku Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, podniesienie flagi i odegranie hymnu państwowego, wręczenie sztandaru, okolicznościowe wystąpienia, defilada kompanii honorowych   |   Uroczystość poprzedzi Msza św. w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała, która rozpocznie się o godz. 10.00   |   W ramach imprezy przewidziano także pokazy m.in.: wyposażenia pojazdów policyjnych, patroli konnych, zestawu edukacyjnego Autochodzik, motocykla Harley, a także stoiska informacyjno-prewencyjne   |   18 września br. (wtorek) podczas sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego wręczone zostaną stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. J. Przecławczyka – Dąbrowskiego   |   W roku bieżącym przyznano 166 stypendiów, w tym 70 w kategorii absolwenci gimnazjów, 59 w kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 3 w kategorii uczniowie/absolwenci, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej, 32 w kategorii absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i 2 w kategorii Absolwent Roku   |   Na sobotę (15.09) w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie zaplanowano koncert pt. „Niepodległość w sercach pokoleń”   |   W programie m.in.: poezja autorstwa członków Kręgu Twórczego „Arche”, pieśni patriotyczne w wykonaniu solistów Studia Piosenki DK „Sokół” oraz koncert kapeli góralskiej „Ondraszki”   |   Ośrodek Kultury w Czudcu zaprasza w niedzielę (16.09) na film krótkometrażowy „W imię Wolności” i spotkanie „Czudec Moja Mała Ojczyzna” w ramach „Lekcji Historii”
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Powiat Strzyżowski modernizuje budynek przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie


Obecnie trwają intensywne prace budowlane przy budynku użyteczności publicznej przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie, w którym ma siedzibę kilka ważnych instytucji. Tam też przeniesione zostanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W obiekcie realizowane są trzy zadania, w tym dwa z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Inwestorem jest samorząd powiatowy w Strzyżowie, wykonawcą prac zaś strzyżowska firma REMBUD. Koszt całości prac modernizacyjnych przekroczy kwotę 5 mln zł. Przebudowano już instalację centralnego ogrzewania i zmieniono rodzaj kotłowni na gazową z wykorzystaniem kogeneracji, wymieniono także stolarkę okienną. Trwają dalsze prace, w tym przy elewacji zewnętrznej.


Budynek użyteczności publicznej przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie został zakupiony przez Powiat Strzyżowski w 2015 roku od Orange Polska S.A. Mieszczą się w nim m.in: Poczta Polska PP S.A, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Oddział Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Orange Polska S.A. W budynku zlokalizowane są też archiwa Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie. Wybudowany w latach 70. XX wieku budynek wymagał już  kompleksowej modernizacji. Przygotowane i realizowane obecnie projekty mają na celu m.in. poprawę warunków lokalowych mieszczących się w nim instytucji, przygotowanie nowych pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz połączenie tego budynku z budynkiem Starostwa Powiatowego. Celem prowadzonych działań jest także gruntowana termomodernizacja obiektu z wykorzystaniem energii fotowoltaicznej, procesu kogeneracji i systemu inteligentnego zarządzania.


W 2017 roku Powiat Strzyżowski przystąpił do realizacji trzech zadań w obrębie tego budynku, w tym dwóch przy wsparciu środków finansowych Unii Europejskiej. Pierwszym jest zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Parkowej 7 na potrzeby utworzenia pomieszczeń dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej". To zadanie jest dofinansowane z UE w wysokości 1.348 tys. zł przy finansowych środkach powiatu 673 tys. zł. Drugie zadanie pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Strzyżowskiego" realizowane także z udziałem środków finansowych UE (2.037 tys. zł) oraz budżetu Powiatu Strzyżowskiego (957 tys. zł). W tym zadaniu trwa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, została przebudowana instalacja centralnego ogrzewania (w tym modernizacja kotłowni opalanej dotychczas olejem opałowym na gazową z wykorzystaniem kogeneracji), przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w postaci farmy fotowoltaicznej, zastosowanie inteligentnego oświetlenia. Zakończenie prac obu tych zadań planuje się na koniec kwietnia 2018 roku.

 

Trzecie zadanie w obrębie budynku przy Parkowej 7 to przebudowa pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W jego ramach zostały już przeprowadzone prace murarskie i tynkarskie, wykonano posadzki i wymieniono stolarkę okienną, zamontowano sieć komputerową. Zakończenie prac planuje się na koniec listopada br. Zadanie realizowane jest wyłącznie ze środków własnych Powiatu Strzyżowskiego i opiewa na kwotę 195.542,87 zł.

 


[Inf. Wydział Inwestycji i Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, opr. W. Plezia]

 

Data dodania: 31-10-2017
liczba wyświetleń: 387

Pozostałe kategorie