wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • W 2019 r. mieszkańcy naszego powiatu mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w następujących punktach:   |   - mobilnym czynnym w godzinach od 7.30 do 11.30 w przeciętnym wymiarze 1 dnia w tygodniu w każdej gminie (Niebylec - poniedziałek, Wiśniowa - wtorek, Czudec - środa, Frysztak - czwartek, Strzyżów - piątek)   |   - stałym, mający swą siedzibę w budynku Administracji ZOZ w Strzyżowie przy ul. Dąbrowskiego 10, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 12.00
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Gospodarka i rolnictwo

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie informuje, że od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani do comiesięcznego tworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, zawierającego ewidencję zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT). Tym samym wszystkie firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą dołączą do systemu, którym objęte już zostały małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

W Polsce Jednolity Plik Kontrolny tzw. JPK wprowadzany był stopniowo. Najpierw objął przedsiębiorców dużych (od 1 lipca 2016 r.), potem średnich i małych (od 1 stycznia 2017 r.), a od 1 stycznia 2018 r. zostanie rozszerzony również na mikroprzedsiebiorców, czyli firmy składające deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, zatrudniające do 10 osób i osiągające obrót roczny do 2 milionów euro, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze.

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów    finansowo - księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie (schemat XML) do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Obowiązek JPK_VAT polega na comiesięcznym przekazywaniu w postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży. Jeżeli podatnik prześle ewidencję zakupu i sprzedaży VAT i nie otrzyma informacji zwrotnej (SMS lub e-mail) z prośbą o uzupełnienie lub wyjaśnienie, wtedy może uważać, że fiskus nie ma zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów. W przeciwnym wypadku zostanie poinformowany o niejasnościach i zobowiązany do samokontroli i wyjaśnienia wątpliwości. Na tym etapie przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów (np. kara, odsetki). Jeżeli nie skorzysta z tej możliwości, może spodziewać się działań ze strony urzędu skarbowego w zakresie stwierdzonych wątpliwości. Wszelkie dane przesyłane w ramach JPK są szyfrowane i gwarantują bezpieczeństwo.

Bezkosztowe generowanie i wysyłanie plików JPK możliwe jest za pomocą Aplikacji Klient JPK, udostępnionej przez Ministerstwo Finansów na www.jpk.mf.gov.pl. Choć obowiązek przekazywania plików JPK_VAT będzie spoczywał na mikroprzedsiębiorcach od stycznia 2018 r., to już teraz mogą testować elektroniczne składanie JPK_VAT za październik, listopad i grudzień 2017 r. Do wysyłania plików JPK potrzebny jest certyfikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany e-PUAP (bezpłatny).

Jednym z celów, jaki stawia sobie Krajowa Administracja Skarbowa jest stałe polepszanie sytuacji przedsiębiorców poprzez wzmacnianie uczciwej konkurencji. Wprowadzone w ostatnim czasie rozwiązania uszczelniające przyniosły już efekty w postaci większych wpływów do budżetu państwa. Pośród tysięcy działających uczciwie firm, znajdują się też takie, które próbowały i pewnie w niektórych przypadkach nadal próbują wyłudzać podatki.

Podejmowane przez Krajową Administrację Skarbową działania nie tylko zwiększają wpływy z podatków, ale również przyczyniają się do tworzenia uczciwego pola dla konkurencji, tak aby uczciwi przedsiębiorcy nie musieli toczyć nierównej walki z oszustami.

JPK nie jest rozwiązaniem nowym, ale od przyszłego roku będzie ono dotyczyło kolejnej grupy - mikroprzedsiębiorców. Krajowa Administracja Skarbowa zachęca do testowego składania JPK_VAT już teraz, po to, by mikroprzedsiębiorcy mieli możliwość nauczenia się  obsługi nowego narzędzia w praktyce. Dzięki JPK_VAT przedsiębiorca uporządkuje dane na temat swoich transakcji, co pozwoli na lepszą kontrolę wewnętrzną w firmie, jak i weryfikację ze strony urzędu. Zgromadzone dane na temat transakcji pozwolą z kolei zmniejszyć liczbę kontroli wyrywkowych, a urząd będzie mógł skupić się na nieuczciwych podatnikach.   Przedsiębiorca stosujący JPK będzie miał również możliwość skorygowania swoich błędów bez negatywnych dla niego konsekwencji, po otrzymaniu powiadomienia z urzędu skarbowego o stwierdzonych rozbieżnościach. Rozliczenie przez JPK oznacza ponadto sprawniejszy zwrot VAT-u, skrócony z 60 do 25 dni (w branży budowlanej do 15 dni).

Celem działań podejmowanych przez Krajową Administrację Skarbową jest również pobór należności podatkowych i celnych oraz zapewnienie stabilnych i zrównoważonych finansów publicznych. W województwie podkarpackim wpływy z tytułu podatków na koniec III kwartału 2017 r. były większe o ponad 13 procent w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosły ponad 4,3 mld zł. Największy wzrost wpływów w tym okresie    nastąpił w podatku VAT, bo o prawie 25 procent z tytułu podatku od towarów i usług do  podkarpackich urzędów skarbowych wpłynęło o ok. 350 mln zł więcej niż w III kwartale ubiegłego roku, kiedy wpływy z tego podatku wyniosły 1,5 mld.


[Oprac. A. Zielińska we współpracy z p. A. Nowak z US w Strzyżowie]

 

 

Data dodania: 08-11-2017
liczba wyświetleń: 465

Pozostałe kategorie