wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Gmina Czudec zaprasza do składania ofert na zadanie drogowe obejmujące m.in. budowę nowego mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917R Czudec-Wyżne   |   Termin składania ofert: 27.10.2017 r.   |   Więcej informacji na stronie www.czudec.pl   |   Inwestycja realizowana jest przez Gminę Czudec we współpracy z samorządem powiatowym w Strzyżowie w ramach projektu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego   |   Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zaprasza także do składania ofert na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Dobrzechów - Wysoka Strzyżowska – Węglówka (do 16.10), przebudowę drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa-Nowa Wieś z podziałem na trzy zadania (do 20.10)   |   14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narod   |   Z tej okazji wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty dziękujemy za wykonywaną pracę, gratulujemy osiągnięć i składamy najlepsze życzenia   |   12.10.2017 r. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał umowę na modernizację boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół Technicznych oraz kortu tenisowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Strzyżowie   |   Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej zajęło I miejsce w ogłoszonym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego konkursie pn. „NGO Wysokich Lotów”, w kategorii Kultura i Tożsamość Narodowa   |   W dniach 5-18 października br. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa   |   Szczegółowe informacje pod adresem http://www.arimr.gov.pl/   |   Policja przypomina o obowiązku noszenia o zmierzchu, poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego   |   TVP Historia emituje powtórkę serialu „Popielec”, zrealizowanego na początku lat 80 - tych XX w. na podstawie powieści Włodzimierza Kłaczyńskiego pod tym samym tytułem   |   Kilka scen do tego serialu nakręcono na tle budynku dworskiego w Baryczce, zaś pierwowzorem wydarzeń było wiele faktów z życia autora, który przez kilka lat mieszkał w Lutczy   |   Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie obchodzi jubileusz 25-lecia działalności   |   25 lat funkcjonowania obchodzi również Stowarzyszenie „Tak Życiu”   |   Z kolei jubileusz 30 – lecia pracy twórczej świętuje Chór Mieszany „Sokół”, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
blank
bn_bip
blank
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Powiat Strzyżowski rozpoczyna realizację kolejnego projektu rewitalizacyjnego


Sala audiowizualna mieszcząca do 30 osób wyposażona w tablicę interaktywną, cztery sale wystawowe przeznaczone na prezentację treści związanych z kulturą, zabytkami, turystyką powiatu strzyżowskiego oraz zrekonstruowany i wyposażony pokój Zygmunta Mycielskiego z 1931 r. - to tylko niektóre z zaplanowanych pomieszczeń w dawnej oficynie dworskiej mające powstać w ramach projektu pn.  „Rewitalizacja oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w  Wiśniowej w celu zastosowania nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze". Projekt będzie realizowany przez Zarząd Powiatu Strzyżowskiego z udziałem środków finansowych UE (1.250.407 zł). W dniu 24 października br. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu i obecnie trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego.


Najstarszą częścią Zespołu Dworsko-Parkowego w Wiśniowej jest budynek zwany obecnie „Oficyną". To zapewne pierwotny dwór, wzmiankowany już w 1536 r., w typie małopolskich dworów z XVI w. na rzucie kwadratu. Obecnie potynkowany zbudowany został z kamienia i na piwnicach sklepionych kolebkowo. Układ jego wnętrza został częściowo przekształcony w XVIII i XIX wieku z wejściem na parter od wschodu, natomiast na piętro od zachodu. W środku budowli na parterze mieści się potężny piec z kominem. Dach namiotowy z wydatnym okapem, kryty dachówką. Budynek służył za mieszkania rodzinie Mycielskich przez kilka lat po nabyciu Wiśniowej w XIX w. Do początków XXI wieku mieściło się tu przedszkole. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego przygotował przebudowę obiektu w ramach projektu Rewitalizacja oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej w celu zastosowania nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze" w osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.


Celem projektu jest rewitalizacja zabytkowego budynku, poprzez jego przystosowanie do współczesnych warunków ekspozycyjnych z zachowaniem wszystkich elementów zabytkowych. W ramach projektu powstaną m.in. sale ekspozycyjne,  w tym wyposażone w sprzęt multimedialny. W ramach projektu przewidziano następujące rodzaje robót: remont zachowawczy konstrukcji i pokrycia dachu; izolację pionową, drenaż, opaski budynku, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych; wymianę/rekonstrukcję zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie elewacji; zabezpieczenie i odnowienie polichromii wewnętrznej, wykonanie instalacji: elektrycznej, c.o., wodno-kanalizacyjnej, dozoru i alarmowej, multimedialnych, roboty wykończeniowe.


W piwnicy zaplanowano: odtworzenie otworu w ścianie łączącego piwnicę z całością obiektu i zamurowanie otworu drzwiowego prowadzącego do wyjścia zewnętrznego. Na parterze zaplanowano: wyburzenia ścian wtórnych, przebicia zamurowanych przejść, zamurowanie obecnych otworów w ścianach, wykonanie posadzki z płyt kamiennych. Na piętrze oficyny zaplanowano: wyburzenie ścian wtórnych, przebicia zamurowanych przejść, zamurowanie obecnych otworów w ścianach, usunięcie drzwi wewnętrznych, zabezpieczenie zarysowań i pęknięć sufitów - odnowienie malowideł ściennych w pomieszczeniach I piętra (polichromii).


W wyniku realizacji robót na parterze powstaną: sala audiowizualna wyposażona w tablicę interaktywną mieszczącą do 30 osób, 4 sale wystawowe przeznaczone na prezentację treści związanych z kulturą, zabytkami, turystyką powiatu strzyżowskiego za pomocą sprzętu multimedialnego: nowoczesnych monitorów dotykowych, kiosku multimedialnego. Ponadto na tym poziomie powstaną pomieszczenia przeznaczone na WC, kotłownię oraz serwer. Na pierwszym piętrze zaplanowano utworzenie i wyposażenie 5 sal do ekspozycji tradycyjnych poprzez zakup ścianek ekspozycyjnych, gablot, systemu zawieszeń obrazów z oświetleniem, postumentów ekspozycyjnych. Zrekonstruowany i wyposażony na nowo wg pierwotnych wzorców z 1931 r. zostanie także pokój Zygmunta Mycielskiego - wybitnego kompozytora muzyki polskiej w XX w., którego imię nosi m.in. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzyżowie.


Projekt będzie realizowany z udziałem środków finansowych UE (1.250.407 zł). Planowana kwota całości wydatków to 1.995.040 zł, z czego z budżetu Powiatu Strzyżowskiego przeznaczona zostanie kwota 684 632 zł. Projekt planuje się zrealizować do października 2018 r.


[Inf. Wydział Inwestycji i Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, opr. W. Plezia]

 

Data dodania: 14-11-2017
liczba wyświetleń: 76

Pozostałe kategorie