wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Ruszyła budowa obwodnicy Strzyżowa na drodze wojewódzkiej nr 988   |   Inwestycja realizowana jest przez samorząd województwa podkarpackiego   |   11 maja 2018 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie podpisana zostanie umowa na modernizację Szpitala Powiatowego w Strzyżowie   |   W ramach projektu planuje się m.in. dobudowę nowego segmentu do budynków szpitalnych, przeniesienie i standaryzację bloków operacyjnych, zmianę dotychczasowej lokalizacji poszczególnych oddziałów, uruchomienie nowych usług m.in. w zakresie chorób układu oddechowego i in.   |   Wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą zadania będzie strzyżowska firma PRB „Rembud” Sp. z o.o   |   Według stanu na dzień 09.05.2018 r. wartość w/w. projektu wyniesie ponad 23 mln zł, w tym 9.999.999,98 zł stanowi dofinasowanie w ramach RPO 2014-2020, pozostała zaś kwota pokryta zostanie z budżetu powiatu   |   Jest to największy wartościowo, jak do tej pory, projekt realizowany przez samorząd powiatowy w Strzyżowie   |   12 maja (sobota) w Szkole Podstawowej w Konieczkowej odbędzie się Noc Muzeów   |   W programie m.in. wystawa mundurów i militariów, projekcja filmu i gry edukacyjne przygotowane przez IPN Oddział w Rzeszowie, wykład na temat udziału mieszkańców naszego powiatu w walce o niepodległość, konkurs strzelecki, prezentacja zabytków motoryzacji i in.
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Powiatowo-gminne Święto Niepodległości 11 Listopada w Strzyżowie


W sobotę 11 listopada br. w Strzyżowie miały miejsce uroczystości powiatowo-gminne upamiętniające 99. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tradycyjnie ulicami miasta przemaszerował pochód złożony z pocztów sztandarowych instytucji samorządowych, partii politycznych, placówek oświatowych i organizacji pozarządowych oraz mieszkańców powiatu. W strzyżowskiej Farze odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny, a później na placu przy DK „Sokół" pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się główna część obchodów Święta Niepodległości. Dzień 11 Listopada uczczono także w każdej z gmin powiatu strzyżowskiego.


Strzyżowskie uroczystości 11 Listopada rozpoczęły się przemarszem ulicami do cmentarza św. Michała pod Pomnik Katyński, gdzie wiązankę kwiatów złożył starosta strzyżowski - Robert Godek, a pod pomnikiem Żołnierzy Poległych w I i II wojnie światowej wiązankę kwiatów złożył burmistrz Strzyżowa - Mariusz Kawa. Następnie w kościele farnym została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, sprawowana przez ks. proboszcza Jana Wolaka oraz ks. Juliana Jarząba, proboszcza parafii pw. Św. Bpa Józefa Sebastiana Pelczara w Strzyżowie. Po Mszy św. odbył się przemarsz pod Pomnik Niepodległości w strzyżowskim rynku, gdzie wiązankę kwiatów złożyli przedstawiciele Powiatu Strzyżowskiego oraz Rady Miejskiej w Strzyżowie.


Główna część uroczystości odbyła się na placu przy Domu Kultury „Sokół" w Strzyżowie, pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, prowadzona przez Krystiana Lecha z zaprzyjaźnionej ze Strzyżowem jednostki wojskowej w Jarosławiu. Gości przywitał Mariusz Kawa - burmistrz Strzyżowa, natomiast uroczyste przemówienie wygłosił Robert Godek - starosta strzyżowski. Powiedział on m.in.:


„(...) Marzenia o wolnej Ojczyźnie przekładały się na walkę i pracę, na wiele różnorodnych działań i inicjatyw, których wynikiem stała się upragniona niepodległość. Symbolami zwycięskich starań o wolną Polskę stali się nasi przywódcy z tamtych czasów: Józef Piłsudski i Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski i Wojciech Korfanty, Wincenty Witos, Jędrzej Moraczewski, Ignacy Daszyński. Za nimi stał cały naród czekający na wypełnienie testamentu minionych pokoleń. (...) Nie było nam dane zbyt często świętować ważnych dla każdego Państwa jubileuszy niepodległościowych. Tylko 10 lat później w 1928 r. powszechnie cieszono się z dziesięciolecia odrodzonego Państwa polskiego, czego dowodem są stojące do dzisiaj na naszej ziemi - m.in. w Gwoźnicy i Kobylu pomniki z tamtych lat. W 1938 r. 11 listopada obchodzono już jako święto państwowe, 5 lat później jednak trwała II wojna światowa, w 1968 r. 50 lat po wydarzeniach z 1918 r. władze komunistyczne zakazywały odwoływania się do czasów II Rzeczypospolitej, w 1993 r. 75 -lecie odzyskanej suwerenności przypadło zaś na niełatwy czas świeżych przemian ustrojowych. Tym bardziej więc obecnie, w przededniu stulecia odzyskanej niepodległości, mając w pamięci spełnione marzenia naszych przodków, mamy okazję, aby godnie uczcić piękny jubileusz setnej rocznicy odzyskania wolności narodowej i politycznej suwerenności.

Przykład i ramy prawne tworzy Rząd i Parlament Rzeczypospolitej, podejmując kolejne inicjatywy, mające na celu godne uczczenie 100-lecia odzyskania Niepodległości. Dla naszej społeczności rok 2018 będzie tym ważniejszy, że wówczas przypadnie także 250. rocznica wybuchu Konfederacji Barskiej, uznawanej za pierwsze polskie powstanie narodowe, w której istotną rolę odegrał nasz teren, z symboliczną przysięgą konfederatów przed obrazem Matki Bożej Strzyżowskiej. (...)"


Pod Pomnikiem Marszałka wiązanki kwiatów złożyli Starosta Strzyżowski, Burmistrz Strzyżowa, przedstawiciele Wojska Polskiego 21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu, Jednostka Strzelecka „Strzelec", przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, Poseł na Sejm RP Andrzej Szlachta reprezentowany przez pana Tomasza Wójtowicza, Senator RP Zdzisław Pupa reprezentowany przez pana Bronisława Dobka, delegacja z Biura Poselskiego pani Poseł Krystyny Wróblewskiej, Komitet Gminny Prawa i Sprawiedliwości, reprezentowany przez pana Dariusza Króla, przedstawiciele Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat, delegacja z Przedszkola Samorządowego „Michałki" w Strzyżowie oraz przedstawiciele Miasta Partnerskiego Svidnik na Słowacji. Na zakończenie części oficjalnej uroczystości burmistrz Strzyżowa Mariusz Kawa podziękował wszystkim darczyńcom, którzy dokonali wpłat na Specjalny Fundusz Remontu i Odnowy Pomników i Miejsc Pamięci Narodowej.


Następnie w Domu Kultury „Sokół" w Strzyżowie odbyła się część artystyczna - Koncert Patriotyczny w wykonaniu Krakowskiego Zespołu Kameralnego. Natomiast po południu w Kościele Parafialnym w Dobrzechowie zaśpiewały chóry z wszystkich gmin powiatu strzyżowskiego na XI Patriotycznych Spotkaniach Chóralnych „Z pieśnią ku wolności".

 


[opr. W. Plezia]

 

Data dodania: 16-11-2017
liczba wyświetleń: 380

Pozostałe kategorie