wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Powiat Strzyżowski przystępuje do rządowego programu „Za życiem”

27 listopada 2017 r. w Warszawie zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Strzyżowskim na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy na obszarze powiatu, wynikający z realizacji Programu „Za życiem", znajdować się będzie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku. Na jego działalność w latach 2017-2021 Powiat Strzyżowski otrzyma dotację celową w wysokości 416.520 zł.


Starosta Strzyżowski wskazał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku  do realizacji Programu  „Za życiem" w zakresie działania 2.4. Programu, czyli utworzenia ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. W ten sposób SOSW we Frysztaku zobowiązany został do świadczenia wsparcia dzieciom i ich rodzicom z terenu całego powiatu.

 

W ramach działalności ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w SOSW we Frysztaku prowadzony już jest punkt konsultacyjny SOS dla osób poszukujących wsparcia - dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli, kuratorów, asystentów rodzin i in. pracujących z dzieckiem z niepełnosprawnością. Punkt konsultacyjny SOS czynny jest w każdą środę od godziny 16:00, a konsultacji w nim udzielają: psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci, pedagodzy - specjaliści pracujący z osobami z różnorakimi niepełnosprawnościami (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog).


W wiodącym ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: psychostymulujące rozwój dziecka, logopedyczne, rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej, rozwijające umiejętności społeczne, rozwijające umiejętności komunikacyjne.

 

W ten sposób także obszar powiatu strzyżowskiego skorzysta z rządowego programu, mającego na celu różnorodną, specjalistyczną pomoc dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi.


[inf. SOSW Frysztak, kier. Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - M. Koś, opr. W. Plezia]

Data dodania: 12-12-2017
liczba wyświetleń: 450

Pozostałe kategorie