wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • 22 czerwca dzieci i młodzież kończą naukę w roku szkolnym 2017/2018   |   Naukę zakończą m.in. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w powiecie strzyżowskim   |   Absolwenci gimnazjów mają kilka dni na ostateczny wybór szkoły ponadgimnazjalnej (potwierdzenie woli przyjęcia) poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkołach   |   Zachęcamy do wyboru dalszego kształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz Zespół Szkół w Czudcu   |   Młodzież znajdzie tutaj m.in. doskonałe warunki do nauki i rozwoju swoich pasji, ciekawe kierunki kształcenia, atrakcyjne praktyki w Centrach Kształcenia Praktycznego i za granicą, a przede wszystkim niepowtarzalną atmosferę i wysoki poziom bezpieczeństwa   |   Do końca lipca br. absolwenci gimnazjów wybierający kontynuację kształcenia w szkołach powiatowych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oraz absolwenci tych szkół mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka   |   Dla uczniów III klas gimnazjów z wysoką średnią przewidziano stypendium naukowe wypłacane od tego roku w zwiększonej kwocie 150 zł miesięcznie   |   Więcej informacji, w tym wzór wniosku w naszym serwisie w cz. Stypendia i pomoc dla młodzieży   |   Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za 2017 r.   |   Według sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 r. dochody budżetu powiatu osiągnęły wartość 79,1 mln zł, zaś wydatki ukształtowały się na poziomie 73,7 mln zł   |   Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał umowę z rzeszowską firmą Sagitum Sp. z o. o. na wykonanie nowego portalu internetowego Powiatu Strzyżowskiego, w tym portalu głównego, Biuletynu Informacji Publicznej, aplikacji mobilnych oraz utworzenie profili w mediach społecznościowych   |   Dzisiaj (21.06) na Podkarpaciu rozpocznie się proces przełączania numeru alarmowego Policji do Centrum Powiadamiania Ratunkowego   |   Od 28 czerwca br., dzwoniąc na numer 997, skontaktujemy się z operatorem Centrum obsługującym na co dzień numer 112   |   23 czerwca br. na trasę kolejową nr 106 Rzeszów – Jasło powrócą pociągi   |   Dobiegła bowiem końca modernizacja linii kolejowej na odcinku Boguchwała – Czudec, w ramach której przebudowano m.in. perony w Babicy i Babicy - Kolonia oraz zbudowano nowe perony w Zaborowie - Błonia i Markuszowa z miejscami postojowymi, dostosowując je dla potrzeb osób niepełnosprawnych   |   W sobotę (23.06) w Kożuchowie planowane są „Sobótki nad Wisłokiem”, w ramach których m.in. odbędzie się konkurs na wianek świętojański i szukanie kwiatu paproci   |   Stowarzyszenie „Zakorzenieni w Kulturze” zaprasza na spotkanie z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości ph. „ Wolność – Kocham i Rozumiem” – 24 czerwca br. Rynek w Strzyżowie   |   Od 23.06. rusza sezon wakacyjny na otwartych basenach we Frysztaku
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Powiat Strzyżowski przystępuje do rządowego programu „Za życiem”

27 listopada 2017 r. w Warszawie zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Strzyżowskim na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy na obszarze powiatu, wynikający z realizacji Programu „Za życiem", znajdować się będzie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku. Na jego działalność w latach 2017-2021 Powiat Strzyżowski otrzyma dotację celową w wysokości 416.520 zł.


Starosta Strzyżowski wskazał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku  do realizacji Programu  „Za życiem" w zakresie działania 2.4. Programu, czyli utworzenia ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. W ten sposób SOSW we Frysztaku zobowiązany został do świadczenia wsparcia dzieciom i ich rodzicom z terenu całego powiatu.

 

W ramach działalności ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w SOSW we Frysztaku prowadzony już jest punkt konsultacyjny SOS dla osób poszukujących wsparcia - dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli, kuratorów, asystentów rodzin i in. pracujących z dzieckiem z niepełnosprawnością. Punkt konsultacyjny SOS czynny jest w każdą środę od godziny 16:00, a konsultacji w nim udzielają: psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci, pedagodzy - specjaliści pracujący z osobami z różnorakimi niepełnosprawnościami (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog).


W wiodącym ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: psychostymulujące rozwój dziecka, logopedyczne, rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej, rozwijające umiejętności społeczne, rozwijające umiejętności komunikacyjne.

 

W ten sposób także obszar powiatu strzyżowskiego skorzysta z rządowego programu, mającego na celu różnorodną, specjalistyczną pomoc dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi.


[inf. SOSW Frysztak, kier. Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - M. Koś, opr. W. Plezia]

Data dodania: 12-12-2017
liczba wyświetleń: 357

Pozostałe kategorie