wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Nasza społeczność

Do tej pory zatrzymano 115 praw jazdy


W okresie obowiązywania nowych przepisów o zatrzymywaniu praw jazdy za przekroczenie prędkości ponad 50 km/h w stosunku do obowiązującej, tj. od 15 maja 2015 r. do 30 listopada 2017 r. już 115 kierowców z terenu powiatu strzyżowskiego ukaranych zostało czasowym odebraniem uprawnień do kierowania pojazdami na okres 3 miesięcy. W związku z tym apelujemy do kierowców o przestrzeganie przepisów drogowych, w tym dopuszczalnej prędkości na drogach. W wielu bowiem przypadkach czasowe zatrzymanie prawa jazdy spowodowało istotne trudności dla osób dotkniętych taką karą za stwierdzone wykroczenie.


Art. 102 ust. 1 pkt. 4 ustawy o kierujących pojazdami, który wszedł w życie 18.05.2015 r. mówi, że prawo jazdy podlega zatrzymaniu, gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym. Prawo jazdy zatrzymuje się także w przypadku, gdy kierujący pojazdem silnikowym przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji; przepis nie dotyczy przewożenia osób autobusem w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące.


W okresie od 18 maja 2015 do 30 listopada 2017 r. na terenie powiatu strzyżowskiego już 115 kierowcom zatrzymano prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Powodem ich zatrzymania jest stwierdzone przez Policję przekroczenie prędkości kierujących pojazdami o 50 km/godz. W stosunku do dopuszczalnej w obszarze zabudowanym. Czas zatrzymania prawa jazdy liczy się od dnia przekroczenia prędkości przez kierowcę, co zazwyczaj kończy się zatrzymaniem dokumentu przez funkcjonariuszy policji. Decyzja wydawana jest na okres 3 miesięcy, z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązaniem kierującego do zwrotu prawa jazdy do organu wydającego uprawnienie, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany w trybie art. 135 zatrzymanie prawa jazdy ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.


Jeżeli osoba kierowała pojazdem pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy na podstawie ust. 1 pkt 4 lub 5 albo zatrzymania prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wydaje się decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1c, nie została jeszcze wydana, wydaje się tę decyzję na okres 6 miesięcy.


Jak informuje kierownik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie - Wiesław Gągorowski od 115 decyzji Starosty Strzyżowskiego o zatrzymaniu prawa jazdy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie odwołało się 7 kierowców. Jednak wszystkie odwołania zostały odrzucone, a tym samym decyzje organu wydającego uprawnienie do kierowania pojazdami, podjęte na wniosek Policji zostały utrzymane w mocy.

 

Z tego też względu apelujemy do kierowców o jazdę zgodnie z przepisami, a w szczególności do stosowania się do ograniczeń prędkości. Przekraczanie dozwolonej prędkości stwarza bowiem niebezpieczeństwo na drodze, a stwierdzone duże przekroczenie prędkości może narazić kierowcę na wiele problemów w życiu zawodowym i prywatnym w sytuacji czasowego cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami.

 

[inf. Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu, opr. W. Plezia]

Data dodania: 15-12-2017
liczba wyświetleń: 2959

Pozostałe kategorie