wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • 22 czerwca dzieci i młodzież kończą naukę w roku szkolnym 2017/2018   |   Naukę zakończą m.in. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w powiecie strzyżowskim   |   Absolwenci gimnazjów mają kilka dni na ostateczny wybór szkoły ponadgimnazjalnej (potwierdzenie woli przyjęcia) poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkołach   |   Zachęcamy do wyboru dalszego kształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz Zespół Szkół w Czudcu   |   Młodzież znajdzie tutaj m.in. doskonałe warunki do nauki i rozwoju swoich pasji, ciekawe kierunki kształcenia, atrakcyjne praktyki w Centrach Kształcenia Praktycznego i za granicą, a przede wszystkim niepowtarzalną atmosferę i wysoki poziom bezpieczeństwa   |   Do końca lipca br. absolwenci gimnazjów wybierający kontynuację kształcenia w szkołach powiatowych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oraz absolwenci tych szkół mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka   |   Dla uczniów III klas gimnazjów z wysoką średnią przewidziano stypendium naukowe wypłacane od tego roku w zwiększonej kwocie 150 zł miesięcznie   |   Więcej informacji, w tym wzór wniosku w naszym serwisie w cz. Stypendia i pomoc dla młodzieży   |   Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za 2017 r.   |   Według sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 r. dochody budżetu powiatu osiągnęły wartość 79,1 mln zł, zaś wydatki ukształtowały się na poziomie 73,7 mln zł   |   Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał umowę z rzeszowską firmą Sagitum Sp. z o. o. na wykonanie nowego portalu internetowego Powiatu Strzyżowskiego, w tym portalu głównego, Biuletynu Informacji Publicznej, aplikacji mobilnych oraz utworzenie profili w mediach społecznościowych   |   Dzisiaj (21.06) na Podkarpaciu rozpocznie się proces przełączania numeru alarmowego Policji do Centrum Powiadamiania Ratunkowego   |   Od 28 czerwca br., dzwoniąc na numer 997, skontaktujemy się z operatorem Centrum obsługującym na co dzień numer 112   |   23 czerwca br. na trasę kolejową nr 106 Rzeszów – Jasło powrócą pociągi   |   Dobiegła bowiem końca modernizacja linii kolejowej na odcinku Boguchwała – Czudec, w ramach której przebudowano m.in. perony w Babicy i Babicy - Kolonia oraz zbudowano nowe perony w Zaborowie - Błonia i Markuszowa z miejscami postojowymi, dostosowując je dla potrzeb osób niepełnosprawnych   |   W sobotę (23.06) w Kożuchowie planowane są „Sobótki nad Wisłokiem”, w ramach których m.in. odbędzie się konkurs na wianek świętojański i szukanie kwiatu paproci   |   Stowarzyszenie „Zakorzenieni w Kulturze” zaprasza na spotkanie z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości ph. „ Wolność – Kocham i Rozumiem” – 24 czerwca br. Rynek w Strzyżowie   |   Od 23.06. rusza sezon wakacyjny na otwartych basenach we Frysztaku
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Nasza społeczność

Do tej pory zatrzymano 115 praw jazdy


W okresie obowiązywania nowych przepisów o zatrzymywaniu praw jazdy za przekroczenie prędkości ponad 50 km/h w stosunku do obowiązującej, tj. od 15 maja 2015 r. do 30 listopada 2017 r. już 115 kierowców z terenu powiatu strzyżowskiego ukaranych zostało czasowym odebraniem uprawnień do kierowania pojazdami na okres 3 miesięcy. W związku z tym apelujemy do kierowców o przestrzeganie przepisów drogowych, w tym dopuszczalnej prędkości na drogach. W wielu bowiem przypadkach czasowe zatrzymanie prawa jazdy spowodowało istotne trudności dla osób dotkniętych taką karą za stwierdzone wykroczenie.


Art. 102 ust. 1 pkt. 4 ustawy o kierujących pojazdami, który wszedł w życie 18.05.2015 r. mówi, że prawo jazdy podlega zatrzymaniu, gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym. Prawo jazdy zatrzymuje się także w przypadku, gdy kierujący pojazdem silnikowym przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji; przepis nie dotyczy przewożenia osób autobusem w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące.


W okresie od 18 maja 2015 do 30 listopada 2017 r. na terenie powiatu strzyżowskiego już 115 kierowcom zatrzymano prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Powodem ich zatrzymania jest stwierdzone przez Policję przekroczenie prędkości kierujących pojazdami o 50 km/godz. W stosunku do dopuszczalnej w obszarze zabudowanym. Czas zatrzymania prawa jazdy liczy się od dnia przekroczenia prędkości przez kierowcę, co zazwyczaj kończy się zatrzymaniem dokumentu przez funkcjonariuszy policji. Decyzja wydawana jest na okres 3 miesięcy, z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązaniem kierującego do zwrotu prawa jazdy do organu wydającego uprawnienie, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany w trybie art. 135 zatrzymanie prawa jazdy ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.


Jeżeli osoba kierowała pojazdem pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy na podstawie ust. 1 pkt 4 lub 5 albo zatrzymania prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wydaje się decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1c, nie została jeszcze wydana, wydaje się tę decyzję na okres 6 miesięcy.


Jak informuje kierownik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie - Wiesław Gągorowski od 115 decyzji Starosty Strzyżowskiego o zatrzymaniu prawa jazdy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie odwołało się 7 kierowców. Jednak wszystkie odwołania zostały odrzucone, a tym samym decyzje organu wydającego uprawnienie do kierowania pojazdami, podjęte na wniosek Policji zostały utrzymane w mocy.

 

Z tego też względu apelujemy do kierowców o jazdę zgodnie z przepisami, a w szczególności do stosowania się do ograniczeń prędkości. Przekraczanie dozwolonej prędkości stwarza bowiem niebezpieczeństwo na drodze, a stwierdzone duże przekroczenie prędkości może narazić kierowcę na wiele problemów w życiu zawodowym i prywatnym w sytuacji czasowego cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami.

 

[inf. Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu, opr. W. Plezia]

Data dodania: 15-12-2017
liczba wyświetleń: 2821

Pozostałe kategorie