wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Most na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917 R Czudec-Wyżne został oddany do użytku   |   Odbiór końcowy robót i oficjalne otwarcie mostu będzie miało miejsce początkiem listopada   |   Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie ogłosił przetarg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1323 R Frysztak-Gogołów-Klecie wraz z przebudową przepustu w Gogołowie”; termin składania ofert – 22.10   |   Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)” oraz rezerwy ministra na 2018 r.   |   Wnioski o przyznanie środków finansowych na ten cel można składać w dniach 15-17 października br.   |   W dniach 15.10 – 13.11 ARiMR prowadzić będzie nabór wniosków w ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” finansowanej z budżetu PROW na lata 2014 – 2020   |   Koło Gospodyń Wiejskich w Jazowej obchodzi 70-lecie swojej działalności; imprezę jubileuszową zaplanowano na 13 października br.   |   Jubileusz 50 – lecia w dniach 17-18 października świętować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie   |   W programie m.in.: Msze św. w kościele pw. Bpa J. S. Pelczara w Strzyżowie, prezentacja Ośrodka, część artystyczna, II Festiwal Pieśni Maryjnej i Patriotycznej Osób Niepełnosprawnych   |   12 października (piątek) w Szkole Podstawowej im. J. Przybosia w Gwoźnicy Górnej odbędzie się promocja książki dr. Antoniego Chuchli pt. „Parafia św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej. Tradycja pieszych pielgrzymek”; początek spotkania o godz. 18.00   |   Na sobotę (13.10) zaplanowano m.in. koncert charytatywny „Walczę, bo kocham” przy Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, inscenizację historyczną „Przeprawa przez Pstragówkę” obok Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, a w gminie Frysztak rajd rowerowy nowo oznaczoną trasą „Herby”   |   16 października przypada 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową   |   Gminne Obchody XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa” odbędą się w niedzielę (14.10) w Szufnarowej   |   Również w niedzielę (14.10) strzyżowską Farę nawiedzą relikwie św. Stanisława Kostki; o godz. 17.30 nastąpi ich przywitanie i wprowadzenie do kościoła, a następnie wspólny różaniec poprowadzi Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Nasza społeczność

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej ćwiczyli w naszym powiecie

Kompania szkolna3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im płk Łukasza Cieplińskiegozłożona z żołnierzy, mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego istrzyżowskiego, realizowała szkolenia w rejonie Nowej Wsi, Łętowni i Strzyżowa.


Wojska Obrony Terytorialnej są obok Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych,Marynarki Wojennej i Sił Powietrznych piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Dokońca 2018 roku planowane jest powołanie 17. Brygad Obrony Terytorialnej. Nowyrodzaj Sił Zbrojnych prowadzi nabór ochotników do Terytorialnej SłużbyWojskowej dla kobiet i mężczyzn w  wieku18-55 lat dla szeregowych i 63 lat dla podoficerów i oficerów. Ideą WojskObrony Terytorialnej jest umożliwienie świadomym obywatelom RP służby wojskowejw celu zwiększenia potencjału obronnego naszej Ojczyzny. Wojska ObronyTerytorialnej nawiązują do tradycji II RP oraz podziemia niepodległościowegowalczącego z okupantem niemieckim i sowieckim.


W województwie podkarpackim powołana została 3. Podkarpacka Brygada ObronyTerytorialnej im płk Łukasza Cieplińskiego, której sztab wraz z jednymbatalionem stacjonują w Rzeszowie. Pozostałe bataliony 3 PBOT znajdują się w:Dębicy, Nisku, Jarosławiu i Sanoku. 33 batalion lekkiej piechoty mieszczący sięw Dębicy obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty: mielecki, dębicki,ropczycko-sędziszowski, strzyżowski i jasielski. Zgrupowane są one w kompanielekkiej piechoty. Pododdziały 33 blp szkolą się w wyżej wymienionych powiatachw systemie rotacyjnym z częstotliwością minimum raz w miesiącu w wymiarze niemniejszym niż 24 godziny. Szkolenie odbywa się w oparciu o istniejącąinfrastrukturę cywilną i wojskową znajdującą się zarówno w tereniezurbanizowanym jak i lesistym. ,,Terytorialsi" zgrupowani w poszczególnekompanie są mieszkańcami powiatów, w których się szkolą. Za swoją służbęotrzymują comiesięczne wynagrodzenie w wysokości około 500 zł (w zależności odposiadanego stopnia wojskowego). Aktualnie pododdziały 33. blp szkolą się w ramachszkoleń rotacyjnych w stałych rejonach odpowiedzialności (SRO).


Kompania szkolna złożona z żołnierzy, mieszkańców powiaturopczycko-sędziszowskiego i strzyżowskiego realizowała m.in. szkolenia wrejonie Nowej Wsi, Łętowni i Strzyżowa. Podczas ćwiczeń duży nacisk kładzionyjest na elementy taktyczne, w tym planowanie ochrony i obronę obiektów tzw.infrastruktury krytycznej. Szkolenie strzeleckie z użyciem amunicji bojowejprowadzone jest obecnie na strzelnicy w Mielcu.

 

DowództwoBrygady zaprasza do współpracy i do wstępowania w szeregi WOT. Jak mówią;Mieszkańcy, dla których dewiza Bóg-Honor-Ojczyzna jest wartością najwyższąznajdą swoje miejsce wśród „Terytorialsów". Wystarczy jedna wizyta w WojskowejKomendzie Uzupełnień, która dysponuje wszystkimi danymi i jest w stanieokreślić wymogi stawiane dla tego typu służby.


[inf. G. Widziewicz, opr. W. Plezia]

Data dodania: 19-12-2017
liczba wyświetleń: 709

Pozostałe kategorie