wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • W 2019 r. mieszkańcy naszego powiatu mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w następujących punktach:   |   - mobilnym czynnym w godzinach od 7.30 do 11.30 w przeciętnym wymiarze 1 dnia w tygodniu w każdej gminie (Niebylec - poniedziałek, Wiśniowa - wtorek, Czudec - środa, Frysztak - czwartek, Strzyżów - piątek)   |   - stałym, mający swą siedzibę w budynku Administracji ZOZ w Strzyżowie przy ul. Dąbrowskiego 10, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 12.00   |   Wyciągi narciarskie „Pod Dziedzicem” w Gogołowie oraz „OazaSki w Strzyżowie” zapoczątkowały sezon narciarski 2018/2019
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Nasza społeczność

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej ćwiczyli w naszym powiecie

Kompania szkolna3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im płk Łukasza Cieplińskiegozłożona z żołnierzy, mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego istrzyżowskiego, realizowała szkolenia w rejonie Nowej Wsi, Łętowni i Strzyżowa.


Wojska Obrony Terytorialnej są obok Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych,Marynarki Wojennej i Sił Powietrznych piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Dokońca 2018 roku planowane jest powołanie 17. Brygad Obrony Terytorialnej. Nowyrodzaj Sił Zbrojnych prowadzi nabór ochotników do Terytorialnej SłużbyWojskowej dla kobiet i mężczyzn w  wieku18-55 lat dla szeregowych i 63 lat dla podoficerów i oficerów. Ideą WojskObrony Terytorialnej jest umożliwienie świadomym obywatelom RP służby wojskowejw celu zwiększenia potencjału obronnego naszej Ojczyzny. Wojska ObronyTerytorialnej nawiązują do tradycji II RP oraz podziemia niepodległościowegowalczącego z okupantem niemieckim i sowieckim.


W województwie podkarpackim powołana została 3. Podkarpacka Brygada ObronyTerytorialnej im płk Łukasza Cieplińskiego, której sztab wraz z jednymbatalionem stacjonują w Rzeszowie. Pozostałe bataliony 3 PBOT znajdują się w:Dębicy, Nisku, Jarosławiu i Sanoku. 33 batalion lekkiej piechoty mieszczący sięw Dębicy obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty: mielecki, dębicki,ropczycko-sędziszowski, strzyżowski i jasielski. Zgrupowane są one w kompanielekkiej piechoty. Pododdziały 33 blp szkolą się w wyżej wymienionych powiatachw systemie rotacyjnym z częstotliwością minimum raz w miesiącu w wymiarze niemniejszym niż 24 godziny. Szkolenie odbywa się w oparciu o istniejącąinfrastrukturę cywilną i wojskową znajdującą się zarówno w tereniezurbanizowanym jak i lesistym. ,,Terytorialsi" zgrupowani w poszczególnekompanie są mieszkańcami powiatów, w których się szkolą. Za swoją służbęotrzymują comiesięczne wynagrodzenie w wysokości około 500 zł (w zależności odposiadanego stopnia wojskowego). Aktualnie pododdziały 33. blp szkolą się w ramachszkoleń rotacyjnych w stałych rejonach odpowiedzialności (SRO).


Kompania szkolna złożona z żołnierzy, mieszkańców powiaturopczycko-sędziszowskiego i strzyżowskiego realizowała m.in. szkolenia wrejonie Nowej Wsi, Łętowni i Strzyżowa. Podczas ćwiczeń duży nacisk kładzionyjest na elementy taktyczne, w tym planowanie ochrony i obronę obiektów tzw.infrastruktury krytycznej. Szkolenie strzeleckie z użyciem amunicji bojowejprowadzone jest obecnie na strzelnicy w Mielcu.

 

DowództwoBrygady zaprasza do współpracy i do wstępowania w szeregi WOT. Jak mówią;Mieszkańcy, dla których dewiza Bóg-Honor-Ojczyzna jest wartością najwyższąznajdą swoje miejsce wśród „Terytorialsów". Wystarczy jedna wizyta w WojskowejKomendzie Uzupełnień, która dysponuje wszystkimi danymi i jest w stanieokreślić wymogi stawiane dla tego typu służby.


[inf. G. Widziewicz, opr. W. Plezia]

Data dodania: 19-12-2017
liczba wyświetleń: 818

Pozostałe kategorie