wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Przebudowa drogi powiatowej Frysztak- Gogołów – Klecie

W ramach tegorocznej edycji Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 zakończone zostały roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 1323R Frysztak- Gogołów - Klecie wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych. Inwestycja była prowadzona od 20.09.2017 r. do 30.11.2017 r. i zakończyła się podpisaniem protokołu końcowego odbioru zadania. Wartość wykonanych robót zamknęła się kwotą 1.122.146,74 zł.


Inwestycja polegała na wykonaniu trzech odcinków chodnika w miejscowościach: Glinik Średni, Glinik Górny, Gogołów o łącznej długości 995 mb. W zakres wykonanych robót weszły: roboty przygotowawcze wraz z wycinką krzaków i zakrzaczeń, budowa chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z elementami odwodnienia ułatwiającymi spływ wody w obrębie pasa drogowego. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano zatokę postojową przy Placówce Oświatowej w Gliniku Górnym dla poprawy komunikacji dowożącej dzieci do szkoły oraz zatokę autobusową w miejscowości Glinik Dolny. Ponadto o wyznaczono dwa przejścia dla pieszych oraz zamontowano bariery wygrodzeniowe na odcinku chodnika prowadzonym w wysokim nasypie. W ciągu budowanego chodnika przebudowano również zjazdy do posesji w pełnym zakresie. Na całej długości prowadzonych robót uzupełniono ubytki masy asfaltowej pomiędzy krawężnikiem budowanego chodnikiem a starą nawierzchnią jezdni.


Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie przeprowadził postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę wyżej opisanych robót. Była to firma STRABAG Sp. z o. o., która zrealizowała powyższe zadanie. Budżet zrealizowanej inwestycji przedstawia się następująco: 133.000 zł pozyskano z Budżetu Państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 z realizacją zadania w 2017 r.; 365.000 zł to środki finansowe z budżetu Gminy Frysztak, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 624.000 zł wydatkowano z budżetu Powiatu Strzyżowskiego.[inf. i fot. PZD Strzyżów, opr. W. Plezia]

Data dodania: 22-12-2017
liczba wyświetleń: 616

Pozostałe kategorie