wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • 22 czerwca dzieci i młodzież kończą naukę w roku szkolnym 2017/2018   |   Naukę zakończą m.in. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w powiecie strzyżowskim   |   Absolwenci gimnazjów mają kilka dni na ostateczny wybór szkoły ponadgimnazjalnej (potwierdzenie woli przyjęcia) poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkołach   |   Zachęcamy do wyboru dalszego kształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz Zespół Szkół w Czudcu   |   Młodzież znajdzie tutaj m.in. doskonałe warunki do nauki i rozwoju swoich pasji, ciekawe kierunki kształcenia, atrakcyjne praktyki w Centrach Kształcenia Praktycznego i za granicą, a przede wszystkim niepowtarzalną atmosferę i wysoki poziom bezpieczeństwa   |   Do końca lipca br. absolwenci gimnazjów wybierający kontynuację kształcenia w szkołach powiatowych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oraz absolwenci tych szkół mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka   |   Dla uczniów III klas gimnazjów z wysoką średnią przewidziano stypendium naukowe wypłacane od tego roku w zwiększonej kwocie 150 zł miesięcznie   |   Więcej informacji, w tym wzór wniosku w naszym serwisie w cz. Stypendia i pomoc dla młodzieży   |   Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za 2017 r.   |   Według sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 r. dochody budżetu powiatu osiągnęły wartość 79,1 mln zł, zaś wydatki ukształtowały się na poziomie 73,7 mln zł   |   Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał umowę z rzeszowską firmą Sagitum Sp. z o. o. na wykonanie nowego portalu internetowego Powiatu Strzyżowskiego, w tym portalu głównego, Biuletynu Informacji Publicznej, aplikacji mobilnych oraz utworzenie profili w mediach społecznościowych   |   Dzisiaj (21.06) na Podkarpaciu rozpocznie się proces przełączania numeru alarmowego Policji do Centrum Powiadamiania Ratunkowego   |   Od 28 czerwca br., dzwoniąc na numer 997, skontaktujemy się z operatorem Centrum obsługującym na co dzień numer 112   |   23 czerwca br. na trasę kolejową nr 106 Rzeszów – Jasło powrócą pociągi   |   Dobiegła bowiem końca modernizacja linii kolejowej na odcinku Boguchwała – Czudec, w ramach której przebudowano m.in. perony w Babicy i Babicy - Kolonia oraz zbudowano nowe perony w Zaborowie - Błonia i Markuszowa z miejscami postojowymi, dostosowując je dla potrzeb osób niepełnosprawnych   |   W sobotę (23.06) w Kożuchowie planowane są „Sobótki nad Wisłokiem”, w ramach których m.in. odbędzie się konkurs na wianek świętojański i szukanie kwiatu paproci   |   Stowarzyszenie „Zakorzenieni w Kulturze” zaprasza na spotkanie z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości ph. „ Wolność – Kocham i Rozumiem” – 24 czerwca br. Rynek w Strzyżowie   |   Od 23.06. rusza sezon wakacyjny na otwartych basenach we Frysztaku
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Poświęcenie nowego mostu na rzece Wisłok w Zaborowie

6 stycznia 2018 r. poświęcony został nowy most na rzece Wisłok w miejscowości Zaborów (gmina Czudec) w ciągu drogi powiatowej nr 1930R Żarnowa - Glinik Zaborowski. W uroczystości na zaproszenie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana Kazimierza Kani i Starosty Strzyżowskiego Pana Roberta Godka udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych - w tym inwestora, jakim był samorząd powiatowy w Strzyżowie, tj. radni Rady Powiatu Strzyżowskiego na czele z Przewodniczącym Panem Markiem Jurzystą, Wicestarosta Strzyżowski Pan Jan Stodolak i członkowie Zarządu Powiatu, a także Wójt Gminy Czudec Pan Stanisław Gierlak, radni Rady Gminy Czudec z Przewodniczącym Panem Stanisławem Kołodziejem na czele oraz mieszkańcy Zaborowa. Poświęcenia obiektu dokonał Ksiądz Krzysztof Rusznica, proboszcz miejscowej parafii.

Uroczystość otwarcia i poświęcenia nowego mostu rozpoczęła się od Mszy św. dziękczynnej sprawowanej przez Ks. Proboszcza Krzysztofa Rusznicę w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zaborowie. Po skończonym nabożeństwie zaproszeni goście wraz z mieszkańcami Zaborowa i okolicznych miejscowości przeszli na położony w niedalekiej odległości most, łączący części wioski położone po obu stronach Wisłoka.

W uroczystym poświęceniu inwestycji udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych m.in. Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, Wicestarosta Pan Jan Stodolak, członkowie Zarządu i radni Rady Powiatu Strzyżowskiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Markiem Jurzystą, Wójt Gminy Czudec Pan Stanisław Gierlak, przedstawiciele wykonawcy obiektu, tj. konsorcjum firm WOLmost Sp. z o.o. i Mostostal Kielce S.A: Pan Zbigniew Wolan, Pan Marcin Lubach i Pan Wiktor Adach, inspektor nadzoru Pan Artur Hojdak, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie na czele z Dyrektorem Panem Krzysztofem Piękosiem oraz sołtys wsi Zaborów Pan Kazimierz Kania, pełniący jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, a także liczni przedstawiciele lokalnej społeczności, którzy swoją obecnością chcieli podziękować za realizację od wielu lat oczekiwanej inwestycji.

Poświęcenia nowego obiektu mostowego na rzece Wisłok w miejscowości Zaborów w ciągu drogi powiatowej nr 1930R Żarnowa - Glinik Zaborowski dokonał Proboszcz Parafii w Zaborowie - Ks. Krzysztof Rusznica, który wraz z Panem Józefem Dzindzio Przewodniczącym Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Strzyżowskiego i Panem Kazimierzem Kanią sołtysem wsi Zaborów dokonał oficjalnego otwarcia nowego obiektu. Miłym akcentem podczas otwarcia było ostateczne przecięcie symbolicznej wstęgi przez Pana Roberta Godka Starostę Strzyżowskiego z jednym z najmłodszych mieszkańców Zaborowia - Piotrusiem Moskwą na rękach.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Domu Strażaka w Zaborowie i była doskonałą okazją do złożenia podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tak ważnej dla mieszkańców inwestycji. Szczególne słowa podziękowania skierowane zostały pod adresem Zarządu i Rady Powiatu Strzyżowskiego. Wyrazy uznania przekazane zostały także konsorcjum firm, które zbudowały nowy most w terminie i z troską o bezpieczeństwo oraz mieszkańcom, którzy mimo uciążliwości, ze zrozumieniem podeszli do tej budowy. W imieniu mieszkańców słowa podziękowania złożył Pan Kazimierz Kania - sołtys wsi Zaborów.

Podczas spotkania odbyło się także wręczenie „Honorowych Odznak Podkarpackiej Izby Rolniczej imienia Św. Izydora Oracza" zasłużonym Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Zaborowie. Odznaczenia wręczył Pan Jerzy Bator Wiceprezes Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Warto przypomnieć, iż poprzedni most w Zaborowie miał konstrukcję stalowo - drewnianą, co ograniczało jego nośność do 10 ton. W tej postaci  funkcjonował od lat 60 - tych XX w. Wymagał zatem gruntownej przebudowy i modernizacji. Obecna konstrukcja mostu, zrealizowana w czasie kilku miesięcy 2017 r., umożliwia praktycznie pełny ruch przez rzekę Wisłok dla wszystkich mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Nowy obiekt o długości całkowitej ok. 80 m i szerokości prawie 9 m, przy szerokości jezdni 6 m posiada konstrukcję żelbetonową, a jego nośność wynosi 40 ton. Na moście powstał także chodnik dla pieszych o szerokości 1,25 m. Ponadto w ramach zadania dokonano korekty drogi w obrębie dojazdów do mostu, a także umocniono koryto rzeki Wisłok. Wykonawcą zadania było wyłonione w drodze postępowania przetargowego konsorcjum firm WOLmost Sp. z o.o. i Mostostal Kielce S.A, funkcję inwestora pełnił zaś Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie. Koszt zadania zamknął się w kwocie ponad 5 mln 803 tys. zł, w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa (2 mln 503 tys. zł) i budżetu powiatu strzyżowskiego (3 mln 300 tys. zł).

[Inf. i zdjęcie A. Zielińska]

 

Data dodania: 09-01-2018
liczba wyświetleń: 467

Pozostałe kategorie