wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Na 23 listopada br. Komisarz Wyborczy w Rzeszowie zwołał pierwszą sesję Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2018-2023   |   Sesje inauguracyjne nowej Rady Gminy Czudec zaplanowano na 21 listopada a Rady Miejskiej w Strzyżowie na 22 listopada   |   Dzisiaj (19.11) odbyły się pierwsze sesje Rady Gminy Frysztak, Rady Gminy Niebylec i Rady Gminy Wiśniowa   |   W porządku obrad przewidziano m.in. ślubowanie Radnych, wybór nowych Przewodniczących Rad oraz ślubowanie nowo wybranych Wójtów i Burmistrza   |   Do 27 listopada producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o pomoc do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   |   Z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pojawiły się na naszym lokalnym rynku dwie pozycje książkowe:   |   - Album „Miejscowości powiatu strzyżowskiego” wydany przez samorząd powiatowy w Strzyżowie,   |   - „Zatarte ślady przeszłości” Rafała Jaworka; książka opisuje ciąg wydarzeń rozgrywających się na terenie gmin Wiśniowa, Frysztak i części Strzyżowa od schyłku monarchii austro-węgierskiej aż po zakończenie II wojny światowej i lata niewoli. Oprócz licznych fotografii znaleźć w niej można także wykazy osób walczących, rannych i poległych   |   Ośrodek Kultury w Czudcu zaprasza w najbliższą niedzielę, 25 listopada do Parafialnego Domu Kultury w Czudcu na spektakl „Józef Błogosławiony” w reżyserii Janusza Pokrywki
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

„Slow food na przykładzie kuchni myśliwskiej i wybranych potraw regionu podkarpackiego” w Zespole Szkół w Czudcu


W Zespole Szkół w Czudcu rozpoczęto realizację innowacji pedagogicznej „Slow food na przykładzie kuchnimyśliwskiej i wybranych potraw regionu podkarpackiego", która obejmuje uczniówklasy II technikum żywienia i usług gastronomicznych. Pierwsze zajęcia odbyłysię 18 stycznia 2018 r, a ich efektem były potrawy serwowane na spotkaniu noworocznymAktywu Łowieckiego Rzeszowskiego Okręgu PZŁ w hotelu Prezydenckim w Rzeszowie.


Wprowadzenie Innowacji podyktowane jest niewystarczającą znajomością kuchniregionu podkarpackiego wśród młodzieży i w środowisku lokalnym, a także corazpopularniejszym trendem w gastronomii, zmierzającym do powrotu do tradycyjnychproduktów i metod sporządzania potraw. Innowacja pedagogiczna w Zespole Szkół wCzudcu polega na wprowadzeniu zmian do dotychczasowych rozkładów materiałunauczania oraz nowych metod nauczania poprzez nawiązanie ścisłej współpracy ześrodowiskiem branżowym. w szczególności z pracodawcami. Szefowie kuchni,myśliwi oraz instytucje dbające o bezpieczeństwo żywności prowadzą zajęcia zmłodzieżą. Ponadto uczniowie będą mogli podjąć praktyki w restauracjispecjalizującej się w regionalnej kuchni podkarpackiej, a szczególnie w kuchnimyśliwskiej.


Nowe wiadomości i umiejętności nabyte podczas realizowania innowacji będąprezentowane i promowane w środowisku lokalnym. We wszystkich działaniach wezmąrównież udział nauczyciele, aby w szkole pozostał trwały efekt w postaciprzeszkolonej w tego typu kształceniu zawodowym kadry pedagogicznej. W ramachinnowacji podjęto współpracę z następującymi instytucjami z branży myśliwskiej:Polski Związek Łowiecki Okręg Rzeszowski, Koła łowieckie „Rogacz" - Niechobrz i„Bażant" - Czudec, Restauracja Zamek Dubiecko, Bistro - Serwis Rzeszów, FirmaProdukcyjno - Handlowa KANWIL Sp. z o.o.


18 stycznia 2018 roku odbyły się pierwsze zajęcia w ramach wspomnianejinnowacji pedagogicznej. Obejmowały one wykład na temat pozyskiwania i ocenytowaroznawczej dziczyzny oraz zajęcia praktyczne - obróbka wstępna isporządzanie potraw z bażanta. Uczniowie pod okiem kucharza - specjalisty wdziedzinie dziczyzny Janusza Pyry, szefa kuchni w restauracji Zamek Dubiecko,przygotowali szereg potraw z bażanta - m.in. rosół z pierożkami tortellini,konfitowany filet, roladki, bażanta faszerowanego i pasztet. Efekty tych zajęćmożna było podziwiać i smakować na noworocznym spotkaniu Aktywu ŁowieckiegoRzeszowskiego Okręgu PZŁ w hotelu Prezydenckim w Rzeszowie, gdzie uroczyściepodpisano porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół w Czudcu a PolskimZwiązkiem Łowieckim okręg Rzeszów oraz firmą „Kanwil" z Dębicy. Podpisaneporozumienie zawiera deklaracje dotyczące dalszej współpracy, obejmującejwarsztaty praktyczne, seminaria, wykłady oraz dostarczenie dziczyzny przez PZŁa także firmę „Kanwil".


Poniżej galeria fotografii Pani Moniki Proksy.


[inf. ZS Czudec, opr. W. Plezia]

 

 

zobaczzdjecia

 

Data dodania: 25-01-2018
liczba wyświetleń: 463

Pozostałe kategorie