wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Na 23 listopada br. Komisarz Wyborczy w Rzeszowie zwołał pierwszą sesję Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2018-2023   |   Sesje inauguracyjne nowej Rady Gminy Czudec zaplanowano na 21 listopada a Rady Miejskiej w Strzyżowie na 22 listopada   |   Dzisiaj (19.11) odbyły się pierwsze sesje Rady Gminy Frysztak, Rady Gminy Niebylec i Rady Gminy Wiśniowa   |   W porządku obrad przewidziano m.in. ślubowanie Radnych, wybór nowych Przewodniczących Rad oraz ślubowanie nowo wybranych Wójtów i Burmistrza   |   Do 27 listopada producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o pomoc do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   |   Z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pojawiły się na naszym lokalnym rynku dwie pozycje książkowe:   |   - Album „Miejscowości powiatu strzyżowskiego” wydany przez samorząd powiatowy w Strzyżowie,   |   - „Zatarte ślady przeszłości” Rafała Jaworka; książka opisuje ciąg wydarzeń rozgrywających się na terenie gmin Wiśniowa, Frysztak i części Strzyżowa od schyłku monarchii austro-węgierskiej aż po zakończenie II wojny światowej i lata niewoli. Oprócz licznych fotografii znaleźć w niej można także wykazy osób walczących, rannych i poległych   |   Ośrodek Kultury w Czudcu zaprasza w najbliższą niedzielę, 25 listopada do Parafialnego Domu Kultury w Czudcu na spektakl „Józef Błogosławiony” w reżyserii Janusza Pokrywki
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Nasza społeczność

Rozpoczęcie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości w powiecie strzyżowskim i w gminie Strzyżów


W czerwcu 2017 r. w powiecie strzyżowskim powołany został Powiatowy KomitetObchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz 250-lecia Konfederacji Barskiej. 17 listopada 2017 r. z inicjatywy członka Komitetu Pana WłodzimierzaUchwata w Dworze MariaAntonina w Gliniku Zaborowskim koncert Strzyżowskiego Chóru Kameralnego poddyrekcją prof. dr. hab. Grzegorza Oliwy i śpiew pieśni patriotycznych rozpocząłpowiatowe i gminne obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskęw powiecie strzyżowskim i w gminie Strzyżów.


Powiatowy Komitet Obchodów 100-lecia Odzyskania przez PolskęNiepodległości powołano 21 czerwca 2017 r. W jego skład weszło kilkadziesiątosób, w tym przedstawiciele samorządu powiatowego w Strzyżowie, samorządówgmin, dyrektorzy jednostek powiatowych, służb mundurowych, szkół, instytucjipublicznych, organizacji pozarządowych i in. Przewodniczącym Komitetu został starostastrzyżowski Robert Godek.


17 listopada2017 r. wDworze Maria Antonina w GlinikuZaborowskim oficjalnie zainaugurowano obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 250. rocznicykonfederacji barskiej. Z inicjatywy Pana Włodzimierza Uchwata uroczystość  uświetnił koncert Strzyżowskiego ChóruKameralnego pod dyr. prof. dra hab. Grzegorza Oliwy. Chór wykonał ciekawearanżacje pieśni wojskowych i patriotycznych, tj. m.in. „Marsz PierwszejBrygady", „Dziś do ciebie przyjść nie mogę", „Wojenko, wojenko". Podczasspotkania wystąpił także miejscowy zespół folklorystyczny, zgromadzeni zaśprzedstawiciele różnych instytucji, podmiotów gospodarczych, samorządów orazmieszkańcy wspólnie z członkami chóru w II części zaśpiewali wspólnieprzygotowane przez gospodarzy polskie pieśni patriotyczne i biesiadne.

 

Obecnyna inauguracji starosta strzyżowski Robert Godek i zarazem przewodniczącyPowiatowego Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości powiedziałm.in.: „W przeszłości nieczęsto się zdarzało, że to wielkie wydarzenie, jakimbyło odzyskanie przez Polskę niepodległości, spełnienie marzeń kolejnychpokoleń naszych przodków, mogliśmy świętować w wolnym kraju. Tym bardziej więcteraz, gdy nasza Ojczyzna jest wolna, także na poziomie lokalnym powinniśmygodnie uczcić doniosłe rocznice, które przypadają w 2018 r. Niezwykle cenne sąlokalne inicjatywy, które tak jak tutaj w Gliniku Zaborowskim przybliżają nam,czym jest polska kultura i tradycja i jakie w niej miejsce terenu takiego jaknasz - piękny, położony na Pogórzu powiat strzyżowski."


[inf. W.Uchwat, fot. R. Godek, opr. W. Plezia]

 

zobaczfilm zobaczfilm zobaczfilm

zobaczfilm zobaczfilm zobaczfilm

 

 

 

Data dodania: 30-01-2018
liczba wyświetleń: 632

Pozostałe kategorie