wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Na 23 listopada br. Komisarz Wyborczy w Rzeszowie zwołał pierwszą sesję Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2018-2023   |   Sesje inauguracyjne nowej Rady Gminy Czudec zaplanowano na 21 listopada a Rady Miejskiej w Strzyżowie na 22 listopada   |   Dzisiaj (19.11) odbyły się pierwsze sesje Rady Gminy Frysztak, Rady Gminy Niebylec i Rady Gminy Wiśniowa   |   W porządku obrad przewidziano m.in. ślubowanie Radnych, wybór nowych Przewodniczących Rad oraz ślubowanie nowo wybranych Wójtów i Burmistrza   |   Do 27 listopada producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o pomoc do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   |   Z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pojawiły się na naszym lokalnym rynku dwie pozycje książkowe:   |   - Album „Miejscowości powiatu strzyżowskiego” wydany przez samorząd powiatowy w Strzyżowie,   |   - „Zatarte ślady przeszłości” Rafała Jaworka; książka opisuje ciąg wydarzeń rozgrywających się na terenie gmin Wiśniowa, Frysztak i części Strzyżowa od schyłku monarchii austro-węgierskiej aż po zakończenie II wojny światowej i lata niewoli. Oprócz licznych fotografii znaleźć w niej można także wykazy osób walczących, rannych i poległych   |   Ośrodek Kultury w Czudcu zaprasza w najbliższą niedzielę, 25 listopada do Parafialnego Domu Kultury w Czudcu na spektakl „Józef Błogosławiony” w reżyserii Janusza Pokrywki
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Kultura

X Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w powiecie strzyżowskim


W dniach 22-28 stycznia 2018 roku na Podkarpaciu miały miejsce X Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Był to projekt, zainicjowany przez Zakład Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Honorowy patronat nad obchodami objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Do obchodów przyłączyły się placówki oświatowe i kulturalne w powiecie strzyżowskim.


Uroczystość upamiętniająca ofiary Holokaustu na Podkarpaciu zorganizowana została 23 stycznia br. w Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół w Czudcu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych powiatu strzyżowskiego, gminy Czudec, instytucji oświatowych i kulturalnych a także młodzież szkolna i mieszkańcy gminy Czudec. Uczestnicy Obchodów wysłuchali prelekcji prof. Elżbiety Rączy „Stosunki polsko-żydowskie na przykładzie Podkarpacia" oraz wystąpienia Anny Oliwińskiej-Wacko poświęconego historii Żydów czudeckich i książce Jana Prokopowicza pt. „Zagłada i gehenna ocalenia".


Prelegentki ukazywały bezmiar tragedii społeczności żydowskiej w czasie II wojny światowej a także różnorodność zachowań Polaków w chwili próby z człowieczeństwa. Szczególne wrażenie na słuchaczach wywarły podane przykłady konkretnych osób, które z narażeniem życia własnego i swojej rodziny ratowały żydowskich współbraci, czyniąc to z potrzeby serca i w imię ludzkiej solidarności. Bardzo często ginęli okrutnie zamordowani przez niemieckich oprawców razem ze swoimi podopiecznymi. Marian Złotek przypomniał nazwiska bohaterskich, a często zapomnianych mieszkańców Pstrągowej, którzy pomagali przeżyć znanym sobie i nieznanym osobom pochodzenia żydowskiego. Bardzo wzruszające świadectwo ludzkiej dobroci i szlachetności złożyła Maria Bałchan, która przytoczyła wojenne wspomnienia swojej babci i mamy. Nastrój tamtego „mrocznego czasu" w wyjątkowy sposób oddała także piosenka Agnieszki Osieckiej „Miasteczko Bełz" w wykonaniu Aleksandry Szaro i Adriana Kuta. Dyrektor Zespołu Szkół w Czudcu Marta Proksa podziękowała organizatorom i uczestnikom uroczystości Obchodów oraz wyraziła nadzieję, że to ważne i ciekawe przedsięwzięcie będzie w przyszłości w Czudcu kontynuowane.


W Strzyżowie w ramach Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Leśnika zorganizowała 25 stycznia 2018 r. spacer ulicami miasta spod budynku synagogi (obecnie Biblioteka Miejska) pt. „Śladami strzyżowskich Żydów". Dwugodzinny spacer poprowadziła Marzena Łącka - historyk Miejskiego Zespołu Szkół w Strzyżowie. Tuż po spacerze w Bibliotece miało miejsce spotkanie „Holokaust w historii mówionej - pamięć o Zagładzie wśród mieszkańców Strzyżowa", które poprowadził Mirosław Czarnik. W spotkaniu udział wzięły i podzieliły się wspomnieniami: Anna Rzeszowska - prawnuczka Adolfa Tannenbauma - Żyda polskiego pochodzenia, który m.in. wybudował dom ludowy (obecnie Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie) oraz Lucia Retman - Polka żydowskiego pochodzenia urodzona w Dynowie, obecnie mieszkająca w Izraelu, która opowiedziała historię życia, swoją i rodziny w kontekście Holokaustu.


Także w gminie Niebylec zorganizowano uroczystość związaną z Obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Uroczystość miała miejsce w Domu Strażaka w Konieczkowej 26 stycznia br. Organizatorem był Wójt Gminy Niebylec, Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu. Rozpoczął je montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej z Konieczkowej pod kierunkiem Marii Znamirowskiej oraz Agnieszki Strzały. Po przywitaniu zebranych przez wójta Zbigniewa Koraba głos zabrał dr hab. Wacław Wierzbieniec z Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, który mówił o Holokauście na Podkarpaciu. Następnie dr Antoni Chuchla - prezes TMZN oraz Agnieszka Cynar - dyrektor GOK mówili o Żydach w Niebylcu i w regionie. Na zakończenie mini koncert muzyki żydowskiej zaprezentowało Trio Galicyjskie a także wyświetlono film o niebyleckich Żydach. Dopełnieniem spotkania była wystawa fotograficzna Jana Macieja Maciucha z jego pobytu w Izraelu oraz ekspozycja eksponatów z Muzeum Społecznego z Konieczkowej.


Na zdjęciu: Dr hab. Wacław Wierzbieniec z Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego na spotkaniu w Konieczkowej. W tle Trio Galicyjskie.


[fot. GOK Niebylec. opr. W. Plezia]

 

Data dodania: 19-02-2018
liczba wyświetleń: 307

Pozostałe kategorie