wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • 12 marca br. w CKP w Dobrzechowie obradował Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego.   |   W Konwencie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich powiatów z województwa podkarpackiego, dyrektorzy szpitali powiatowych oraz geodeci powiatowi   |   Specjalnymi gośćmi Konwentu byli: Posłowie na na Sejm RP Krystyna Wróblewska i Wojciech Buczak, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Dyrektor Oddziału Podkarpackiego Narodowego Funduszu Zdrowia Robert Bugaj   |   Obrady prowadził Przewodniczący Konwentu Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski   |   Podczas Konwentu omawiano m.in. sprawy związane z realizacją projektów geodezyjnych a także tematy dotyczące podkarpackiej służby zdrowia   |   Konwent przyjął stanowiska m.in. w sprawie realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”, wpływu procedowanego projektu uchwały o jawności życia publicznego na działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności i in.   |   Karolina Winiarska i Hanna Szczęch z Frysztaka zdobyły drugie miejsce i srebrny medal w II Dziecięcym i Młodzieżowym Konkursie Tańca ,,Taneczne Talenty” w Świerzowej Polskiej (10 i 11 marca br.). Karolina i Hania zatańczyły układ pt. ,,Będę twoim cieniem, bądź moim cieniem” w choreografii Agaty Skiby. Gratulujemy!   |   Ośrodek Kultury w Czudcu zaprasza na wystawę palm i pisanek. Wystawa czynna do 22 marca br.   |   W ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Ośrodek Kultury w Wiśniowej zaprasza na wycieczkę do Łańcuta i Markowej w dniu 24 marca br.   |   DK „Sokół” w Strzyżowie i soliści Studia Piosenki zapraszają na koncert pt. „Czy życie jest piosenką?...”, czyli na muzyczną, sentymentalną podróż, pełną wspomnień i anegdot związaną z powstaniem i historią piosenek Jacka Cygana. W sobotę 24 marca br. o godz. 17. Bezpłatne wejściówki do nabycia w kasie DK.
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Przebudowano odcinek drogi powiatowej Konieczkowa - Lutcza


Blisko 1,5 km odcinek drogi powiatowej został jeszcze w grudniu 2017 r. gruntownie przebudowany. Wykonano m.in. nawierzchnię bitumiczną w dwóch warstwach i przebudowano 6 przepustów pod koroną drogi. Inwestycja zrealizowana została z dotacji uzyskanej przez Powiat Strzyżowski z budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ze środków własnych Powiatu Strzyżowskiego. Funkcję Inwestora pełnił Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, wykonawcą robót była wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.


„Przebudowa tej drogi na terenie gminy Niebylec to dla nas było bardzo ważne zadanie - mówi Robert Godek Starosta Strzyżowski. W tej sprawie wielokrotnie wnioskowali sami mieszkańcy, a także Państwo Radni Rady Powiatu z terenu Gminy Niebylec. Na posiedzeniach Zarządu Powiatu Pan Tadeusz Gruba wielokrotnie przypominał o potrzebie realizacji tej inwestycji, jednak jej wysoki koszt nie pozwalał nam na jej wykonanie, mimo pilnej, społecznej potrzeby. Dlatego pomoc ze strony Pani Wojewody i przeznaczenie na ten cel tak znacznych środków finansowych z budżetu Państwa było dla nas niezwykle ważne, dzięki temu zaś stan kolejnej z ważnych dróg powiatowych znacznie się poprawił."

 

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 1 179 295,71 zł, w tym z dotacji  z budżetu Państwa pozyskano środki w wysokości 940 000,00 zł a z budżetu Powiatu Strzyżowskiego przeznaczono na to zadanie 239 295,71 zł. Celem przebudowy było przywrócenie drodze pełnej wartości techniczno-eksploatacyjnej po wystąpieniu na tym terenie szkód powodziowych spowodowanych ulewnymi deszczami w 2013 roku. Zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1935 R Konieczkowa - Lutcza w km 2+855 - 4+320 wraz z przebudową przepustów w km 3+100, 3+290, 3+390, 3+890, 4+000, 4+190 w miejscowości Lutcza" zrealizowane zostało m.in. ze środków przeznaczanych rokrocznie przez Wojewodę Podkarpackiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa podkarpackiego.


Wykonawcą robót był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. a przebudowa drogi trwała od 30.11.2017 r. do 15.12.2017 r. W ramach przebudowy na odcinku 1465 mb. Wzmocniono podbudowę jezdni, wykonano nawierzchnię bitumiczną w dwóch warstwach, przebudowano 6 przepustów pod koroną drogi z zabezpieczeniem wlotów i wylotów, co pozwoliło uregulować spływ wody na przebudowanym odcinku drogi oraz utwardzono pobocza.

 


[inf. i fot. PZD Strzyżów, opr. W. Plezia]

Data dodania: 14-03-2018
liczba wyświetleń: 60

Pozostałe kategorie