wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Ruszyła budowa obwodnicy Strzyżowa na drodze wojewódzkiej nr 988   |   Inwestycja realizowana jest przez samorząd województwa podkarpackiego   |   11 maja 2018 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie podpisana zostanie umowa na modernizację Szpitala Powiatowego w Strzyżowie   |   W ramach projektu planuje się m.in. dobudowę nowego segmentu do budynków szpitalnych, przeniesienie i standaryzację bloków operacyjnych, zmianę dotychczasowej lokalizacji poszczególnych oddziałów, uruchomienie nowych usług m.in. w zakresie chorób układu oddechowego i in.   |   Wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą zadania będzie strzyżowska firma PRB „Rembud” Sp. z o.o   |   Według stanu na dzień 09.05.2018 r. wartość w/w. projektu wyniesie ponad 23 mln zł, w tym 9.999.999,98 zł stanowi dofinasowanie w ramach RPO 2014-2020, pozostała zaś kwota pokryta zostanie z budżetu powiatu   |   Jest to największy wartościowo, jak do tej pory, projekt realizowany przez samorząd powiatowy w Strzyżowie   |   12 maja (sobota) w Szkole Podstawowej w Konieczkowej odbędzie się Noc Muzeów   |   W programie m.in. wystawa mundurów i militariów, projekcja filmu i gry edukacyjne przygotowane przez IPN Oddział w Rzeszowie, wykład na temat udziału mieszkańców naszego powiatu w walce o niepodległość, konkurs strzelecki, prezentacja zabytków motoryzacji i in.
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Ruszyła budowa dużej obwodnicy Strzyżowa

W poniedziałek, 14 maja 2018 r. symbolicznym wbiciem łopaty zainaugurowano budowę obwodnicy Strzyżowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988. W wydarzeniu udział wzięli m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, reprezentanci wykonawców, media i in. Inwestycja realizowana jest przez samorząd województwa podkarpackiego, a jej koszt przewidywany jest obecnie na poziomie 100 mln złotych. Oddanie do użytku obwodnicy Strzyżowa zaplanowano na koniec października 2019 r.

Jednym z głównych starań władz powiatu strzyżowskiego w ostatnich latach były działania na rzecz budowy oczekiwanych przez mieszkańców regionu od dziesięcioleci inwestycji drogowych. Obecnie projekty te są sukcesywnie wdrażane. Trwa budowa obwodnicy Czudca, opracowywana jest koncepcja programowa, która uściśli zakres rzeczowy i finansowy budowy drogi ekspresowej S-19 na południe od Rzeszowa z węzłami w Babicy i Żarnowej - Gwoździance. Kilka dni temu ruszyły z kolei prace budowlane przy budowie obwodnicy Strzyżowa, jednej z największych w historii naszego powiatu inwestycji, a jednocześnie największego wartościowo zadania realizowanego obecnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 106 534 220,82 zł, w tym 90 520 032,93 zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

14 maja 2018 r. symbolicznym wbiciem łopat zainaugurowano budowę nowej obwodnicy Strzyżowa. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Pan Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pani Alicja Zając Senator RP, Pani Lucyna Podhalicz Wicewojewoda Podkarpacki, Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Bogdan Romaniuk Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Wojciech Zając Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski, Pan Jan Stodolak Wicestarosta Strzyżowski, Pani Wioletta Drozd Przewodnicząca Rady Miejskiej w Strzyżowie, Pan Mariusz Kawa Burmistrz Strzyżowa, Pan Waldemar Góra Zastępca Burmistrza, Pan Piotr Miąso Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i jego Zastępca Pani Magdalena Rak, Pan Krzysztof Piękoś Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie, Pan Sławomir Barczak Dyrektor Obszaru Infrastruktury Mostostal Warszawa, Ks. dziekan dr Jan Wolak, Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie, który pobłogosławił plac pod budowę obwodnicy, a także regionalne media.

Jak mówili zaproszeni goście, budowa dużej obwodnicy Strzyżowa jest inwestycją niezwykle ważną, nie tylko z punktu widzenia mieszkańców powiatu strzyżowskiego, ale także całego Podkarpacia. Umożliwi bowiem usprawnienie komunikacji pomiędzy stolicą województwa podkarpackiego - Rzeszowem a południowymi powiatami naszego regionu, powiatami wschodniej Małopolski, a także w kierunku Słowacji i południowej Europy. Dzięki temu przedsięwzięciu znacznie zwiększy się też konkurencyjność terenu, w tym szczególnie miasta Strzyżowa, m.in. poprzez dostęp do nowych terenów inwestycyjnych, co w dalszej perspektywie powinno przełożyć się z kolei na utworzenie nowych miejsc pracy. Pełna relacja z tego wydarzenia dostępna jest w serwisie społecznościowym facebook „Społeczność Powiatu Strzyżowskiego" pod adresem https://www.facebook.com/groups/208406748508/?fref=ts i na stronie Internetowej Telewizji Południe - http://www.itvpoludnie.pl/.

6 km droga o dwóch pasach ruchu (po 3,5 m każdy) poprowadzona zostanie nowym śladem, po popołudniowej stronie Strzyżowa, od Żarnowej, przecinając m.in. ul. Zadworze, Modrzewiową, Południową i Ogrodową, do połączenia z istniejącą drogą wojewódzką nr 988 Babica - Strzyżów - Warzyce na wysokości Dobrzechowa. W ramach inwestycji powstanie ok. 25 obiektów inżynierskich, w tym: 5 mostów (m.in. 3 nad Wisłokiem), wiadukty oraz nowe przepusty. Inwestycja obejmie również budowę dróg dojazdowych (serwisowych), chodników w obrębie skrzyżowań i zatok autobusowych oraz przebudowę istniejących, budowę urządzeń ochrony środowiska, m.in.: ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, urządzeń oczyszczających wody opadowo - roztopowe, zieleni izolacyjnej, budowę zatok autobusowych, oświetlenia w rejonie skrzyżowań, zabezpieczenie terenów zagrożonych osuwiskami, wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i in. Inwestycję, której zakończenie planowane jest na 31 października 2019 r., realizuje konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. i Mostostal Kielce S.A.

[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]

 

Data dodania: 15-05-2018
liczba wyświetleń: 141

Pozostałe kategorie