wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • 22 czerwca dzieci i młodzież kończą naukę w roku szkolnym 2017/2018   |   Naukę zakończą m.in. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w powiecie strzyżowskim   |   Absolwenci gimnazjów mają kilka dni na ostateczny wybór szkoły ponadgimnazjalnej (potwierdzenie woli przyjęcia) poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkołach   |   Zachęcamy do wyboru dalszego kształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz Zespół Szkół w Czudcu   |   Młodzież znajdzie tutaj m.in. doskonałe warunki do nauki i rozwoju swoich pasji, ciekawe kierunki kształcenia, atrakcyjne praktyki w Centrach Kształcenia Praktycznego i za granicą, a przede wszystkim niepowtarzalną atmosferę i wysoki poziom bezpieczeństwa   |   Do końca lipca br. absolwenci gimnazjów wybierający kontynuację kształcenia w szkołach powiatowych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oraz absolwenci tych szkół mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka   |   Dla uczniów III klas gimnazjów z wysoką średnią przewidziano stypendium naukowe wypłacane od tego roku w zwiększonej kwocie 150 zł miesięcznie   |   Więcej informacji, w tym wzór wniosku w naszym serwisie w cz. Stypendia i pomoc dla młodzieży   |   Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za 2017 r.   |   Według sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 r. dochody budżetu powiatu osiągnęły wartość 79,1 mln zł, zaś wydatki ukształtowały się na poziomie 73,7 mln zł   |   Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał umowę z rzeszowską firmą Sagitum Sp. z o. o. na wykonanie nowego portalu internetowego Powiatu Strzyżowskiego, w tym portalu głównego, Biuletynu Informacji Publicznej, aplikacji mobilnych oraz utworzenie profili w mediach społecznościowych   |   Dzisiaj (21.06) na Podkarpaciu rozpocznie się proces przełączania numeru alarmowego Policji do Centrum Powiadamiania Ratunkowego   |   Od 28 czerwca br., dzwoniąc na numer 997, skontaktujemy się z operatorem Centrum obsługującym na co dzień numer 112   |   23 czerwca br. na trasę kolejową nr 106 Rzeszów – Jasło powrócą pociągi   |   Dobiegła bowiem końca modernizacja linii kolejowej na odcinku Boguchwała – Czudec, w ramach której przebudowano m.in. perony w Babicy i Babicy - Kolonia oraz zbudowano nowe perony w Zaborowie - Błonia i Markuszowa z miejscami postojowymi, dostosowując je dla potrzeb osób niepełnosprawnych   |   W sobotę (23.06) w Kożuchowie planowane są „Sobótki nad Wisłokiem”, w ramach których m.in. odbędzie się konkurs na wianek świętojański i szukanie kwiatu paproci   |   Stowarzyszenie „Zakorzenieni w Kulturze” zaprasza na spotkanie z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości ph. „ Wolność – Kocham i Rozumiem” – 24 czerwca br. Rynek w Strzyżowie   |   Od 23.06. rusza sezon wakacyjny na otwartych basenach we Frysztaku
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Gospodarka i rolnictwo

Spotkania informacyjno-instruktażowe dotyczące projektu „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego informujemy o organizowanych w partnerstwie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie spotkaniach informacyjno-instruktażowych dotyczących projektu „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu". Głównym celem projektu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego w zakupie wyspecjalizowanych usług okołobiznesowych. Spotkania odbędą się w czerwcu br. m.in. w  Jaśle, Krośnie i Rzeszowie.

„Realizacja projektu ma na celu dostarczenie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom usług dostosowanych do specyfiki konkretnych potrzeb w tzw. modelu popytowym. Dostęp do tych usług zostanie zapewniony poprzez elektroniczną platformę, na której przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego będą mogły zapoznać się z ofertą usługową, jak również zgłaszać zapotrzebowanie na nowe usługi świadczone przez dostawców usług, w tym instytucje otoczenia biznesu. Koszty zakupu usług zostaną częściowo zrefundowane przedsiębiorcom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typu projektu 3 Profesjonalizacja usług IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020" - czytamy w piśmie przesłanym na adres Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej www.ppwb.pl.

W trakcie spotkań przedstawiona zostanie koncepcja funkcjonowania Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu, a także przekazana praktyczna wiedza dotycząca obsługi tej Platformy.

Spotkania informacyjno-instruktażowe dotyczące projektu rozpoczną się o godz. 10.00:

  • 5 czerwca w Hotelu „Gold" w Dębicy - potwierdzenie udziału do 30 maja br.
  • 6 czerwca w Hotelu „Lord" w Krośnie - potwierdzenie udziału do 30 maja br.
  • 7 czerwca w Hotelu „Stal" w Stalowej Woli - potwierdzenie udziału do 4 czerwca br.
  • 11 czerwca w Hotelu „Kameleon" w Tarnobrzegu - potwierdzenie udziału do 6 czerwca br.
  • 12 czerwca w Hotelu „Perła" w Leżajsku - potwierdzenie udziału do 7 czerwca br.
  • 13 czerwca w Hotelu „Małopolska" w Jaśle - potwierdzenie udziału do 8 czerwca br.
  • 14 czerwca w Hotelu „Bona" w Sanoku - potwierdzenie udziału do 11 czerwca br.
  • 18 czerwca w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - potwierdzenie udziału do 13 czerwca br.

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres e-mail: ppwb@podkarpackie.pl. Więcej informacji dotyczących spotkań można uzyskać pod numerem telefonu tel. 17 747 68 49.

[Inf. Urząd Marszałkowski, grafika www.ppwb.pl, oprac. A. Zielińska]

Data dodania: 30-05-2018
liczba wyświetleń: 48

Pozostałe kategorie