wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • 22 czerwca dzieci i młodzież kończą naukę w roku szkolnym 2017/2018   |   Naukę zakończą m.in. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w powiecie strzyżowskim   |   Absolwenci gimnazjów mają kilka dni na ostateczny wybór szkoły ponadgimnazjalnej (potwierdzenie woli przyjęcia) poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkołach   |   Zachęcamy do wyboru dalszego kształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz Zespół Szkół w Czudcu   |   Młodzież znajdzie tutaj m.in. doskonałe warunki do nauki i rozwoju swoich pasji, ciekawe kierunki kształcenia, atrakcyjne praktyki w Centrach Kształcenia Praktycznego i za granicą, a przede wszystkim niepowtarzalną atmosferę i wysoki poziom bezpieczeństwa   |   Do końca lipca br. absolwenci gimnazjów wybierający kontynuację kształcenia w szkołach powiatowych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oraz absolwenci tych szkół mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka   |   Dla uczniów III klas gimnazjów z wysoką średnią przewidziano stypendium naukowe wypłacane od tego roku w zwiększonej kwocie 150 zł miesięcznie   |   Więcej informacji, w tym wzór wniosku w naszym serwisie w cz. Stypendia i pomoc dla młodzieży   |   Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za 2017 r.   |   Według sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 r. dochody budżetu powiatu osiągnęły wartość 79,1 mln zł, zaś wydatki ukształtowały się na poziomie 73,7 mln zł   |   Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał umowę z rzeszowską firmą Sagitum Sp. z o. o. na wykonanie nowego portalu internetowego Powiatu Strzyżowskiego, w tym portalu głównego, Biuletynu Informacji Publicznej, aplikacji mobilnych oraz utworzenie profili w mediach społecznościowych   |   Dzisiaj (21.06) na Podkarpaciu rozpocznie się proces przełączania numeru alarmowego Policji do Centrum Powiadamiania Ratunkowego   |   Od 28 czerwca br., dzwoniąc na numer 997, skontaktujemy się z operatorem Centrum obsługującym na co dzień numer 112   |   23 czerwca br. na trasę kolejową nr 106 Rzeszów – Jasło powrócą pociągi   |   Dobiegła bowiem końca modernizacja linii kolejowej na odcinku Boguchwała – Czudec, w ramach której przebudowano m.in. perony w Babicy i Babicy - Kolonia oraz zbudowano nowe perony w Zaborowie - Błonia i Markuszowa z miejscami postojowymi, dostosowując je dla potrzeb osób niepełnosprawnych   |   W sobotę (23.06) w Kożuchowie planowane są „Sobótki nad Wisłokiem”, w ramach których m.in. odbędzie się konkurs na wianek świętojański i szukanie kwiatu paproci   |   Stowarzyszenie „Zakorzenieni w Kulturze” zaprasza na spotkanie z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości ph. „ Wolność – Kocham i Rozumiem” – 24 czerwca br. Rynek w Strzyżowie   |   Od 23.06. rusza sezon wakacyjny na otwartych basenach we Frysztaku
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Nasza społeczność

Komunikat w sprawie czasowego zamknięcia odcinków drogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca – Nowa Wieś

W związku z rozpoczęciem realizacji dwóch inwestycji związanych z przebudową mostu w Nowej Wsi i drogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś Powiatowy Zarząd Dróg informuje o możliwych utrudnieniach na odcinkach w/w. drogi. Przewiduje się czasowe zamknięcia odcinków drogi dla ruchu kołowego.

Komunikat dotyczy realizacji dwóch zadań:

1.      Przebudowa drogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś w km 3+800 - 4+100, 4+220 - 4+230, 4+600 - 5+160, 9+385 - 10+335 wraz z przebudową przepustów w m. Pstrągowa i Nowa Wieś - wykonawcą robót jest firma PDM Dębica,

2.      Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś w km 8+838 wraz z dojazdami w km 8+340 - 9+338 w m. Nowa Wieś - wykonawcą robót jest firma RBDiM Krosno.

W związku z rozpoczęciem w/w. inwestycji informuje się o możliwych utrudnieniach na drodze powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś w następujących dniach:

1-2 czerwca br - występować będą utrudnienia na odcinku drogi w km 8+340 - 9+338 w godzinach od 7.00 do 17.00, ruch pojazdów odbywać się będzie wahadłowo, jednym pasem ruchu. Możliwe czasowe zamknięcia odcinka drogi dla ruchu kołowego,

4 czerwca br. - planowane są przebudowy przepusty oznaczone numerami P-1 do P-4 w godz. od 8.00 do 18.00, odcinek drogi w miejscach prowadzenia robót będzie zamknięty dla ruchu kołowego,

5 czerwca br. - planowane są przebudowy przepusty oznaczone numerami P-5 do P-7 w godz. od 8.00 do 18.00, odcinek drogi w miejscach prowadzenia robót będzie zamknięty dla ruchu kołowego,

6 czerwca br. - planowane są przebudowy przepusty oznaczone numerami P-8 do P-10 w godz. od 8.00 do 18.00, odcinek drogi w miejscach prowadzenia robót będzie zamknięty dla ruchu kołowego,

7 czerwca br. - planowane są przebudowy przepusty oznaczone numerami P-11 do P-13 w godz. od 8.00 do 18.00, odcinek drogi w miejscach prowadzenia robót będzie zamknięty dla ruchu kołowego,

8 czerwca br. - planowane są przebudowy przepusty oznaczone numerami P-14 do P-16 w godz. od 8.00 do 18.00, odcinek drogi w miejscach prowadzenia robót będzie zamknięty dla ruchu kołowego,

9 czerwca br. - planowane są przebudowy przepusty oznaczone numerami P-17 do P-19 w godz. od 8.00 do 18.00, odcinek drogi w miejscach prowadzenia robót będzie zamknięty dla ruchu kołowego,

11 czerwca br. - planowane są przebudowy przepusty oznaczone numerami P-20 do P-23 w godz. od 8.00 do 18.00, odcinek drogi w miejscach prowadzenia robót będzie zamknięty dla ruchu kołowego.

Planowane terminy wykonywania w/w. robót mogą ulec zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco na naszej stronie.

[Inf. i grafika PZD w Strzyżowie - oprac. A. Zielińska]

Data dodania: 04-06-2018
liczba wyświetleń: 154

Pozostałe kategorie