wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Powiat Strzyżowski oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Żyznowie zapraszają na uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy żyznowskich Żołnierzy Niezłomnych   |   Uroczystość odbędzie 19 sierpnia 2018 r. przy kościele parafialnym w Żyznowie; początek godz. 16.00   |   Wydarzenie organizowane jest w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 250-lecia Konfederacji Barskiej   |   Na niedzielę (19.08) zaplanowano również Dożynki Gminy Strzyżów przy świetlicy wiejskiej w Godowej oraz Dożynki Gminy Wiśniowa w Pstrągówce   |   W gminach Czudec (plac przy ZS w Pstrągowej), Frysztak (stadion GOSiR Frysztak) i Niebylec (stadion sportowy w Niebylcu) dożynki odbyły się w święto Matki Boskiej Zielnej – 15 sierpnia br.   |   9 września br. w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej będą miały miejsce Dożynki Powiatu Strzyżowskiego   |   Zakończono modernizację boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół Technicznych oraz kortu tenisowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Strzyżowie   |   Trwają prace związane z rozbudową Szpitala Powiatowego w Strzyżowie   |   Projekt modernizacji szpitala przewiduje m.in. wykonanie połączenia wszystkich budynków szpitalnych, przeniesienie i standaryzację bloków operacyjnych, uruchomienie nowych usług w zakresie chorób układu oddechowego i in.   |   Projekt samorządu powiatowego w Strzyżowie mający na celu budowę farm fotowoltaicznych przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Frysztaku i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Strzyżowie wybrany został do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020   |   Przewidywany okres wdrożenia projektu to lata 2018 - 2020
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Nasza społeczność

Pomóż chorym – oddaj krew


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zwraca się z prosbą o Dar Krwi. Krew można będzie oddać honorowo w Krwiobusie przy DK „Sokół" w Strzyżowie w każdą czwartą środę miesiąca do października br.


Twój Bliski leczony jest krwią i ma inna grupę krwi niż Ty? Chciałbyć pomóc? Możesz! Oddajac krew - ratujesz inna osobę, a w tym czasie Ktoś oddaje krew dla Twojego Bliskiego. Krew można będzie oddać honorowo w Krwiobusie przy Domu Kultury „Sokół" w Strzyżowie ul. Mostowa 2 w każdą czwartą środę miesiaca do października br. 925.VII; 22 VIII; 26 IX; 24 X), w godz. od 9. do 12. :00-12:00). W lipcu i serpniu oddający otrzymaja upominki, m.in. koszulki.


Dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 - 65 lat. Wystarczy, że zgłosi się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie lub Terenowego Oddziału z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport), zawierającym numer PESEL. Dawca bądź kandydat na dawcę krwi jest rejestrowany i otrzymuje do wypełnienia kwestionariusz dla dawcy, może też pobrać druk zwrotu kosztów podróży. U każdego dawcy badany jest poziom hemoglobiny (odczyt w przeciągu kilku minut), u dawców pierwszorazowych dodatkowo pobierana jest próbka na oznaczanie grupy krwi. Następnie następuje ocena i weryfikacja informacji zawartych w kwestionariuszu dla dawców krwi; wywiad lekarski; badanie przedmiotowe (np. RR, masa ciała, temperatura), uwzględnienie badań diagnostycznych (poziom hemoglobiny); skrócone badanie podmiotowe i kwalifikacja do zabiegu pobrania krwi, osocza lub koncentratu krwinek płytkowych. Podane kryteria mają charakter informacyjny, ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do oddania podejmuje lekarz badający.


Po zakwalifikowaniu do oddania krwi lub jej składników dawca może wypić kawę lub herbatę. Zobowiązany jest także do umycia zgięć łokciowych w specjalnie do tego przeznaczonej umywalni. Z kolei na Bloku Pobrań, w miejscu gdzie dawca oddaje krew może po jej oddaniu krótką chwilę odpocząć i tutaj otrzyma zwolnienie z pracy, szkoły. Po oddaniu krwi dawca otrzymuje ekwiwalent energetyczny w postaci 9 czekolad i pozostaje jeszcze przez kilka minut.


W strefie odpoczynku należy uciskać miejsce wkłucia ok. 10 minut jałowym opatrunkiem, aby uniknąć krwiaka bądź zasinienia. W przypadku zabrudzenia opatrunku należy go zmienić i nie dotykać rany palcami, nie pocierać. Po oddaniu krwi należy odpocząć 15 minut, a dla własnego bezpieczeństwa pozostać na terenie Terenowego Oddziału lub na ekipie do 30 minut. W razie złego poczucia należy zawiadomić personel medyczny.


Do końca dnia należy unikać obciążania ręki, z której pobierano krew i ogólnego wysiłku organizmu, sauny. W dniu oddania krwi uzupełnić płyny i nadal nie spożywać napojów alkoholowych. W przypadku wystąpienia w ciągu 48 godzin od pobrania krwi jakichkolwiek objawów chorobowych zawiadomić osobiście, telefonicznie lub e-mailem RCKiK lub Terenowy Oddział. Poczytaj jak gratis otrzymać krewkartę www.rckk.rzeszow.pl


Krew to bezcenny lek. Pomóż chorym - oddaj krew

[Inf. RCKiK w Rzeszowie, opr. W. Plezia]

Data dodania: 17-07-2018
liczba wyświetleń: 47

Pozostałe kategorie