wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Most na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917 R Czudec-Wyżne został oddany do użytku   |   Odbiór końcowy robót i oficjalne otwarcie mostu będzie miało miejsce początkiem listopada   |   Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie ogłosił przetarg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1323 R Frysztak-Gogołów-Klecie wraz z przebudową przepustu w Gogołowie”; termin składania ofert – 22.10   |   Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)” oraz rezerwy ministra na 2018 r.   |   Wnioski o przyznanie środków finansowych na ten cel można składać w dniach 15-17 października br.   |   W dniach 15.10 – 13.11 ARiMR prowadzić będzie nabór wniosków w ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” finansowanej z budżetu PROW na lata 2014 – 2020   |   Koło Gospodyń Wiejskich w Jazowej obchodzi 70-lecie swojej działalności; imprezę jubileuszową zaplanowano na 13 października br.   |   Jubileusz 50 – lecia w dniach 17-18 października świętować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie   |   W programie m.in.: Msze św. w kościele pw. Bpa J. S. Pelczara w Strzyżowie, prezentacja Ośrodka, część artystyczna, II Festiwal Pieśni Maryjnej i Patriotycznej Osób Niepełnosprawnych   |   12 października (piątek) w Szkole Podstawowej im. J. Przybosia w Gwoźnicy Górnej odbędzie się promocja książki dr. Antoniego Chuchli pt. „Parafia św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej. Tradycja pieszych pielgrzymek”; początek spotkania o godz. 18.00   |   Na sobotę (13.10) zaplanowano m.in. koncert charytatywny „Walczę, bo kocham” przy Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, inscenizację historyczną „Przeprawa przez Pstragówkę” obok Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, a w gminie Frysztak rajd rowerowy nowo oznaczoną trasą „Herby”   |   16 października przypada 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową   |   Gminne Obchody XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa” odbędą się w niedzielę (14.10) w Szufnarowej   |   Również w niedzielę (14.10) strzyżowską Farę nawiedzą relikwie św. Stanisława Kostki; o godz. 17.30 nastąpi ich przywitanie i wprowadzenie do kościoła, a następnie wspólny różaniec poprowadzi Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Nasza społeczność

Pomóż chorym – oddaj krew


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zwraca się z prosbą o Dar Krwi. Krew można będzie oddać honorowo w Krwiobusie przy DK „Sokół" w Strzyżowie w każdą czwartą środę miesiąca do października br.


Twój Bliski leczony jest krwią i ma inna grupę krwi niż Ty? Chciałbyć pomóc? Możesz! Oddajac krew - ratujesz inna osobę, a w tym czasie Ktoś oddaje krew dla Twojego Bliskiego. Krew można będzie oddać honorowo w Krwiobusie przy Domu Kultury „Sokół" w Strzyżowie ul. Mostowa 2 w każdą czwartą środę miesiaca do października br. 925.VII; 22 VIII; 26 IX; 24 X), w godz. od 9. do 12. :00-12:00). W lipcu i serpniu oddający otrzymaja upominki, m.in. koszulki.


Dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 - 65 lat. Wystarczy, że zgłosi się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie lub Terenowego Oddziału z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport), zawierającym numer PESEL. Dawca bądź kandydat na dawcę krwi jest rejestrowany i otrzymuje do wypełnienia kwestionariusz dla dawcy, może też pobrać druk zwrotu kosztów podróży. U każdego dawcy badany jest poziom hemoglobiny (odczyt w przeciągu kilku minut), u dawców pierwszorazowych dodatkowo pobierana jest próbka na oznaczanie grupy krwi. Następnie następuje ocena i weryfikacja informacji zawartych w kwestionariuszu dla dawców krwi; wywiad lekarski; badanie przedmiotowe (np. RR, masa ciała, temperatura), uwzględnienie badań diagnostycznych (poziom hemoglobiny); skrócone badanie podmiotowe i kwalifikacja do zabiegu pobrania krwi, osocza lub koncentratu krwinek płytkowych. Podane kryteria mają charakter informacyjny, ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do oddania podejmuje lekarz badający.


Po zakwalifikowaniu do oddania krwi lub jej składników dawca może wypić kawę lub herbatę. Zobowiązany jest także do umycia zgięć łokciowych w specjalnie do tego przeznaczonej umywalni. Z kolei na Bloku Pobrań, w miejscu gdzie dawca oddaje krew może po jej oddaniu krótką chwilę odpocząć i tutaj otrzyma zwolnienie z pracy, szkoły. Po oddaniu krwi dawca otrzymuje ekwiwalent energetyczny w postaci 9 czekolad i pozostaje jeszcze przez kilka minut.


W strefie odpoczynku należy uciskać miejsce wkłucia ok. 10 minut jałowym opatrunkiem, aby uniknąć krwiaka bądź zasinienia. W przypadku zabrudzenia opatrunku należy go zmienić i nie dotykać rany palcami, nie pocierać. Po oddaniu krwi należy odpocząć 15 minut, a dla własnego bezpieczeństwa pozostać na terenie Terenowego Oddziału lub na ekipie do 30 minut. W razie złego poczucia należy zawiadomić personel medyczny.


Do końca dnia należy unikać obciążania ręki, z której pobierano krew i ogólnego wysiłku organizmu, sauny. W dniu oddania krwi uzupełnić płyny i nadal nie spożywać napojów alkoholowych. W przypadku wystąpienia w ciągu 48 godzin od pobrania krwi jakichkolwiek objawów chorobowych zawiadomić osobiście, telefonicznie lub e-mailem RCKiK lub Terenowy Oddział. Poczytaj jak gratis otrzymać krewkartę www.rckk.rzeszow.pl


Krew to bezcenny lek. Pomóż chorym - oddaj krew

[Inf. RCKiK w Rzeszowie, opr. W. Plezia]

Data dodania: 17-07-2018
liczba wyświetleń: 121

Pozostałe kategorie