wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • 11 listopada br. – powiatowo – gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Strzyżowie   |   W programie m.in. Msza św. w intencji Ojczyzny,   |   - złożenie kwiatów pod pomnikami: Pamięci Ofiar Stalinizmu i Krzyżem Katyńskim oraz Żołnierzy Poległych w I i II wojnie światowej (cmentarz św. Michała), Niepodległości (Rynek) oraz Marszałka J. Piłsudskiego i Walk Niepodległościowych (plac DK „Sokół”)   |   - występ artystyczny „Piękna nasza Polska cała” – w wykonaniu dzieci z Przedszkola Samorządowego „Michałki” w Strzyżowie,   |   - XII Patriotyczne Spotkania Chóralne „Z pieśnią ku Wolności” w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzechowie   |   Podczas tegorocznej edycji Spotkań Chóralnych wystąpią: „Magnificat” z Dobrzechowa, , Chór Męski „Echo” z Wiśniowej, „Sanctus” z Gogołowa, „Harfa” z Niewodnej, „Sursum Corda z Grodziska, Parafialna Orkiestra Dęta z Gwoźnicy Górnej oraz Chór Parafialny z Izdebek   |   Obchody 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbędą się także w Czudcu, Frysztaku, Niebylcu i Wiśniowej   |   Zachęcamy do uczczenia Narodowego Święta Niepodległości poprzez wywieszenie flag państwowych na naszych domach i uczestnictwo w uroczystościach
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Gospodarka i rolnictwo

Szkolenie – staż – etat - edycja II

Stowarzyszenie CRAS zaprasza osoby w wieku powyżej 30 lat, długotrwale bezrobotne tj. pozostające bez pracy od ponad 12 miesięcy do udziału w projekcie pn. „Szkolenie - staż - etat - edycja II". W ramach projektu proponowane są m.in. płatne staże zawodowe.


Dla osób trwale bezrobotnych, które przystąpią do projektu oferowane są: 6 - miesięczne staże zawodowe - płatne 1289,83 zł brutto/m-c, szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb uczestnika, identyfikację potrzeb uczestnika projektu, grupowe poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Do projektu mogą przystąpić osoby, które zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego, ukończyły 30 rok życia, są osobami trwale bezrobotnymi (pozostają bez pracy bez przerwy od 12 miesięcy - niezarejestrowanymi lub zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy), nie są rolnikami (domownikami rolnika) ubezpieczonymi w KRUS posiadającymi 2 lub wiece ha przeliczeniowe gruntu.


Organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu na identyfikację potrzeb uczestnika projektu, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe; stypendium szkoleniowe dla osób uczestniczących w szkoleniach zawodowych. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.


Stowarzyszenie „CRAS" - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z Rzeszowa to organizacja pozarządowa, niedziałająca dla zysku, wspierająca rozwój społeczny i ekonomiczny województwa podkarpackiego. Działalność Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na wdrażaniu projektów w tym współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Więcej www.cras.org.pl


[inf. Stowarzyszenie „CRAS" Rzeszów]

Data dodania: 09-11-2018
liczba wyświetleń: 18

Pozostałe kategorie