wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • W 2019 r. mieszkańcy naszego powiatu mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w następujących punktach:   |   - mobilnym czynnym w godzinach od 7.30 do 11.30 w przeciętnym wymiarze 1 dnia w tygodniu w każdej gminie (Niebylec - poniedziałek, Wiśniowa - wtorek, Czudec - środa, Frysztak - czwartek, Strzyżów - piątek)   |   - stałym, mający swą siedzibę w budynku Administracji ZOZ w Strzyżowie przy ul. Dąbrowskiego 10, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 12.00
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Gospodarka i rolnictwo

Szkolenie – staż – etat - edycja II

Stowarzyszenie CRAS zaprasza osoby w wieku powyżej 30 lat, długotrwale bezrobotne tj. pozostające bez pracy od ponad 12 miesięcy do udziału w projekcie pn. „Szkolenie - staż - etat - edycja II". W ramach projektu proponowane są m.in. płatne staże zawodowe.


Dla osób trwale bezrobotnych, które przystąpią do projektu oferowane są: 6 - miesięczne staże zawodowe - płatne 1289,83 zł brutto/m-c, szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb uczestnika, identyfikację potrzeb uczestnika projektu, grupowe poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Do projektu mogą przystąpić osoby, które zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego, ukończyły 30 rok życia, są osobami trwale bezrobotnymi (pozostają bez pracy bez przerwy od 12 miesięcy - niezarejestrowanymi lub zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy), nie są rolnikami (domownikami rolnika) ubezpieczonymi w KRUS posiadającymi 2 lub wiece ha przeliczeniowe gruntu.


Organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu na identyfikację potrzeb uczestnika projektu, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe; stypendium szkoleniowe dla osób uczestniczących w szkoleniach zawodowych. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.


Stowarzyszenie „CRAS" - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z Rzeszowa to organizacja pozarządowa, niedziałająca dla zysku, wspierająca rozwój społeczny i ekonomiczny województwa podkarpackiego. Działalność Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na wdrażaniu projektów w tym współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Więcej www.cras.org.pl


[inf. Stowarzyszenie „CRAS" Rzeszów]

Data dodania: 09-11-2018
liczba wyświetleń: 299

Pozostałe kategorie