wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • 11 listopada br. – powiatowo – gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Strzyżowie   |   W programie m.in. Msza św. w intencji Ojczyzny,   |   - złożenie kwiatów pod pomnikami: Pamięci Ofiar Stalinizmu i Krzyżem Katyńskim oraz Żołnierzy Poległych w I i II wojnie światowej (cmentarz św. Michała), Niepodległości (Rynek) oraz Marszałka J. Piłsudskiego i Walk Niepodległościowych (plac DK „Sokół”)   |   - występ artystyczny „Piękna nasza Polska cała” – w wykonaniu dzieci z Przedszkola Samorządowego „Michałki” w Strzyżowie,   |   - XII Patriotyczne Spotkania Chóralne „Z pieśnią ku Wolności” w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzechowie   |   Podczas tegorocznej edycji Spotkań Chóralnych wystąpią: „Magnificat” z Dobrzechowa, , Chór Męski „Echo” z Wiśniowej, „Sanctus” z Gogołowa, „Harfa” z Niewodnej, „Sursum Corda z Grodziska, Parafialna Orkiestra Dęta z Gwoźnicy Górnej oraz Chór Parafialny z Izdebek   |   Obchody 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbędą się także w Czudcu, Frysztaku, Niebylcu i Wiśniowej   |   Zachęcamy do uczczenia Narodowego Święta Niepodległości poprzez wywieszenie flag państwowych na naszych domach i uczestnictwo w uroczystościach
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Gospodarka i rolnictwo

Obsługa zgłoszeń o zwierzętach hodowlanych przez internet - Portal IRZplus

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizując przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, umożliwia posiadaczom oznakowanych zwierząt gospodarskich składanie w formie elektronicznej zgłoszeń o zwierzętach do Systemu IRZ. W tym celu udostępniono aplikację Portal IRZplus, która pozwala posiadaczom na przesyłanie zgłoszeń zdarzeń bezpośrednio do systemu informatycznego, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych.


Portal IRZplus umożliwia posiadaczom zwierząt składanie w wersji elektronicznej następujących dokumentów zgłoszeń: bydła do rejestru, owiec albo kóz do rejestru, oznakowania świń urodzonych, przywozu świń, przemieszczenia bydła, owiec albo kóz, zmiany stanu stada świń, padnięcia zabicia uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz, uboju bydła w rzeźni, uboju w rzeźni owiec albo kóz, uboju świń w rzeźni, unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz, unieszkodliwienia zwłok świń. Pozwala też na elektroniczne zgłoszenie dokumentów zapotrzebowań (wniosków) o: przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydła, przydzielenie puli numerów kolczyków dla owiec albo kóz, wydanie duplikatu paszportu dla bydła, przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła owiec albo kóz, przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt, przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt (administratora), uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju, uboju świń w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju, uboju owiec albo kóz w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju.


Portal IRZplus umożliwia posiadaczom zwierząt wgląd do danych swojej siedziby stada, przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada, przegląd zgłoszonych zdarzeń i sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji. Aby uruchomić Aplikację Portal IRZplus- zgłaszanie zdarzeń do Systemu IRZ można skorzystać z linku:  irz.arimr.gov.pl


Pytania dot. działania aplikacji Portal IRZplus można zgłosić korzystając z bezpłatnej infolinii czynnej 7 dni w tygodniu, w godzinach 7:00 - 21:00, tel. 800 38 00 84 oraz w Biurze Powiatowym ARiMR w Strzyżowie w godz. 730 - 1530 (poniedziałek-piątek), tel. 864 15 21.


[inf. ARiMR Biuro Powiatowe w Strzyżowie, opr. W. Plezia]

Data dodania: 09-11-2018
liczba wyświetleń: 15

Pozostałe kategorie