wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Rozpoczyna się okres wielkanocny   |   Triduum Paschalne to najważniejsze wydarzenie w katolickim kalendarzu roku liturgicznego   |   Jego istotą jest celebracja Misterium Paschalnego, czyli: męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa   |   Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek, kończy zaś nieszporami Niedzieli Wielkanocnej   |   Z Poniedziałkiem Wielkanocnym – drugim dniem Świąt Zmartwychwstania Pańskiego – wiąże się tradycja Śmigusa-Dyngusa, czyli wzajemnego oblewania się wodą   |   Z okazji Świąt Wielkanocnych czytelnikom naszego serwisu składamy najlepsze życzenia: zdrowia, radości i odpoczynku w gronie najbliższych
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Brawo LO w Strzyżowie!

W corocznym rankingu miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy" za 2018 rok LO w Strzyżowie zajęło wysokie 23. miejsce wsród lieceów na Podkarpaciu. Jeszcze wyższą 7. lokaltę zajęło w rankingu szkół olimpijskich.


O tym, że Liceum Ogóolnokształcące im. A. Mickiewicza w Strzyżowie jest szkołą bardzo dobrze przygotowującą do egzaminów maturalnych oraz olimpiad przedmiotowych wiedzą ci, którzy do niego uczęszczali bądź uczęszczają. Teraz mogą się o tym przekonać wszyscy, bowiem strzyżowskie LO zostało srebrną szkołą rankingu „Perspektyw", plasując się na bardzo wysokim 23. miejscu w województwie podkarpackim i na 403. miejscuw Polsce. Sukces ten jest wypadkową pracy uczniów, nauczycieli oraz efektywnej współpracy z rodzicami i pokazuje, że świetna edukacja nie musi być domeną wyłącznie wielkich miast. Ponadto, po raz pierwszy w historii, LO w Strzyżowie znalazło się w Rankingu Szkół Olimpijskich „Perspektyw", zajmując w nim wysokie, 7. miejsce w województwie i 141. wkraju.


Liceum lub technikum to szkoła, która w największym stopniu kształtuje młodego człowieka. Jeśli jest dobra - wpaja wartości, otwiera umysł, zapewnia udany start w dorosłe życie. Ranking pokazuje te polskie szkoły średnie, które robią to najlepiej. Pod względem metodologicznym - od wprowadzenia w roku 2011 jako głównego kryterium wyników matury - ranking zmienia się w niewielkim stopniu i zawsze po długich konsultacjach. Do 2010 roku Ranking Liceów i Techników był rankingiem jednokryterialnym, opartym na wynikach olimpiad przedmiotowych i zawodowych finansowanych przez MEN i znajdujących się w rejestrze ministerstwa. Opierał się na tym wyznaczniku, bowiem w pierwszych latach tworzenia rankingu to olimpiady były jedynym kryterium pozwalającym obiektywnie porównać szkoły z całej Polski. W tegorocznym rankingu uwzględnione zostały 54 olimpiady krajowe oraz 14 olimpiad międzynarodowych.


Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i techników są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach oraz - w przypadku techników- z wynikami egzaminów zawodowych, daje to zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. Kryteria te zostały uwzględnione w rankingu z różnymi wagami, adekwatnymi do ich znaczenia w ocenie pracy szkoły.


W skład Kapituły Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019 weszli tradycyjnie przedstawiciele trzech środowisk edukacyjnych: przewodniczący komitetów głównych olimpiad, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych(OKE) oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2018r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Dla szkół dwujęzycznych uwzględniono dodatkowo wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Ranking nie uwzględnia natomiast wyników matury międzynarodowej.


Triumfatorzy Rankingu Liceów Ogólnokształcących roku 2019 to: Pierwsze miejsce XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Drugie miejsce zajęła szkoła, która najwięcej razy triumfowała rankingu - XIII LO w Szczecinie. Trzecie jest V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. W Rankingu 2019 „Perspektywy" analizowały wyniki 2126 liceów ogólnokształcących oraz 1731 techników (bez szkół dla dorosłych).


[inf. „Perspektywy", LO Strzyżów, opr. W. Plezia]

Data dodania: 15-01-2019
liczba wyświetleń: 419

Pozostałe kategorie