wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • W 2019 r. mieszkańcy naszego powiatu mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w następujących punktach:   |   - mobilnym czynnym w godzinach od 7.30 do 11.30 w przeciętnym wymiarze 1 dnia w tygodniu w każdej gminie (Niebylec - poniedziałek, Wiśniowa - wtorek, Czudec - środa, Frysztak - czwartek, Strzyżów - piątek)   |   - stałym, mający swą siedzibę w budynku Administracji ZOZ w Strzyżowie przy ul. Dąbrowskiego 10, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 12.00
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Obchody Święta 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej z okazji XI rocznicy ufundowania sztandaru przez społeczeństwo ziemi strzyżowskiej

17 kwietnia 2009 r. w Jarosławiu miała miejsce uroczystość obchodów święta 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej im gen. dyw. Józefa Ludwika Zająca z okazji XI rocznicy ufundowania sztandaru przez społeczeństwo ziemi strzyżowskiej. W obchodach wzięli udział przedstawiciele Gminy Strzyżów oraz Starosta Strzyżowski – Pan Robert Godek w imieniu władz i społeczności powiatu strzyżowskiego. Podczas uroczystości wspólnie z Podhalańczykami zaprezentował się strzyżowski oddział Związku Strzeleckiego.


Specjalnie na tę uroczystość do Jarosławia przybyli przedstawiciele władz powiatowych
i gminnych ze Strzyżowa m.in. Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski, Pan Marek Śliwiński Burmistrz Strzyżowa, Pan Waldemar Góra Zastępca Burmistrza, Pan Mieczysław Marczak Sekretarz Gminy Strzyżów, nadkom. Witold Wójcik – Komendant Powiatowy Policji
w Strzyżowie, bryg. Bogusław Broda – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Strzyżowie, Pani Jadwiga Skowron - Dyrektor Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, Pan Tadeusz Marek Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Julian Przybosia w Strzyżowie oraz Ksiądz Dziekan dr Jan Wolak - proboszcz parafii farnej...
O godzinie 12.00 zebranych gości powitał zastępca dowódcy jednostki mjr Kazimierz Traczyk. Następnie na placu apelowym odbyła się uroczysta zbiórka, na której zostały wręczone okolicznościowe odznaczenia i nagrody. Po głównych uroczystościach nastąpił pokaz sprzętu i uzbrojenia, jakim dysponuje 21 DAPLPOT. Podczas uroczystości na placu defiladowym wspólnie z Podhalańczykami zaprezentowała się w uroczystej defiladzie jednostka strzyżowska Związku Strzeleckiego, którą tworzą młodzi ludzie w wieku gimnazjalnym i licealnym ze Strzyżowa i okolic.
„Szacunek dla munduru i wojska to rdzeń polskiego patriotyzmu – mówił Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski w okolicznościowym przemówieniu. Możecie być dumni z tego, że nosicie ten mundur, tak jak my jesteśmy dumni jako mieszkańcy powiatu strzyżowskiego z tego, że możemy identyfikować się z Waszą jednostką.”
Związki Dywizjonu ze Strzyżowem datują się od 1997 r. 26 listopada tego roku Rada Miejska w Strzyżowie zwróciła się do społeczeństwa ziemi strzyżowskiej z prośbą o ufundowanie sztandaru dla 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej, wchodzącego w skład 21 Brygady Strzelców Podhalańskich im. Gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza w Rzeszowie. Inicjatywa ta została przyjęta i w grudniu 1997 r. powstał projekt sztandaru, który zaakceptował Minister Obrony Narodowej. Na sztandarze znalazł się herb Gminy i Miasta Strzyżów oraz tradycyjna szarotka Podhalańczyków. Uroczystego wręczenia sztandaru jednostce dokonano w Strzyżowie 19 kwietnia 1998 r. Do roku ubiegłego Dywizjon stacjonował w Rzeszowie, obecnie miejscem jego stacjonowania jest Jarosław. Żołnierze Dywizjonu biorą aktywny udział m.in. w zagranicznych misjach pokojowych, co można było obejrzeć na wystawie zorganizowanej w klubie garnizonowym. Byli m.in. w Kosowie i Iraku, a obecnie przygotowują się do wyjazdu do Afganistanu. Co roku też uczestniczą w obchodach Świąt narodowych i innych wydarzeniach w Strzyżowie.


[Na podstawie inf. Pani Marty Utnickiej, zdjęcie Pan Mieczysław Marczak – oprac. A. Zielińska] 

Data dodania: 14-07-2009
liczba wyświetleń: 1969

Pozostałe kategorie