wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Na 23 listopada br. Komisarz Wyborczy w Rzeszowie zwołał pierwszą sesję Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2018-2023   |   Sesje inauguracyjne nowej Rady Gminy Czudec zaplanowano na 21 listopada a Rady Miejskiej w Strzyżowie na 22 listopada   |   Dzisiaj (19.11) odbyły się pierwsze sesje Rady Gminy Frysztak, Rady Gminy Niebylec i Rady Gminy Wiśniowa   |   W porządku obrad przewidziano m.in. ślubowanie Radnych, wybór nowych Przewodniczących Rad oraz ślubowanie nowo wybranych Wójtów i Burmistrza   |   Do 27 listopada producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o pomoc do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   |   Z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pojawiły się na naszym lokalnym rynku dwie pozycje książkowe:   |   - Album „Miejscowości powiatu strzyżowskiego” wydany przez samorząd powiatowy w Strzyżowie,   |   - „Zatarte ślady przeszłości” Rafała Jaworka; książka opisuje ciąg wydarzeń rozgrywających się na terenie gmin Wiśniowa, Frysztak i części Strzyżowa od schyłku monarchii austro-węgierskiej aż po zakończenie II wojny światowej i lata niewoli. Oprócz licznych fotografii znaleźć w niej można także wykazy osób walczących, rannych i poległych   |   Ośrodek Kultury w Czudcu zaprasza w najbliższą niedzielę, 25 listopada do Parafialnego Domu Kultury w Czudcu na spektakl „Józef Błogosławiony” w reżyserii Janusza Pokrywki
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Nasi najsławniejsi

Karolina Wojnarowska

Karolina Wojnarowska z domu Rylska. Jedna z najważniejszych, choć niestety dziś zapomnianych pisarek czasów przełomu polskiego romantyzmu i pozytywizmu urodziła się w Połomi (w obwodzie jasielskim w Galicji). Na świat przyszła 4 listopada 1814 roku jako córka Antoniego i Antoniny z Myszkowskich. Jak podaje Franciszek Maksymilian Sobieszczański w „Encyklopedii Powszechnej", uposażona znakomitymi zdolnościami i bystrym umysłem, od początku objawiała żywą chęć wzbogacenia się nauką. Jej dom rodzinny prawdopodobnie znajdował się w przysiółku Gadajówka. Karolina Rylska wyszła za mąż za Franciszka Wojnarowskiego. Po ślubie przebywała w Krakowie. Miała jedną córkę Julię, której wychowaniu poświęciła się i dla której została pisarką. Prace połomskiej pisarki porównywano z dziełami innej sławnej pisarki XIX wieku, Klementyny Hoffmanowej. Karolina z Rylskich Wojnarowska zmarła 12 maja 1858 roku w Kościelisku pod Krakowem. Pisała także pod pseudonimami: ***, Karolina W., Młoda Polka, ks. L. Nawara, Karol Nowowiejski. Swoje utwory ogłaszała w „Dniu Literackim", „Nowinach Lwowskich" i „Przyjacielu Ludu". Niestety, nie zachowała się żadna jej fotografia.

Twórczość literacka

1. Ostatnie rady ojca dla syna, Wrocław 1842, (wy. bezimienne).

2. Słowa prawdy dla użytku wszystkich stanów zebrał ks. L. Nawara, Lipsk 1842 (także jako: Słowa prawdy... przez *** Lipsk 1846).

3. Do matek polskich słów kilka o przyszłości wzrastających pokoleń, Lipsk 1843. 4. Pierścionki Babuni, czyli bieg życia kobiety w pięciu oddziałach przez autorkę Słów kilku do matek polskich, t. 1-4, Lipsk 1845. Wyd. następne Warszawa 1852 (ocenzurowane) (tekst jest dostępny w czytelni WiMBP przy ul. Sokoła w Rzeszowie)

5. Bluszcze przez młodą Polkę, Lipsk 1846.

6. O potrzebach naszego czasu. Uwagi dla kobiet, Lipsk 1868.

7. Bajka o srebrnej pestce i tajemnicy wszystkich czasów, Warszawa 1928 r.

 

Data dodania: 17-05-2010
liczba wyświetleń: 2580