wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Powiat Strzyżowski oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Żyznowie zapraszają na uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy żyznowskich Żołnierzy Niezłomnych   |   Uroczystość odbędzie 19 sierpnia 2018 r. przy kościele parafialnym w Żyznowie; początek godz. 16.00   |   Wydarzenie organizowane jest w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 250-lecia Konfederacji Barskiej   |   Na niedzielę (19.08) zaplanowano również Dożynki Gminy Strzyżów przy świetlicy wiejskiej w Godowej oraz Dożynki Gminy Wiśniowa w Pstrągówce   |   W gminach Czudec (plac przy ZS w Pstrągowej), Frysztak (stadion GOSiR Frysztak) i Niebylec (stadion sportowy w Niebylcu) dożynki odbyły się w święto Matki Boskiej Zielnej – 15 sierpnia br.   |   9 września br. w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej będą miały miejsce Dożynki Powiatu Strzyżowskiego   |   Zakończono modernizację boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół Technicznych oraz kortu tenisowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Strzyżowie   |   Trwają prace związane z rozbudową Szpitala Powiatowego w Strzyżowie   |   Projekt modernizacji szpitala przewiduje m.in. wykonanie połączenia wszystkich budynków szpitalnych, przeniesienie i standaryzację bloków operacyjnych, uruchomienie nowych usług w zakresie chorób układu oddechowego i in.   |   Projekt samorządu powiatowego w Strzyżowie mający na celu budowę farm fotowoltaicznych przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Frysztaku i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Strzyżowie wybrany został do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020   |   Przewidywany okres wdrożenia projektu to lata 2018 - 2020
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Lubli

 

Rozpoczęły się prace nad modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie wsi Lubla w gminie Frysztak.   Prace są realizowane przez firmę Geokart - International Sp. z o.o. w Rzeszowie. Podjęte działania mają m. in. na celu stworzenie aktualnej bazy danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, użytków gruntowych, klas gleboznawczych, budynków, lokali a także aktualizację informacji dotyczących właścicieli poszczególnych nieruchomości.

 

W związku z obowiązującymi przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru całego kraju sporządza się i aktualizuje ewidencję gruntów i budynków, mapę zasadniczą oraz mapy topograficzne, stanowiące podstawę do wykonywania innych rodzajów map.

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:

  1)   gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty,

  2)   budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych,

  3)   lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:

  1)   właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części,

  2)   miejsce zamieszkania lub siedzibę osób wymienionych w pkt 1,

  3)   informacje o wpisaniu do rejestru zabytków,

  4)   wartość nieruchomości.

 

Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Lubli jest dalszym etapem zadań objętych pilotażowym programem Głównego Geodety Kraju, który precyzował projekt z dnia 15.07.2000 r. W związku z wykonywaniem prac geodezyjnych mieszkańcy Lubli mogą spodziewać się przeprowadzania wywiadu terenowego i wykonywania pomiaru kontrolnych punktów granicznych na obszarze gruntów prywatnych przez jednostkę do tego zobligowaną.

Całość prac związanych z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji podzielona została na dwa etapy. Zakończenie pierwszego etapu prac planowane jest na koniec czerwca br., natomiast wykonanie wszystkich prac powinno potrwać do końca 2011 roku.

Po zakończeniu prac terenowych przewiduje się 3 - tygodniowy termin wyłożenia gotowego projektu operatu opisowo - kartograficznego do wglądu dla mieszkańców. W tym czasie osoby, których będą dotyczyć dane ujawnione w projekcie, będą mogły wnosić swoje uwagi i uzupełniać informacje, które nie zostały wcześniej podane. O dokładnym terminie wyłożenia projektu do wglądu informować będą ogłoszenia zamieszczone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, gminie Frysztak i w prasie o zasięgu krajowym.

Ostatecznie zatwierdzenie uaktualnionej ewidencji gruntów i budynków będzie zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

[Na podst. inf. P. A. Twardowskiego, zdj. /frysztak.pl/, oprac. M. Homotnik]

Data dodania: 23-03-2011
liczba wyświetleń: 2832

Pozostałe kategorie