wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • W 2019 r. mieszkańcy naszego powiatu mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w następujących punktach:   |   - mobilnym czynnym w godzinach od 7.30 do 11.30 w przeciętnym wymiarze 1 dnia w tygodniu w każdej gminie (Niebylec - poniedziałek, Wiśniowa - wtorek, Czudec - środa, Frysztak - czwartek, Strzyżów - piątek)   |   - stałym, mający swą siedzibę w budynku Administracji ZOZ w Strzyżowie przy ul. Dąbrowskiego 10, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 12.00
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Lubli

 

Rozpoczęły się prace nad modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie wsi Lubla w gminie Frysztak.   Prace są realizowane przez firmę Geokart - International Sp. z o.o. w Rzeszowie. Podjęte działania mają m. in. na celu stworzenie aktualnej bazy danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, użytków gruntowych, klas gleboznawczych, budynków, lokali a także aktualizację informacji dotyczących właścicieli poszczególnych nieruchomości.

 

W związku z obowiązującymi przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru całego kraju sporządza się i aktualizuje ewidencję gruntów i budynków, mapę zasadniczą oraz mapy topograficzne, stanowiące podstawę do wykonywania innych rodzajów map.

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:

  1)   gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty,

  2)   budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych,

  3)   lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:

  1)   właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części,

  2)   miejsce zamieszkania lub siedzibę osób wymienionych w pkt 1,

  3)   informacje o wpisaniu do rejestru zabytków,

  4)   wartość nieruchomości.

 

Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Lubli jest dalszym etapem zadań objętych pilotażowym programem Głównego Geodety Kraju, który precyzował projekt z dnia 15.07.2000 r. W związku z wykonywaniem prac geodezyjnych mieszkańcy Lubli mogą spodziewać się przeprowadzania wywiadu terenowego i wykonywania pomiaru kontrolnych punktów granicznych na obszarze gruntów prywatnych przez jednostkę do tego zobligowaną.

Całość prac związanych z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji podzielona została na dwa etapy. Zakończenie pierwszego etapu prac planowane jest na koniec czerwca br., natomiast wykonanie wszystkich prac powinno potrwać do końca 2011 roku.

Po zakończeniu prac terenowych przewiduje się 3 - tygodniowy termin wyłożenia gotowego projektu operatu opisowo - kartograficznego do wglądu dla mieszkańców. W tym czasie osoby, których będą dotyczyć dane ujawnione w projekcie, będą mogły wnosić swoje uwagi i uzupełniać informacje, które nie zostały wcześniej podane. O dokładnym terminie wyłożenia projektu do wglądu informować będą ogłoszenia zamieszczone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, gminie Frysztak i w prasie o zasięgu krajowym.

Ostatecznie zatwierdzenie uaktualnionej ewidencji gruntów i budynków będzie zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

[Na podst. inf. P. A. Twardowskiego, zdj. /frysztak.pl/, oprac. M. Homotnik]

Data dodania: 23-03-2011
liczba wyświetleń: 2947

Pozostałe kategorie