wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Most na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917 R Czudec-Wyżne został oddany do użytku   |   Odbiór końcowy robót i oficjalne otwarcie mostu będzie miało miejsce początkiem listopada   |   Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie ogłosił przetarg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1323 R Frysztak-Gogołów-Klecie wraz z przebudową przepustu w Gogołowie”; termin składania ofert – 22.10   |   Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)” oraz rezerwy ministra na 2018 r.   |   Wnioski o przyznanie środków finansowych na ten cel można składać w dniach 15-17 października br.   |   W dniach 15.10 – 13.11 ARiMR prowadzić będzie nabór wniosków w ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” finansowanej z budżetu PROW na lata 2014 – 2020   |   Koło Gospodyń Wiejskich w Jazowej obchodzi 70-lecie swojej działalności; imprezę jubileuszową zaplanowano na 13 października br.   |   Jubileusz 50 – lecia w dniach 17-18 października świętować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie   |   W programie m.in.: Msze św. w kościele pw. Bpa J. S. Pelczara w Strzyżowie, prezentacja Ośrodka, część artystyczna, II Festiwal Pieśni Maryjnej i Patriotycznej Osób Niepełnosprawnych   |   12 października (piątek) w Szkole Podstawowej im. J. Przybosia w Gwoźnicy Górnej odbędzie się promocja książki dr. Antoniego Chuchli pt. „Parafia św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej. Tradycja pieszych pielgrzymek”; początek spotkania o godz. 18.00   |   Na sobotę (13.10) zaplanowano m.in. koncert charytatywny „Walczę, bo kocham” przy Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, inscenizację historyczną „Przeprawa przez Pstragówkę” obok Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, a w gminie Frysztak rajd rowerowy nowo oznaczoną trasą „Herby”   |   16 października przypada 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową   |   Gminne Obchody XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa” odbędą się w niedzielę (14.10) w Szufnarowej   |   Również w niedzielę (14.10) strzyżowską Farę nawiedzą relikwie św. Stanisława Kostki; o godz. 17.30 nastąpi ich przywitanie i wprowadzenie do kościoła, a następnie wspólny różaniec poprowadzi Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Lubli

 

Rozpoczęły się prace nad modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie wsi Lubla w gminie Frysztak.   Prace są realizowane przez firmę Geokart - International Sp. z o.o. w Rzeszowie. Podjęte działania mają m. in. na celu stworzenie aktualnej bazy danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, użytków gruntowych, klas gleboznawczych, budynków, lokali a także aktualizację informacji dotyczących właścicieli poszczególnych nieruchomości.

 

W związku z obowiązującymi przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru całego kraju sporządza się i aktualizuje ewidencję gruntów i budynków, mapę zasadniczą oraz mapy topograficzne, stanowiące podstawę do wykonywania innych rodzajów map.

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:

  1)   gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty,

  2)   budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych,

  3)   lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:

  1)   właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części,

  2)   miejsce zamieszkania lub siedzibę osób wymienionych w pkt 1,

  3)   informacje o wpisaniu do rejestru zabytków,

  4)   wartość nieruchomości.

 

Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Lubli jest dalszym etapem zadań objętych pilotażowym programem Głównego Geodety Kraju, który precyzował projekt z dnia 15.07.2000 r. W związku z wykonywaniem prac geodezyjnych mieszkańcy Lubli mogą spodziewać się przeprowadzania wywiadu terenowego i wykonywania pomiaru kontrolnych punktów granicznych na obszarze gruntów prywatnych przez jednostkę do tego zobligowaną.

Całość prac związanych z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji podzielona została na dwa etapy. Zakończenie pierwszego etapu prac planowane jest na koniec czerwca br., natomiast wykonanie wszystkich prac powinno potrwać do końca 2011 roku.

Po zakończeniu prac terenowych przewiduje się 3 - tygodniowy termin wyłożenia gotowego projektu operatu opisowo - kartograficznego do wglądu dla mieszkańców. W tym czasie osoby, których będą dotyczyć dane ujawnione w projekcie, będą mogły wnosić swoje uwagi i uzupełniać informacje, które nie zostały wcześniej podane. O dokładnym terminie wyłożenia projektu do wglądu informować będą ogłoszenia zamieszczone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, gminie Frysztak i w prasie o zasięgu krajowym.

Ostatecznie zatwierdzenie uaktualnionej ewidencji gruntów i budynków będzie zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

[Na podst. inf. P. A. Twardowskiego, zdj. /frysztak.pl/, oprac. M. Homotnik]

Data dodania: 23-03-2011
liczba wyświetleń: 2868

Pozostałe kategorie