mapa strony

Z ostatniej chwili
  • Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii; wnioski można składać od 10 maja br.   |   Szczegółowe informacje pod linkiem http://www.pupstrzyzow.pl/kat/id/291   |   Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie ogłosił przetargi na przebudowy dróg powiatowych w miejscowościach: Różanka, Gwoździanka, Czudec i Przedmieście Czudeckie   |   Więcej informacji pod adresem http://www.pzd.strzyzowski.pl/str/129/przetargi   |   Trwa nabór wniosków o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych   |   Ciekawą i atrakcyjną ofertę edukacyjną dla tegorocznych absolwentów gimnazjów przygotowały szkoły ponadgimnazjalne w naszym powiecie: Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół w Czudcu i Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie   |   Więcej informacji na stronach szkół i w naszym serwisie pod linkiem http://www.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,2060   |   Trwają egzaminy maturalne; zmagania z przedmiotami humanistycznymi, ścisłymi i językowymi potrwają do 27 maja i zakończą się uzyskaniem świadectwa dojrzałości   |   Do 15 czerwca br. przedłużono termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2016 r.   |   Biuro Powiatowe ARiMR w Strzyżowie informuje, iż w dniach 9-16 maja br. będzie pracowało w systemie dwuzmianowym w godzinach od 6:00 do 22:00; 14 maja (sobota) od 6.00 do 14.00   |   Od 10 maja do 30 sierpnia oddziały paszportowe Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu do 17.30 wydłużają godziny pracy we wtorki   |   W dniach 12-15 maja br. w całym kraju odbędzie się III edycja „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”   |   W związku z tym wydarzeniem na 12 maja w Strzyżowie zaplanowano „Strzyżowską Majówkę z Muzeum i Biblioteką w Tle”   |   Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił Konkurs Fotoreporterski „Dlaczego podoba mi się ten projekt?”   |   Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych fotografii, prezentujących projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich   |   Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 maja br. przez odpowiednią aplikację zamieszczoną na profilu społecznościom RPO WP pod adresem https://www.facebook.com/rpowp2020   |   1 maja ruszył sezon turystyczny w schronie kolejowym w Strzyżowie; w sobotę i niedzielę czynne będzie od 10.00 do 18.00, w tygodniu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym   |   Od trzech tygodni sezon turystyczny trwa w Stępinie; szczegóły www.schronkolejowy.pl
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Gmina Niebylec

herbniebylec  Powierzchnia: 104 km2
Ludność: 10,8 tys. mieszkańców

Dane teleadresowe:
38-114 Niebylec
tel. [017] 277 30 02, fax [017] 277 34 54
e-mail: ug_niebylec@poczta.onet.pl
www: http://www.gmina-niebylec.un.plGmina położona we wschodniej części powiatu, wzdłuż międzynarodowej trasy z Warszawy i Rzeszowa do Koszyc oraz jej odgałęzień do Strzyżowa i Krosna. Łatwy stąd również dojazd malowniczymi drogami do Przemyśla przez Dynów oraz Sanoka i w Bieszczady przez Brzozów. Czyni to gminę Niebylec dogodnym punktem na odpoczynek przed wyborem dalszej drogi, tym bardziej, że powiązać można go z poznaniem ciekawych zabytków i przyrodniczych walorów tej ziemi. Atrakcyjne położenie komunikacyjne i rozwinięta infrastruktura techniczna (sieć gazociągowa, wodociągi, telefonia) powinny być też zachętą dla inwestorów chcących umiejscowić swą działalność w niewielkim oddaleniu od chłonnych rynków zbytu i oprzeć ją na wykorzystaniu miejscowego potencjału rolnictwa (rozpowszechniona uprawa truskawek, porzeczek i malin oraz hodowla bydła mlecznego).

Widok na NiebylecPrzyrodniczym atutem gminy jest malownicze położenie w dolinach pogórskich potoków (Stobnicy i Gwoźnicy z dopływami), rozdzielonych zalesionym pasem wzniesień: G. Kamieniec (442 m n.p.m.) i obrzeżonych od północnego-wschodu grzbietem Patrii (506 m n.p.m.), skąd podziwiać można rozległą panoramę Pogórza Dynowskiego. XV wieczny kościół kamienny w PołomiZgromadzone na tym obszarze pamiątki przeszłości dokumentują kilkusetletnią historię osadnictwa. Pierwsze wzmianki o tutejszych miejscowościach sięgają XIV w. (Połomia. Lutcza 1390, w której wg tradycji osadzono szwedzkich jeńców i szkockich imigrantów) i XV w. (Gwoźnica 1462, Niebylec 1485). Na gruntach ostatniej z wymienionych wsi powstało w 1509 r. miasteczko Jawornik, które z czasem przyjęło starą nazwę Niebylec i wyrosło na lokalny ośrodek rzemiosła i handlu. W XIX w. znane było zwłaszcza z wielkich targów koni, ale nie pozostało na tyle mocnym, by utrzymać swe miejskie przywileje po I wojnie światowej. Dziś potwierdza swym układem urbanistycznym miejskie założenie, nad którym góruje wzniesiony w latach 1936-43 kościół parafialny, kryjący w swym wnętrzu część XVII w. wyposażenia wcześniejszej świątyni (m.in. ołtarze, chrzcielnicę). Warta uwagi jest także XIX w., żydowska bożnica (obecnie Gminny Ośrodek Kultury) z zachowanymi fragmentami polichromii oraz położony na wzniesieniu dwór szlachecki z pocz. XVI w. (przebudowywany w XVIII i XIX w.). Szczególnie cennymi zabytkami gminy są jednak: gotycki kościół św. Mikołaja w Połomii, wzniesiony z kamienia w 1577 r., zdobiony XVI/XVII w. portalami, barokowym i rokokowym wyposażeniem z XVIII w. oraz cennym, malowanym tryptykiem z ok. 1500 r.: drewniany, niegdyś obronny i gotycki w stylu, kościół parafialny w Lutczy - świątynia, wzniesiona ok. 1464 r., rozbudowana w XVI w. i zrekonstruowana częściowo po pożarze w wieku XVII, kryje w swym wnętrzu głównie XVII i XVIII-w. wyposażenie oraz fragmenty polichromii (XVIII w.); drewniane cerkiewki grekokatolickie (XVIII w.) w Gwoździance i Bliziance oraz pochodzący z 2 poł. XVIII w. dwór w Baryczce. W Gwożnicy Dolnej, gdzie urodził się i wychował poeta Julian Przyboś (1901-70), zaprasza do odwiedzenia jego muzeum biograficzne urządzone w starej zagrodzie pogórzańskiej (XIX w.). W sąsiedniej Gwoźnicy Górnej znajduje się grób poety, ale też drewniany kościół parafialny z 2 połowy XIX w.
 
 
 
Chata pogórzańska muzeum J. Przybosia w Gwoźnicy Górnej    Drewniany kościół w lutczy   Gwoźnica - grób Juliana Przybosia    Koncert niebyleckiej orkiestry dętej
             
 Niebylec - polichromia w syngodze obecnie bibliotece    Niebyleckie mażoretki    Połomia - zabytkowe wętrze kościoła    Zespół śpiewaczy Malina i kapela Jany z Niebylca