mapa strony

Z ostatniej chwili
  • Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl wziął udział we wczorajszych (27.05) obradach Zarządu Powiatu Strzyżowskiego   |   W spotkaniu, oprócz stałego gremium Zarządu, uczestniczyli także: Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Strzyżowskiego Maria Chuchla, burmistrz Strzyżowa, sekretarz gminy Czudec oraz wójtowie gmin Frysztak, Niebylec i Wiśniowa   |   Podczas posiedzenia rozmawiano m.in. na temat poprawy infrastruktury komunikacyjnej na terenie powiatu strzyżowskiego poprzez planowane inwestycje kolejowe, drogowe oraz wpisane do Kontraktu Terytorialnego   |   Szczególnie dużo miejsca poświęcono modernizacji drogi wojewódzkiej 988 z obwodnicą Strzyżowa, koncepcji budowy drogi ekspresowej S-19 oraz poprawie bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników wzdłuż dróg wojewódzkich   |   Przez wójta gminy Wiśniowa przedstawiony został projekt wykorzystania źródeł geotermalnych w Wiśniowej   |   To ostatnie dni składania przez absolwentów gimnazjów podań o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych   |   Zachęcamy do wyboru szkół na terenie powiatu strzyżowskiego dla kontynuacji nauki po zakończeniu edukacji w gimnazjum   |   Szkoły w Strzyżowie i w Czudcu oferują m.in. wiele ciekawych profili i zawodów, wartościowe programy stypendialne, dostosowany do indywidualnych predyspozycji uczniów program kształcenia i różnorodne możliwości zajęć pozalekcyjnych   |   W Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie do 15 sierpnia br. prowadzona będzie rekrutacja na bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach samochodowych i mechanicznych   |   Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie informuje, iż w związku rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących realizacji zadania zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska wraz z budową odcinka drogi powiatowej nr 130 R Żarnowa - Glinik Zaborowski w miejscowości Żarnowa nastąpi zamknięcie w/w. odcinka drogi dla ruchu kołowego i pieszego   |   Przewidywany termin zamknięcia drogi: od 1 czerwca br. do 15 października br.   |   Autobus szkolny będzie dowoził dzieci przez miejscowość Zaborów   |   31 maja br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Frysztaku odbędzie się XVII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym   |   Również na niedzielę (31.05) zaplanowano Finał VIII edycji konkursu „Piosenki naszych Ojczyzn w Unii Europejskiej” połączony z Dniem Dziecka w Wiśniowej   |   W Strzyżowie trwa Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich   |   Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie   |   1 czerwca tradycyjny Dzień Dziecka   |   Wszystkim dzieciom z naszego powiatu życzymy dużo słońca i wiele radości
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Komisje Rady Powiatu w Strzyżowie

Na podstawie § 44 Statutu Powiatu Strzyżowskiego Rada Powiatu w drodze uchwały może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do wyszczególnionych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

Do zadań komisji stałych należy:

  • opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu,
  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  • sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady,
  • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje,
  • przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu, dotyczących działalności Rady i Zarządu.


Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę i jest obowiązana przedstawić Radzie sprawozdanie ze swej działalności, co najmniej raz w roku oraz w każdym czasie - na żądanie Rady. Rada może dokonać zmian w zatwierdzonym planie.

 

 

Wykaz Komisji Stałych Rady Powiatu w Strzyżowie kadencji 2014-2018

 

I. Komisja do spraw Budżetu i Rozwoju Powiatu:

 

1.      Bieryło Adam.

2.      Chuchla Maria.

3.      Dzindzio Józef.

4.      Garncarski Tomasz - przewodniczący.

5.      Godek Robert.

6.      Jurzysta Marek.

7.      Kania Kazimierz.

 

II. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

 

1.      Gruba Tadeusz.

2.      Książek Małgorzata - przewodniczący.

3.      Myćka Piotr.

4.      Stodolak Jan.

5.      Szorc Marek.

6.      Tomaszewski Grzegorz.

7.      Złotek Marian.

 

III. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 

1.      Dzindzio Józef - przewodniczący.

2.      Gruba Tadeusz.

3.      Kania Kazimierz.

4.      Książek Małgorzata.

5.      Myćka Piotr.

6.      Stasiowski Stanisław.

7.      Złotek Marian.

 

IV. Komisja do Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia:

 

1.      Bieryło Adam.

2.      Chuchla Maria.

3.      Garncarski Tomasz.

4.      Godek Robert.

5.      Sarna Zdzisław - przewodniczący.

6.      Stodolak Jan.

7.      Tomaszewski Grzegorz.

8.      Marek Śliwiński

 

V. Komisja rewizyjna

 

1. Stasiowski Stanisław - Przewodniczący Komisji.

2. Szorc Marek - Sekretarz Komisji.

3. Zdzisław Sarna - Członek Komisji.