mapa strony

Z ostatniej chwili
  • 4 maja 228 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu strzyżowskiego rozpoczęło zdawanie egzaminu maturalnego   |   Pierwszego dnia abiturienci zmierzyli się z językiem polskim, dzisiaj (05.05) czekają ich pytania z matematyki, a jutro (06.05) język obcy   |   Pisemne egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym   |   Zdający maturę w nowej formule (uczniowie liceum) muszą obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym   |   Zmagania z przedmiotami humanistycznymi, ścisłymi i językowymi potrwają do 29 maja i zakończą się uzyskaniem świadectwa dojrzałości   |   14 maja rozpocznie się składanie przez kandydatów wniosków do wybranych szkół ponadgimnazjalnych   |   Ciekawą i atrakcyjną ofertę edukacyjną dla tegorocznych absolwentów gimnazjów przygotowały szkoły ponadgimnazjalne w naszym powiecie: Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół w Czudcu i Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie   |   Uczennica LO w Strzyżowie, Sylwia Drogoń otrzymała nominację do eliminacji centralnych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, w których będzie reprezentować nasze województwo, a jednocześnie powiat strzyżowski   |   8 maja – uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika – patrona Polski   |   Już w najbliższą niedzielę, 10 maja odbędą się wybory prezydenckie, w których o głosy Polaków ubiegać się będzie 11 kandydatów   |   Głosowanie na prezydenta potrwa od godziny 7.00 do godziny 21.00   |   Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, dwóch kandydatów z najwyższą liczbą głosów weźmie udział w drugiej turze głosowania, która odbędzie się 24 maja
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Komisje Rady Powiatu w Strzyżowie

Na podstawie § 44 Statutu Powiatu Strzyżowskiego Rada Powiatu w drodze uchwały może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do wyszczególnionych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

Do zadań komisji stałych należy:

  • opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu,
  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  • sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady,
  • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje,
  • przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu, dotyczących działalności Rady i Zarządu.


Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę i jest obowiązana przedstawić Radzie sprawozdanie ze swej działalności, co najmniej raz w roku oraz w każdym czasie - na żądanie Rady. Rada może dokonać zmian w zatwierdzonym planie.

 

 

Wykaz Komisji Stałych Rady Powiatu w Strzyżowie kadencji 2014-2018

 

I. Komisja do spraw Budżetu i Rozwoju Powiatu:

 

1.      Bieryło Adam.

2.      Chuchla Maria.

3.      Dzindzio Józef.

4.      Garncarski Tomasz - przewodniczący.

5.      Godek Robert.

6.      Jurzysta Marek.

7.      Kania Kazimierz.

 

II. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

 

1.      Gruba Tadeusz.

2.      Książek Małgorzata - przewodniczący.

3.      Myćka Piotr.

4.      Stodolak Jan.

5.      Szorc Marek.

6.      Tomaszewski Grzegorz.

7.      Złotek Marian.

 

III. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 

1.      Dzindzio Józef - przewodniczący.

2.      Gruba Tadeusz.

3.      Kania Kazimierz.

4.      Książek Małgorzata.

5.      Myćka Piotr.

6.      Stasiowski Stanisław.

7.      Złotek Marian.

 

IV. Komisja do Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia:

 

1.      Bieryło Adam.

2.      Chuchla Maria.

3.      Garncarski Tomasz.

4.      Godek Robert.

5.      Sarna Zdzisław - przewodniczący.

6.      Stodolak Jan.

7.      Tomaszewski Grzegorz.

8.      Marek Śliwiński

 

V. Komisja rewizyjna

 

1. Stasiowski Stanisław - Przewodniczący Komisji.

2. Szorc Marek - Sekretarz Komisji.

3. Zdzisław Sarna - Członek Komisji.