mapa strony

Z ostatniej chwili
  • 31 lipca Zarząd Powiatu zakończył realizację projektu „Polepszenie warunków życia mieszkańców DPS w Gliniku Dolnym poprzez adaptację poddasza na cele mieszkalne oraz poprzez podniesienie kwalifikacji personelu”   |   Projekt ostatecznie zamknął się w kwocie 1,6 mln zł a 85 środków na ten cel pochodziło ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy   |   W związku z zakończeniem projektu zapraszamy osoby potrzebujące do skorzystania z usług naszych domów pomocy społecznej.   |   Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Gliniku Dolnym będzie mógł przyjąć dodatkowo 10 osób, które mogą skorzystać z usług wysoko wykwalifikowanego personelu i komfortowych warunków pobytu   |   Trwa walka o przywrócenie Sądu Rejonowego w Strzyżowie   |   Do tej pory udało się zebrać blisko 500 podpisów mieszkańców na terenie całego powiatu strzyżowskiego   |   Zachęcamy do składania podpisów w tej sprawie   |   Podpisy można składać m.in. w siedzibie Sądu, w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie oraz w Urzędach Gmin na terenie powiatu strzyżowskiego   |   Biura Poselskie w Strzyżowie zachęcają do kontaktów mieszkańców naszego powiatu   |   Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Andrzeja Szlachty (Prawo i Sprawiedliwość) mieści się w Strzyżowie przy ul. Słowackiego 2 i przyjmuje interesantów w poniedziałki i środy w godz. 10 – 12.00   |   Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marka Poręby (Platforma Obywatelska), mieści się również w Strzyżowie przy ulicy Słowackiego 2 i przyjmuje interesantów we wtorki i czwartki w godzinach od 10 do 12.00   |   Trwa akcja humanitarna „Samorządowcy na ratunek życiu”   |   26 sierpnia 2015 r. w godz. od 9 do 12 można oddać krew w specjalnym ambulansie na placu Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie.   |   Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką ziemiaństwa do wzięcia udziału w projekcie „Historie piękne i tragiczne", organizowanego w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa   |   Więcej na ten temat w naszym serwisie w dz. kultura.
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Komisje Rady Powiatu w Strzyżowie

Komisje Rady Powiatu w Strzyżowie

Na podstawie § 44 Statutu Powiatu Strzyżowskiego Rada Powiatu w drodze uchwały może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do wyszczególnionych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

Do zadań komisji stałych należy:

  • opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu,
  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  • sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady,
  • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje,
  • przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu, dotyczących działalności Rady i Zarządu.


Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę i jest obowiązana przedstawić Radzie sprawozdanie ze swej działalności, co najmniej raz w roku oraz w każdym czasie - na żądanie Rady. Rada może dokonać zmian w zatwierdzonym planie.

 

 

Wykaz Komisji Stałych Rady Powiatu w Strzyżowie kadencji 2014-2018

 

I. Komisja do spraw Budżetu i Rozwoju Powiatu:

 

1.      Bieryło Adam.

2.      Chuchla Maria.

3.      Dzindzio Józef.

4.      Garncarski Tomasz - przewodniczący.

5.      Godek Robert.

6.      Jurzysta Marek.

7.      Kania Kazimierz.

 8.     Niemiec Tadeusz.  

 

II. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

 

1.      Gruba Tadeusz.

2.      Książek Małgorzata - przewodniczący.

3.      Myćka Piotr.

4.      Stodolak Jan.

5.      Szorc Marek.

6.      Tomaszewski Grzegorz.

7.      Złotek Marian.

 

III. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 

1.      Dzindzio Józef - przewodniczący.

2.      Gruba Tadeusz.

3.      Kania Kazimierz.

4.      Książek Małgorzata.

5.      Myćka Piotr.

6.      Stasiowski Stanisław.

7.      Złotek Marian.

 

IV. Komisja do Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia:

 

1.      Bieryło Adam.

2.      Chuchla Maria.

3.      Garncarski Tomasz.

4.      Godek Robert.

5.      Sarna Zdzisław - przewodniczący.

6.      Stodolak Jan.

7.      Śliwiński Marek.

8.      Tomaszewski Grzegorz.

 

V. Komisja rewizyjna

 

1.      Niemiec Tadeusz - Członek Komisji.

2.      Sarna Zdzisław - Członek Komisji.

3.      Stasiowski Stanisław - Przewodniczący Komisji.

4.      Szorc Marek - Sekretarz Komisji.