mapa strony

Z ostatniej chwili
  • Już w najbliższą sobotę (6 lutego) XI Rajd Narciarsko-Pieszy   |   Udział w imprezie zadeklarowało 535 osób z powiatów: rzeszowskiego, ropczycko – sędziszowskiego i strzyżowskiego   |   Narciarze, turyści piesi i miłośnicy turystyki aktywnej będą mieli do pokonania ok. 16 km trasy, wiodącej ze Strzyżowa, przez Las Łętownia, Ciśnię, Brzezie aż do mety zlokalizowanej w Siedlisku „Janczar” w Pstrągowej   |   W ramach imprezy przewidziano m.in. nagrodę główną - Puchar Przechodni Starosty Strzyżowskiego dla najliczniejszej drużyny oraz loterię fantową dla uczestników   |   Dzień później, w niedzielę (07.02) w hali Widowiskowo – Sportowej w Niebylcu będzie można obejrzeć występy 19 grup tanecznych, biorących udział w VI Powiatowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych „Rytm, Muzyka, Taniec”   |   Dla wszystkich uczestników turnieju tanecznego przewidziano nagrody   |   Do 5 lutego br. Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie przyjmował będzie wnioski o organizację stażu dla osób bezrobotnych o ustalonym II profilu pomocy   |   PUP ogłosił też nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu tj.: prace interwencyjne, roboty publiczne, refundację części kosztów wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia   |   Od 1 lutego do 29 kwietnia br. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa   |   W województwie podkarpackim kwalifikację wojskową prowadzić będzie 21 powiatowych komisji lekarskich, w tym Powiatowa Komisja Lekarska w Strzyżowie   |   Rozpoczęła się trzecia tura ferii zimowych w naszym kraju   |   W naszym województwie zimowa przerwa rozpocznie się w ostatnim przewidzianym terminie, czyli 15 lutego i potrwa do 28 lutego br.   |   W województwie podkarpackim W związku z rozpoczynającym się zimowym wypoczynkiem Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart przekazała podległym służbom i inspekcjom zalecenia w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa   |   Więcej informacji pod linkiem https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/bezpieczne-ferie-w-wojewodztwie-podkarpackim/   |   7 lutego br. w auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Strzyżowie gościć będzie XI Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic”; wstęp wolny   |   W piątek (05.02) w Bibliotece Publicznej w Strzyżowie będzie można zobaczyć „Chatunę – wesele żydowskie” na bis   |   Do 29 lutego br. w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie gościć będzie wystawa batiku Danuty Turbacz z Rzeszowa   |   4 lutego br. przypada ostatni czwartek przed wielkim postem popularnie znany jako Tłusty Czwartek   |   2 lutego – Uroczystość Ofiarowania Pańskiego, zwana popularnie świętem Matki Bożej Gromnicznej
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Komisje Rady Powiatu w Strzyżowie

Komisje Rady Powiatu w Strzyżowie

Na podstawie § 44 Statutu Powiatu Strzyżowskiego Rada Powiatu w drodze uchwały może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do wyszczególnionych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

Do zadań komisji stałych należy:

  • opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu,
  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  • sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady,
  • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje,
  • przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu, dotyczących działalności Rady i Zarządu.


Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę i jest obowiązana przedstawić Radzie sprawozdanie ze swej działalności, co najmniej raz w roku oraz w każdym czasie - na żądanie Rady. Rada może dokonać zmian w zatwierdzonym planie.

 

 

Wykaz Komisji Stałych Rady Powiatu w Strzyżowie kadencji 2014-2018

 

I. Komisja do spraw Budżetu i Rozwoju Powiatu:

 

1.      Bieryło Adam.

2.      Chuchla Maria.

3.      Dzindzio Józef.

4.      Garncarski Tomasz - przewodniczący.

5.      Godek Robert.

6.      Jurzysta Marek.

7.      Kania Kazimierz.

 8.     Niemiec Tadeusz.  

 

II. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

 

1.      Gruba Tadeusz.

2.      Książek Małgorzata - przewodniczący.

3.      Myćka Piotr.

4.      Stodolak Jan.

5.      Szorc Marek.

6.      Tomaszewski Grzegorz.

7.      Złotek Marian.

 

III. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 

1.      Dzindzio Józef - przewodniczący.

2.      Gruba Tadeusz.

3.      Kania Kazimierz.

4.      Książek Małgorzata.

5.      Myćka Piotr.

6.      Stasiowski Stanisław.

7.      Złotek Marian.

 

IV. Komisja do Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia:

 

1.      Bieryło Adam.

2.      Chuchla Maria.

3.      Garncarski Tomasz.

4.      Godek Robert.

5.      Sarna Zdzisław - przewodniczący.

6.      Stodolak Jan.

7.      Śliwiński Marek.

8.      Tomaszewski Grzegorz.

 

V. Komisja rewizyjna

 

1.      Niemiec Tadeusz - Członek Komisji.

2.      Sarna Zdzisław - Członek Komisji.

3.      Stasiowski Stanisław - Przewodniczący Komisji.

4.      Szorc Marek - Sekretarz Komisji.