wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Most na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917 R Czudec-Wyżne został oddany do użytku   |   Odbiór końcowy robót i oficjalne otwarcie mostu będzie miało miejsce początkiem listopada   |   Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie ogłosił przetarg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1323 R Frysztak-Gogołów-Klecie wraz z przebudową przepustu w Gogołowie”; termin składania ofert – 22.10   |   Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)” oraz rezerwy ministra na 2018 r.   |   Wnioski o przyznanie środków finansowych na ten cel można składać w dniach 15-17 października br.   |   W dniach 15.10 – 13.11 ARiMR prowadzić będzie nabór wniosków w ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” finansowanej z budżetu PROW na lata 2014 – 2020   |   Koło Gospodyń Wiejskich w Jazowej obchodzi 70-lecie swojej działalności; imprezę jubileuszową zaplanowano na 13 października br.   |   Jubileusz 50 – lecia w dniach 17-18 października świętować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie   |   W programie m.in.: Msze św. w kościele pw. Bpa J. S. Pelczara w Strzyżowie, prezentacja Ośrodka, część artystyczna, II Festiwal Pieśni Maryjnej i Patriotycznej Osób Niepełnosprawnych   |   12 października (piątek) w Szkole Podstawowej im. J. Przybosia w Gwoźnicy Górnej odbędzie się promocja książki dr. Antoniego Chuchli pt. „Parafia św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej. Tradycja pieszych pielgrzymek”; początek spotkania o godz. 18.00   |   Na sobotę (13.10) zaplanowano m.in. koncert charytatywny „Walczę, bo kocham” przy Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, inscenizację historyczną „Przeprawa przez Pstragówkę” obok Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, a w gminie Frysztak rajd rowerowy nowo oznaczoną trasą „Herby”   |   16 października przypada 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową   |   Gminne Obchody XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa” odbędą się w niedzielę (14.10) w Szufnarowej   |   Również w niedzielę (14.10) strzyżowską Farę nawiedzą relikwie św. Stanisława Kostki; o godz. 17.30 nastąpi ich przywitanie i wprowadzenie do kościoła, a następnie wspólny różaniec poprowadzi Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Komunikaty dla społeczności powiatu

  Komunikat nr 14 z dnia 06.08.2018
  Komunikat nr 13 z dnia 02.07.2018 dot. przebudowy rogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś.
  Komunikat nr 12 z dnia 25.06.2018 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś
  Komunikat nr 11 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 340 R Bystrzyca - Nowa Wieś. 
  Komunikat nr 10 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś.
  Komunikat nr 9 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś.
  Komunikat nr 8 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś.
  Komunikat nr 7 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś
  Komunikat nr 6 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś
 

Komunikat nr 5 z dnia 08.06.2018r.

dotyczący realizacji zadań pn.:

1.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1340R Bystrzyca - Nowa Wieś w km 3+800 - 4+100, 4+220 - 4+230, 4+600 - 5+160, 9+385 - 10+335 wraz z przebudową przepustów w m. Pstrągowa i Nowa Wieś" - wykonawca robót firma PDM Dębica,

2.  „Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1340R Bystrzyca - Nowa Wieś w km 8+838 wraz z dojazdami w km 8+340 - 9+338 w m. Nowa Wieś" - wykonawca robót firma RBDiM Krosno.

 

W związku z realizacja ww. inwestycji, informuję:

1.         W dniu 08.06.2018 r. przebudowywane są przepusty oznaczone numerami:

   P-22 i P-23 w godz. od 08:00 do 14:30

Odcinki drogi w miejscach prowadzenia robót będą zamknięte dla ruchu kołowego.

 

2.    W dniu 08.06.2018 r. w godz. od 9:00 do 17:00 w km 3+800 - 4+100 i 4+600 - 5+160                  będą wykonywane roboty drogowe (ozn. kolorem zielonym).

Powyższe odcinki drogi będą zamknięte dla ruchu kołowego.

 

3.         W dniu 11.06.2018 r. planowane są do przebudowy przepusty oznaczone numerami:

   P-5, P-6, P-7 w godz. od 08:00 do 17:00

Odcinki drogi w miejscach prowadzenia robót będą zamknięte dla ruchu kołowego.

 

Planowane terminy wykonywania ww. robót mogą ulec zmianie, o czym będziemy informować                na bieżąco za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W zał. mapa sytuacyjna