Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Burzowo w powiecie strzyżowskim

wydrukuj
Burzowo w powiecie strzyżowskim

W powiecie strzyżowskim nocne opady deszczu z 3 na 4 czerwca br. spowodowały podtopienia, zatkanie przepustów drogowych i zalanie piwnic. Do tej pory odnotowano 15 interwencji ratowniczych. Sytuacja była dynamiczna, ale obecnie stabilizuje się.

Oto miejscowości, w których konieczne były interwencje strażaków zawodowych i strażaków ochotników: po jednej w Dobrzechowie, Kalembinie, Gliniku Charzewskim, Szufnarowej, Wiśniowej i Połomi; po dwie w Zaborowie, Strzyżowie i Tułkowicach oraz trzy w Kożuchowie.

Interwencje dotyczyły przede wszystkim zatkanych przepustów drogowych, podtopień budynków gospodarczych i piwnic oraz nielicznych zagrożeń podtopienia budynków mieszkalnych.

Obecnie wg stanu na godzinę 11.30 (4 czerwca br.) nie ma zagrożenia tzw. dużą powodzią. Stan wody na Wisłoku w Żarnowej oscyluje w strefie stanów niskich podobnie jest na Stobnicy w Godowej.

Inf. Wydział OR, opr. W. Plezia