Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Podziękowanie dla Witolda Kuty – Powiatowego Koordynatora Sportu

wydrukuj
Podziękowanie dla Witolda Kuty – Powiatowego Koordynatora Sportu

15 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w czasie obrad Zarządu Powiatu Strzyżowskiego uroczyście wręczono Podziękowanie za pełnioną od 1999 roku pracę Powiatowego Koordynatora Sportu– Witoldowi Kucie. Nowym Koordynatorem Sportu w powiecie strzyżowskim został Leszek Jędrysik

Witold Kuta pracę zawodową rozpoczął w 1982 roku w Szkole Podstawowej w Żarnowej. W tym samym roku założył Szkolny Klub Sportowy „Żarnowiak”. W 1993 roku rozpoczął współpracę z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Rzeszowie zostając Rejonowym Organizatorem Sportu w Strzyżowie. W 1999 roku władze Starostwa Powiatowego widząc jego zaangażowanie powierzyły mu funkcję koordynatora sportu w powiecie strzyżowskim, którą z sukcesami pełnił do tego roku. W ramach pełnionej funkcji corocznie organizował i prowadził szereg rozgrywek Szkolnych Zawodów Sportowych w ramach Powiatowych Igrzysk Dzieci, Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Powiatowej Gimnazjady oraz Powiatowej Licealiady.

Witold Kuta jest jednym z założycieli Gminnego i Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Strzyżowie. Za swoją pracę i działalność społeczną był wielokrotnie wyróżniany m.in.: w 1990 r. Medalem „Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego”, w 1997 r. Nagrodą Wojewody Rzeszowskiego, w 2000 r. Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, w 2003 r. Medalem 50-lecia SZS za wieloletnią działalność i wybitne zasługi dla sportu szkolnego, a także licznymi nagrodami na szczeblu gminy i powiatu. W latach 1998 – 2007 był członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim.

W czasie swojej pracy z młodzieżą kieruje się następującymi celami: stworzenia młodzieży optymalnych warunków do rozwoju sprawności fizycznej, nabywania przez nich umiejętności ruchowych, kształtowanie charakteru, a także popularyzowanie sportu, rekreacji i innych form spędzania czasu wolnego. W celu ich realizacji opracował m.in. autorski program zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Witold Kuta corocznie na swoim terenie organizuje dzień sportu szkolnego, konkursy na najlepszych sportowców szkoły, wyjazdy sportowe w ramach wypoczynku zimowego, ściśle współpracuje z KS „Wisłok” Strzyżów. Jest organizatorem turniejów piłkarskich „Z podwórka na stadion” i „Coca Cola Cup”. Jest inicjatorem i organizatorem biegów ulicznych i przełajowych o Puchar Starosty Strzyżowskiego. Posiada bogaty dorobek zawodowy w pracy dydaktycznej z młodzieżą, zdobywając corocznie wiele medali podczas mistrzostw województwa i makroregionu, szczególnie w lekkiej atletyce. Jego praca i zaangażowanie w działalność szkolną, społeczną i sportową są nieocenione.

W okolicznościowym Podziękowaniu czytamy m.in. „Zapisał się Pan w Księdze Historii Naszego Powiatu jako pomysłodawca i organizator wielu ciekawych przedsięwzięć i imprez sportowych. Doceniając Pana osiągniecia w wieloletniej pracy z młodzieżą szkolną na niwie sportowej, dziękujemy za konstruktywną współpracę z samorządem powiatowym w Strzyżowie oraz sumienność i odpowiedzialność w wypełnianiu zadań Powiatowego Koordynatora Sportu.”

Podziękowanie oraz Nagrodę Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za wysokie osiągnięcia sportowe Witoldowi Kucie wręczył starosta strzyżowski Bogdan Żybura wraz z członkami Zarządu oraz przewodniczącą Rady Powiatu Strzyżowskiego – Małgorzatą Skalską-Nieroda. Wzruszony Witold Kuta w krótkich słowach podziękował za wiele lat owocnej współpracy z władzami powiatu i wszelką pomoc, którą otrzymywał od sekretarza i pracowników Starostwa a także za współpracę z nauczycielami.

Spotkanie było także okazją do wręczenia powołania na stanowisko Powiatowego Koordynatora Sportu w powiecie strzyżowskim Leszkowi Jędrysikowi.

Na zdjęciu Witold Kuta wraz z Zarządem, przewodniczącą Rady oraz nowym koordynatorem sportu Leszkiem Jędrysikiem (czwarty z prawej), dyrektorem PCKiT w Wiśniowej Kamilem Mendochą (drugi z prawej) oraz sekretarzem powiatu Jackiem Boho (pierwszy z prawej).

Opr. i fot. W. Plezia