Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Szkolenie „Prawo pracy dla pracowników i pracodawców”

wydrukuj

 

szkolenie

Starostwo Powiatowe w Strzyżowie przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie zorganizowało w dniu 23 stycznia 2012 r. bezpłatne szkolenie pt. „Prawo pracy dla pracowników i pracodawców" w ramach kampanii informacyjnej „Poznaj swoje prawa w pracy". Celem tej ogólnopolskiej akcji jest m.in.: zachęcenie pracowników i pracodawców do podnoszenia poziomu wiedzy na temat praw i obowiązków w pracy.

Szkolenie, w którym uczestniczyło ok. 40 osób (pracodawcy, pracownicy, przedstawiciele organizacji pracodawców i pracowników, instytucje samorządowe) z terenu powiatu strzyżowskiego zostało zorganizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Poznaj swoje prawa w pracy". Celem kampanii jest zachęcenie pracowników i pracodawców do podnoszenia poziomu wiedzy na temat praw i obowiązków w pracy, zasad zawierania i rozwiązywania stosunku pracy, pracy tymczasowej i sezonowej, rozliczania czasu pracy, urlopów, uprawnień związanych z rodzicielstwem, zakazu dyskryminacji, a także obowiązków pracodawcy w zakresie zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Otwarcia szkolenia dokonała Pani Sylwia Kotlarz pracownik ds. BHP w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie, przedstawiając prowadzących konferencję: Pana Wojciecha Dyląga z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie oraz Panią Dorotę Kijowską z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie.

Pan Wojciech Dyląg omówił m.in.: założenia i cele kampanii informacyjnej "Poznaj swoje prawa w pracy", programy i konkursy organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy, najczęstsze nieprawidłowości z zakresu prawa pracy na podstawie statystyk z kontroli przeprowadzonych przez inspektorów OIP w 2010 i 2011 rok, problem nierównego traktowania w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz mobbingu. Z kolei Pani Dorota Kijowska przedstawiła zagadnienia z zakresu ubezpieczenia społecznego, w tym wynikających z tego obowiązków pracodawców i uprawnień pracowników.

Po spotkaniu zainteresowani mieli możliwość uzyskania porad z zakresu prawa pracy, a także otrzymali bezpłatnie materiały w postaci broszur i poradników wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy. 

[Na podstawie inf. p. S. Kotlarz, zdjęcie i oprac. A. Zielińska]