Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wydziały

wydrukuj

Wydziały Starostwa Powiatowego w Strzyżowie: 

Wydział Architektury i Budownictwa 

         
Katarzyna Ziobrowska   Kierownik Wydziału p. 108  tel. 17 2765000 wew.23  e-mail: budownictwo@strzyzowski.pl
Joanna Janusz   podinspektor p. 107  tel. 17 2765000 wew.49  e-mail: budownictwo@strzyzowski.pl
Justyna Pas  pomoc administracyjna p. 107 tel. 17 2765000 wew.49  e-mail: budownictwo@strzyzowski.pl
         

 

Wydział Budżetowo Finansowy 

Małgorzata Kata  główny księgowy     p. 311    tel. 17 2765000 wew.15  e-mail: malgorzata.kata@strzyzowski.pl   
Aneta Żołyńska inspektor  p. 315   tel. 17 2765000 wew.16  
Agnieszka Sobkowicz podinspektor  p. 315   tel. 17 2765000 wew.16  
Anna Bysiewicz inspektor  p. 312   tel. 17 2765000 wew.41  
Joanna Pilecka inspektor  p. 311   tel. 17 2765000 wew.15  
Grażyna Ruszała specjalista  p. 108   tel. 17 2765000 wew.33  
Monika Martoń podinspektor   p. 311 tel. 17 2765000 wew.15  

 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 

Maria Koś Kierownik Wydziału     p. 313   tel. 17 2765000 wew. 30  e-mail: edukacja@strzyzowski.pl  
Mariola Gątarska podinspektor p. 313   tel. 17 2765000 wew. 30  e-mail: zdrowie@strzyzowski.pl
Magdalena Irzyk  podinspektor p. 314   tel. 17 2765000 wew. 38  e-mail: magdalena.irzyk@strzyzowski.pl
.         

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

 Andrzej Twardowski   Kierownik Wydziału    p. 215   tel. 17 2765000 wew.29 e-mail: geodezja@strzyzowski.pl   
 Jan Nowak inspektor   p. 218  tel. 17 2765000 wew.32  
 Jaromir Wójtowicz pracownik drugiego stopnia  p. 218  tel. 17 2765000 wew.32  
 Jadwiga Dziadosz inspektor  p. 217  tel. 17 2765000 wew.28  
 Karolina Pietrucha podinspektor  p. 216  tel. 17 2765000 wew.24  
 Grażyna Janusz pomoc administracyjna  p. 218  tel. 17 2765000 wew.28  
 Damian Lubojemski podinspektor  p. 215  tel. 17 2765000 wew.29  
 Paweł Wójcik podinspektor  p. 217  tel. 17 2765000 wew.28  
 .          


Wydział Inwestycji, Programów Pomocowych 

Jerzy Armata Kierownik Wydziału   p. 308   tel. 17 2765000 wew.31  e-mail: ip@strzyzowski.pl  
Aneta Szczęsna inspektor p. 308  tel. 17 2765000 wew.31  e-mail: ip@strzyzowski.pl  
           
           
Formularze do pobrania.             

 

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych 

Wojciech Gątarski   inspektor p. 309  tel. 17 2765000 wew.27  e-mail: ip@strzyzowski.pl

 

Wydział Komunikacji Dróg i Transportu

 Lucyna Flaga Kierownik Wydziału  p. 214  tel. 17 2765000 wew. 25 e-mail: komunikacja@strzyzowski.pl   
Andżelika Leśniak podinspektor p. 213 tel. 17 2765000 wew. 34  
Alicja Babula inspektor p. 213  tel. 17 2765000 wew. 34  
Mariusz Buczek inspektor p. 212  tel. 17 2765000 wew. 35  
Marek Wolan inspektor p. 212  tel. 17 2765000 wew. 35  
Waldemar Kordas inspektor p. 212  tel. 17 2765000 wew. 35  
         
         

 Uwaga! Elektroniczne wnioski o wydanie prawa jazdy należy składać przez skrzynkę podawczą PWPW esp.pwpw.pl

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolictwa i Leśnictwa   

Elżbieta Wiśniowska - Midura    Kierownik Wydziału  p. 213   tel. 17 2765000 wew.26  e-mail: ela.midura@strzyzowski.pl
Iwona Świerczyńska  podinspektor p. 214  tel. 17 2765000 wew.26  e-mail: iwona.swierczynska@strzyzowski.pl
Ewa Pater   inspektor p. 214  tel. 17 2765000 wew.26  e-mail: ewa.pater@strzyzowski.pl
         
         

 

Wydział Orgnizacyjny i Spraw Obywatelskich  

Celina Bałchan  Kierownik Wydziału  p. 319  tel. 17 2765000 wew. 21  e-mail: celina.balchan@strzyzowski.pl
Małgorzata Wojewódka 

inspektor

p. 319  tel. 17 2765000 wew. 21  e-mail: malgorzata.wojewodka@strzyzowski.pl 
Ernest Pieczek  inspektor p. 307  tel. 17 2765000 wew. 45  e-mail: ernest.pieczek@strzyzowski.pl
Renata Kopeć

pełnomocnik ds. 

informacji niejawnych

p. 319  tel. 17 2765000 wew. 21  e-mail: renata.kopec@strzyzowski.pl 
Aneta Matłosz  inspektor p. 109  tel. 17 2765000 wew. 19  e-mail: starostwo@strzyzowski.pl 
Anna Kucharska inspektor p. 200  tel. 17 2765000 wew. 18  e-mail: sekretariat@strzyzowski.pl
Kamila Król  podinspektor p. 316  tel. 17 2765000 wew. 44  e-mail: kamila.krol@strzyzowski.pl 
Eliza Łętkowska  podinspektor  p. 109  tel. 17 2765000 wew. 19  
Joanna Benesz  inspektor   p. 310  tel. 17 2765000 wew. 40  e-mail: biurorady@strzyzowski.pl
Marcin Kołodziej  inspektor  p. 316  tel. 17 2765000 wew. 44  e-mail: mk@strzyzowski.pl 
Joanna Sołkowicz podinspektor p. 307  tel. 17 2765000 wew. 45  e-mai: joanna.solkowicz@strzyzowski.pl
Natalia Barzyk podinspektor p. 310  tel. 17 2765000 wew. 40  e-mail: biurorady@strzyzowski.pl
Łukasz Grabiec pomoc administracyjna p. 204  tel. 17 2765000 wew. 60  e-mail: lukasz.grabiec@strzyzowski.pl 
         
         

 

Samodzielne stanowisko Rzecznika Prasowego

Wiesław Plezia   p. 309  tel. 17 2765000 wew.27  e-mail:wieslaw.plezia@strzyzowski.pl

 

Samodzielne stanowisko do obsługi Narady Koordynacyjnej

Rafał Kawa   podinspektor  p. 213  tel. 17 2765000 wew.52