wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Zapraszamy do składania ofert na wykonanie nowego portalu internetowego samorządu powiatowego w Strzyżowie   |   Oferty można składać do 26 stycznia br.   |   Więcej informacji w dziale Ogłoszenia o przetargach   |   Przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza i Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie prowadzone są roboty budowlane związane z modernizacją boisk sportowych i kortu tenisowego   |   Trwają także prace przy rewitalizacji drugiej części zabudowań gospodarczych w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej   |   Od 11.01.2018 r. w Galerii Miejskiej w Strzyżowie (Rynek 15) oglądać można wystawę fotografii pt. „Wiatraki Ziemi Strzyżowskiej na tle siłowni wiatrowych Podkarpacia” wykonanych przez Grażynę Stojak. Wystawa potrwa do 2 kwietnia br.   |   W Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej obejrzeć można wystawę poświęconą Kazimierzowi Pułaskiemu – bohaterowi Polski i Stanów Zjednoczonych w 250. rocznicę wybuchu konfederacji barskiej   |   Strzyżowski Dom Kultury "Sokół" zaprasza 13 stycznia 2018 r (sobota) na godz.18:oo na koncert Art Music Trio w ramach Noworocznych Impresji Muzycznych. (II piętro, sala konferencyjna DK)   |   Na 17 stycznia 2018 r. na godz. 17. zaplanowano w Bibliotece Publicznej w Strzyżowie spotkanie historyczno-kulturalne pt. „Szabat Szalom! Święto żydowskie”. Spotkanie organizowane jest w ramach Światowego Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Gospodarka i rolnictwo

„Pożyczki na start” - pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w dalszym ciągu dostępne są środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Projekcie „Pożyczki na start", Działanie 6.2 PO KL. Obecnie projekt jest w okresie monitorowania i w dalszym ciągu udzielane są pożyczki na preferencyjnych zasadach. Pożyczka skierowana jest dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego, które ukończyły 18 rok życia. Z pożyczki mogą skorzystać także osoby pracujące. Maksymalna wysokość pożyczki to 50.000 złotych. Preferencyjne oprocentowanie 2 w stosunku rocznym. Maksymalny okres spłaty to 60 miesięcy.


Wnioskodawcą może zostać osoba fizyczna, która spełnia takie kryteria jak: posiada adres zamieszkania, potwierdzony czasowym lub stałym meldunkiem, na terenie województwa podkarpackiego; ukończyła 18 rok życia; zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej; nie jest oraz nie była zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub nie prowadzi działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym m.in. ze środków PO KL, PFRON, Funduszu Pracy lub PROW na pokrycie tych samych wydatków związanych z prowadzoną działalnością.


Preferencyjna pożyczka może być udzielona wnioskodawcy, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Dopuszczalne jest otrzymanie pożyczki na spółkę cywilną. Wnioskodawca, który założył działalność gospodarczą i skorzystał ze wsparcia w formie pożyczki preferencyjnej zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.


Pożyczkobiorcą może być osoba fizyczna, która m.in. w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym, m.in. ze środków PO KL, PFRON, Funduszu Pracy lub PROW na pokrycie tych samych wydatków związanych z prowadzoną działalnością; złożyła pisemny wniosek o pożyczkę wraz z wymaganymi załącznikami; wykaże przyszłą zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty; zobowiąże się do wykorzystania pożyczki zgodnie z przeznaczeniem; uzyskała pozytywną ocenę wniosku o pożyczkę; wskaże zabezpieczenie stosowne do kwoty pożyczki; nie została prawomocnie skazana za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej; zarejestrowała działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego.


Preferencyjna pożyczka może być udzielona na dowolny cel gospodarczy, w szczególności na wydatki: inwestycyjne, obrotowe, mieszane (inwestycyjno-obrotowe). Pożyczka musi być wykorzystana zgodnie z biznes planem, który jest załącznikiem do umowy. Zmiana przeznaczenia pożyczki każdorazowo wymaga zgody w formie aneksu do umowy oraz aktualizacji tej części Biznes Planu, którego zmiana dotyczy.


Więcej w regulaminie Projektu i na stronie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (RARR) www.rarr.rzeszow.pl


[opr. W. Plezia]

Data dodania: 06-07-2017
liczba wyświetleń: 201

Pozostałe kategorie