Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Inwestycje i projekty

Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania Szpitala Powiatowego oraz doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

Przebudowa budynku stajni należącego do zespołu parkowo-dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych i kortu tenisowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie

Budowa i montaż farm fotowoltaicznych dla potrzeb zasilania w energię elektryczną budynków użyteczności publicznej

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie

Budowa boiska lekkoatletycznego "Orlik" w SOSW we Frysztaku

Rewitalizacja oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej

Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1340R Bystrzyca-Nowa Wieś wraz z dojazdami w m. Nowa Wieś

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Strzyżowskiego

Przebudowa drogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś w m. Pstrągowa i Nowa Wieś

Przebudowa drogi powiatowej nr 1927R Węglówka-Wysoka Strzyżowska-Dobrzechów

Przebudowa drogi powiatowej nr 1934R Lutcza przez wieś

Przebudowa drogi powiatowej nr 1926R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska wraz z odbudową przepustów w m. Markuszowa i Oparówka

Przebudowa drogi powiatowej nr 1323R Frysztak – Gogołów – Klecie w km wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych

Przebudowa drogi powiatowej nr 1320R Cieszyna-Stępina-Huta Gogołowska wraz z przebudową mostów w Stępinie oraz przebudową przepustu w Hucie Gogołowskiej

Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1930R Żarnowa-Glinik Zaborowski w miejscowości Zaborów

Przebudowa drogi powiatowej nr 1936R Niebylec-Gwoźnica

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1927R Węglówka-Wysoka Strzyżowska-Dobrzechów

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1931 R Żarnowa-Niebylec wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych

Przebudowa drogi powiatowej nr 1931R Żarnowa-Niebylec w miejscowości Gwoździanka

Przebudowa mostu w Pstrągowej w ciągu drogi powiatowej nr 1629R Pstrągowa-Strzyżów

Modernizacja i doposażenie obiektów dydaktycznych ZS w Czudcu oraz Przedszkola Specjalnego we Frysztaku

Przebudowa drogi powiatowej nr 1923R Frysztak-Kobyle-Jazowa w miejscowościach Kobyle i Jazowa wraz z przebudową przepustów

Przebudowa drogi powiatowej nr 2405R Jaszczurowa-Wiśniowa w miejscowości Jaszczurowa wraz z przebudową przepustów