wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Gmina Czudec zaprasza do składania ofert na zadanie drogowe obejmujące m.in. budowę nowego mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917R Czudec-Wyżne   |   Termin składania ofert: 27.10.2017 r.   |   Więcej informacji na stronie www.czudec.pl   |   Inwestycja realizowana jest przez Gminę Czudec we współpracy z samorządem powiatowym w Strzyżowie w ramach projektu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego   |   Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zaprasza także do składania ofert na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Dobrzechów - Wysoka Strzyżowska – Węglówka (do 16.10), przebudowę drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa-Nowa Wieś z podziałem na trzy zadania (do 20.10)   |   14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narod   |   Z tej okazji wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty dziękujemy za wykonywaną pracę, gratulujemy osiągnięć i składamy najlepsze życzenia   |   12.10.2017 r. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał umowę na modernizację boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół Technicznych oraz kortu tenisowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Strzyżowie   |   Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej zajęło I miejsce w ogłoszonym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego konkursie pn. „NGO Wysokich Lotów”, w kategorii Kultura i Tożsamość Narodowa   |   W dniach 5-18 października br. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa   |   Szczegółowe informacje pod adresem http://www.arimr.gov.pl/   |   Policja przypomina o obowiązku noszenia o zmierzchu, poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego   |   TVP Historia emituje powtórkę serialu „Popielec”, zrealizowanego na początku lat 80 - tych XX w. na podstawie powieści Włodzimierza Kłaczyńskiego pod tym samym tytułem   |   Kilka scen do tego serialu nakręcono na tle budynku dworskiego w Baryczce, zaś pierwowzorem wydarzeń było wiele faktów z życia autora, który przez kilka lat mieszkał w Lutczy   |   Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie obchodzi jubileusz 25-lecia działalności   |   25 lat funkcjonowania obchodzi również Stowarzyszenie „Tak Życiu”   |   Z kolei jubileusz 30 – lecia pracy twórczej świętuje Chór Mieszany „Sokół”, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
blank
bn_bip
blank
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Z prac Rady Powiatu Strzyżowskiego

W okresie od czerwca do sierpnia br. Rada Powiatu Strzyżowskiego obradowała trzykrotnie. W tym czasie radni zapoznali się z raportem o sytuacji ekonomiczno - finansowej ZOZ w Strzyżowie oraz wysłuchali sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2017 r. Rada Powiatu podjęła też 17 uchwał, w tym dotyczących budżetu powiatu. Sesję czerwcową poprowadził Pan Marek Jurzysta Przewodniczący Rady Powiatu, zaś lipcową i sierpniową Pan Kazimierz Kania Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.

23 sierpnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2014-2018. Podczas posiedzenia radni zapoznali się z wynikami kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2017 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Strzyżowskiego. W omawianym okresie Komisja m.in. dokonała kontroli w Domu Dziecka w Strzyżowie w zakresie wydatkowania środków finansowanych za rok ubiegły. W przedmiocie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości. Komisja podjęła ponadto uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za 2016 r., a następnie przedłożyła ten wniosek Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Przewodniczącemu Rady Powiatu Strzyżowskiego.

Podczas sesji Rada Powiatu podjęła 10 uchwał w sprawach: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zmiany uchwały Nr XXVIII/200/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017 - 2032, zmiany uchwały Nr XXXI/207/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Powiat Strzyżowski 2017 r., dopuszczenia zapłaty elektronicznymi instrumentami płatniczymi podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Strzyżowskiego, zwolnienia dyrektorów i wicedyrektorów szkół z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szk. 2017/2018, zawarcia porozumienia z Powiatem Jasielskim w sprawie zorganizowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół prowadzonych przez samorząd powiatowy w Strzyżowie, wystąpienia przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski" dla Pana Stanisława Stasiowskiego za zasługi położone w służbie społeczeństwu, ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego, przyznania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego dla młodzieży Powiatu Strzyżowskiego na rok szkolny 2017/2018 oraz udzielenia z budżetu powiatu pomocy finansowej dla powiatów, które ucierpiały w sierpniowej nawałnicy.

Podczas poprzedniej, nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 17 lipca br., radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/200/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017 - 2032. Zmiana w WPF polegała na podwyższeniu wartości wydatków majątkowych w 2018 r. do kwoty zabezpieczającej w całości jednocześnie wartość wszystkich przedsięwzięć oraz zadania modernizacji obiektów dawnej stajni w zespole folwarcznym w Wiśniowej.

Tuż przed przerwą wakacyjną, podczas XXXVI sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego, która odbyła się dnia 21 czerwca 2017 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej, radni zapoznali się z raportem o sytuacji ekonomiczno - finansowej ZOZ w Strzyżowie, a następnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZOZ w Strzyżowie za 2016 rok. Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach: nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zmiany uchwały Nr XXVIII/200/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017 - 2032, ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Strzyżowskiego i zaciągnięcia zobowiązania związanego z podjęciem zadania inwestycyjnego w zakresie przekraczającym granice wydatków ustalonych na rok 2017. Jak wyjaśnił Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, zadanie zawarte w tym projekcie uchwały dotyczy pozostałej części budynku dawnych stajni w posiadłości Mycielskich w Wiśniowej. Koncepcja Zarządu Powiatu zakłada modernizację dachu i przebudowę budynku stajni w zespołu parkowo-dworskim w Wiśniowej na pokoje noclegowe i salę wielofunkcyjną z zapleczem gastronomicznym. Ponieważ remont zostanie wykonany ze środków krajowych, będzie możliwość wynajmu powstałych w ten sposób pomieszczeń.

W ramach punktów Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Strzyżowskiego oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne w w/w. okresie podjęto m.in. tematy: funkcjonowania Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie, rozbudowy Szpitala, zakupu urządzenia pomiarowego dla jednostek OSP, planowanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminach: Strzyżów, Czudec i Niebylec, inauguracji roku szkolnego z udziałem Pani Premier Beaty Szydło i Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej oraz zaproszenia do udziału w Festiwalu Psalmów Dawidowych, który odbędzie się 3 września br. na stadionie sportowym w Kolbuszowej.

[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]

 

Data dodania: 29-08-2017
liczba wyświetleń: 196

Pozostałe kategorie