wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Złożony przez SP ZOZ w Strzyżowie projekt dokończenia rozbudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego w Strzyżowie został wybrany do dofinansowania z funduszy europejskich przez Zarząd Województwa Podkarpackiego   |   Będzie to jeden z największych projektów współfinansowanych przez samorząd powiatowy w Strzyżowie   |   Budynki szpitalne zostaną połączone, rozbudowane i zmodernizowane. Szpital zostanie też wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny   |   18 września 2017 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie podpisano umowę o dofinansowanie budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca   |   Inwestycja zostanie zrealizowana do sierpnia 2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia; koszt inwestycji to ponad 85,5 mln zł   |   15 września br. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał ze strzyżowską firmą J.P. Bud umowę na rewitalizację drugiej części zabytkowych zabudowań gospodarczych w Zespole Parkowo - Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej   |   Dobiegają końca prace budowlane przy budowie boiska lekkoatletycznego typu „Orlik” przy SOSW we Frysztaku   |   W ramach powiatowych inwestycji drogowo – mostowych trwają prace przy budowie mostu w Zaborowie i przebudowie drogi powiatowej Kożuchów – Markuszowa – Oparówka –Wysoka Strzyżowska   |   Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie informuje, że dniach 04 - 06.10.2017 r. będą przyjmowane wnioski o organizację stażu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia o ustalonym II profilu pomocy; nabór wniosków dla osób do 30 roku życia planowany jest w dniach 6 – 8 listopada br.   |   Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej od 21 do 30 września br. jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie   |   Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej   |   Stowarzyszenie Polscy Łowcy Burz zachęca do korzystania z systemu geokomunikatów, zawierających ostrzeżenia meteorologiczne dla mieszkańców całego kraju   |   Bezpłatną aplikację można pobrać ze strony https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigajwcislo.ostrzegator   |   24 września br. na stadionie sportowym w Połomi odbędą się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych; początek o godz. 13.00   |   Również w niedzielę (24.09) na hipodromie Jeździeckiego Klubu Sportowego „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim odbędzie się IX Memoriał Hubala Henryka Dobrzańskiego; uroczyste rozpoczęcie zawodów o godz. 15.00
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
blank
bn_bip
blank
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Z prac Rady Powiatu Strzyżowskiego

W okresie od czerwca do sierpnia br. Rada Powiatu Strzyżowskiego obradowała trzykrotnie. W tym czasie radni zapoznali się z raportem o sytuacji ekonomiczno - finansowej ZOZ w Strzyżowie oraz wysłuchali sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2017 r. Rada Powiatu podjęła też 17 uchwał, w tym dotyczących budżetu powiatu. Sesję czerwcową poprowadził Pan Marek Jurzysta Przewodniczący Rady Powiatu, zaś lipcową i sierpniową Pan Kazimierz Kania Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.

23 sierpnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2014-2018. Podczas posiedzenia radni zapoznali się z wynikami kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2017 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Strzyżowskiego. W omawianym okresie Komisja m.in. dokonała kontroli w Domu Dziecka w Strzyżowie w zakresie wydatkowania środków finansowanych za rok ubiegły. W przedmiocie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości. Komisja podjęła ponadto uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za 2016 r., a następnie przedłożyła ten wniosek Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Przewodniczącemu Rady Powiatu Strzyżowskiego.

Podczas sesji Rada Powiatu podjęła 10 uchwał w sprawach: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zmiany uchwały Nr XXVIII/200/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017 - 2032, zmiany uchwały Nr XXXI/207/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Powiat Strzyżowski 2017 r., dopuszczenia zapłaty elektronicznymi instrumentami płatniczymi podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Strzyżowskiego, zwolnienia dyrektorów i wicedyrektorów szkół z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szk. 2017/2018, zawarcia porozumienia z Powiatem Jasielskim w sprawie zorganizowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół prowadzonych przez samorząd powiatowy w Strzyżowie, wystąpienia przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski" dla Pana Stanisława Stasiowskiego za zasługi położone w służbie społeczeństwu, ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego, przyznania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego dla młodzieży Powiatu Strzyżowskiego na rok szkolny 2017/2018 oraz udzielenia z budżetu powiatu pomocy finansowej dla powiatów, które ucierpiały w sierpniowej nawałnicy.

Podczas poprzedniej, nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 17 lipca br., radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/200/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017 - 2032. Zmiana w WPF polegała na podwyższeniu wartości wydatków majątkowych w 2018 r. do kwoty zabezpieczającej w całości jednocześnie wartość wszystkich przedsięwzięć oraz zadania modernizacji obiektów dawnej stajni w zespole folwarcznym w Wiśniowej.

Tuż przed przerwą wakacyjną, podczas XXXVI sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego, która odbyła się dnia 21 czerwca 2017 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej, radni zapoznali się z raportem o sytuacji ekonomiczno - finansowej ZOZ w Strzyżowie, a następnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZOZ w Strzyżowie za 2016 rok. Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach: nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zmiany uchwały Nr XXVIII/200/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017 - 2032, ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Strzyżowskiego i zaciągnięcia zobowiązania związanego z podjęciem zadania inwestycyjnego w zakresie przekraczającym granice wydatków ustalonych na rok 2017. Jak wyjaśnił Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, zadanie zawarte w tym projekcie uchwały dotyczy pozostałej części budynku dawnych stajni w posiadłości Mycielskich w Wiśniowej. Koncepcja Zarządu Powiatu zakłada modernizację dachu i przebudowę budynku stajni w zespołu parkowo-dworskim w Wiśniowej na pokoje noclegowe i salę wielofunkcyjną z zapleczem gastronomicznym. Ponieważ remont zostanie wykonany ze środków krajowych, będzie możliwość wynajmu powstałych w ten sposób pomieszczeń.

W ramach punktów Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Strzyżowskiego oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne w w/w. okresie podjęto m.in. tematy: funkcjonowania Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie, rozbudowy Szpitala, zakupu urządzenia pomiarowego dla jednostek OSP, planowanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminach: Strzyżów, Czudec i Niebylec, inauguracji roku szkolnego z udziałem Pani Premier Beaty Szydło i Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej oraz zaproszenia do udziału w Festiwalu Psalmów Dawidowych, który odbędzie się 3 września br. na stadionie sportowym w Kolbuszowej.

[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]

 

Data dodania: 29-08-2017
liczba wyświetleń: 143

Pozostałe kategorie