wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Ruszyła budowa obwodnicy Strzyżowa na drodze wojewódzkiej nr 988   |   Inwestycja realizowana jest przez samorząd województwa podkarpackiego   |   11 maja 2018 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie podpisana zostanie umowa na modernizację Szpitala Powiatowego w Strzyżowie   |   W ramach projektu planuje się m.in. dobudowę nowego segmentu do budynków szpitalnych, przeniesienie i standaryzację bloków operacyjnych, zmianę dotychczasowej lokalizacji poszczególnych oddziałów, uruchomienie nowych usług m.in. w zakresie chorób układu oddechowego i in.   |   Wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą zadania będzie strzyżowska firma PRB „Rembud” Sp. z o.o   |   Według stanu na dzień 09.05.2018 r. wartość w/w. projektu wyniesie ponad 23 mln zł, w tym 9.999.999,98 zł stanowi dofinasowanie w ramach RPO 2014-2020, pozostała zaś kwota pokryta zostanie z budżetu powiatu   |   Jest to największy wartościowo, jak do tej pory, projekt realizowany przez samorząd powiatowy w Strzyżowie   |   12 maja (sobota) w Szkole Podstawowej w Konieczkowej odbędzie się Noc Muzeów   |   W programie m.in. wystawa mundurów i militariów, projekcja filmu i gry edukacyjne przygotowane przez IPN Oddział w Rzeszowie, wykład na temat udziału mieszkańców naszego powiatu w walce o niepodległość, konkurs strzelecki, prezentacja zabytków motoryzacji i in.
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Ogólnopolska i Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018 w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie

4 września 2017 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie odbyła się Ogólnopolska i Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018. Uroczystość swoją obecnością zaszczyciły: Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Pani Beata Szydło i Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska. W inauguracji udział wzięli również Senatorowie i Posłowie RP, Wojewoda Podkarpacki Pani dr Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl, Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Pan Józef Jodłowski - Starosta Rzeszowski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego, a także wielu reprezentantów instytucji wojewódzkich, powiatowych i gminnych, samorządowcy, poczty sztandarowe, nauczyciele i uczniowie wraz z rodzicami. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił J. E. Ks. Bp Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej.


„Był to dla nas wielki zaszczyt - mówi Pan Robert Godek - Starosta Strzyżowski. Propozycja Pani Kurator, by to właśnie w naszym powiecie zorganizować inaugurację ważnego dla polskiej oświaty roku szkolnego 2017/2018 była dla nas zaskoczeniem, ale i wyróżnieniem. Odczytujemy to jako uznanie dla faktu, że dużo dobrego dzieje się w sferze edukacji na terenie powiatu strzyżowskiego, czego najlepszym przykładem jest zbudowane od podstaw dobrzechowskie Centrum Kształcenia Praktycznego. Musieliśmy przedstawić kilka wariantów organizacyjnych, odpowiednio przygotować i zabezpieczyć teren, włożyć wiele wysiłku i pracy, aby to się dobrze udało. Zaangażowało się naprawdę wielu naszych pracowników, pomogły gminy z naszego terenu, ubogaciły tę historyczną uroczystość nasze wspaniałe zespoły... i chyba się udało. Mimo deszczu i innych przeciwności, z Panią Premier i Panią Minister Edukacji Narodowej rozpoczęliśmy nowy rok szkolny dla całej Polski właśnie u nas - w powiecie strzyżowskim, z dużym zainteresowaniem mediów regionalnych i ogólnopolskich, z obecnością wielu znamienitych gości, pocztów sztandarowych, delegacji szkół i placówek oświatowych z całego powiatu. Wszystkim serdecznie dziękuję!".

 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 Mszą świętą polową przed budynkiem Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie. Eucharystii koncelebrowanej przez Ks. Dziekana dra Jana Wolaka, Proboszcza Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie oraz Ks. Macieja Figurę Proboszcza Parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Dobrzechowie przewodniczył J. E. Ks. Bp Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup odwołał się do ewangelickiej sceny odnalezienia 12- letniego Jezusa pośród nauczycieli ze świątyni Bożej w Jerozolimie. Jak podkreślał, postawa młodego Jezusa, który potrafił nie tylko słuchać, ale i zadawać mądre pytania, powinna być wzorem dla uczniów i nauczycieli.


„Jezus uczy, że pierwszym zadaniem ucznia jest słuchać. Najpierw trzeba jednak znaleźć mądrego nauczyciela i posłuchać tego, co on mówi. Drugim etapem w uczeniu się jest stawianie pytań. To w nich tkwi troska o zdobycie lub pogłębienie wiedzy. Współcześnie wolimy krytykować niż pytać, bo to o wiele prostsze. Jezus uczy, że trzeba stawiać pytania. Stawiać je mądrym ludziom. Stawiać pytania ważne, bo tak kształtuje się mądrość, a wraz z nią religijność. Trzecim etapem kształcenia jest zrozumienie tego, czego się uczymy. Słuchanie i stawianie pytań ma prowadzić do zrozumienia, czyli odkrywania sensu, interpretowania usłyszanych informacji. Czwarty etap to udzielanie odpowiedzi. Jezus uczy, by mówić, wtedy, kiedy potrzeba, ale mówić mądrze - tak, by pomóc pytającym, a nawet ich zadziwić" - mówił Ksiądz Biskup. Przywołał też postać patronki nauczycieli, błogosławionej Natalii Tułasiewicz, nauczycielki z Rzeszowa, która naśladując Jezusa postawą poświęcenia dla bliźnich i ofiarą swojego życia, może stać się przewodnikiem także dla współczesnych środowisk oświatowych.

 

Druga część uroczystości rozpoczęła się od odegrania przez Parafialną Orkiestrę Dętą z Gwoźnicy Górnej i odśpiewania przez zgromadzonych hymnu narodowego oraz wciągnięcia flagi państwowej na maszt przez poczet flagowy uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie. Następnie gości przywitała Pani Wojewoda dr Ewa Leniart, która życzyła także, by nowy rok szkolny służył dobremu edukowaniu i wychowaniu młodych Polaków. Pani Wojewoda odczytała również okolicznościowy list Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Marka Kuchcińskiego.


„Skończyły się wakacje, wracacie do szkoły, do szkolnej ławy i znajdujecie się w tej chwili w nieco innej szkole niż ta, którą żegnaliście jeszcze w czerwcu, kiedy kończył się miniony rok szkolny - rozpoczęła swoje wystąpienie, zwracając się do uczniów w całej Polsce, Pani Premier Beata Szydło. Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok szkolny, a wraz z nim reformę oświaty, przygotowywaną przez wiele miesięcy, konsultowaną z samorządowcami, pedagogami, ze środowiskami oświatowymi, ekspertami i rodzicami".


Dobra szkoła ma być przede wszystkim otwarta na uczniów, rodziców i nauczycieli - mówiła dalej Pani Premier. Ma łączyć i budować wspólnoty. Tę małą - szkolną, tę większą - lokalną i wreszcie dużą wspólnotę całej naszej Ojczyzny. To ma być dobra szkoła; otwarta, nowoczesna, czerpiąca pełnymi garściami z polskiej i europejskiej tradycji i kultury, szkoła, która będzie uczyła i wychowywała. Naszym obowiązkiem - ludzi dorosłych, odpowiedzialnych za oświatę, całe państwo, ale też samorządy i lokalne społeczności jest inwestować jak najlepiej w dzieci i młodzież. By ten największy kapitał, którego nic nie zastąpi, żaden pieniądz, żadne dobra materialne, by ten kapitał pięknie się rozwijał, wzrastał i przynosił jak najlepsze owoce".

 

Pani Premier zwróciła też uwagę na to, że nowa reforma, oprócz przywrócenia 8 - letniej szkoły podstawowej, 4 - letniego liceum i 5 - letniego technikum, tworzy też szkołę branżową, która będzie kształciła dobrych fachowców, ludzi o najwyższych umiejętnościach i kwalifikacjach, którzy będą nie tylko realizowali swoje własne cele zawodowe, ale też będą konkurowali z najlepszymi na świecie, budując jednocześnie nowoczesną polską gospodarkę, tak jak to jest w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.


W dalszej części swojego wystąpienia Pani Beata Szydło podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie reformy oświaty, w tym jej twórcom, w szczególności Pani Minister Annie Zalewskiej, zespołom konsultacyjnym, dyrektorom szkół, którzy stanęli przed trudnym zadaniem reorganizacji placówek, którymi zarządzają, a także pedagogom i nauczycielom, samorządom i rodzicom. Zadeklarowała także zapewnienie pełnej opieki medycznej dla dzieci w szkołach oraz 15 procentowe podwyżki dla nauczycieli w trzech transzach: w 2018, 2019 i 2020 r.


Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska przedstawiła następnie założenia nowej reformy edukacji, zwracając uwagę m.in. na nowoczesne podstawy programowe, dające większą swobodę nauczycielowi i pozwalające na zbudowanie programu nauczania w zależności od tego, z jaką grupą przyjdzie mu pracować.

 

„Będziemy wspierać nauczycieli. Będziemy umożliwiać im doskonalenie zawodowe - stanie się ono obowiązkowe. Dobra szkoła nie może obyć się bez pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego czy doradcy metodycznego. Do 2019 r. dla wsparcia nauczycieli te wszystkie zawody się pojawią" - podkreśliła Pani Minister.


Jak mówiła dalej, zgodnie z nowym system edukacji uczniowie będą m.in. uczyli się podstaw programowania, czytali głośno na lekcjach, nie tylko na języku polskim, a także dla rozwijali kompetencje matematyczne m.in. poprzez upowszechnianie nauczania gry w szachy. Będą mieć też więcej godzin nauk przyrodniczych, które będą odbywać się w nowych gabinetach przyrodniczych, które powstaną w ramach ogłoszonego w 2018 r. programu „Laboratorium". Wszystko po to, by były to zajęcia twórcze, naukowe, pozwalające młodzieży na przełożenie teorii w praktykę. Przewidziano także więcej godzin informatyki i wprowadzenie szerokopasmowego internetu do szkół - 100 Mb/sek na 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Na zakończenie swojego wystąpienia Pani Minister ogłosiła rok szkolny 2017/2018 „Rokiem Niepodległej", inaugurując tym samym nowy rok szkolny w całej Polsce.


W trakcie inauguracji miało również miejsce symboliczne ślubowanie i pasowanie na ucznia uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. H. Kołłątaja w Dobrzechowie pod dyrekcją Pana Jacka Grodzkiego. Aktu pasowania uczniów, pod opieką ich wychowawczyni Pani Marii Kłęczek dokonała Pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Na koniec uczniowie otrzymali tornistry z wyprawką szkolną, ufundowane przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pana Jerzego Cyprysia i Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla, który  w dalszej części uroczystości podziękował Pani Premier za wybór Podkarpacia i Dobrzechowa na miejsce rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.


„Dobra szkoła zawsze musi się wiązać z dobrymi decyzjami, a ta dobra decyzja dotyczyła właśnie tego miejsca. Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie z inicjatywy samorządu powiatowego w Strzyżowie powstało ze znacznym udziałem środków europejskich. To zawsze dobra decyzja, gdy te fundusze wspomagają edukację. W doskonale wyposażonych laboratoriach kształcą się tutaj młodzi ludzie, którzy zasilają tych, którzy jako inwestorzy trafiają do województwa podkarpackiego. Wysoka jakość wykonywanej tutaj pracy dobrze wróży przyszłości tego terenu. Wkrótce niedaleko powstanie obwodnica miasta Strzyżowa, otwarte zostaną nowe tereny inwestycyjne, powstaną nowe miejsca pracy i te inwestycje będą się wzajemnie wspomagać. Wszystkich czekają duże wyzwania w związku z reformą, ale jestem przekonany, że zakończą się sukcesem. Dzieci, które  dziś zaczynają naukę, na pewno nie będą szukać miejsc poza granicami kraju. Tego sobie wspólnie życzymy" - mówił Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl.

 

Po zakończeniu uroczystości goście zostali zaproszeni do zwiedzania Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie, zaś pozostali uczestnicy do namiotu na placu szkolnym na słodki poczęstunek przygotowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Frysztaku i Zespół Szkół w Czudcu. Pani Premier Beata Szydło i Pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkały się m.in. z pracownikami Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie, które obdarowane zostało przez Panią Premier sprzętem komputerowym, a także z pasowanymi tego dnia uczniami Szkoły Podstawowej w Dobrzechowie oraz uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku, co uwieczniono na pamiątkowych zdjęciach. Dostojni Goście dokonali także wpisów do Księgi Pamiątkowej dobrzechowskiego CKP.

 

W podziękowaniu za powierzenie samorządowi powiatowemu w Strzyżowie organizacji tak ważnego wydarzenia oraz osobisty udział w inauguracji roku szkolnego 2017/2018 Pani Premier i Pani Minister otrzymały od Starosty Strzyżowskiego Pana Roberta Godka kwiaty, pięknie wydane arcydzieła literatury polskiej i okolicznościowe medale wygrawerowane przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie na nowoczesnych maszynach Centrum Kształcenia Praktycznego. Te wyjątkowe podarunki wraz z podziękowaniami otrzymali także: J. E. Ks. Bp Jan Wątroba, Wojewoda Podkarpacki Pani dr Ewa Leniart i Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch.


Część oficjalną Ogólnopolskiej i Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2017/2018 w Dobrzechowie poprowadzili pracownicy Podkarpackiego Kuratorium Oświaty: Pani Iwona Bereś i Pan Marek Kondziołka. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości. Byli z nami: Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Pani Beata Szydło, Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska, Senatorowie RP: Pani Alicja Zając i Pan Zdzisław Pupa, Posłowie na Sejm RP: Pani Krystyna Wróblewska, Pan Bogdan Rzońca, Pan Kazimierz Gołojuch, Pan Kazimierz Moskal, Pan Jan Warzecha i Pan Wojciech Buczak, Wojewoda Podkarpacki Pani dr Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pani Maria Kurowska, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Jerzy Cypryś, Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Pan Józef Jodłowski - Starosta Rzeszowski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego, J.E. Ks. Bp Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie Pan dr Dariusz Iwaneczko, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinspektor dr Krzysztof Pobuta, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie płk. dr inż. Mariusz Stopa, Dowódca 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie płk. dypl. Arkadiusz Mikołajczyk, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej prof. dr. hab. Jerzy Posłuszny, Rektor Państwowej Wyższej Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku Pani doc. dr Elżbieta Cipora, Prorektor ds. studiów PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie dr Dominik Wróbel w zastępstwie rektora prof. dra hab. Grzegorza Przebindy, Burmistrz Strzyżowa Pan Mariusz Kawa, Zastępca Burmistrza Strzyżowa Pan Waldemar Góra, Wójt Gminy Czudec Pan Stanisław Gierlak, Wójt Gminy Frysztak Pan Jan Ziarnik, Wójt Gminy Niebylec - Przewodniczący Konwentu Samorządowego Powiatu Strzyżowskiego Pan Zbigniew Korab, w imieniu Wójta Gminy Wiśniowa Pana Marcina Kuta Sekretarz Gminy Wiśniowa Pan Jacek Rybczyk, radni powiatowi na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Strzyżowskiego Panem Markiem Jurzystą, członkowie Zarządu Powiatu na czele z Panem Robertem Godkiem Starostą Strzyżowskim i Panem Janem Stodolakiem Wicestarostą Strzyżowskim, a także wielu znamienitych reprezentantów administracji rządowej, instytucji wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przedstawicieli duchowieństwa, związków zawodowych działających w oświacie okręgu wojewódzkiego i powiatowego, dyrektorzy firm reprezentujących wiodące na Podkarpaciu sektory gospodarki, poczet sztandarowy powiatu strzyżowskiego, a przede wszystkim uczniowie szkół prowadzonych przez samorząd powiatowy w Strzyżowie oraz przedstawiciele szkół z terenu naszego powiatu wraz z barwnymi pocztami sztandarowymi, rodzice, nauczyciele i dyrektorzy oraz ogólnopolskie i regionalne media.


O piękną oprawę muzyczną podczas uroczystości zadbali: chór mieszany „Sokół" działający przy Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku pod dyrekcją Pani Magdaleny Wiśniowskiej oraz Parafialna Orkiestra Dęta z Gwoźnicy Górnej pod egidą Pana Tomasza Kozdrasia i kapelmistrza Pana Mariana Bocka, a także organista dobrzechowski Pan Andrzej Banek i instruktor d/s. muzyki z Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Pan Leszek Drygaś. Podczas Eucharystii, dary w procesji w postaci kwiatów i chleba upieczonego przez Piekarnię „Podzamcze" w Przedmieściu Czudeckiemu złożyli na ołtarzu uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku.


Wiele czasu i wysiłku w przygotowanie i organizację imprezy poświęcili pod kierunkiem Pana Wicestarosty Jana Stodolaka pracownicy jednostek powiatowych: Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie z Panem Dyrektorem Janem Soplem, SOSW we Frysztaku, Zespołu Szkół w Czudcu, PCKiT w Wiśniowej, Starostwa Powiatowego w Strzyżowie na czele z Panią Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Panią Marią Koś, Sekretarzem Powiatu Panem Jackiem Boho i Kierownikiem Wydziału Inwestycji i Programów Pomocowych Panem Jerzym Armatą. Nad bezpieczeństwem w dowozie i odwozie uczestników czuwała strzyżowska Policja wraz z Powiatowym Zarządem Dróg, wspomagana przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzechowie. Za zabezpieczenie medyczne odpowiedzialny był Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie. Scenę użyczył samorząd Gminy Niebylec, nagłośnienie koordynował Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej. Namioty, poza profesjonalną firmą z Radomia, udostępniła m.in. Gmina Wiśniowa i strzyżowski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. W organizację tej podniosłej uroczystości w powiecie strzyżowskim zaangażowanych było wiele osób m.in. z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Biura Ochrony Rządu, Urzędu Wojewódzkiego, Policji, Duchowieństwa. Wszystkim, dzięki którym udało się przygotować i zorganizować Ogólnopolską Inaugurację Roku Szkolnego 2017/2018 w Dobrzechowie, serdecznie dziękujemy.


Wybór miejsca organizacji tegorocznej Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Szkolnego nie był przypadkowy. W takich ośrodkach jak Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie będą kształcić się uczniowie uczęszczający do techników i szkół branżowych. Wybudowana od podstaw w ramach projektu zrealizowanego przez Powiat Strzyżowski nowoczesna placówka badawczo - edukacyjna w Dobrzechowie umożliwia prowadzenie praktycznej działalności szkoleniowej dla młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie kształcenia zawodowego na potrzeby przemysłu. Oferuje tradycyjne i nowoczesne kształcenie zawodowe w laboratoriach wyposażonych w maszyny i urządzenia o wysokich parametrach technicznych i dydaktycznych, w tym najnowocześniejsze obrabiarki sterowane numerycznie m.in. dla przemysłu lotniczego, samochodowego i informatycznego. W placówce wdrażane są kolejne unikalne technologie stosowane w zakresie precyzyjnej obróbki metali, niezbędne m.in. w nowoczesnych zakładach produkujących części dla przemysłu wysokich technologii. Centrum dysponuje też halą konwencjonalnych maszyn stosowanych w przemyśle i nowoczesną, kompletną stacją diagnostyczną z własnymi samochodami i wieloma pomocami dydaktycznymi do prowadzenia ćwiczeń praktycznych w zakresie nauki napraw pojazdów samochodowych. Wybór CKP w Dobrzechowie na gospodarza imprezy o ogólnopolskim i wojewódzkim zasięgu był niewątpliwie nobilitacją dla tej młodej, bo dopiero 3-letniej placówki, utworzonej i prowadzonej przez samorząd powiatowy w Strzyżowie.


[Inf. i zdjęcia A. Zielińska]

zobaczzdjecia_01

zobaczfilm   zobaczfilm

 

Data dodania: 07-09-2017
liczba wyświetleń: 746

Pozostałe kategorie