wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Gmina Czudec zaprasza do składania ofert na zadanie drogowe obejmujące m.in. budowę nowego mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917R Czudec-Wyżne   |   Termin składania ofert: 27.10.2017 r.   |   Więcej informacji na stronie www.czudec.pl   |   Inwestycja realizowana jest przez Gminę Czudec we współpracy z samorządem powiatowym w Strzyżowie w ramach projektu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego   |   Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zaprasza także do składania ofert na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Dobrzechów - Wysoka Strzyżowska – Węglówka (do 16.10), przebudowę drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa-Nowa Wieś z podziałem na trzy zadania (do 20.10)   |   14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narod   |   Z tej okazji wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty dziękujemy za wykonywaną pracę, gratulujemy osiągnięć i składamy najlepsze życzenia   |   12.10.2017 r. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał umowę na modernizację boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół Technicznych oraz kortu tenisowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Strzyżowie   |   Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej zajęło I miejsce w ogłoszonym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego konkursie pn. „NGO Wysokich Lotów”, w kategorii Kultura i Tożsamość Narodowa   |   W dniach 5-18 października br. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa   |   Szczegółowe informacje pod adresem http://www.arimr.gov.pl/   |   Policja przypomina o obowiązku noszenia o zmierzchu, poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego   |   TVP Historia emituje powtórkę serialu „Popielec”, zrealizowanego na początku lat 80 - tych XX w. na podstawie powieści Włodzimierza Kłaczyńskiego pod tym samym tytułem   |   Kilka scen do tego serialu nakręcono na tle budynku dworskiego w Baryczce, zaś pierwowzorem wydarzeń było wiele faktów z życia autora, który przez kilka lat mieszkał w Lutczy   |   Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie obchodzi jubileusz 25-lecia działalności   |   25 lat funkcjonowania obchodzi również Stowarzyszenie „Tak Życiu”   |   Z kolei jubileusz 30 – lecia pracy twórczej świętuje Chór Mieszany „Sokół”, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
blank
bn_bip
blank
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Powołanie Powiatowego Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 250-lecia Konfederacji Barskiej

21 czerwca 2017 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej powołano Powiatowy Komitet Obchodów 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 250 - lecia Konfederacji Barskiej. W jego skład weszło kilkadziesiąt osób, w tym przedstawiciele samorządu powiatowego w Strzyżowie, samorządów gmin, dyrektorzy jednostek powiatowych, służb mundurowych, szkół, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i in. Na Przewodniczącego Komitetu wybrany został Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek.


21 czerwca 2017 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej odbyło się spotkanie, podczas którego powołano Powiatowy Komitet Obchodów 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 250 - lecia Konfederacji Barskiej.


W skład Komitetu weszli m.in. przedstawiciele samorządu powiatowego w Strzyżowie, dyrektorzy jednostek powiatowych, reprezentanci instytucji publicznych, szkół, służb mundurowych, organizacji pozarządowych i in. podmiotów i osób z terenu powiatu strzyżowskiego. Do udziału w pracach Powiatowego Komitetu Obchodów 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 250 - lecia Konfederacji Barskiej w charakterze członków honorowych zaproszono związanych z powiatem strzyżowskim  Senatora i Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewodę oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego. Powołany Komitet przyjął otwartą formułę, co oznacza, że będą mogły do niego dołączyć kolejne stowarzyszenia, instytucje oraz osoby, które mogące wnieść swój wkład w godne uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 250. rocznicy Konfederacji Barskiej na terenie powiatu strzyżowskiego.


Przewodniczącym Komitetu wybrany został Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek. Zastępcami Przewodniczącego zostali: Pan Jan Stodolak Wicestarosta Strzyżowski i Pan Zbigniew Korab - Wójt Gminy Niebylec - Przewodniczący Konwentu Samorządowego Powiatu Strzyżowskiego. Ponadto powołano: Sekretarza Komitetu, którym został Pan Jacek Boho i Skarbnika Komitetu - Panią Urszulę Liszka - Bawoł - odpowiednio: Sekretarza i Skarbnika Powiatu Strzyżowskiego. Funkcję Kronikarza powierzono Pani Marii Koś - Kierownikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa, Pisarza zaś Pani Agnieszce Zielińskiej - Rzecznikowi Prasowemu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.


Podczas spotkania poruszono wiele kwestii, tj. m.in. przedyskutowano okres, w jakim powinny odbyć się uroczystości rocznicowe na terenie powiatu, sposoby uczczenia tych wielkich wydarzeń i ich znaczenia dla współczesnej Polski, problemy finansowania obchodów i in. Zaproponowano m.in. przygotowanie kolejnej edycji Sejmiku Kultury Powiatu Strzyżowskiego poświęconej historycznemu rozpoznaniu i teoretycznemu przygotowaniu obchodów 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ufundowanie w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie. Wśród zgłaszanych propozycji znalazły się także: zawody konne, koncert pieśni patriotycznych z udziałem Strzyżowskiego Chóru Kameralnego, koncert „Dla Ciebie Polsko" w wykonaniu młodzieży szkół powiatowych, propozycję konkursów organizowanych w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych, przygotowanie rekonstrukcji historycznych nawiązujących do omawianych wydarzeń i in. Zwrócono także uwagę na konieczność zadbania o znajdujące się na terenie powiatu pomniki patriotyczne i miejsca upamiętnień a także o groby osób zasłużonych dla Ojczyzny. Komitet na pierwszym swoim posiedzeniu podjął także kilka uchwał, rozpoczynających działania rocznicowe na terenie powiatu strzyżowskiego.


[Inf. A. Zielińska, zdjęcie Ł. Grabiec]

 

Uchwała 1

Uchwała 2

Uchwała 3

Uchwała 4

Uchwała 5

Uchwała 6

Uchwała 7

 

Data dodania: 10-11-2017
liczba wyświetleń: 170

Pozostałe kategorie