wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Powołanie Powiatowego Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 250-lecia Konfederacji Barskiej

21 czerwca 2017 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej powołano Powiatowy Komitet Obchodów 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 250 - lecia Konfederacji Barskiej. W jego skład weszło kilkadziesiąt osób, w tym przedstawiciele samorządu powiatowego w Strzyżowie, samorządów gmin, dyrektorzy jednostek powiatowych, służb mundurowych, szkół, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i in. Na Przewodniczącego Komitetu wybrany został Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek.


21 czerwca 2017 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej odbyło się spotkanie, podczas którego powołano Powiatowy Komitet Obchodów 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 250 - lecia Konfederacji Barskiej.


W skład Komitetu weszli m.in. przedstawiciele samorządu powiatowego w Strzyżowie, dyrektorzy jednostek powiatowych, reprezentanci instytucji publicznych, szkół, służb mundurowych, organizacji pozarządowych i in. podmiotów i osób z terenu powiatu strzyżowskiego. Do udziału w pracach Powiatowego Komitetu Obchodów 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 250 - lecia Konfederacji Barskiej w charakterze członków honorowych zaproszono związanych z powiatem strzyżowskim  Senatora i Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewodę oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego. Powołany Komitet przyjął otwartą formułę, co oznacza, że będą mogły do niego dołączyć kolejne stowarzyszenia, instytucje oraz osoby, które mogące wnieść swój wkład w godne uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 250. rocznicy Konfederacji Barskiej na terenie powiatu strzyżowskiego.


Przewodniczącym Komitetu wybrany został Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek. Zastępcami Przewodniczącego zostali: Pan Jan Stodolak Wicestarosta Strzyżowski i Pan Zbigniew Korab - Wójt Gminy Niebylec - Przewodniczący Konwentu Samorządowego Powiatu Strzyżowskiego. Ponadto powołano: Sekretarza Komitetu, którym został Pan Jacek Boho i Skarbnika Komitetu - Panią Urszulę Liszka - Bawoł - odpowiednio: Sekretarza i Skarbnika Powiatu Strzyżowskiego. Funkcję Kronikarza powierzono Pani Marii Koś - Kierownikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa, Pisarza zaś Pani Agnieszce Zielińskiej - Rzecznikowi Prasowemu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.


Podczas spotkania poruszono wiele kwestii, tj. m.in. przedyskutowano okres, w jakim powinny odbyć się uroczystości rocznicowe na terenie powiatu, sposoby uczczenia tych wielkich wydarzeń i ich znaczenia dla współczesnej Polski, problemy finansowania obchodów i in. Zaproponowano m.in. przygotowanie kolejnej edycji Sejmiku Kultury Powiatu Strzyżowskiego poświęconej historycznemu rozpoznaniu i teoretycznemu przygotowaniu obchodów 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ufundowanie w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie. Wśród zgłaszanych propozycji znalazły się także: zawody konne, koncert pieśni patriotycznych z udziałem Strzyżowskiego Chóru Kameralnego, koncert „Dla Ciebie Polsko" w wykonaniu młodzieży szkół powiatowych, propozycję konkursów organizowanych w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych, przygotowanie rekonstrukcji historycznych nawiązujących do omawianych wydarzeń i in. Zwrócono także uwagę na konieczność zadbania o znajdujące się na terenie powiatu pomniki patriotyczne i miejsca upamiętnień a także o groby osób zasłużonych dla Ojczyzny. Komitet na pierwszym swoim posiedzeniu podjął także kilka uchwał, rozpoczynających działania rocznicowe na terenie powiatu strzyżowskiego.


[Inf. A. Zielińska, zdjęcie Ł. Grabiec]

 

Uchwała 1

Uchwała 2

Uchwała 3

Uchwała 4

Uchwała 5

Uchwała 6

Uchwała 7

 

Data dodania: 10-11-2017
liczba wyświetleń: 916

Pozostałe kategorie