wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • 22 czerwca dzieci i młodzież kończą naukę w roku szkolnym 2017/2018   |   Naukę zakończą m.in. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w powiecie strzyżowskim   |   Absolwenci gimnazjów mają kilka dni na ostateczny wybór szkoły ponadgimnazjalnej (potwierdzenie woli przyjęcia) poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkołach   |   Zachęcamy do wyboru dalszego kształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz Zespół Szkół w Czudcu   |   Młodzież znajdzie tutaj m.in. doskonałe warunki do nauki i rozwoju swoich pasji, ciekawe kierunki kształcenia, atrakcyjne praktyki w Centrach Kształcenia Praktycznego i za granicą, a przede wszystkim niepowtarzalną atmosferę i wysoki poziom bezpieczeństwa   |   Do końca lipca br. absolwenci gimnazjów wybierający kontynuację kształcenia w szkołach powiatowych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oraz absolwenci tych szkół mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka   |   Dla uczniów III klas gimnazjów z wysoką średnią przewidziano stypendium naukowe wypłacane od tego roku w zwiększonej kwocie 150 zł miesięcznie   |   Więcej informacji, w tym wzór wniosku w naszym serwisie w cz. Stypendia i pomoc dla młodzieży   |   Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za 2017 r.   |   Według sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 r. dochody budżetu powiatu osiągnęły wartość 79,1 mln zł, zaś wydatki ukształtowały się na poziomie 73,7 mln zł   |   Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał umowę z rzeszowską firmą Sagitum Sp. z o. o. na wykonanie nowego portalu internetowego Powiatu Strzyżowskiego, w tym portalu głównego, Biuletynu Informacji Publicznej, aplikacji mobilnych oraz utworzenie profili w mediach społecznościowych   |   Dzisiaj (21.06) na Podkarpaciu rozpocznie się proces przełączania numeru alarmowego Policji do Centrum Powiadamiania Ratunkowego   |   Od 28 czerwca br., dzwoniąc na numer 997, skontaktujemy się z operatorem Centrum obsługującym na co dzień numer 112   |   23 czerwca br. na trasę kolejową nr 106 Rzeszów – Jasło powrócą pociągi   |   Dobiegła bowiem końca modernizacja linii kolejowej na odcinku Boguchwała – Czudec, w ramach której przebudowano m.in. perony w Babicy i Babicy - Kolonia oraz zbudowano nowe perony w Zaborowie - Błonia i Markuszowa z miejscami postojowymi, dostosowując je dla potrzeb osób niepełnosprawnych   |   W sobotę (23.06) w Kożuchowie planowane są „Sobótki nad Wisłokiem”, w ramach których m.in. odbędzie się konkurs na wianek świętojański i szukanie kwiatu paproci   |   Stowarzyszenie „Zakorzenieni w Kulturze” zaprasza na spotkanie z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości ph. „ Wolność – Kocham i Rozumiem” – 24 czerwca br. Rynek w Strzyżowie   |   Od 23.06. rusza sezon wakacyjny na otwartych basenach we Frysztaku
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Nasza społeczność

Reaktywowano Posterunek Policji w Niebylcu


28 listopada w Pruchniku dokonano otwarcia nowej siedziby Komisariatu Policji w Pruchniku i symbolicznej reaktywacji Posterunku Policji w Niebylcu. W uroczystości otwarcia udział wzięła insp. Małgorzata Borowik - dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji w Warszawie, Piotr Pilch - wicewojewoda podkarpacki, nadinsp. Krzysztof Pobuta - Małopolski Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, insp. Zbigniew Sowa - p.o. Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, licznie zgromadzeni policjanci i przedstawiciele samorządów terytorialnych.


15 listopada 2017 r. w Niebylcu rozpoczął ponownie funkcjonowanie Posterunek Policji, który został zlikwidowany w 2012 roku. Wyremontowany posterunek mieści się w budynku, który wraz z nieruchomością, stanowi własność Gminy Niebylec. Całość kosztów odtworzenia posterunku poniosła Gmina Niebylec. Wydano na ten cel ok 65 tys. zł. Obsadę Posterunku stanowić będzie 7 funkcjonariuszy Niebylecki posterunek wyposażony został w samochód opel Astra oraz sprzęt komputerowy. Kierownikiem jest asp. sztab. Mariusz Florek.


Po likwidacji posterunku Policji w Niebylcu od 2012 r. funkcjonował tam Punkt Przyjęć Dzielnicowych podległy Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie. Od tego czasu ze strony mieszkańców oraz samorządu gminy Niebylec kierowane były postulaty przywrócenia posterunku na tym terenie. Wnioski w tej sprawie zyskały poparcie władz powiatowych, w tym starosty strzyżowskiego Roberta Godka. Starania te zakończyły się sukcesem i od dnia 15.11.2017 r. na terenie gminy Niebylec funkcjonuje odtworzony posterunek Policji.


Dowódcą uroczystości w Pruchniku był mł. insp. Henryk Moskwa - Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu, któremu podlega nowo powstały komisariat w Pruchniku. Gości przywitał insp. Zbigniew Sowa, pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, który podziękował wszystkim, dzięki którym powstały nowe obiekty, w szczególności władzom samorządowym. Mówił: „Jestem przekonany, że zrealizowane inwestycje w wymierny sposób wpłyną na poprawę poczucia bezpieczeństwa lokalnych społeczności, wzrośnie też skuteczność naszych działań."


Insp. Małgorzata Borowik - dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji w Warszawie odczytała list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka, który skierowany został do Komendanta Wojewódzkiego. W związku z tą uroczystością gratulacje i życzenia skierował do policjantów także Wicewojewoda Podkarpacki Pan Piotr Pilch. Głos zabrał również nadinsp. Krzysztof Pobuta - Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, do niedawna szef podkarpackich policjantów. O potrzebie działania na rzecz lokalnego bezpieczeństwa i wspierania inicjatyw, które temu służą mówili także samorządowcy - burmistrz Pruchnika Wacław Szkoła, starosta jarosławski Tadeusz Chrzan, wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab oraz starosta strzyżowski Robert Godek.


Komendant Komisariatu Policji w Pruchniku asp. sztab. Wojciech Mikłasz oraz kierownik Posterunku Policji w Niebylcu asp. sztab. Mariusz Florek odebrali następnie z rąk insp. Małgorzaty Borowik symboliczne klucze do nowych obiektów. Pomieszczenia, w których pracować będą pruchniccy policjanci, poświęcił ks. Marek Buchman - duszpasterz podkarpackiej Policji oraz proboszcz parafii w Pruchniku ks. prałat Piotr Kandefer.


[inf. podkarpackapolicja.gov.pl, KPP w Strzyżowie, fot. www.nowiny24.pl, opr. W.Plezia]

 

 

Data dodania: 08-12-2017
liczba wyświetleń: 334

Pozostałe kategorie